Trendy

635 803 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 032 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 141 577 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.12.2015 Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov

Historické adresy

26.3.1998 - 21.12.2015 Benešov, Jana Nohy 1237, PSČ 25601
23.8.1990 - 26.3.1998 Praha 4, Jívenská 3, PSČ 14000

00549771

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2009

CZ00549771

Datová schránka

zg8cfvr

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 176

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.11.1999

69 000 000 Kč

Historické jmění

13.5.1994 - 24.11.1999

1 000 000 Kč

31.12.1991 - 13.5.1994

140 000 Kč

23.8.1990 - 31.12.1991

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Benešov

Provozovny

od 1.3.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ol. Blažka 131, 679 02, Rájec-Jestřebí - Rájec

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 23. srpna 1990 : Ke dni zápisu splaceno 50.000,-Kčs.
  • 23. srpna 1990 : Datum uzavření zakladatelské smlouvy: 29.6.1990

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. srpna 1999 - 24. listopadu 1999 : Valná hromada Společnosti za účelem opatření prostředků na dalšírozvoj Společnosti a zvýšení kapitálové síly Společnostischválila zvýšení základního jmění Společnosti ze současnéčá... stky 1.000.000,- Kč (tj. slovy jeden milion korun českých) očástku ve výši 68.000.000,- Kč (tj. slovy šedesát osm milionůkorun českých) a to úpisem nových akcií. Nová výše základníhojmění Společnosti bude tedy činit 69.000.000,-Kč (tj. slovyšedesát devět milionů korun českých).Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Za účelemzvýšení základního jmění bude upsáno 13.600 (tj.slovy třinácttisíc šest set) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (tj.slovy pět tisíc korun českých) za jednu akcii, akcie budoukmenové, na jméno, listinné, veřejně neobchodovatelné. Emisníkurs akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě, tj.5.000,-Kč (tj. slovy pět tisíc korun českých) za jeden kus. Přiupisování nových akcií bude využito přednostní právo prostávající akcionáře v plném rozsahu a akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty jinémuzájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na zákadě výzvy kupisování akcií. Každý akcionář bude mít právo upsat 68 kusůnových akcií na jednu stávající jím drženou akcii Společnosti.Přednostní právo k úpisu akcií může být vykonáno ve lhůtě 60(tj. slovy šedesát) dnů, která začne běžet pět dnů po zápisutohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti do obchodníhorejstříku. Stávající akcionáři upíší a splatí všech 13.600 (tj.slovy třináct tisíc šest set) kusů akcií, upisovaných ke zvýšenízákladního jmění. Tedy na stávající 1 (tj. slovy jeden) kusakcie připadne při využití přednostního práva 68 (tj. slovyšedesát osm) kusů nových akcií. Stávající akcionáři mají právoupsat nové akcie Společnosti takto:Jiří Veis má právo upsat 2.380 (tj. slovy dva tisíce tři staosmdesát) kusů nových akcií Společnosti,Jan Šíp má právo upsat 2.380 (tj. slovy dva tisíce tři staosmdesát) kusů nových akcií Společnosti,Martin Šinták má právo upsat 2.380 (tj. slovy dva tisíce tři staosmdesát) kusů nových akcií Společnosti,Josef Sedláček má právo upsat 340 (tj. slovy tři sta čtyřicet)kusů nových akcií Společnosti,Accel Group LLC má právo upsat 680 (tj. slovy šest set osmdesát)kusů nových akcií Společnosti,CzechTech Investments LLC má právo upsat 5.440 (pět tisíc čtyřista čtyřicet) kusů nových akcií Společnosti. Místem úpisu budeadvokátní kancelář Dr. Jan Tomsy, advokáta, Vinohradská 93,120 00 Praha 2. Lhůtou pro splacení upsaných akcií bude lhůtatří měsíců ode dne úpisu akcií. Valná hromada schválila, zaúčelem splacení vkladů akcionářů Jiřího Veise, Jana Šípa,Martina Šintáka, Josefa Sedláčka a Accel Group LLC na zvýšenízákladního jmění Společnosti, ve smyslu § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku v platném znění, vložení následujících pohledávek nebojejich částí těchto stávajících akcionářů za Společností dozákladního jmění Společnosti: Akcionář Jiří Veis vloží svoupohledávku za Společností ve výši 11.900.000,- Kč (tj. slovyjedenáct milionů devět set tisíc korun českých), která vzniklana základě smlouvy o půjčce mezi akcionářem Jiřím Veisem aSpolečností ze dne 2.7.1999 znějící na částku 350.000,-USD (tj.slovy tři sta padesát tisíc amerických dolarů)Akcionář Jan Šíp vloží svou pohledávku za Společností ve výši11.900.000,-Kč (tj. slovy jedenáct milionů devět set tisíc korunčeských), která vznikla na základě smlouvy o půjčce meziakcionářm Janem Šípem a Společností ze dne 2.7.1999 na částku350.000,- USD (tj. slovy tři sta padesát tisíc americkýchdolarů).Akcionář Martin Šinták vloží svou pohledávku za Společností vevýši 11.900.000,- Kč (tj. slovy jedenáct milionů devět set tisíckorun českých), která vznikla na základě smlouvy o půjčce meziakcionářem Martinem Šintákem a Společností ze dne 2.7.1999znějící na částku 350.000,-USD (tj. slovy tři sta padesát tisícamerických dolarů).Akcionář Josef Sedláček vloží svou pohledávku za Společností vevýši 1.700.000,- Kč (tj. slovy jeden milion sedm set tisíc korunčeských), která vznikla na základě smlouvy o půjčce meziakcionářem Josefem Sedláčkem a Společností ze dne 2.7.1999znějící na částku 50.000,- USD (tj.slovy padesát tisícamerických dolarů).Akcionář Accel Group LLC vloží svou pohledávku za Společností vevýši 3.400.000,- Kč (tj. slovy tři miliony čtyři sta tisíc korunčeských), která vznikla na základě smlouvy o úvěru meziakcionářem Accel Group LLC a Společností ze dne 2.7.1999 znějícína částku 100.000,-USD(tj.slovy jedno sto tisíc americkýchdolarů).Řečené pohledávky budou vloženy do základního jmění Společnostive svých nominálních hodnotách, tj. v úhrnné výši 40.800.000,-Kč(tj. slovy čtyřicet milionů osm set tisíc korun českých).Vklady akcionářů Společnosti budou splaceny ke dni účinnostismluv o postoupení pohledávek stávajících akcionářů ve prospěchSpolečnosti podle § 59 odst.7 obchodního zákoníku a tytopohledávky stávajících akcionářů vůči Společnosti v celkové výši40.800.000,-Kč (tj. slovy čtyřicet milionů osm set tisíc korunčeských) k témuž dni zaniknou ve smyslu § 59 odst.7 obchodníhozákoníku v platném znění.Akcionář Czech Tech Investments LLC splatí svůj vklad na zvýšenízákladního jmění Společnosti ve výši 27.200.000,- Kč (tj. slovydvacet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) peněžitýmvkladem, který bude poukázán na účet společnosti č.1260811432/5100 vedený u IPB, a.s. Benešov, ve lhůtě tří měsícůode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 13. srpna 1999 - 24. listopadu 1999 : Rozhodnutí o zvýšení základního jmění o 68.000.000,- Kč ze dne3.7.1999
  • 31. prosince 1991 - 13. srpna 1999 : Záměr obchodní společnosti zvýšit základní kapitál:Valná hromada rozhodla 24.11.1991 o záměru zvýšit základníkapitál na 140.000,-Kčs, který bude členěn na 28 akcií v no-minální hod... notě 5.000,-Kčs jedné akcie, akcie budou znít najméno. zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 1990 - 26. března 1998 : Doplnění představenstva i rozšíření předmětu činnosti jsouv souladu s jednáním valné hromady dne 13.9.1990,kterým bylorozšířeno představenstvo a změněny stanovy jak výše uvedeno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů