Základní údaje

Historické adresy

21.4.1995 - 16.12.2002 Praha l0, Korunní 104
2.6.1993 - 21.4.1995 Praha l, Karlovo náměstí 24
5.12.1990 - 2.6.1993 Praha l, Národní 22

00564656

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 16.12.2002

010-00564656

Datum vzniku

5. prosince 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. prosince 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. prosince 2002

Historické názvy

26.1.1998 - 16.12.2002

BEAUTY WORLD a.s.

5.12.1990 - 26.1.1998

KAUFRING, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 360

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.11.2000 - 16.12.2002

2 000 000 Kč

5.12.1990 - 20.11.2000

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. prosince 2002 - 16. prosince 2002 : Společnost BEAUTY WORLD a.s. zanikla sloučením se zanikajícíspolečností OPTIMUM DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Praha 10,Korunní 1004, PSČ 101 00, IČ 64821116 a s nástupnickouspoleč... ností Catalougue Shopping spol. s.r.o., se sídlem Praha 8- Libeň, Na Košince 106, PSČ 180 00, IČ 25687271. zobrazit více skrýt více
  • 28. března 2001 - 16. prosince 2002 : Dne 21.12.2000 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základníhokapitálu:Zvyšuje se zcela splacené základní jmění společnosti z částky2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o ... 38.000.000,-Kč (slovy: třicetosmmilionů korun českých) na 40.000.000,- Kč(slovy: čtyřicetmilionů korun českých) novým peněžitým vklademjediného akcionáře společnosti. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 7.600 ks (slovy:sedmtisícšestset kusů) nových kmenových listinných veřejněneobchodovatelných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč(slovy: pěttisíc korun českých) s využitím přednostního právajediného akcionáře k úpisu nových akcií. Emisní kurs každé tétonové akcie se rovná její nominální hodnotě (emisní ážio seneupisuje). K úpisu nových akcií dojde v sídle společnosti vPraze 10, Korunní 104 ve lhůtě 30-ti (slovy: třiceti) dnů poté,co usnesení soudu o zápisu úmyslu zvýšit základní jmění nabyloprávní moci.Jediný akcionář společnosti, jako jediný upisovatel, je povinensplatit 100 % (Slovy: jednosto procent) emisního kurzu novýchakcií na účet společnosti č.ú.916057613/0300 vedený uČeskoslovenské obchodní banky, a.s. pobočka Praha 2, Anglickául., a to nejpozději do 30-ti (slovy: třiceti dnů ode dne úpisu.Důvodem pro zvýšení základního jmění společnosti je posíleníkapitálového vybavení společnosti k jejímu ekonomickému rozvoji. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 1990 - 16. prosince 2002 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne2.10.1990, zakladatelé uskutečnili v souladu s ust. § 25 zák.o akciových společnostech je... dnorázové založení společnosti.Uzavřeli zakladatelskou smlouvu s tím, že schválili stanovyspolečnosti, jmenovali členy představenstva, dozorčí radu arevizova účtu. Ze 100% upsaného kapitálu je k 11.10.1990splaceno 30%. Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastípovolený rozhodnutím FMF ČSFR ze dne 17.9.1990 pod č.j. XI/2 -19 019/90. zobrazit více skrýt více
posunout dolů