Základní údaje

Historické adresy

2.8.2004 - 30.6.2008 Záhoří 72, PSČ 39818
1.11.1993 - 2.8.2004 Písek, Táborská 496

60066245

DIČ

od 2.6.2008

CZ28661605

1.11.1993 - 30.6.2008

CZ60066245

Datum vzniku

1. listopadu 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2008

Historické názvy

1.7.2000 - 30.6.2008

Grana, a.s.

1.11.1993 - 1.7.2000

Zemědělské zásobování a nákup Písek, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 602

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.11.1993 - 30.6.2008

143 101 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43-2368480267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2008 - 30. června 2008 : I.Společnost Grana, a.s. se sídlem Záhoří 72, PSČ 398 18, IČ 600 66 245 zanikla sloučením se společností Tagrea, a.s. se sídlem Tábor, Čekanice 207, IČ 466 78 492, zapsanou v obcho... dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 520, jako společností nástupnickou s tím,že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 21.5.2008 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2008 jmění zaniklé společnosti.II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Grana, a.s. se sídlem Záhoří 72, PSČ 398 18, IČ 600 66 245 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 1993 - 30. června 2008 : Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsáníakcií notářským zápisem osvědčenou zakladatelskoulistinou ze dne 15.10.1993 jediného zakladatelePozemkového fondu České republiky... se sídlem v Praze 1,Těšňov 17, na základě schváleného privatizačníhoprojektu státního podniku Zemědělské zásobovánía nákup v Písku. Zakladatel současně jmenovalčleny orgánů společnosti a schválil stanovy a.s.Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s.byly přiloženy. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2005 - 17. března 2006 : Usnesení valné hromady společnosti ze dne 24.8.2005 : 1. Všechny akcie vydané společností Grana, a.s., se sídlem Záhoří 72, PSČ 398 18, IČ 600 66 245, zapsané v obchodním rejst... říku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 602 ( dále jen ,,společnost"), které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, to znamená ve vlastnictví všech akcionářů společnosti odlišných od hlavních akcionářů, přecházejí na hlavního akcionáře, jímž je obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 251 00 025, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4501. 2. Skutečnost, že Agropol Group, a.s. je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, je osvědčena těmito údaji: Prohlášením představenstva společnosti z 24.8.2005 je osvědčeno, že společnost dosud nevydala spojené listinné akcie zapsané u ní v obchodním rejstříku, protože zákonný postup přeměny podoby a spojení akcií společnosti nebyl dosud dokončen, to znamená, že pro určení existence a vlastnictví akcií společnosti jsou stále rozhodující údaje zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů. Výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni 17.8.2005, výpisy aktuálního stavu CP na účtu majitele Agropol Group, a.s., vedeného Střediskem cenných papírů pro emisi 770000002483 zen dne 8.8.2005 a 24.8.2005 a čestným prohlášením představenstva Agropol Group, a.s. z 24.8.2005 je osvědčeno, že společností je vydáno celkem 143101 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a že Agropol Group, a.s. jako hlavní akcionář ke dni podání žádosti o svolení této valné hromady vlastnil a ke dni přijetí tohoto usnesení vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí138,640.000,-Kč, což je více než 96,8 % základního kapitálu společnosti. Z ustanovení článku 4. odst. 3 stanov společnosti, podle kterého s každým 1.000,-Kč jmenovité hodnoty každé akcie je spojen jeden hlas, vedle toho vyplývá, že s těmito akciemi vlastněnými hlavním akcionářem je spojen stejný, tj. více než 96,8 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. 3. Valná hromada schvaluje výši protiplnění za každou jednu akcii vydanou společností, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, která přechází na základě tohoto usnesení, v částce 778,-Kč.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050808 z 5.8.2005 zpracovaným společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 256 40 585. Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu výnosovou ( DCF entity) a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. 4. Valná hromada schvaluje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku, a to lhůtu bez zbytečného odkladu, nejpozději dva měsíce od vzniku práva na poskytnutí protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií dle výpisu z registru emitenta k datu přechodu vlastnického práva k akciím, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli ( to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohodnota mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). Valná hromada souhlasí, aby představenstvo společnosti v souladu s citovaným ustanovením § 183m obchodního zákoníku určilo podrobnosti o způsobu poskytnutí protiplnění a jeho zásady případně uveřejnilo spolu s údaji uveřejňovanými podle § 183l odst. 2 obchodního zákoníku; souhlasí také s tím, aby k provedení poskytnutí protiplnění a k úkonům s tím souvisejícím představenstvo zmocnilo obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 30, IČ 612 50 309. zobrazit více skrýt více
posunout dolů