Základní údaje

Historické adresy

1.10.1990 - 23.5.2015 Ústí nad Labem

00554944

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

1. října 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. května 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. května 2015

Datová schránka

i4rcqv5

Historické názvy

23.5.2015 - 23.5.2015

Vodohospodářské a inženýrské stavby Ústí nad Labem, státní podnik "v likvidaci"

25.4.2015 - 23.5.2015

Vodohospodářské a inženýrské stavby Ústí nad Labem, státní podnik "v likvidaci"

30.8.1991 - 23.5.2015

Vodohospodářské a inženýrské stavby Ústí nad Labem, státní podnik "v likvidaci"

8.12.2014 - 25.4.2015

Vodohospodářské a inženýrské stavby Ústí nad Labem, státní podnik "v likvidaci"

1.10.1990 - 30.8.1991

Vodohospodářské a inženýrské stavby Ústí nad Labem, státní podnik

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: AXVIII 334

Právní forma

301 Státní podnik

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. května 2015 - 23. května 2015 : Státní podnik Vodohospodářské a inženýrské stavby Ústí nad Labem, státní podnik "v likvidaci", Ústí nad Labem, identifikační číslo 005 54 944 se vymazává z obchodního rejstříku na ... návrh likvidátora, kdy na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9.9.2013, č.j. 19 K 18/92-258 (právní moc dnem 9.10.2013) byl konkurs prohlášený na majetek dlužníka zrušen po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1990 - 23. května 2015 : Rozsah majetku, práv a závazků bude upřesněn delimitačnímiprotokoly, které podle pokynů ministerstva výstavby astavebnictví ČR vypracují pověření zástupci státního podnikuVodohospo... dářské stavby Ústí n.L. a podniku založeného tímtorozhodnutím do 60 dnů ode dne vzniku podniku. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1990 - 23. května 2015 : Podnik jako právní nástupce zabezpečí uzavření hospodaření avypořádání všech práv, závazků a funkcí ředitelství zanikléhostátního podniku Vodohospodářské stavby Ústí n.L., jakozákl... adního článku řízení, včetně práv a povinností zpracovněprávních vztahů pracovníků ředitelství. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1990 - 23. května 2015 : Dnem svého založení podnik, jako právní nástupce, svěřenýmajetek přejímá a vstupuje v práva a závazky začleněného závodu,včetně všech oprávnění a pověření vydaných k výkonu jímvyko... návaných specializovaných činností. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1990 - 23. května 2015 : Majetek se začleňuje s příslušným podílem aktiv a pasiv státníhopodniku, Vodohospodářské stavby Ústí n.L., se všemi pracovníkyzávodu, právy a povinnostmi z pracovněprávních vztahů,... úkoly5.5LP a prováděcího plánu na rok 1990, právy a závazkyvyplývajícími pro začleněný závod z hospodářských a jiných smluva dohod uzavřených státním podnikem Vodohospodářské stavby Ústín.L. a z kooperačních vztahů vytvořených uvnitř tohoto státníhopodniku. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1990 - 23. května 2015 : Do nově vzniklého státního podniku se podle stavu k 30.9.1990zahrnuje:1. veškerý majetek užívaný závod 02-Vaňov2. podíl 50% ze staré části administrativní budovy v Masarykově ul.... č.633, Ústí n.L. (budova A), s právem společného hospodaření se státním podnikem Prefa Ústí n.L. a státním podnikem Vodohospodářské stavby - projekce, konstrukce, destrukce Ústí nad Labem3. podíl z rekreačního zařízení a školy v přírodě, připadající na počet pracovníků začleněného závodu 02 - Vaňov, podle stavu ke dni 30.9.1990, s právem společného hospodaření se státním podnikem Vodohospodářské stavby Žalhostice, státním podnikem Vodohospodářské stavby - projekce, konstrukce, destrukce Ústí n.L. a státní příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště Roudnice n.L.4. 6 rodinných domků typu OKAL v Novoveské ul. Ústí n.L.5. rodinný dům v ul.Rudé armády 23, Ústí n.L. a6. ostatní majetek ředitelství, o jehož rozdělení nebylo rozhodnuto. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1990 - 23. května 2015 : Kmenové jmění podniku je určeno v rozsahu fondu zák.prostředků ainvestic, obratového fondu a fondu cenných papírů. V peněžnímvyjádření bude kmenové jmění upřesněno v souladu se zah... ajovacíúčetní rozvahou podniku sestavenou podle stavu ke dni jehozaložení, ve lhůtě do 60 dnů, ode dne vzniku podniku. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 1990 - 23. května 2015 : Zakladatelem podniku je ministerstvo výstavby a stavebnictví ČR,které vykonává vůči němu funkci orgánu hospodářského řízení.
  • 1. října 1990 - 23. května 2015 : Údaje o podniku:Státní podnik Vodohospodářské a inženýrské stavby Ústí n.L. bylzřízen rozhodnutím ministra výstavby a stavebnictví ČR ze dne28.9.1990 č.455/1990 ke dni 1.10.1990 po... dle zák.č.111/1990 Sb.,o státním podniku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů