Základní údaje

Historické adresy

3.12.2001 - 1.12.2004 Prachatice, Krumlovská č.p.38, PSČ 38332
16.7.1997 - 3.12.2001 Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 38332
24.10.1995 - 16.7.1997 Prachatice, Krumlovská 38
29.12.1990 - 24.10.1995 Prachatice, Krumlovská 28

00510939

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.12.2004

CZ00510939

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2004

Historické názvy

29.12.1990 - 1.12.2004

KLIMA, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 43

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.9.2004 - 1.12.2004

63 954 000 Kč

5.12.2003 - 20.9.2004

255 816 000 Kč

3.12.2001 - 5.12.2003

319 770 000 Kč

8.11.1996 - 3.12.2001

319 770 000 Kč

11.6.1996 - 8.11.1996

154 770 000 Kč

30.12.1992 - 11.6.1996

119 770 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2004 - 1. prosince 2004 : I. Společnost KLIMA, a.s. se sídlem Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 383 32, IČ 00 51 09 39 zanikla bez likvidace převodem obchodního jmění (včetně všech práv a povinností z pracovně... právních vztahů) na hlavního akcionáře, kterým je společnost KLIMA CZ a.s. se sídlem Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 383 32, IČ 26 07 90 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1395.II. Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložky 43 se vymazává obchodní společnost KLIMA, a.s. se sídlem Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 383 32, IČ 00 51 09 39 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 1997 - 1. prosince 2004 : Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministrastrojírenství a elektroniky České republiky č. 209/1990č.j.1030/209/90 ze dne 27.12.1990, jímž byl se souhlasem vlá... dyČeské republiky obsaženým v jejím usnesení č. 355 ze dne19.12.1990 a ve smyslu paragrafu 32,odst. 3 a 4 zákona o státnímpodniku dnem 31. prosince 1990 zrušen bez likvidace KLIMA, státnípodnik a jeho hmotný majetek vložen do současně založené akciovéspolečnosti KLIMA, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2004 - 20. září 2004 : Usnesení valné hromady ze dne 28.6.2004 o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada akcionářů společnosti KLIMA, a.s. rozhodla dne 28.6.2004 o snížení základního k... apitálu společensti takto: Důvody snížení základního kapitálu:- úhrada ztráty minulých let Rozsah snížení základního kapitálu: o 191,862.000,-Kč;z částky 255,816.000,- Kč na částku 63,954.000,-Kč Způsob snížení základního kapitálu:- snížení jmenovité hodnoty 119.770 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 800,-Kč na jmenovitou hodnotu 200,-Kč každé akcie- snížení jmenovité hodnoty 40 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 4,000.000,-Kč na jmenovitou hodnotu 1,000.000,-Kč každé akcie. Lhůta pro předložení listinných akcií:Na výzvu představenstva společnosti, uveřejněnou ve smyslu Stanov společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předloží akcionáři ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění výzvy listinné akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 2003 - 5. prosince 2003 : Usnesení valné hromady ze dne 16.10.2003 o snížení základního kapitálu společnosti:Valná hromada akcionářů společnosti KLIMA, a.s. rozhodla dne 16.10.2003 o snížení základního kapi... tálu společnosti takto:Důvody snížení základního kapitálu:- úhrada ztráty minulých let po použití nerozděleného zisku minulých let- převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrátyRozsah snížení základního kapitálu: o 63,954.000,- Kč na částku 255,816.000,- KčZpůsob snížení základního kapitálu:- snížení jmenovité hodnoty 119.770 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 800,- Kč každé akcie- snížení jmenovité hodnoty 40 ks kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 4,000.000,- Kč každé akcie.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku- částka 38,465.735,84 bude použita na úhradu ztáty minulých let- částka ve výši 25,488.264,16 Kč bude převedena do rozervního fondu.Na výzvu představenstva společnosti, uveřejněnou v Hospodářských novinách po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předloží akcionáři ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění výzvy listinné akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2002 - 8. října 2002 : Okresní soud v Prachaticích rozhodl usnesením ze dne 29.3.2002,č.j.Nc 1343/2002-9 o nařízení exekuce proti povinnému KLIMA,a.s., Prachatice, Krumlovská č.p. 38, PSČ 383 32, IČ 00 5... 