Trendy

3 717 457 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

62 637 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

4 000 933 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 8.12.2015 Kolbenova 942/38a, Vysočany, 190 00 Praha 9

Historické adresy

14.11.2014 - 8.12.2015 Kolbenova 499, 190 00 Praha, 190 00 Praha 9
6.4.1994 - 14.11.2014 Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 19002
1.10.1990 - 6.4.1994 Praha 9, Fučíkova 499, PSČ 19002

00565997

DIČ

od 1.1.1993

CZ00565997

Datum vzniku

1. října 1990

Datová schránka

s4fcdtn

Historické názvy

1.10.1990 - 9.9.1998

ČKD PRAHA DIZ, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 248

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2014

720 000 000 Kč

Historické jmění

7.12.2011 - 1.7.2014

520 000 000 Kč

26.1.2011 - 7.12.2011

520 000 000 Kč

6.4.1994 - 26.1.2011

267 925 000 Kč

1.10.1990 - 6.4.1994

219 777 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 6.5.2016

CZ0340000000005349580012

... více účtů (celkem 28) najdete zde

Provozovny

od 22.7.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kolbenova 942/38a, 190 00, Praha - Vysočany

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. ledna 2014 : Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu ...jako celku. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1991 : Ke změně předmětu činnosti došlo na základě povoleníministerstva výstavby a stavebnictví ze dne 5.10.1990 kprojektové činnosti podle vyhl. 186/90 Sb. pod reg.č.B-II-399-2000, k zah Ke změně předmětu činnosti došlo na základě povoleníministerstva výstavby a stavebnictví ze dne 5.10.1990 kprojektové činnosti podle vyhl. 186/90 Sb. pod reg.č.B-II-399-2000, k zah...raničně obchodní činnosti bylo vydánopovolení FMZO dne 6.12.1990 pod č.j. 13/14 476/To/90 registr.č.108005053, kterým se tato činnost povolila podle z.č. 42/80 Sb.,z. 102/88 Sb. a 113/90 Sb.. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1990 : Ze 100% upsaného akciového kapitálu je splaceno 100%, když tentokapitál představuje nepeněžité plnění, jehož předběžnéohodnocení vyplývá ze znaleckého posudku znalce ing. Jana Kříž Ze 100% upsaného akciového kapitálu je splaceno 100%, když tentokapitál představuje nepeněžité plnění, jehož předběžnéohodnocení vyplývá ze znaleckého posudku znalce ing. Jana Kříž...e,bytem Praha 8, Kundratka 9/1416 č. 36/90. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1990 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení §25 zák.č. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem je akciováspolečnost ČKD PRAHA, a.s.. V zakladatelské Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení §25 zák.č. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem je akciováspolečnost ČKD PRAHA, a.s.. V zakladatelské...m plánu bylo určenosložení představenstva, dozorčí rady, byl stanoven revizor účtů,schváleny stanovy společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 - 1. července 2014 : Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. II. Základní kapitál předmě... tné společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých), to jest z dosavadní částky 520.000.000 Kč (pět set dvacet milionů korun českých) na celkovou částku 720.000.000 Kč (sedm set dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Předmětná společnost vydá 200 kmenových akcií na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) připadá na valné hromadě 1.000 hlasů. IV. Všechny nově vydané akcie budou nabídnuty k upsání peněžitým vkladem předem určenému zájemci, jímž je ČKD Investment a.s., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ 01874586. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. V. Upisovatel upíše všechny nové akcie smlouvou o upsání akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., Kolbenova 499, 190 00 Praha 9. VI. Emisní kurs každé kmenové akcie na jméno, vydané jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) bude roven jmenovité hodnotě. VII. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurs jím upsaných akcií do 2 (dvou) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí, nejpozději však do (jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu, na účet společnosti č. 10304091/0100 vedený u Komerční banky, a.s. VIII. Návrh na zápis nové výše základního kapitálu může být podán po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. prosince 2010 - 26. ledna 2011 : Jediný akcionář společnosti ČKD Praha DIZ, a.s., IČ: 00565997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 190 00 (dále jen "Společnost"), kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., I... Č: 000 01 813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00 (dále jen "Jediný akcionář"), rozhodl dne 21.12.2010 v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 267 925 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 252.075.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 520.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost 252075 (slovy: dvě stě padesát dva tisíc sedmdesát pět) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. Rozhodnutí neobsahuje údaje podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, neboť Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií.4. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty jedinému zájemci, kterým je Jediný akcionář (společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s.), který upíše všech 252075 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1000,- Kč.5. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané Společností nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem Společnosti písemně oznámeno, že toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je adresa sídla Společnosti. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní kurs každé kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000,-Kč tak činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).6. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně peněžitým vkladem.7. Vzhledem k tomu, že upisování akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti proběhne výlučně peněžitým vkladem, údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku - bankovní účet pro splacení emisního kursu akcií je 43-8412770227/0100, lhůta pro splacení činí 12 měsíců od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nebudou vydávány akcie nového druhu. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. g) obchodního zákoníku.9. Vzhledem k tomu, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku.10. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se připouští. Údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku jsou následující:Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií Jediným akcionářem s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podán po uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností na straně jedné a Jediným akcionářem na straně druhé, který bude jediným upisovatelem akcií a který má vůči Společnosti tyto pohledávky o celkové výši 220.075.000,- Kč:Pohledávka za ČKDPRAHA DIZ a.s. ve výši Datum splatnosti důvod vzniku2 700 000,00 29.11.2010 SoD ze dne 26.8.20101 620 000,00 29.11.2010 objednávka ze dne 1.10.201032 529 615,90 31.12.2010 objednávka ze dne 18.2.20086 345 974,40 14.12.2010 objednávka ze dne 10.3.20104 963 320,00 9.12.2010 objednávka ze dne 11.3.20106 661 363,00 23.11.2010 objednávka ze dne 14.3.20107 459 225,20 2.12.2010 objednávka ze dne 19.3.20104 307 256,00 23.11.2010 objednávka ze dne 20.3.201010 003 549,20 6.12.2010 objednávka ze dne 21.3.201010 419 441,60 2.2.2011 objednávka ze dne 24.3.20109 572 059,20 2.12.2010 objednávka ze dne 26.3.20103 861 512,40 16.12.2010 objednávka ze dne 28.3.20109 248 247,60 6.12.2010 objednávka ze dne 28.3.20109 088 400,00 24.11.2010 objednávka ze dne 28.7.201017 088 400,00 3.11.2010 objednávka ze dne 28.7.20103 402 000,00 7.11.2010 SoD ze dne 5.1.20102 160 000,00 7.11.2010 objednávka ze dne 1.10.20102 160 000,00 11.11.2010 objednávka za dne 1.10.20106 638 635,50 29.1.2011 SoD ze dne 5.1.201011 760 000,00 13.12.2010 SoD ze dne 5.1.20102 766 000,00 30.11.2010 objednávka ze dne 28.4.20107 080 000,00 16.12.2010 objednávka ze dne 26.7.20106 480 000,00 10.2.2011 SoD ze dne 5.1.20105 400 000,00 10.2.2011 objednávka ze dne 3.8.20107 560 000,00 28.1.2011 objednávka ze dne 3.8.201028 800 000,00 20.12.2010 Vrácení prostředků z kap. fondu11. Vydávání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. Rozhodnutí proto neobsahuje ani údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. k) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2007 - 29. listopadu 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSC: 190 02, identifikační číslo 005 65 997, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městsk... ým soudem v Praze, oddíl B., vložka 248 (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační, oddíl B., vložka 200, jako vlastník 261.204 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 97,49% základního kapitálu Společnosti na hlasovacích právech Společnosti, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů;b) konstatuje, že společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační číslo 000 01 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 200 (dále jen "Hlavní akcionář"), požádala o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 8.6.2007, vlastnil 242.790 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1.000,- KČ, což představuje 90.62% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 3.8.2007, vlastnil 261.204 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1,000,- Kč, což představuje 97,49% podíl na základním kapitálu Společnosti; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační číslo 000 01 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 200, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.318,50 Kč (slovy: dva tisíce tři sta osmnáct korun českých padesát haléřů) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN CZ0005093153. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 142007 ze dne 19.4.2007, zpracovaným doc. Ing. Richardem Drechslerem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů ve znění jeho Dodatku č. 1. Přiměřenost výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů je potvrzena rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/l45/2007, 2007/8305/540, které nabylo právní moci dne 23.5.2007, a kterým byla výše protiplnění konstatována za přiměřenou a byl udělen předchozí souhlas České národní banky k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ: 760 01, IČ: 607 32 075 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 30.7.2007; f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 (tří) měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost; g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů