Trendy

212 703 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 008 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

259 636 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.5.2013 U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec

Historické adresy

5.7.2002 - 15.5.2013 Jindřichův Hradec, U Nádraží 694/II, PSČ 37701
5.7.2002 - 5.7.2002 Jindřichův Hradec, U nádraží 694/II, PSČ 37714
13.1.1994 - 5.7.2002 Jindřichův Hradec, U nádraží 694/II
1.1.1994 - 13.1.1994 Jindřichův Hradec, U nádraží 694/III

60071109

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 31.12.2008

CZ60071109

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

mnqdmng

Historické názvy

1.1.1994 - 1.1.2018

ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 615

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.1.2018

15 000 000 Kč

Historické jmění

10.12.2010 - 1.1.2018

131 000 000 Kč

1.1.1994 - 10.12.2010

125 687 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jindřichův Hradec

Provozovny

od 27.3.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Třída 9. května 454, 380 01, Dačice - Dačice V

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2018 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.1.2017 v souladu § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy spo Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.1.2017 v souladu § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy spo...lečnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2017 : Valná hromada rozhodla dne 10.3.2017 takto:a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcií společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu Valná hromada rozhodla dne 10.3.2017 takto:a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcií společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu... akcionářů společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. ke dni 30. 1. 2017 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. k dnešnímu dni, že společnost ICOM transport a.s., IČ: 46346040, se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 716 (dále také jako hlavní akcionář), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., který vlastní 238 896 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,18 %, slovy devadesát jedna celých osmnáct setin procenta, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 91,18%, slovy devadesát jedna celých osmnáct setin procentní, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., a tedy že společnost ICOM transport a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře,b) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., tj. 23 104 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč emitovaných společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,c) na základě předloženého znaleckého posudku č. A 102/2017 vypracovaného znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu Akcii Společnosti (tj. za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč) činí částku 466,-- Kč (slovy: čtyři sta šedesát šest korun českých), d) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s.),e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. července 2002 : Usnesením valné hromady ze dne 25. 2. 2002 byly schváleny novéstanovy a. s. znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu zedne 25. 3. 2002.
 • 18. října 2000 : Usnesením valné hromady ze dne 14. 8. 2000 byly schváleny novéstanovy a.s. - znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu oprůběhu valné hromady pořízeného 14. 8. 2000.
 • 30. června 1999 : Usnesením valné hromady za dne 14.5.1999 byla schválena změnastanov a. s., a to článků 7, 12 a 15 stanov, kdy nové zněnítěchto článků je zachyceno v notářském zápisu o průběhu valn Usnesením valné hromady za dne 14.5.1999 byla schválena změnastanov a. s., a to článků 7, 12 a 15 stanov, kdy nové zněnítěchto článků je zachyceno v notářském zápisu o průběhu valn...éhromady č.j. NZ 132/99, N 131/99 ze dne 17.5.1999. zobrazit více skrýt více
 • 26. září 1995 : Usnesením valné hromady ze dne 20.6.1995 byly schválenyzměny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu no-tářského zápisu o průběhu valné hromady pořízeného 20.6.1995
 • 1. ledna 1994 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČSAD Jindřichův Hradec s.p.. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 3.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. ledna 1994 : Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-níku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 4 Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-níku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 4...2,na který přešel majetek státního podniku ČSAD Jindřichův Hradecs.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. srpna 2010 - 10. prosince 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 28. 6. 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5 313 000 Kč (pět milionů ... třista třináct tisíc korun českých), vydáním 5 313 (pět tisíc třista třináct) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) (dále jen ?nové akcie?) 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti 1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všech 5 313 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 0,0422 jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu a oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na jméno 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. pátým dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 43-7227800207/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. 3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Kateřině Kratochvílové, r.č. 75 57 08/4018, bytem Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 120 00 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 Kč (tisíc korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro uspání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7227800207/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů