Základní údaje

Historické adresy

28.6.1999 - 31.7.2000 Praha 4, Nuselská 39
12.7.1993 - 28.6.1999 Praha 1, Liliová 250/4, PSČ 11000
24.4.1991 - 12.7.1993 Praha 1, Na Florenci 29, PSČ 11000
7.11.1990 - 24.4.1991 Praha 1, Národní tř. 22, PSČ 11000

00564681

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.7.2000

004-00564681

Datum vzniku

7. listopadu 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2000

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2000

Historické názvy

28.6.1999 - 31.7.2000

EAST-WEST MEDIA, a.s.

7.11.1990 - 28.6.1999

EAST-WEST MEDIA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 313

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.1.2000 - 31.7.2000

37 850 000 Kč

15.11.1993 - 25.1.2000

14 000 000 Kč

7.11.1990 - 15.11.1993

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. července 2000 - 31. července 2000 : Obchodní společnost EAST-WEST MEDIA, a.s., IČO: 00564681, sesídlem Praha 4, Nuselská 39, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeným Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 313... ,se v y m a z á v á ke dni 31,7,2000 z obchodního rejstříku.Právním nástupcem je obchodní společnost EAST-WEST MEDIA,s.r.o., se sídlem Praha 4, Nuselská 39, IČO 26 18 88 05, zapsanáke dni 31,7,2000 v oddíle C, vložka 78183. zobrazit více skrýt více
  • 13. října 1993 - 31. července 2000 : Zápis o konání mimořádné valné hromady obchodní společnostiEAST-WEST MEDIA a.s. ze dne 26.8.1993.
  • 12. července 1993 - 31. července 2000 : Notářský zápis o konání mimořádné valné hromady obchodníspolečnosti EAST-WEST MEDIA a.s. ze dne 22.1.1993.
  • 7. listopadu 1990 - 31. července 2000 : Jde o podnik se zahraniční majetkovou účastí,jehož založeníbylo povoleno rozhodnutím ze dne 27.9.1990 č.j.XI/2-18 508/90,poř.č.00523
  • 7. listopadu 1990 - 31. července 2000 : Akciová společnost byla založena zakl.smlouvou ze dne 4.10.1990,a to jednorázově.Zakladatelé se zavázali zaplatit sami celý zá-kladní kapitál v částce 1.000.000,- Kčs.Ke dni zápisu... do obch.rejstříku bylo zaplaceno na účet spol.300.000,- Kčs.Zbytek budesplacen do 1 roku od vzniku společnosti.Zakladatelé se dohodlina stanovách společnosti a jmenovali její orgány,t.j.předsta-venstvo a dozorčí radu. zobrazit více skrýt více
  • 28. června 1999 - 25. ledna 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 23.850.000,- Kč(dvacettřimilionyosmesetpadesáttisíc korun českých). Na základědohody akcionářů podle § 205 obch.zákoníku bude základní jmění... společnosti zvýšeno úpisem nových akcií. Jmenovitá hodnota akciíbude splacena akcionářem - společností EUROPLAKAT spol. s r.o.,nepeněžitým vkladem, kterým je pohledávka tohoto akcionáře zaspolečností ve výši 23.850.000,- Kč(dvacettřimilionůosmsetpadesáttisíc korun českých). Na zvýšenízákladního jmění bude tak upsáno 4.770(čtyřitisícesedmsetsedmdesát) kmenových listinných akcií namajitele o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč/ks (pěttisíc korunčeských za jeden kus). Úpis nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. Emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě akcií. Přednostní právo akcionářů se vylučuje vdůležitém zájmu společnosti, kterým je kapitalizace pohledávkyspolečnosti EUROPLAKAT spol. s r.o. vůči společnosti. Právadruhého akcionáře společnosti budou vypořádána dohodouuzavíranou ve smyslu § 205 obchodního zákoníku tak, že úpisakcií při plánovaném zvýšení základního jmění společnostiprovede EUROPLAKAT s.r.o., který upíše všech 4.770 kusů akcií asplatí je nepeněžitým vkladem ve výši 23.850.000- Kč(dvacettřimilionůosmsetpadesáttisíc korun českých).Dohoda akcionářů podle § 205 obch.z. musí být uzavřenanejpozději do patnácti dnů od právní moci usnesení soudu, kterýmbude povolen zápis záměru na zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku.Místem uzavření dohody bude notářská kancelář JUDr.BohdanaHallady v Praze, Václavské nám.18.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději následujícíden po podpisu dohody akcionářů podle § 205 obch.z.. K splacenídochází účinností smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřenéupisovatelem EUROPLAKAT spol. s r.o. a společností EAST-WESTMEDIA a.s..Představenstvo společnosti je povinno do 24 hod. způsobemurčeným ve stanovách informovat akcionáře o nabytí právní mociusnesení soudu, kterým bude povolen zápis záměru na navýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů