Trendy

1 507 985 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

58 236 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 740 726 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.7.2013 Oldřichovice 44, 739 61 Třinec

Historické adresy

7.11.1996 - 30.7.2013 Třinec, Oldřichovice č.44, PSČ 73961
23.10.1995 - 7.11.1996 Třinec 1, 1. máje 500, PSČ 73961
15.10.1991 - 23.10.1995 Třinec VI, nám. Svobody č. 526
30.7.1990 - 15.10.1991 Bystřice nad Olší

00536016

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2013

CZ00536016

Datová schránka

kzcgzsb

Historické názvy

17.9.1990 - 1.6.2001

WALMARK, spol. s r.o.

30.7.1990 - 17.9.1990

Polmarkt, spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 38

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.2.2016

372 420 000 Kč

Historické jmění

20.5.2014 - 26.2.2016

352 340 000 Kč

1.6.2001 - 20.5.2014

105 000 000 Kč

24.8.1998 - 1.6.2001

105 000 000 Kč

20.1.1998 - 24.8.1998

30 000 000 Kč

30.7.1990 - 20.1.1998

150 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třinec

Historické provozovny

1.5.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nová Tovární 1940, 737 01, Český Těšín

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. května 2016 : Závod společnosti WALMARK, a.s. je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Závod společnosti WALMARK, a.s. je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, ...na základě zástavní smlouvy ze dne 25. února 2016. Zástava je zapsána v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod číslem 39514, den vzniku zástavního práva 13.4.2016. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2016 : Omezení převoditelnosti akcií: Žádný akcionář nesmí (i) převést žádné akcie společnosti ani práva s nimi spojená; ani (ii) zastavit ani jinak zatížit akcie společnosti, ledaže tent Omezení převoditelnosti akcií: Žádný akcionář nesmí (i) převést žádné akcie společnosti ani práva s nimi spojená; ani (ii) zastavit ani jinak zatížit akcie společnosti, ledaže tent...o převod nebo zastavení či zatížení je písemně schválen všemi ostatními akcionáři společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2016 : Valná hromada společnosti WALMARK, a.s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 352.340.000 Kč (tři sta padesát dva miliony tři sta čtyřicet tisíc kor Valná hromada společnosti WALMARK, a.s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 352.340.000 Kč (tři sta padesát dva miliony tři sta čtyřicet tisíc kor...un českých) o částku 20.080.000 Kč (dvacet milionů osmdesát tisíc korun českých) na částku v celkové výši 372.420.000 Kč (tři sta sedmdesát dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých) za těchto podmínek:(a) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;(b) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 20 (dvaceti) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), (dále jen Nové akcie I) a 8 (osmi) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), (dále jen Nové akcie II), (Nové akcie I a Nové akcie II společně Nové akcie), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu;(c) emisní kurs každé Nové akcie I se navrhuje stanovit na 11.083.919 Kč (jedenáct milionů osmdesát tři tisíce devět set devatenáct korun českých), tj. emisní ážio činí 10.083.919 Kč (deset milionů osmdesát tři tisíce devět set devatenáct korun českých), a emisní kurs každé Nové akcie II se navrhuje stanovit na 110.839,19 Kč (jedno sto deset tisíc osm set třicet devět korun českých a devatenáct haléřů), tj. emisní ážio činí 100.839,19 Kč (jedno sto tisíc osm set třicet devět korun českých a devatenáct haléřů);(d) s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s již vydanými kmenovými akciemi o příslušných jmenovitých hodnotách;(e) všechny Nové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 20.080.000 Kč (dvaceti milionům osmdesáti tisícům korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva uzavřením smlouvy o úpisu s předem určeným zájemcem, společností Vita Central Europe B.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW, Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 54882044 (dále jen Upisovatel), a to tak, že Upisovatel upíše 20 (dvacet) kusů Nových akcií I a 8 (osm) kusů Nových akcií II; Upisovatel i druhý akcionář Společnosti, společnost Waltz Management B.V., založená a existující v souladu s právním řádem Nizozemí, se sídlem na adrese Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemí, IČ: 61170631, se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování;(f) Nové akcie je možné upsat do 5 (pěti) dnů po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu;(g) úpis akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští;(h) celý emisní kurs Nových akcií upsaných Upisovatelem bude splacen (a) částečně započtením (i) celé pohledávky Upisovatele za Společností z titulu smlouvy o podřízeném PIK úvěru uzavřené dne 28. září 2015 mezi Upisovatelem a Společností a (ii) celé pohledávky Upisovatele za Společností z titulu smlouvy o podřízeném PIK úvěru uzavřené dne 8. ledna 2016 mezi Upisovatelem a Společností (dále jen Smlouvy o podřízeném PIK úvěru), jejichž vlastníkem je Upisovatel, a které celkem odpovídají částce ve výši 158.565.093,48 Kč (jedno sto padesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc devadesát tři koruny české a čtyřicet osm haléřů), a (b) částečně peněžitým vkladem ve výši 64.000.000 Kč (šedesát čtyři miliony korun českých), který bude proveden do 5 (pěti) dnů na účet Společnosti č. 5338852/0800, vedený u České spořitelny, a.s.;(i) schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávek Upisovatele za Společností v celkové výši 158.565.093,48 Kč (jedno sto padesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc devadesát tři koruny české a čtyřicet osm haléřů) z titulu Smluv o podřízeném PIK úvěru proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu Nových akcií, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení);(j) Dohoda o započtení bude uzavřena bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy Společnost doručí Upisovateli návrh Dohody o započtení;(k) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. května 2014 : Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 105.000.000 Kč (slovy: sto pět milionů korun českých) o částku 247.340.000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů tři sta Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 105.000.000 Kč (slovy: sto pět milionů korun českých) o částku 247.340.000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů tři sta... čtyřicet tisíc korun českých) na částku v celkové výši 352.340.000 Kč (slovy: tři sta padesát dva milionů tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 246 ks (slovy: dvě stě čtyřicet šest kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen Nové akcie I) a 134 ks (slovy: sto třicet čtyři kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále jen Nové akcie II, Nové akcie I a Nové akcie II společně Nové akcie), nepřijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.Emisní kurz každé Nové akcie I se navrhuje stanovit na 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurz každé Nové akcie II se navrhuje stanovit na 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).S Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s již vydanými kmenovými akciemi o příslušných jmenovitých hodnotách.Všechny Nové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 247.340.000 Kč budou upsány bez využití přednostního práva (neboť oba akcionáři se přednostního práva vzdali) uzavřením smlouvy o úpisu s předem určenými zájemci, a to tak, že (i) společnost ATERNUS, a.s., se sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ 258 65 056 (dále jen Aternus) upíše 123 ks Nových akcií I a 67 ks Nových akcií II a (ii) společnost Vita Central Europe B.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW, Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 54882044 (dále jen VCE; Aternus a VCE dále společně jen Upisovatelé) upíše 123 ks Nových akcií I a 67 ks Nových akcií II.Nové akcie je možné upsat do konce 5. (pátého) dne po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.Veřejný úpis akcií se nepřipouští.Celý emisní kurs Nových akcií upsaných společností VCE bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti VCE za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi VCE a Společností (dále jen Smlouva o úvěru VCE), jejímž vlastníkem je společnost VCE, ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých).Celý emisní kurs Nových akcií upsaných společností Aternus bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti Aternus za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi Aternus a Společností (dále jen Smlouva o úvěru Aternus, a společně se Smlouvou o úvěru VCE dále také Smlouvy o úvěru), jejímž vlastníkem je společnost Aternus, ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých).Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky společnosti Aternus za Společností ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o úvěru Aternus proti pohledávce Společnosti za společností Aternus na splacení emisního kurzu Nových akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení Aternus).Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky společnosti VCE za Společností ve výši 123.670.000 Kč (slovy: sto dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o úvěru VCE proti pohledávce Společnosti za společností VCE na splacení emisního kurzu Nových akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení (dále jen Dohoda o započtení VCE a společně se Smlouvou o započtení Aternus jen Smlouvy o započtení).Dohody o započtení budou uzavřeny bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy Společnost doručí Upisovatelům návrhy Dohod o započtení.Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 dnů od doručení výzvy dostavili k převzetí jimi upsaných a splacených Nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 : Smlouvou o prodeji části podniku podle § 487 Obchodního zákoníkuuzavřenou dne 1.10.2001 převedla společnost WALMARK, a.s., sesídlem Třinec, Oldřichovice č. 44, PSČ 739 61, IČ: 0053 Smlouvou o prodeji části podniku podle § 487 Obchodního zákoníkuuzavřenou dne 1.10.2001 převedla společnost WALMARK, a.s., sesídlem Třinec, Oldřichovice č. 44, PSČ 739 61, IČ: 0053...6016,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl B, vložka 2501 část svého podniku, a to organizační složkujako "Divize zemědělských produktů, na společnost K-SERVIS,spol. s r.o., se sídlem Velká Chuchle, Praha 5, Strakonická 876,IČO: 25610171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze, oddíl C, vložka 54595. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2001 : Zápis přeměny právnické osoby:Dne 29.03.2001 rozhodla řádná valná hromada společnosti WALMARK,spol. s r.o. se sídlem v Třinci, Oldřichovicích č. 44,identifikační číslo 00 53 60 16, Zápis přeměny právnické osoby:Dne 29.03.2001 rozhodla řádná valná hromada společnosti WALMARK,spol. s r.o. se sídlem v Třinci, Oldřichovicích č. 44,identifikační číslo 00 53 60 16,... zapsané v oddíle C číslo vložky38, o změně právní formy společnosti s ručením omezeným naakciovou společnost zapsanou v oddíle B číslo vložky2501.Rozhodným dnem pro přeměnu právní formy je 31.12.2000. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. května 2016 - 20. května 2016 : K obchodnímu závodu společnosti WALMARK, a.s. je zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. na základě smlouvy ze dne 5. srpna 2014.Údaj o zániku zástavn... ího práva:Dne 25.2.2016 v 18:41 hodin byl v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR proveden výmaz zástavního práva k závodu společnosti zapsaného v rejstříku zástav dne 22.10.2014 pod číslem 31757. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 2014 - 20. května 2016 : K obchodnímu závodu společnosti WALMARK, a.s. je zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. na základě smlouvy ze dne 5. srpna 2014.
 • 17. července 2014 - 26. února 2016 : Omezení převoditelnosti akcií:S výjimkou převodu, zastavení či jiného zatížení akcií společnosti uskutečněných v souladu s ustanoveními akcionářské smlouvy uzavřené mezi akcionáři ... společnosti dne 11. prosince 2012, v platném znění, lze akcie společnosti převést, zastavit či jinak zatížit jen s písemným souhlasem všech ostatních akcionářů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2001 - 17. července 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie na jméno lze převést jen s předchozím písemným souhlasemvalné hromady, smlouva o převodu akcií uzavřená bez tohotosouhlasu je neplatná. Emisní k... urs akcií odpovídá jejichnominální a jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů