Trendy

112 868 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 010 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

65 820 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.10.2015 Huštěnovská 2001, 686 03 Staré Město

Historické adresy

3.1.2014 - 29.10.2015 Huštěnovská 2001, 686 03 Staré Město
21.6.1999 - 3.1.2014 Staré Město, Huštěnovská 2001, PSČ 68603
19.8.1997 - 21.6.1999 Staré Město, Hustěnovská 2001, PSČ 68603
14.4.1995 - 19.8.1997 Staré Město u Uherského Hradiště, Hustěnovská 2001, PSČ 686 02
18.7.1990 - 14.4.1995 Uherské Hradiště, Všehrdova 525, PSČ 68601

00544965

DIČ

od 1.1.1993

CZ00544965

Datum vzniku

18. července 1990

Datová schránka

jheccs8

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 64

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.1.2008

49 909 000 Kč

Historické jmění

15.1.2001 - 25.1.2008

8 909 000 Kč

14.4.1995 - 15.1.2001

6 000 000 Kč

23.4.1993 - 14.4.1995

1 544 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 20.1.2016

115- 1129940217 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 18.11.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brožíkova 8, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 1

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. července 1990 - 29. prosince 2014 : Způsob zřízení: Dle notářského zápisu ustavující valnéhromady č. NZ 910/90, 5 N 904/90 ze dne 04.07.1990a dle zakladatelské smlouvy uzavřené dne 02.07.1990.
 • 27. listopadu 2007 - 25. ledna 2008 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 31.10.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Akcionáři společnosti se před hlasováním valné hromady o zvýšení základního kapit... álu prohlásili, že se vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu o 41.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů korun českých).a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: základní kapitál se zvyšuje o 41.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů korun českých), tj. z částky 8.909.000,-- Kč (slovy: osmmilionůdevětsetdevěttisíc korun českých) na částku 49.909.000,-- Kč (slovy:čtyřicetdevětmilionůdevětsetdevěttisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nových akcií: 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) za akcii, neregistrovaných a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za akcii, neregistrovaných. Výše emisního kursu nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými;c) všechny nově upsané akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci takto:4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) za akcii, neregistrovaných a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za akcii, neregistrovaných bude nabídnuto obchodní společnosti Rochus Penz GmbH, Bundesstraße 8, A-8753 Fohnsdorf-Aichdorf UID-Nr. ATU29257700;d) místo a lhůta pro upisování akcií:místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Staré Město, Huštěnovská 2001, PSČ 686 03, v době od 9:00 hod do 16:00 hod během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do deseti dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem nebo tento návrh bude doručen osobně jedinému zájemci;e) způsob splacení emisního kursu 5 (slovy: pěti) kusů upsaných akcií je určen tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena smlouva o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce společnosti Rochus Penz GmbH, Bundesstraße 8, A-8753 Fohnsdorf-Aichdorf UID-Nr. ATU29257700 vůči společnosti AGAMA a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) zák.č. 513/1991 Sb. Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností AGAMA a.s. a určitým zájemcem, tj. společností Rochus Penz GmbH, Bundesstraße 8, A-8753 Fohnsdorf-Aichdorf UID-Nr. ATU29257700 na částku 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů korun českých), která vznikla z titulu dodávek materiálu a zboží, které na základě objednávek společnosti AGAMA a.s. provedl určitý zájemce. Celková pohledávka určitého zájemce činí ke dni 25.9.2007 celkem 81.125.000,- Kč (osmdesátjednamilionůjednostodvacetpěttisíc korun českých), z toho závazky z obchodních vztahů jsou 54.756.000,--Kč (slovy: padesátčtyřimilionůsedmsetpadesátšesttisíc korun českých). Část této pohledávky bude dohodou o započtení započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů korun českých). Lhůta pro splacení emisního kursu 5 (slovy: pěti) kusů upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí 10 (slovy: deset) pracovních dní po jejich upsání.Uděluje se souhlas ve smyslu ust. § 163 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb. k započtení níže uvedených pohledávek společnosti Rochus Penz GmbH proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií s tím, že započtena bude částka 41.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů korun českých).Důvodem započtení pohledávky určitého zájemce, společnosti Rochus Penz GmbH, Bundesstraße 8, A-8753 Fohnsdorf-Aichdorf UID-Nr. ATU29257700 vůči pohledávce obchodní společnosti AGAMA a.s. na splacení emisního kurzu akcií je snížení závazků obchodní společnosti Agama a.s. vůči obchodní společnosti Rochus Penz GmbH a zlepšení finanční bilance firmy Agama a.s. zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 2001 - 25. června 2003 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadouspolečnosti dne 6.12.2000.
 • 29. března 2000 - 15. ledna 2001 : Emisní kurz je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií.
 • 29. března 2000 - 15. ledna 2001 : Předem vybraný zájemce je povinen splatit 30 % emisního kurzu, ato na účet u Československé obchodní banky, a.s.č.ú.: 8010-0803864953/300. Lhůta pro splácení akcií je jedenměsíc od... konce lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2000 - 15. ledna 2001 : Lhůta pro upisování akcií je 15-ti denní a počíná běžetnásledující den po právní moci zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
 • 29. března 2000 - 15. ledna 2001 : Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat nové akcie kezvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základnímjmění se nepřipouští, neboť akcie budou upsány peněžitým vkla... dempředem vybraným zájemcem: obchodní společnosti Rochus PenzBeteiligungs GmbH, se sídlem Bundesstraße 8, Fohnsdorf -Aichdorf, A-8753, Rakouská republika. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2000 - 15. ledna 2001 : Ke zvýšení základního jmění bude vydáno 29 kusů listinných akciína jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a 9 kusů listinnýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, druh upiso... vanýchakcií kmenové. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2000 - 15. ledna 2001 : Nový druh akcií se nevydává.
 • 29. března 2000 - 15. ledna 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 16.12.1999 ozvýšení základního jmění společnosti:
 • 29. března 2000 - 15. ledna 2001 : Základní jmění společnost se zvyšuje o 2.909.000,-Kč peněžitýmvkladem upisování akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští.
 • 4. října 1999 - 15. ledna 2001 : Společnost se řídí stanovami schválenými na valné hromaděspolečnosti dne 26.8.1999.
 • 18. července 1990 - 23. dubna 1993 : Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kčs a je rozdělenna 200 akckií znějícíh na jméno po 1.000,- Kčs.
 • 30. prosince 1991 - 30. prosince 1991 : Poznamenává se záměr zvýšit základní kapitál o 550.000,-- Kčs ztoho o 550 akcií v nominální hodnotě po 1.000,-- Kčs na jméno nacelkových 750.000,-Kčs rozdělených na 750 akcií v no... minálníhodnotě po 1.000,-- Kčs na jméno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů