Trendy

238 889 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

23 003 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

191 592 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.8.2017 Nádražní 1444/43a, 589 01 Třešť

Historické adresy

15.7.2014 - 10.8.2017 Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť
23.6.2004 - 15.7.2014 Třešť, Nádražní 164, PSČ 58901
17.10.1994 - 23.6.2004 Pelhřimov, Humpolecká 453
16.8.1993 - 17.10.1994 Pelhřimov, Třída legií 1115, PSČ 39301
1.2.1991 - 16.8.1993 Pelhřimov

00511625

DIČ

od 1.1.1993

CZ00511625

Datová schránka

cm5cgmp

Historické názvy

9.10.2014 - 1.7.2015

Eurotech Třešť a.s.

9.7.2011 - 9.10.2014

PEZAG Machining a.s.

1.2.1991 - 9.7.2011

PEZAG a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 52

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.7.2015

12 750 000 Kč

Historické jmění

22.4.2002 - 1.7.2015

12 750 000 Kč

13.10.1999 - 22.4.2002

7 500 000 Kč

16.8.1993 - 13.10.1999

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Bankovní účty

zvěřejněno 26.8.2015

167112768 / 0600

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

7.5.1999 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 164/41, 589 01, Třešť

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2015 : Eurotech Třešť a.s., IČO 00511625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným - Eurotech Třešť s.r.o.
 • 1. července 2015 : Eurotech Třešť a.s., IČO 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť (po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) se sloučila se zanikající společností Eurotech Castings Eurotech Třešť a.s., IČO 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť (po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) se sloučila se zanikající společností Eurotech Castings... Třešť s.r.o., IČO 28272021 se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť. Na nástupnickou společnost Eurotech Třešť a.s.(po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) přešlo jmění zanikající společnosti Eurotech Castings Třešť s.r.o. Rozhodný den fúze 1.1.2015. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. července 2014 - 9. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 15. července 2014 - 9. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. října 2009 - 20. prosince 2012 : stanovy schválené valnou hromadou dne 1.10.2009
 • 25. října 2002 - 20. prosince 2012 : Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladat... elůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 1997 - 25. října 2002 : Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladat... elůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy.Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstvaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2002 - 22. dubna 2002 : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 5,250.000,-Kč,slovy : Pětmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských, tedy nacelkovou částku ve výši 12,750.000,-Kč, slovy:Dvanáctmilionůsedm... setpadesáttisíckorunčeských s určením, žeupisování akcií nad částku 5,250.000,-Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2002 - 22. dubna 2002 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmouPEZAG a.s. se sídlem Pelhřimov, Humpolecká 453, IČ 00 51 16 25,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v... ČeskýchBudějovicích v odd. B, vložka č. 52, rozhodla dne 27.března 2002takto: zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2002 - 22. dubna 2002 : 5. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 30.000,-Kč, slovy: Třicettisíckorunčeských, a připouští se upsání akcií ještěpřed zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodníhorej... stříku, když upisování akcií je vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4, věty druhé obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2002 - 22. dubna 2002 : 4. Určuje se, že se připouští možnost započtení peněžitépohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kursu, a to v nominální hodnotě vzájemných pohledávek,když ... pohledávka za společností musí být oběma stranami řádněprověřena, a to jak co do její výšky, tak i do právního důvodujejího vzniku odsouhlasena. Zápočet bude proveden na základědohody o započtení vzájemných pohledávek, které zaniknou ke dnipodpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a tove výši, ve které se vzájemně setkají. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2002 - 22. dubna 2002 : 3. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny upsány na základě dohodyakcionářů dle § 205 obchodního zákoníku.
 • 11. dubna 2002 - 22. dubna 2002 : 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 175 kusů, slovy :Jednostosedmdesátipěti kusů nových kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,-Kč, slovy :Třicettisíckor... unčeských, v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 1999 - 13. října 1999 : Valná hromada konaná dne 12.5.1999 rozhodla o tomto zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky3,000.000,- Kč (slovy třimilionykor... unčeských), která jepředstavována 100 kusy akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy třicettisíckorunčeských) očástku 4,500.000,- Kč (slovyčtyřimilionypětsettisíckorunčeských) na celkovou výši7,500.000,- Kč (slovy sedmmilionůpětsettisíckorunčeských), a totak, že zvýšení základního jmění se provádí podle ustanovení §203 a násl. obch. zák. upsáním nových akcií na jméno jakokmenových akcií v zaknihované podobě. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení 4,500.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšenízákladního jmění bude provedeno tak, že společnost vydá 150 kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.- Kč (slovytřicettisíckorunčeských), přičemž akcie budou vydávány vzaknihované podobě. Emisní kurz každé akcie je výší jejíjmenovité hodnoty. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Určujese přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií.Místem upsání akcií bude PEZAG a. s., sídlo Pelhřimov,Humpolecká 453, PSČ 393 01. Lhůta pro upsání akcií je do desetipracovních dnů poté, co bude usnesení o zvýšení základního jměnízapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit100 % emisního kurzu upsaných akcií při úpisu akcií. Splacenímemisního kurzu při úpisu se rozumí uhrazení uvedené částky dosedmi pracovních dnů ode dne úpisu bezhotovostně na bankovníúčet u KB a. s., pobočka Pelhřimov č. 402-261/0100. Akcie seupisují peněžitým vkladem v celkové výši 4,500.000,- Kč (slovyčtyřimilionypětsettisíckorunčeských), upisování nepeněžitýmvkladem se nepřipouští. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva na úpis nových akcií je 11. pracovní denpo dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšenízákladního jmění. Pokud po tomto dni nebudou upsány všechnynové akcie, upíše všechny zbylé akcie akcionář PMA Techniek.Důvodem zvýšení základního jmění je jednak rozšíření předmětučinnosti společnosti a současně potřeba finančního posíleníspolečnosti. V případě prodlení s úhradou emisního kurzu jeupisovatel povinen hradit úrok z prodlení ve výši 20 % p.a.(dle § 177 obch. zák.). zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 1993 - 10. července 1997 : Agrostroji a.s. je vyhrazeno 51 % akcií, firmě GREENLAND49 % akcií.
 • 1. února 1991 - 10. července 1997 : Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Základní kapitál společnosti je rozdělen na 200 kusů akciíjmenovité hodnoty 30.000,- Kčs, znějící na jméno. Agrostroji a.s.je vyhrazeno 102 a... kcií, firmě Zweegers 98 akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 1991 - 10. července 1997 : Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladat... elůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 1992 - 16. srpna 1993 : Dozorčí rada:1. Wolfgang Hans Peter Szybowicz, 775 Konstanz, Lindener str. 12,SRN, předseda2. Johannes Antonius Maria Collart, 5591 GH Heeze,DS.Kremerstraat 59, Nizozemí3. Ing. Jiř... í Vobralík, S.K.Neumana 5, Jihlava zobrazit více skrýt více
 • 1. února 1991 - 16. srpna 1993 : Společnost podepisuje ředitel a v jeho nepřítomnosti oba jehozástupci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu a.s. PEZAGpřipojí svůj podpis ředitel samostatně nebo jeho zástupci... společně, s připojením dodatku: zástupci ředitele.Základní kapitál společnosti:Výše základního kapitálu společnosti činí 6,000.000 Kčs, slovyšestmilónů korun čsl., z toho peněžitý vklad, který byl jižsložen, činí 2,000.000 Kčs a nepeněžitý vklad, znaleckyohodnocený 4,000.000 Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 1991 - 16. srpna 1993 : Společnost zastupuje představenstvo. Člonové představenstvanejsou z právních jednání, jež učinili jménem společnosti, osobněvázáni vůči třetím osobám za závazky společnosti.Navenek... zastupuje společnost ředitel, podřízený a odpovědnýpředstavenstvu která ho jmenuje, řídí a hodnotí jeho činnost. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů