2 467 294 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-26 527 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

957 865 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

8.2.1994 - 1.7.2010 Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499, PSČ 39111
1.1.1994 - 8.2.1994 Planá nad Lužnicí, Průmyslová 449, PSČ 39111

60071231

DIČ

od 2.6.2008

CZ28661605

1.1.1994 - 1.7.2010

CZ60071231

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2010

Historické názvy

1.1.1994 - 1.7.2010

Maso Planá, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 622

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.1.1994 - 1.7.2010

172 498 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43-2368480267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2010 - 1. července 2010 : Vymazává se společnost Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, IČ: 600 71 231, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Bu... dějovicích, oddíl B, vložka 622, zanikla bez likvidace fúzí sloučením zanikající společnosti Maso Planá, a.s., s nástupnickou společností Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 835, na nástupnickou společnost Kostelecké uzeniny a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Maso Planá, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2010 - 1. července 2010 : Vymazává se společnost Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, IČ: 600 71 231, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Bu... dějovicích, oddíl B, vložka 622, zanikla bez likvidace fúzí sloučením zanikající společnosti Maso Planá, a.s., s nástupnickou společností Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 835, na nástupnickou společnost Kostelecké uzeniny a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Maso Planá, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. července 2010 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMasokombinát Planá nad Lužnicí, státní podnik. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. července 2010 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 6.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno-vání členů představenstva a dozorčí rady.
  • 1. ledna 1994 - 1. července 2010 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníkuJediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, ... na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
  • 28. července 2005 - 24. října 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 25. července 2005 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 1. července 2005, doručené společnosti 1. července 20... 05, přijaté v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§ 183i až 183n- valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 29. 6. 2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností Maso Planá, a.s., které jsou v majetku hlavního akcionáře a které jsou u oprávněné osoby pro hlavního akcionáře uschovány a na základě prohlášení společnosti AGROFERT HOLDING a.s. o vlastnictví akcií uložených u výše uvedené oprávněné osoby, že společnost AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti Maso Planá, a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti Maso Planá, a.s., ve výši 99,21%, neboť jsou pro něj u osoby oprávněné uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 171,141.000,- Kč;- valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. B., vložka 6626, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění;- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1.000,- Kč a 1,000.000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního resjtříku;- valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 1.378,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 1,377.937,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce - společnosti PROSCON, s.r.o., se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 49356381, ze dne 1. 7. 2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 0701/05.- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. zobrazit více skrýt více
  • 5. února 1994 - 9. ledna 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 165.598 akciína majitele po l.OOO Kč jmenovité hodnoty a na 6.900 akciízaměstnaneckých na jméno po ... l.OOO Kč jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů