Trendy

98 928 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-10 046 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

92 980 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.4.2014 Hamry 1596, 580 01 Havlíčkův Brod

Historické adresy

12.12.2001 - 4.4.2014 Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 58001
1.1.1994 - 12.12.2001 Havlíčkův Brod, Pohledští Dvořáci, PSČ 58001

60108649

DIČ

od 1.1.1994

CZ60108649

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

5q8e9yz

Historické názvy

1.7.2009 - 5.3.2018

Natura, a.s.

1.1.1994 - 1.7.2009

Naturamyl, a.s.

1.7.2009 - 1.7.2009

Natura a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1001

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2009

50 000 000 Kč

Historické jmění

1.1.1994 - 1.7.2009

98 573 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Havlíčkův Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ0701000000435207150287

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 13.10.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 588 31, Puklice 62

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. července 2014 : Společnost Natura, a.s. se podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku.
  • 1. října 2010 : Společnost Natura, a.s. převzala jakožto nástupnická společnost dle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30. 4. 2010, s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2010 vešker Společnost Natura, a.s. převzala jakožto nástupnická společnost dle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30. 4. 2010, s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2010 vešker...é jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti PECTIS s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, IČ 47917687, zapsané v oddílu C vložce 27021 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2009 : Společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.) se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s. Společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.) se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s....), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605.Na nástupnickou společnost Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 6. 2009, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů.Společnost Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.).Na nástupnickou společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 6. 2009, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2014 - 22. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 1. července 2014 - 22. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 21. listopadu 2008 - 16. června 2009 : Usnesení valné hromady společnosti ze dne 14.11.2008 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře:1. Určení hlavn... ího akcionářeMimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Naturamyl, a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, IČ 601 08 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce 1001 (dále jen "Společnost"), který uplatnil právo na výkup ostatních účastnických cenných papírů a požádal o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, jejímž předmětem je postup podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost Natura, a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, IČ 281 83 096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 12605 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, tj. ke dni 14.10.2008, (čtrnáctému říjnu roku dva tisíce osm) činila 99,42 % (devadesát devět celých čtyřicet dvě setiny procenta) a ke dni konání této mimořádné valné hromady činí 99,42 % (devadesát devět celých čtyřicet dvě setiny procenta) na základním kapitálu Společnosti, tj. více než zákonem stanovených 90 % (devadesát procent) na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Společnosti Hlavním akcionářem bylo osvědčeno předložením 87 ks (osmdesát sedm kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společnostní na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč (jednom milionu korun čestkých), 13 ks (třináct kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), 9 553 ks (devět tisíc pět set padesát tři kusy) kmenových listinných akcií emitovaných Společností na majitele o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a 145 (jedno sto čtyřicet pět kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých),jakož i seznamem akcionářů, výpisem z obchodního rejstříku Hlavního akcionáře prokazujícím převzetí obchodního jmění od společnosti Natura, a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 46, identifikační číslo 00533432 a čestným prohlášením představenstva Hlavního akcionáře. Souhrnný počet akcií Společnosti, vlastněný a předložený Hlavním akcionářem pro jednání této mimořádné valné hromady, představuje podíl 99,42 % (devadesát devět celých čtyřicet dvě setiny procenta) na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti, který činí 98 573 000,- Kč (devadesát osm milionů pět set sedmdesát tři tisíce korun českých). Z toho pak vyplývá skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci akcií emitovaných Společností jsou povinni předložit své akcie Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k nim na Hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie Společnosti v této lhůtě, určí k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než čtrnáct (14) dnů a pak postupuje podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.3. Výše protiplněníMimořádná valná hromada Společnosti určuje výši protiplnění.Hlavní akcionář je povinen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 512,- Kč (pět set dvanáct korun českých) za jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), stanovené podle znaleckého posudku číslo 407-34/08 zpracovaného soudním znalcem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. dne 10.10.2008 (desátého října roku dva tisíce osm).4. Způsob a lhůta k poskytnutí protiplněníMimořádná valná hromada Společnosti určuje způsob a lhůtu k poskytnutí protiplnění.Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry SARF a.s., se sídlem Velichovky, Jaroměřská 100, PSČ 552 11, IČ 476 73 206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2425, které před konáním této mimořádné valné hormady předal peněžní prostředky ve výše potřebné k výplatě protiplnění. SARF a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou (2) týdnů, po předání jejich akcií Společnosti, jinak za použití postupu podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů