Trendy

49 294 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 917 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

69 884 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.2.2012 Brno - Královo Pole, Palackého třída 1004/150, PSČ 61200

Historické adresy

15.2.2002 - 24.2.2012 Brno, Palackého 150, Královo pole č.p.1004, PSČ 61200
19.11.1993 - 15.2.2002 Brno, Palackého 150
18.12.1991 - 19.11.1993 Brno, Masarykova 31, PSČ 60200
1.8.1990 - 18.12.1991 Brno, Hybešova 69, PSČ 60200

00543641

DIČ

od 1.1.1993

CZ00543641

Datum vzniku

1. srpna 1990

Datová schránka

fnwfqvs

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 76

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.9.2015

2 000 000 Kč

Historické jmění

9.8.2014 - 17.9.2015

2 000 000 Kč

17.9.1997 - 9.8.2014

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 2216300247 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.8.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Patnácti kopách 646, 280 02, Kolín - Kolín IV

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. srpna 2014 : Obchodní korporace předložila stanovy schválené dne 11.4.2014
 • 28. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 28. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 28. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 12. srpna 2004 : Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou ze dne 5.11.2003.
 • 11. května 1999 : Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnouhromadou 14.4.1999.
 • 17. září 1997 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou20.5.1997
 • 3. října 1995 : Ke dni 3.10.1995 se zapisuje doplnění stanov v čl. 3,přijaté valnou hromadou dne 24.7.1995.
 • 1. srpna 1990 : Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založenía.s. uzavřenou dne 14. června 1990.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. dubna 2014 - 9. srpna 2014 : V souladu se změnou stanov zvyšuje Polygra a.s. základní kapitál společnosti takto: a)Základní kapitál Polygry a.s. 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), se zvyšuje o... částku 1 000 000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) na výslednou výši celkem 2 000 000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých). Upisování akcií nad ani pod stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení, je uvedení výše základního kapitálu společnosti do souladu s ustanovením § 246 zákona o obchodních korporacích a posílení zdrojů na investiční náklady. b)Zvýšení základního kapitálu o 1 000 000,- Kč bude provedeno vydáním 100 nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie budou očíslovány pořadovými čísly 101 až 200. Nově emitované akcie budou převoditelné za podmínek stanovených stanovami společnosti a jsou s nimi spojena práva a povinnosti, uvedená ve stanovách a zákoně o obchodních korporacích. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. c)Místem pro upsání nových akcií je kancelář předsedy představenstva, nacházející se v 1. patře sídla Polygry a.s., v Brně - Králově Poli, Palackého třída 1004/150. Upisovat lze každý pracovní den od 8,30 do 13,00 hod. -Lhůta pro upsání je 2 týdny a počíná běžet okamžikem doručení oznámení dle § 485 odst.1) zákona o obchodních korporacích. Oznámení zašle představenstvo akcionářům, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady ( poštou na adresu akcionáře, uvedenou v seznamu akcionářů) a současně je zveřejní v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti www.polygra.cz. V případě, že si akcionář nevyzvedne oznámení, zaslané poštou na jeho adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, je za okamžik doručení považován den, ve kterém pošta vrátí tuto zásilku odesílateli (Polygře a.s.) Údaje stanovené § 485 odst. 1) zákona o obchodních korporacích, které představenstvo oznámí akcionářům, jsou uvedeny pod písmenem c) tohoto usnesení. -Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii, v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy deset tisíc korun českých), lze upsat jednu novou kmenovou akcii, v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. -S využitím přednostního práva lze upisovat celkem 100 nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich. Každý akcionář má přednostní právo upsat na každou jednu dosavadní kmenovou akcii v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých), kterou vlastní, jednu novou kmenovou akcii v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). -Emisní kurs každé z nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, upisovaných s využitím přednostního práva, je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splácen výlučně v penězích. Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. Celková výše emisního kursu nově upisovaných akcií činí 1 000 000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých. d) Emisní kurs nových jimi upsaných akcií, uhradí upisovatelé na účet Polygry a.s. vedený u Komerční banky a.s. č.ú. 45300621/0100 tak, že do 30 dnů od uplynutí lhůty pro jejich upsání, uhradí nejméně 50%, emisního kursu jimi upsaných akcií, zbytek pak nejpozději do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Variabilní symboly pro upisovatele s využitím přednostního práva jsou: Ing. Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín = variabilní symbol 411314 Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín = variabilní symbol 411814 Iveta Škramlíková, Tyršova 766, Kolín = variabilní symbol 411514 Antonín Karásek, Hybešova 2447/53A, Blansko = variabilní symbol 411414 Věra Semotánová, Studenská 263, Strmilov = variabilní symbol 411424 Mgr. Josef Husa, Kořenice 87 = variabilní symbol 411914 Monika Husová, Kořenice 87 = variabilní symbol 411924 PaedDr. Aleš Dohnal, Nová 444, Otnice = variabilní symbol 411714 JUDr. Marie Sychrová, Velkopavlovická 4085/14, Brno, = variabilní symbol 411614 V případě, že upisovatel emisní kurs akcií neuhradí, jak je v usnesení valné hromady stanoveno, postupuje se dle ustanovení zákona o obchodních korporacích. e)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: -Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín, která je oprávněna upsat podíl nejvýše 30% nových neupsaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. -Iveta Škramlíková, Tyršova 766, Kolín, která je oprávněna upsat podíl nejvýše 30% nových neupsaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich.-Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín, který je oprávněn upsat zbývající neupsané kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. Předem určení zájemci mohou upisovat pouze celé akcie s tím, že procentní podíl se počítá na dvě desetinná místa a k podílu od 0,01% do 0,50% včetně, se nepřihlíží. Emisní kurs každé nové kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, upisované předem určenými zájemci je 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. Všichni předem určení zájemci upíší akcie způsobem stanoveným v § 479 zákona o obchodních korporacích (písemnou smlouvou uzavřenou s Polygrou a.s., s úředně ověřenými podpisy). Místo pro upisování akcií předem určenými zájemci je shodné, jako pro upisování s využitím přednostního práva, v kanceláři předsedy představenstva Polygry a.s., v 1. patře sídla společnosti, v Brně-Králově Poli, Palackého třída 1004/150. Lhůta pro upisování akcií v tomto případě činí 30 dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího, po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Všichni tři tito předem určení zájemci budou na počátek běhu lhůty upozorněni oznámením, které zašle představenstvo poštou na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů a současně ho uveřejní na internetových stránkách společnosti www.polygra.cz . Lhůta pro splacení emisního kursu akcií předem určenými zájemci činí 30 dnů ode dne podpisu upisovací smlouvy. Emisní kurs bude zaplacen výlučně v penězích, na účet vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 45300621/0100, s variabilním symbolem stejným jako při úpisu s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1997 - 11. května 1999 : Převod akcií na jméno vyžaduje souhlas valné hromady.
 • 23. února 1993 - 17. září 1997 : Základní jmění: 1,000.000,-- Kča jeho rozdělení: 100 akcií jmenovité hodnoty 10.000,-- Kč najméno
 • 18. prosince 1991 - 17. září 1997 : Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkolivčlen představenstva a dále generální ředitel, pouze v rámci jemupřenesené podpisové pravomoci.
 • 18. prosince 1991 - 19. listopadu 1993 : Prokura: Karel N o g aHradec KrálovéJana Masaryka 1318
 • 1. srpna 1990 - 23. února 1993 : Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs a je rozdělenna 100 akcií na jméno v hodnotě 1.000,- Kčs.
 • 18. prosince 1991 - 18. prosince 1991 : Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkolivčlen představenstva a dále ředitel pouze v rámci jemu přenesenépodpisové pravomoci.
 • 1. srpna 1990 - 18. prosince 1991 : Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisyvšichni členové představenstva, a dáleředitel pouze v rámci jemu přenesenépodpisové pravomoci.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů