Trendy

49 294 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 917 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

69 884 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.4.2018 Palackého třída 1004/150, Královo Pole, 612 00 Brno

Historické adresy

24.2.2012 - 10.4.2018 Brno - Královo Pole, Palackého třída 1004/150, PSČ 61200
15.2.2002 - 24.2.2012 Brno, Palackého 150, Královo pole č.p.1004, PSČ 61200
19.11.1993 - 15.2.2002 Brno, Palackého 150
18.12.1991 - 19.11.1993 Brno, Masarykova 31, PSČ 60200
1.8.1990 - 18.12.1991 Brno, Hybešova 69, PSČ 60200

00543641

DIČ

od 1.1.1993

CZ00543641

Datum vzniku

1. srpna 1990

Datová schránka

fnwfqvs

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 76

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.9.2015

2 000 000 Kč

Historické jmění

9.8.2014 - 17.9.2015

2 000 000 Kč

17.9.1997 - 9.8.2014

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 2216300247 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.8.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Patnácti kopách 646, 280 02, Kolín - Kolín IV

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. srpna 2014 : Obchodní korporace předložila stanovy schválené dne 11.4.2014
 • 28. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 28. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 28. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 12. srpna 2004 : Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou ze dne 5.11.2003.
 • 11. května 1999 : Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnouhromadou 14.4.1999.
 • 17. září 1997 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou20.5.1997
 • 3. října 1995 : Ke dni 3.10.1995 se zapisuje doplnění stanov v čl. 3,přijaté valnou hromadou dne 24.7.1995.
 • 1. srpna 1990 : Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založenía.s. uzavřenou dne 14. června 1990.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. dubna 2014 - 9. srpna 2014 : V souladu se změnou stanov zvyšuje Polygra a.s. základní kapitál společnosti takto: a)Základní kapitál Polygry a.s. 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), se zvyšuje o... částku 1 000 000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) na výslednou výši celkem 2 000 000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých). Upisování akcií nad ani pod stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení, je uvedení výše základního kapitálu společnosti do souladu s ustanovením § 246 zákona o obchodních korporacích a posílení zdrojů na investiční náklady. b)Zvýšení základního kapitálu o 1 000 000,- Kč bude provedeno vydáním 100 nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie budou očíslovány pořadovými čísly 101 až 200. Nově emitované akcie budou převoditelné za podmínek stanovených stanovami společnosti a jsou s nimi spojena práva a povinnosti, uvedená ve stanovách a zákoně o obchodních korporacích. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. c)Místem pro upsání nových akcií je kancelář předsedy představenstva, nacházející se v 1. patře sídla Polygry a.s., v Brně - Králově Poli, Palackého třída 1004/150. Upisovat lze každý pracovní den od 8,30 do 13,00 hod. -Lhůta pro upsání je 2 týdny a počíná běžet okamžikem doručení oznámení dle § 485 odst.1) zákona o obchodních korporacích. Oznámení zašle představenstvo akcionářům, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady ( poštou na adresu akcionáře, uvedenou v seznamu akcionářů) a současně je zveřejní v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti www.polygra.cz. V případě, že si akcionář nevyzvedne oznámení, zaslané poštou na jeho adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, je za okamžik doručení považován den, ve kterém pošta vrátí tuto zásilku odesílateli (Polygře a.s.) Údaje stanovené § 485 odst. 1) zákona o obchodních korporacích, které představenstvo oznámí akcionářům, jsou uvedeny pod písmenem c) tohoto usnesení. -Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii, v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy deset tisíc korun českých), lze upsat jednu novou kmenovou akcii, v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. -S využitím přednostního práva lze upisovat celkem 100 nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich. Každý akcionář má přednostní právo upsat na každou jednu dosavadní kmenovou akcii v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých), kterou vlastní, jednu novou kmenovou akcii v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). -Emisní kurs každé z nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, upisovaných s využitím přednostního práva, je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splácen výlučně v penězích. Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. Celková výše emisního kursu nově upisovaných akcií činí 1 000 000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých. d) Emisní kurs nových jimi upsaných akcií, uhradí upisovatelé na účet Polygry a.s. vedený u Komerční banky a.s. č.ú. 45300621/0100 tak, že do 30 dnů od uplynutí lhůty pro jejich upsání, uhradí nejméně 50%, emisního kursu jimi upsaných akcií, zbytek pak nejpozději do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Variabilní symboly pro upisovatele s využitím přednostního práva jsou: Ing. Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín = variabilní symbol 411314 Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín = variabilní symbol 411814 Iveta Škramlíková, Tyršova 766, Kolín = variabilní symbol 411514 Antonín Karásek, Hybešova 2447/53A, Blansko = variabilní symbol 411414 Věra Semotánová, Studenská 263, Strmilov = variabilní symbol 411424 Mgr. Josef Husa, Kořenice 87 = variabilní symbol 411914 Monika Husová, Kořenice 87 = variabilní symbol 411924 PaedDr. Aleš Dohnal, Nová 444, Otnice = variabilní symbol 411714 JUDr. Marie Sychrová, Velkopavlovická 4085/14, Brno, = variabilní symbol 411614 V případě, že upisovatel emisní kurs akcií neuhradí, jak je v usnesení valné hromady stanoveno, postupuje se dle ustanovení zákona o obchodních korporacích. e)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: -Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín, která je oprávněna upsat podíl nejvýše 30% nových neupsaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. -Iveta Škramlíková, Tyršova 766, Kolín, která je oprávněna upsat podíl nejvýše 30% nových neupsaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich.-Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín, který je oprávněn upsat zbývající neupsané kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. Předem určení zájemci mohou upisovat pouze celé akcie s tím, že procentní podíl se počítá na dvě desetinná místa a k podílu od 0,01% do 0,50% včetně, se nepřihlíží. Emisní kurs každé nové kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, upisované předem určenými zájemci je 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. Všichni předem určení zájemci upíší akcie způsobem stanoveným v § 479 zákona o obchodních korporacích (písemnou smlouvou uzavřenou s Polygrou a.s., s úředně ověřenými podpisy). Místo pro upisování akcií předem určenými zájemci je shodné, jako pro upisování s využitím přednostního práva, v kanceláři předsedy představenstva Polygry a.s., v 1. patře sídla společnosti, v Brně-Králově Poli, Palackého třída 1004/150. Lhůta pro upisování akcií v tomto případě činí 30 dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího, po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Všichni tři tito předem určení zájemci budou na počátek běhu lhůty upozorněni oznámením, které zašle představenstvo poštou na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů a současně ho uveřejní na internetových stránkách společnosti www.polygra.cz . Lhůta pro splacení emisního kursu akcií předem určenými zájemci činí 30 dnů ode dne podpisu upisovací smlouvy. Emisní kurs bude zaplacen výlučně v penězích, na účet vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 45300621/0100, s variabilním symbolem stejným jako při úpisu s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1997 - 11. května 1999 : Převod akcií na jméno vyžaduje souhlas valné hromady.
 • 23. února 1993 - 17. září 1997 : Základní jmění: 1,000.000,-- Kča jeho rozdělení: 100 akcií jmenovité hodnoty 10.000,-- Kč najméno
 • 18. prosince 1991 - 17. září 1997 : Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkolivčlen představenstva a dále generální ředitel, pouze v rámci jemupřenesené podpisové pravomoci.
 • 18. prosince 1991 - 19. listopadu 1993 : Prokura: Karel N o g aHradec KrálovéJana Masaryka 1318
 • 1. srpna 1990 - 23. února 1993 : Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs a je rozdělenna 100 akcií na jméno v hodnotě 1.000,- Kčs.
 • 18. prosince 1991 - 18. prosince 1991 : Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkolivčlen představenstva a dále ředitel pouze v rámci jemu přenesenépodpisové pravomoci.
 • 1. srpna 1990 - 18. prosince 1991 : Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisyvšichni členové představenstva, a dáleředitel pouze v rámci jemu přenesenépodpisové pravomoci.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů