Trendy

477 982 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

- 146 348 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

317 680 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 6.9.2002 Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 11332

Historické adresy

11.6.1992 - 6.9.2002 Praha 1, Opletalova 41
26.6.1990 - 11.6.1992 Praha 1, Václavské nám. 56

00548421

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 12.5.2011

CZ00548421

Datum vzniku

26. června 1990

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. června 2015

Datová schránka

pi6dyg9

Historické názvy

9.6.2008 - 14.5.2009

ČKD EXPORT, a.s.

8.6.1994 - 9.6.2008

ŠKODAEXPORT, a.s.

26.6.1990 - 8.6.1994

ŠKODAEXPORT akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 107

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.7.2005

535 248 000 Kč

Historické jmění

1.8.2003 - 29.7.2005

154.224.000.-Kč Kč

26.3.2003 - 1.8.2003

4.536.000.000.-Kč Kč

26.6.1990 - 26.3.2003

126 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

4.10.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Opletalova 1525/39, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. dubna 2011 : Dne 31.3.2011 došlo k uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi JUDr. Václavem Kulhavým, insolvenčním správcem PA EXPORT a.s. jako prodávajcím a společností ROAD Investments a.s. jak Dne 31.3.2011 došlo k uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi JUDr. Václavem Kulhavým, insolvenčním správcem PA EXPORT a.s. jako prodávajcím a společností ROAD Investments a.s. jak...o kupujícím. Smlouva o prodeji podniku byla uzavřena v rámci probíhajícího insolvenčního řízení, tj. v rámci modifikací stanovených v ust. § 291 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. Nabyvatelem podniku (ve výše uvedené modifikaci dané insolvenčním zákonem) je tak společnost ROAD Investments a.s., IČ 282 09 036, sídlem Praha 1, Malá Strana, U Lužického semináře 97/18, PSČ 118 00. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 2004 : Na společnost ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem v Praze 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 00548421 zapsanou v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 107 Na společnost ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem v Praze 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 00548421 zapsanou v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 107... přešlo jmění společnosti Energoconsult Praha, a.s. se sídlem v Praze 10, Hostivař, Weilova čp. 1144/2, PSČ 102 05, IČ 49240234 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1852 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2003 - 30. července 2008 : Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov.Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov.
 • 19. prosince 2000 - 30. července 2008 : Valná hromada dne 30.6.2000 schválila další změnu stanov.
 • 18. ledna 1999 - 30. července 2008 : Valná hromada dne 25.6.1998 schválila úplné znění stanov.
 • 20. října 1993 - 30. července 2008 : Akciová společnost ŠKODAEXPORT je právním nástupcem podnikuzahraničního obchodu ŠKODAEXPORT se sídlem Praha 1, Václavskénám. 56.
 • 14. října 1993 - 30. července 2008 : Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základězakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromadyze dne 26. 3. 1990.
 • 14. října 1993 - 30. července 2008 : Další změna stanov ze dne 31.3.1993.
 • 7. června 1991 - 30. července 2008 : Valná hromada dne 8.4.1991 schválila další změnu stanov.
 • 7. června 1991 - 30. července 2008 : Ze 100 % upsaných akcií je k 30.12.1990 splaceno 100 %.
 • 21. srpna 1990 - 30. července 2008 : Valná hromada ze dne 12.7.1990 schválila změnu stanovodpovídající zákonu č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.
 • 21. srpna 1990 - 30. července 2008 : slovensky: ŠKODAEXPORT, účastinná společnost
 • 26. června 1990 - 30. července 2008 : Název společnosti:anglicky: ŠKODAEXPORT, Company Limitedfrancouzsky: ŠKODAEXPORT, Société Anonymeněmecky: ŠKODAEXPORT, Aktiengesellschaftšpanělsky: ... ŠKODAEXPORT, Sociedad Anonimarusky: ŠKODAEXPORT, Akcioněrnoje obščestvo zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2006 - 6. února 2007 : Na hlavního akcionáře společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 41/1683, PSČ 113 32, IČ 005 48 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,... oddíl B., vložka 107, tj. na Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, přechází podle § 183i a násl. obchodního zákoníku vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. k celkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě a celkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě.Hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen hlavní akcionář), která vlastní 449.620 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč, z toho 441.000 ks v listinné podobě nahrazených hromadnou listinou č. 02H a 8.620 ks v zaknihované podobě, a 453.593 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě nahrazených hromadnou listinou 03H. Souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 99,75 % základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. a je s nimi spojen 99,75% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.Skutečnost, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je hlavním akcionářem společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je osvědčena:a) předložením hromadné listiny č. 02H nahrazující 441.000 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč v listinné podobě, hromadné listiny č.03H nahrazující 453.593 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě a výpisem z registru emitenta ve Středisku cenných papírů, z něhož vyplývá, že Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí je vlastníkem 8.620 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě,b) opisem seznamu akcionářů ke dni 29.8.2005 ac) prohlášením představenstva ŠKODAEXPORT, a.s. o vlastnictví akcií ŠKODAEXPORT, a.s. ze dne 29.8.2005.Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., tj. k celkem 3.980 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč v zaknihované podobě a celkem 7 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč v listinné podobě, přejde na hlavního akcionáře, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Dosavadní vlastníci vykoupených účastnických cenných papírů vydaných společností ŠKODAEXPORT, a.s. v listinné podobě je předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. Nebudou-li tyto účastnické cenné papíry předloženy společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. ve shora uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, bude společnost ŠKODAEXPORT, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Společnost ŠKODAEXPORT, a.s. dá do 30 dnů po přechodu vlastnického práva příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech s tím, že podkladem pro zápis této změny bude toto usnesení valné hromady.Za každou kmenovou akcii na jméno vydanou společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve jmenovité hodnotě 340,-- Kč bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadnímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výši 265,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých) a za jednu každou kmenovou akcii na jméno vydanou společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve jmenovité hodnotě 840,-- Kč bude hlavním akcionářem, Českou republiku jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadnímu vlastníkovi vyplaceno protiplnění ve výší 655,-- (slovy: šest set padesát pět korun českých).Výše tohoto protiplnění byla určena na základě znaleckého posudku č.061308 ze dne 18.7.2005 vypracovaného znalcem - společností American Appraisal s.r.o. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00, IČ 44847068, a shoduje se s hodnotou předmětných akcií stanovenou tímto posudkem.Protiplnění bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, vyplaceno dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., ledaže bude prokázáno zastavení těchto akcií. V takovém případě bude částka odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Protiplnění bude hlavním akcionářem, Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí, dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů po předání akcií v listinné podobě společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., popř. po zápisu vlastnického práva k akciím v zaknihované podobě ve prospěch hlavního akcionáře na majetkovém účtu vedeném osobou oprávněnou vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to v obou případech bankovním převodem na účet, který akcionář hlavnímu akcionáři sdělí.Akcionář může sdělit své bankovní spojení pro vyplacení protiplnění hlavnímu akcionáři přímo nebo prostřednictvím společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. V případě prodlení dosavadního vlastníka akcií s předložením akcií v listinné podobě společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. není dosavadní vlastník oprávněn požadovat protiplnění. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2003 - 6. února 2007 : Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun český... ch) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jeden milion sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů společnosti poskytnuto žádné plnění.Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicet korun českých).Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. ledna 2005 - 31. srpna 2005 : Valná hromada společnosti, konaná dne 2.12.2004, přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce ko... run českých) upsáním nových akcií.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 154,224.000,- Kč (slovy: jednostopadesátčtyřimilionydvěstědvacetčtyřitisíce korun českých) na novou výši 535,248.000,- Kč (slovy: pětsettřicetpětmilionůdvěstěčtyřicetosmtisíc korun českých). Základní kapitál tedy bude zvýšen o částku 381,024.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátjedenmiliondvacetčtyřitisíce korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 453.600 ks (slovy: čtyřistapadesáttřitisícešestset kusů), každá o jmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých), v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých). Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.3. Upisování akcií na základě přednostního práva není vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne dnem 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého) a skončí dnem 21.01.2005 (slovy: dvacátého prvního ledna roku dvoutisícího pátého). Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese Opletalova 41/1683, Praha 1, číslo dvěří 104. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před započetím běhu lhůty na upisování akcií na základě přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií je den 03.01.2005 (slovy: třetího ledna roku dvoutisícího pátého).4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 340,- Kč (slovy: třistačtyřicet korun českých) lze na základě přednostního práva upsat jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 840,- Kč (slovy: osmsetčtyřicet korun českých).5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsání České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí.6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.7. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, zašle představenstvo společnosti nejpozději do 24.01.2005 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího pátého) návrh smlouvy o upsání akcií České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí na adresu sídla Ministerstva financí. Lhůta pro upsání akcií Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí započne dnem 24.01.2005 (slovy: dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího pátého) a skončí dnem 30.06. 2005 (slovy: třicátého června roku dvoutisícího pátého). Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí bude oprávněna upsat akcie společnosti tak, že přijme návrh smlouvy, který jí společnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti číslo účtu 400586573/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50. To neplatí v případě, že emisní kurz akcií upsaných upisovatelem bude splacen započtením části pohledávky uvedené v bodě 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 100% (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Tuto povinnost nemá upisovatel, který ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě emisní kurz jím upsaných akciií splatí započtením části pohledávky uvedené v bodě 9.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení části pohledávky České republiky vzniklé na základě "Dohody o způsobu úhrady závazku ŠKODAEXPORT, a. s., vzniklého po finanční restrukturalizaci společnosti, provedené dle vládního usnesení číslo 616/2002" uzavřené dne 04.02. 2003 (slovy: čtvrtého února roku dvoutisícího třetího) mezi společností a Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí. Výše této pohledávky činí 609,365.320,90 Kč (slovy: šestsetdevětmilionůtřistašedesátpěttisíctřistadvacet korun českých 90/100).10. Pohledávku uvedenou v bodě 9 bude oprávněna uplatnit k započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí, a to v části odpovídající výši souhrnného emisního kurzu akcií upsaných Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí na zvýšení základního kapitálu společnosti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky uvedené v bodě 9 bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České republice jednající prostřednictvím Ministerstva financí na adresu sídla Ministerstva financí v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení přijatý Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí, bude-li emisní kurz akcií upsaných Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8.12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí v případě, že v době upisování akcií již bude toto usnesení do obchodního rejstříku zapsáno.13. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2003 - 31. října 2003 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3.2.2003 č.j. 33 Nc 6504/2003 byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 28.... 1.1994 č.j. 2 Cm 28/92-111 k vymožení pohledávky oprávněného Slovenské elektrárne a.s. Atomové elektrárne Bohunice o.z. ve výši 5.975.784,42 Sk. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2003 - 22. září 2003 : Valná hromada konaná dne 26.června 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 4.536.000.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy pět set třicet šest milionů korun český... ch) o částku 4.381.776.000.-Kč ( slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát jeden milion sedm set sedmsedát šest tisíc korun českých) na novou výši 154.224.000.-Kč ( slovy: jednostopadesát čtyři miliony dvě stě dvacet čtyři tisíce korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. celá částka odpovídající snížení základního kapitálu buder použita na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů společnosti poskytnuto žádné plnění.Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 10.000.-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 340.-Kč ( slovy: tři sta čtyřicest korun českých).Akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 ( slovy: jednoho) měsíce po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejtříku.Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 ( slovy: sedmi) dnů po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2003 - 1. září 2003 : Valná hromada dne 27.6.2001 schválila úplné znění stanov.Valná hromada dne 26.6.2003 schválila další změnu stanov
 • 3. února 2003 - 26. března 2003 : Valná hromada společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. rozhodla dne26.června 2002 o zvýšení jejího základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním novýchakcií ... ze současné výše 126.000.000,- Kč (slovy:Jedno sto dvacetšest milionů Korun českých) na 4.536.000.000,-Kč (slovy: Čtyřimiliardy pět set třicet šest milionů Korun českých). Základníkapitál tedy bude zvýšen o 4,410.000.000,-Kč (slovy: Čtyřimiliardy čtyři sta deset milionů Korun českých). Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.2.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií najméno v počtu celkem 441.000 ks (slovy:Čtyři sta čtyřicet jedentisíc kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisícKorun českých) v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudouvydány. Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostníhopráva i bez využití přednostního práva postupem podle bodu 5 anásl. je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedyčiní 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých).Upisování akciínepeněžitými vklady se nepřipouští.3.Upisování akcií s využitím přednostního práva není vyloučenoani omezeno, a tedy bude provedeno v rozsahu podle bodu 1. Běhlhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva započnednem 15.7.2002 (slovy:Patnáctého července roku dvoutisícíhodruhého) a skončí dnem 31.7.2002 (slovy: Třicátého prvníhočervence roku dvoutisícího druhého). Upisování akcií na základěpřednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adreseOpletalova 41/1683,Praha 1, č.dveří 104. Počátek běhu lhůty proupisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářůmoznámen doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla nebobydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 5(slovy:Pět) pracovních dní před započetím běhu lhůty naupisování akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního právana upisování nových akcií je den 15.7.2002 (slovy:Patnáctéhočervence roku dvoutisícího druhého).4.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:Deset tisíc Korun českých) lze na základě přednostníhopráva upsat 35 ks(slovy: Třicet pět kusů) kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:Deset tisíc Korunčeských).5.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsáníČeské republice jednající prostřednictvím Ministerstva financíČR.6.Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány nazákladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem aspolečností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovatnáležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj omaximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat.Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno zaoznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst.2písm.e)obchodního zákoníku.7.Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostníhopráva, zašle představenstvo společnosti nejpozději do dne7.8.2002 (slovy:Sedmého srpna roku dvoutisícího druhého) návrhsmlouvy o upsání akcií České republice jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR na adresu sídla Ministerstva financí ČR.Lhůta pro upsání akcií Českou republikou jednajícíprostřednictvím Ministerstva financí ČR započne dnem15.8.2002(slovy:Patnáctého srpna roku dvoutisícího druhého) askončí dnem 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvního prosince rokudvoutisícího druhého). Česká republika jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR bude oprávněna upsat akcie společnostitak, že akceptuje návrh smlouvy o upsání akcií, který jíspolečnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a zaupisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií budeúčinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovanýČeskou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financíČR dojde společnosti na adresu jejího sídla . Sídlo společnostibude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst.2písm.e) obchodního zákoníku.8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitýmvkladem, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 400586573/0300vedený u Československé obchodní banky, a.s. se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50. To neplatí vpřípadě,že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacenzapočtením pohledávek uvedených v bodě 9. Upisovatel je povinenna uvedený účet splatit 30% (slovy: Třicet procent) jmenovitéhodnoty upsaných akcií do 30(slovy:Třiceti) dnů ode dne upsáníakcií. Tuto povinnost nemá ten upisovatel, který nejméně vestejném rozsahu a v téže lhůtě emisní kurz jím upsaných akciísplatí započtením pohledávek uvedených v bodě 9. Zbývající částemisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit navýše uvedený účet do 31.12.2002 (slovy: Třicátého prvníhoprosince roku dvoutisícího druhého). Tuto povinnost upisovatelnemá, pokud bude uzavřena dohoda o započtení, na základě kterédo uvedeného data v celém rozsahu zanikne pohledávka společnostina splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisníhokurzu upsaných akcií bude přípustné započtení těchto pohledávek,a to zcela nebo zčásti :a) Pohledávka, kterou představuje nevypořádaná část ziskovéhosalda rozdílů z přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblastizahraničních pohledávek a závazků v souvislosti se změnou kurzučeskoslovenské koruny k 28.12.1990 (slovy: Dvacátému osmémuprosinci roku tisícího devítistého devadesátého) podle zákona č.499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblastizahraničních pohledávek, ve znění pozdějších předpisů. Výše tétopohledávky činí 700.000.000,-Kč (slovy: Sedm set milionů Korunčeských).Věřitelem (majitelem) této pohledávky je Českárepublika.b) Pohledávka z Dohody o uspořádání vzájemných vztahů č.00126/011/99 uzavřené mezi společností a Československouobchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - NovéMěsto, IČ 00 00 13 50, dne 30.11.1999 (slovy: Třicátéholistopadu roku tisícího devítistého devadesátého devátého), vevýši 136.499.798,62 Kč (slovy: Jedno sto třicet šest milionůčtyři sta devadesát devět tisíc sedm set devadesát osm Korundvaašedesát haléřů českých).c)Pohledávka ze Smlouvy o střednědobém účelovém úvěru na vybranékorunové pohledávky č. 00126/005/98 uzavřené mezi společností aČeskoslovenskou obchodní bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 14,Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 1350, ze dne 27.02.1998 (slovy :Dvacátého sedmého února roku tisícího devítistého devadesátéhoosmého), ve výši 325.701.000,-Kč (slovy: Tři sta dvacet pětmilionů sedm set jeden tisíc Korun českých).d) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru a otevření akreditivu mezispolečností a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlemNa Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne23.02.1995 (slovy: Dvacátého třetího února roku tisícíhodevítistého devadesátého pátého), ve výši 2.198.599.919,43 Kč(slovy: Dvě miliardy jedno sto devadesát osm milionů pět setdevadesát devět tisíc devět set devatenáct Korun třiačtyřicethaléřů českých).e)Pohledávka ze Smlouvy o účelovém devizovém úvěru na vybranédlouhodobé pohledávky č. 00126/004/98 uzavřené mezi společností aČeskoslovenskou obchodní bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 14,Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 27.02.1998 (slovy:Dvacátého sedmého února roku tisícího devítistého devadesátéhoosmého), ve výši 638.323.014,13 Kč (slovy:Šest set třicet osmmilionů tři sta dvacet tři tisíce čtrnáct Korun třináct haléřůčeských).f) Pohledávka ze Smlouvy o dlouhodobém účelovém úvěru na výplatuzáruk a stand-by akreditivů č. 00126/018/97 uzavřené mezispolečností a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne 10.04.1997(slovy: Desátého dubna roku tisícího devítistého devadesátéhosedmého), ve výši 573824.712,09 Kč (slovy: Pět set sedmdesát třimiliony osm set dvacet čtyři tisíce sedm set dvanáct Korun devěthaléřů českých).g)Pohledávka ze Smlouvy o účelovém úvěru č. 126/012/94 uzavřenémezi společností a Československou obchodní bankou, a.s. sesídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, IČ 00 00 13 50, dne24.02.1994 (slovy: Dvacátého čtvrtého února roku tisícíhodevítistého devadesátého čtvrtého), ve výši 1.044.700.000,- Kč(slovy :Jedna miliarda čtyřicet čtyři miliony sedm set tisícKorun českých).Věřitelem (majitelem) pohledávek uvedených pod body b) až g) jeČeskoslovenská obchodní banka, a.s., která smlouvou o postoupenípohledávek ze dne 14.06.2002 (slovy: Čtrnáctého června rokudvoutisícího druhého) pohledávky uvedené pod body b) až f) vcelém rozsahu a pohledávku pod bodem g) částečně postoupila naČeskou republiku. Účinnost postoupení pohledávek podle tétosmlouvy je vázána na odkládací podmínku, která se ke dni tétovalné hromady dosud nesplnila, a z tohoto důvodu se Českárepublika dosud nestala věřitelem (majitelem) těchto pohledávek.10. Pohledávky uvedené v bodě 9. bude oprávněna uplatnit kzapočtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzuupsaných akcií Česká republika jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR. Splacení emisního kurzu upsaných akciízapočtením pohledávek uvedených v bodě 9. bude provedeno nazákladě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společnostía upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvospolečnosti České republice jednající prostřednictvímMinisterstva financí ČR na adresu sídla Ministerstva financí ČRv téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií.11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohodyo započtení akceptovaný Českou republikou jednajícíprostřednictvím Ministerstva financí ČR dojde společnosti naadresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, nejpozději do 31.12.2002 (slovy: Třicátéhoprvního prosince roku dvoutisícího druhého). To neplatí, bude-liemisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účetuvedený v bodě 8.12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatív případě, že v době upisování akcií již bude toto usnesení doobchodního rejstříku zapsáno.13. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje totousnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. června 1990 - 14. října 1993 : Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost ŠKODAEXPORT byla založena na základězakladatelské smlouvy ze dne 27. 2. 1990 usnesením valné hromadyze dne 26. 3. 1990. Tato valná hro... mada rovněž schválila stanovyspolečnosti a zvolila představenstvo a dozorčí radu. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 1990 - 7. června 1991 : Ze 100 % upsaných akcií je k 10. 8. 1990 splaceno 124 660 000Kčs.
 • 26. června 1990 - 2. října 1990 : Ze 100 % upsaných akcií je k 26. 6. 1990 splaceno 46 470 000,-Kčs, což představuje více jak 30 %.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů