Základní údaje

Historické adresy

29.6.1990 - 8.1.2011 Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad. V. 179, PSČ 26263

00536326

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

29. června 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

8. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

8. ledna 2011

Historické názvy

28.4.2010 - 8.1.2011

České peří, státní podnik v likvidaci

29.6.1990 - 28.4.2010

České peří, státní podnik

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: ALX 534

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 8. ledna 2011 - 8. ledna 2011 : Právním důvodem výmazu subjektu z obchodního rejstříku je zrušení společnosti s likvidací usnesením Městského soudu v Praze č.j. 36 Cm 61/2006-16 ze dne 30.11.2006. Usnesením č.j.... 36 Cm 61/2006-27 ze dne 22.3.2010 pak byla jmenována novým likvidátorem JUDr. Jiřina Lužová. Toto usnesení nabylo právní moci dne 9.4.2010. Likvidátor v průběhu likvidace činil úkony, které jsou podrobně sepsány ve zprávě o průběhu likvidace. K věci dále: věřitelé společnosti byli o vstupu společnosti do likvidace vyrozuměni prostřednictvím Obchodního věstníku, ve kterém bylo oznámení o vstupu společnosti do likvidace resp. výzva k podání přihlášek opakovaně inzerována. Žádný věřitel se do likvidace nepřihlásil. Zahajovací likvidační účetní rozvaha nebyla z důvodu nesoučinnosti zástupců společnosti sestavena, neboť pro její sestavení neexistovaly žádné podklady. Žádný majetek nebyl dohledán, soupis majetku z tohoto důvodu rovněž nebyl sestaven. Zpráva o průběhu likvidace byla soudu předložena, vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn žádný majetek, nebyl zjištěn ani likvidační zůstatek a nedošlo k jeho rozdělení. Likvidátorovi není známo nic o tom, že by probíhalo jiné soudní či správní řízení, jehož účastníkem by byl subjekt České peří, státní podnik v likvidaci. Finanční úřad v Příbrami vyslovil souhlas s výmazem daňového subjektu z obchodního rejstříku rozhodnutím ze dne 3.11.2010, č.j. 102602/10/063900200306.Společnost České peří, státní podnik v likvidaci, se vymazává z obchodního rejstříku ke dni právní moci usnesení o zápisu výmazu do obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 28. dubna 2010 - 8. ledna 2011 : Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2006 č.j. 36 Cm 61/2006-16 byl státní podnik zrušen s likvidací. Usnesení nabylo právní moci dne 2. prosince 2009.
  • 19. května 1998 - 8. ledna 2011 : rozhodnutím č. 5195/1998 ministra zemědělství ČR ze dne11.2.1998 byla převedena část majetku státního podniku na FNM ČRna základně privatizačního projektu č. 2394 schválenéhominist... rem pro správu NM a jeho privatizaci ČR ze dne 16.7.1992 a10.10.1996 čj. 30/31/288/II/92 a 41/64741/96 a dokladu FNM ČR zedne 11.2.1998 čj. 240/249/98 Eč. Převádí se část privatizovanéhomajetku státního podniku ve výši 63.544 tis, Kč.Majetek státního podniku činí 100 tis. Kč. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1990 - 8. ledna 2011 : dodatkem k zakládací listině č. 1 vydanou min. zemědělstvíČeské republiky ze dne 20.8.1990 čj. 2396/90-320 kmenovéjmění státního podniku činí k 1.7.1990 41.411.513,93 Kčs.
  • 29. června 1990 - 8. ledna 2011 : státní podnik byl založen zakládací listinou vydanou ministerst-vem zemědělství a výživy ČR ze dne 22.6.1990 čj. 1858/90-320.
posunout dolů