Základní údaje

Historické adresy

10.12.2001 - 30.9.2007 Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
10.6.1998 - 10.12.2001 Praha 1, Opletalova 4, PSČ 11376
22.9.1997 - 10.6.1998 Praha 1, Opletalova 4
26.6.1990 - 22.9.1997 Praha 1, Opletalova 4, PSČ 11000

00541788

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.9.2007

CZ00541788

Datum vzniku

26. června 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2007

Historické názvy

3.9.1999 - 30.9.2007

Agropol, a.s.

26.6.1990 - 3.9.1999

Agropol, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 109

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.8.2006 - 30.9.2007

20 000 000 Kč

22.9.1997 - 14.8.2006

121 450 000 Kč

9.11.1992 - 22.9.1997

121 450 000 Kč

12.12.1990 - 9.11.1992

120 000 000 Kč

26.6.1990 - 12.12.1990

120 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2007 - 30. září 2007 : Vymazává se společnost Agropol, a.s., Praha 1, Opletalova 1353/4, IČ 00541788 z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu: splečnost zanikla sloučením do nástupnické obchodní společ... nosti Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4501. zobrazit více skrýt více
  • 15. května 2006 - 30. září 2007 : Jediný akcionář přijal dne 21. dubna 2006 toto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady:Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 101.450.000,- Kč (jednostojedn... amilionůčtyřistapadesáttisíc Kč), tj.na novou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů Kč). Toto snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z dvaceti listinných akcií vydaných společností ve jmenovité hodnotě 6.072.500,- Kč (šestmilionůsedmdesátdvatisícepětset Kč) na jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč) a vyznačením této nižší jmenovité hodnoty na těchto dasavadních listinných akciích.Snížení základního kapitálu společnosti se provádí dobrovolně z důvodu přebytku vlastních zdrojů z hlediska rozsahu podnikání společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu se celá použije k vyplacení jedinému akcionáři, přičemž možnost započtení proti pohledávkám společnosti za akcionářem není vyloučena.Podle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku se pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty určuje lhůta jeden měsíc od výzvy, kterou učiní představenstvo vůči jedinému akcionáři způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2005 - 30. září 2007 : V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost jmění zanikající obchodní společnosti Agropol Servis, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 629 07 522, zapsa... né v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34549. zobrazit více skrýt více
  • 21. září 2004 - 30. září 2007 : Na společnost přešlo obchodní jmění zaniklé obchodní společnosti BAGS, s.r.o., se sídllem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ: 113 76, IČ: 606 97 032.
  • 2. srpna 2005 - 16. ledna 2006 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 27.7.2005:Všechny akcie vydané společností Agropol, a.s., které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, to zn... amená všech akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře, jímž je obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 251 00 025. Skutečnost, že tento akcionář je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, je osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů společnosti ke dni přijetí tohoto usnesení, z něhož vyplývá, že akcionář Agropol Group, a.s. vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 121 330 000,- Kč, což je 99,9 % základního kapitálu společnosti. Z ustanovení článku 4. odst. 3 stanov společnosti, podle kterého s každými 10 000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie je spojen jeden hlas, dále vyplývá, že s těmito akciemi vlastněnými hlavním akcionářem je spojen 99,9 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Schvaluje se výše protiplnění za každou jednu akcii vydanou společností Agropol, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, která přechází na základě tohoto usnesení, v částce 19 383,- Kč, určené hlavním akcionářem podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku a doložené podle § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku znaleckým posudkem Ing. Luboše Marka č. 32-282-2005 z 22.6.2005. Schvaluje se lhůta pro poskytnutí protiplnění jeden měsíc od vzniku práva na poskytnutí protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 3. srpna 1995 - 22. září 2003 : Doplnění stanov ze dne 3.5.1995.
  • 16. února 1994 - 22. září 2003 : Změna stanov ze dne 27.10.1993.
  • 26. června 1990 - 22. září 2003 : ke dni zápisu je splaceno 38 964 477,- Kčs v peněžitém plnění
  • 26. června 1990 - 22. září 2003 : zakladatel: ZZN Koncern Praha
  • 26. června 1990 - 12. prosince 1990 : základní kapitál je rozdělen 1 200 akcií po 100 000,- Kčs
posunout dolů