1 09 39k uspokojení pohledávky oprávněného Závod Slovenského národnéhopovstania, a.s., Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČ 30 22 25 24na peněžité plnění 3.903,- SK, a to na základě platebníhorozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.5.1993,č.j. 13 Cm 584/93-11.Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. ČeněkBělasta se sídlem Bruntál, Jesenická 5. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2002 - 8. října 2002 : Okresní soud v Prachaticích rozhodl usnesením ze dne 29.3.2002,č.j. Nc 1345/2002-9 o nařízení exekuce proti povinnému KLIMA,a.s., Prachatice, Krumlovská č.p. 38, PSČ 383 32, IČ 00 ... 51 09 39k uspokojení pohledávky oprávněného Závod Slovenského národnéhopovstania, a.s., Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČ 30 22 25 24na peněžité plnění 3.175,- SK, a to na základě platebníhorozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21.9.1993,č.j. 12 Cm 824/93-9.Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. ČeněkBělasta se sídlem Bruntál, Jesenická 5. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2002 - 8. října 2002 : Okresní soud v Prachaticích rozhodl usnesením ze dne 29.3.2002,č.j. Nc 1344/2002-9 o nařízení exekuce proti povinnému KLIMA,a.s., Prachatice, Krumlovská č.p. 38, PSČ 383 32, IČ 00 ... 51 09 39k uspokojení pohledávky oprávněného Závod Slovenského národnéhopovstania, a.s., Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČ 30 22 25 24na peněžité plnění 2.075,- Kč, a to na základě platebníhorozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne10.11.1993, č.j. Ro 08972/92-5.Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. ČeněkBělasta se sídlem Bruntál, Jesenická 5. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 1997 - 15. dubna 2002 : ,
 • 31. prosince 1996 - 16. července 1997 : mimořádná valná hromada společnosti dne 17.6.1996 svým usnesenímschválila změnu stanov společnosti.
 • 29. prosince 1990 - 16. července 1997 : Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministrastrojírenství a elektroniky České republiky č. 209/1990č.j.1030/209/90 ze dne 27.12.1990, jímž byl se souhlasem vlá... dyČeské republiky obsaženým v jejím usnesení č. 355 ze dne19.12.1990 a ve smyslu paragrafu 32,odst. 3 a 4 zákona o státnímpodniku dnem 31. prosince 1990 zrušen bez likvidace KLIMA, státnípodnik a jeho hmotný majetek vložen do současně založené akciovéspolečnosti KLIMA, a.s.Zakladatelský plán a stanovy akciové společnosti byly přiloženy. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 1993 - 15. listopadu 1993 : Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu otisku razítkaspolečnosti připojí svůj podpis.
 • 15. listopadu 1993 - 15. listopadu 1993 : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem... pověřen.Za společnost podepisují buď společně všichni členovépředstavenstva, nebo společně předseda nebo místopředsedaa jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, nebo jiná osoba, která byla k tomu účelu pověřenaformou prokury představenstvem. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 1992 - 15. listopadu 1993 : Společnost zastupuje představenstvo, které je jejímstatutárním orgánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnémunebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpisp... ředseda představenstva, popřípadě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 1992 - 30. prosince 1992 : Členové dozorčí rady:Ing. František Šimek, Mirotice 169, okr. PísekIng. Miloš Volf, Milevsko, Písecké předměstí 1348Jan Houška, Prachatice, Luční 832
 • 29. prosince 1990 - 30. prosince 1992 : Na základní kapitál ve výši 103,829 tis. Kčs je vydána jednahromadná akcie znějící na jméno.Jejím majitelem je stát zastoupený Ministerstvem strojírenství aelektrotechniky. ČR.
 • 29. prosince 1990 - 30. prosince 1992 : Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárnímorgánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ... předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a nejméně jeden člen představenstva.Výše základního kapitálu společnosti činí 103,829.000Kčs, slovyjednostotřimilionyosmsetdvacetdevěttisíc čsl.Vklad byl ohodnocen soudním znalcem. zobrazit více skrýt více
posunout dolů