33 343 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

919 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

243 361 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

31.1.2002 - 1.10.2009 Praha 7, Korunovační 103/6, PSČ 17000
14.2.1995 - 31.1.2002 Praha 7, Šmeralova 15
28.10.1990 - 14.2.1995 Praha 2, Balbínova 22, PSČ 12000

00550728

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.10.2009

CZ00550728

Datum vzniku

28. října 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2009

Historické názvy

31.1.2002 - 1.10.2009

ACTIV a.s. Praha

28.10.1990 - 31.1.2002

ACTIV a.s.Praha(ACTIV SA Praha,ACTIV Ltd Praha,ACTIV AG Praha)

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 232

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.5.1999 - 1.10.2009

2 004 000 Kč

28.6.1994 - 20.5.1999

1 002 000 Kč

28.10.1990 - 28.6.1994

300 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2009 - 1. října 2009 : Společnost zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společností ACTIV s.r.o., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Chodská 614, IČ: 61675199, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský... m soudem v Praze, oddíl C, vložka 38132, s přechodem jmění na nově založenou společnost ACTIV Parking s.r.o., se sídlem Praha. zobrazit více skrýt více
  • 22. března 1991 - 1. října 2009 : Valná hromada a.s.ACTIV na svém zasedání konaném dne2.1.1991přijala záměr zvýšit základní kapitál z 300.000,- Kčs na501.000,- Kčs,rozdělený na 60 akcií po 5.000,- Kčs a 201akcií po... 1.000,- Kčs. zobrazit více skrýt více
  • 28. října 1990 - 1. října 2009 : upsaného základního kapitálu je splaceno více než 30%.
  • 28. října 1990 - 1. října 2009 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová splečnost ACTIV a.s.Praha byla založena zakladatelskousmlouvou ze dne 24.8.1990,zakladatelé uskutečnili v souladu sust.§ 25 zák.č.104/1990 Sb.o ... akciových společnostech jednorázovézaložení společnosti,jmenovali členy představenstva,dozorčí radya schválili stanovy společnosti.Akciová společnost ACTIV a.s.Praha vznikla jako podnik se zahraniční majetkovou účastí dleust.§ 2 zák.č.112/1990 Sb.o podniku se zahraniční majetkovouúčastí na základě povolení federálního ministerstva financíze dne 29.6.1990,č.j.XI/2-13 320/1990,poř.č.055/90.Ze 100% zobrazit více skrýt více
  • 2. října 1998 - 20. května 1999 : Valná hromada, terá se konala dne 11.5.1998, svým usnesenímrozhodla o zvýšení základního jmění společnosti.a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 1.002.000,- Kč( Slovy: ... Jeden milión dva tisíce korun českých ), tj. nacelkovou částku 2.004.000,- Kč ( Slovy: Dva milióny čtyři tisícekorun českých ) a současně se nepřipouští upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění.b) Počet upisovaných akcií bude 1002 ( Slovy: Jeden tisíc dva )kusy. Jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 1.000,- Kč(Slovy: Jeden tisíc korun českých ), všechny akcie budoukmenové, budou znít na jméno a budou mít podobu listinných akcií.c) Přednostní právo na upisování akcií musí být uplatněno velhůtě 15 dnů ode dne právní moci zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž upsáníakcií se uskuteční zápisem do listiny upisovatelů, která budedenně k dispozici v sídle společnosti ACTIV a.s. Praha, Praha 7,Šmeralova 15.- na jednu dosavadní akcii společnosti ACTIV a.s. Praha ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( Slovy: Jeden tisíc korun českých)je možno upsat 1 ( Slovy: Jeden) kus nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč ( Slovy: Jeden tisíc korun českých ) a najednu dosavadní akcii společnosti ACTIV a.s. Praha o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč ( Slovy: Pět tisíc korun českých ) je možnoupsat 5 ( Slovy: Pět ) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě1.000,- Kč ( Slovy: Jeden tisíc korun českých )- jmenovitá hodnota, druh, forma i podoba akcií upisovaných svyužitím přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými v boděb)- emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva jeshodný s jejich nominální hodnotou a činí 1.000,- Kč ( Slov:Jeden tisíc korun českých ) na jednu akciid) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti Tree PLimited, se sídlem P.O.Box 236, 14 New Street, St. Peter Port,Guernsey - Channel Island. tyto lze upsat v sídle společnosti velhůtě 15 dnů, která začne běžet prvním dnem následujícím pomarném uplynutí lhůty pro využití přednostního práva k upsáníakcií, přičemž emisní kurs takto upisovaných akcií bude shodný sjejich nominální hodnotou a bude činit 1.000,- Kč ( Slovy: Jedentisíc korun českých ) na jednu akcii. Tato část rozhodnutí seuplatní pouze v případě, že akcie nebudou upsány na základěpřednostního práva.e) Emisní kurs všech akcií je upisovatel povinen splatit v plnévýši nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií, a to bankovnímpřevodem na účet společnosti ACTIV a.s Praha vedený u Komerčníbanky a.s., pobočka Praha 7 Letná, č. účtu 198859600267/0100.Emisní kurs upsaných akcií je možno splatit v zahraniční měně,přičemž tato měna se přepočítává dle kursu vyhlášeného Českounárodní bankou a platného v den připsání částky na výše uvedenýúčet. zobrazit více skrýt více
posunout dolů