Trendy

320 850 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

12 450 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

150 611 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.12.2013 Švermova 117, 580 01 Havlíčkův Brod

Historické adresy

1.6.2000 - 3.12.2013 Havlíčkův Brod, Švermova 117, PSČ 58036
1.1.1994 - 1.6.2000 Havlíčkův Brod, Švermova 117, PSČ 58056

60108771

DIČ

od 1.1.1994

CZ60108771

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

3ckct3t

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1012

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.7.2014

51 882 438 Kč

Historické jmění

1.1.1994 - 17.7.2014

103 146 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Havlíčkův Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ5501000000787927840277

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 31.8.1994

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ronov nad Sázavou 13, 582 22, Přibyslav

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. července 2014 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu ze dne 27.6.2014:1) Základní kapitál společnosti se snižuje o 51.263.562,-Kč (slovy: padesát jedna milionů d Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu ze dne 27.6.2014:1) Základní kapitál společnosti se snižuje o 51.263.562,-Kč (slovy: padesát jedna milionů d...vě stě šedesát tři tisíc pět set šedesát dva korun českých). 2) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost vykázala v účetní závěrce za rok 2013 jako výsledek hospodaření minulých let ztrátu celkem ve výši 51.320.736,02 Kč (slovy: padesát jedna milionů tři sta dvacet tisíc sedm set třicet šest korun českých a dva haléře). Účelem je (částečná) úhrada této ztráty do výše 51.263.562,-Kč (slovy: padesát jedna milionů dvě stě šedesát tři tisíc pět set šedesát dva korun českých). 3) Společnost nevlastní vlastní akcie, proto se provede snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z částky 1.000,-Kč na částku 503,-Kč (slovy: pět set tři korun českých). Na předložených akciích bude společností tato změna provedena vyznačením této nové jmenovité hodnoty akcií. 4) K předložení akcií se akcionářům stanoví lhůta 3 měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty, proto nebude akcionáři poskytnuto žádné plnění.6) Základní kapitál se nesnižuje na základě návrhu akcionáře. 7) Snížením základního kapitálu se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů. zobrazit více skrýt více
  • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. července 2014 : Počet členů správní rady: 3
  • 17. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. října 2013 - 3. prosince 2013 : Valná hromada konaná dne 24.9.2013 přijala toto usnesení o přechodu akcií na hlavního akcionáře: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem je společnost HB-AMYL, spol. s r.o... ., se sídlem v Havlíčkově Brodě, Kamenická 1670, identifikační číslo 63216639, (dále jen „hlavní akcionář“). Hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 92.839 kusů listinných akcií Společnosti, znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92 839 000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 90,01 %. Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno z kontroly předložených listinných akcií Společnosti a z předloženého čestného prohlášení hlavního akcionáře (v souladu se zákonem § 183i odst. 3) obchodní zákoníku). Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90 % podílu na základním kapitálu Společnosti, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 10.307 kusů listinných akcií Společnosti, znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 10.307.000,- Kč (dále také jen „ostatní akcionáři“) 2.Přechod všech akcií Společnosti na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností, které jsou ve vlastnictví ostatních menšinových akcionářů na osobu hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře po uplynutí jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den přechodu vlastnického práva“) v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Valná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 218,- Kč (slovy: dvě stě osmnáct korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s § 183m odstavec 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 632-20/13 ze dne 17.7.2013 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6. 1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika – ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků., (dále jen „znalec“). Závěrečným výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 218,- Kč (dvě stě osmnáct korun českých) za jednu Akcii Společnosti. Pro zjištění přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků. Výplatou protiplnění je pověřen obchodník s cennými papíry - společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Křenová 72, 602 00 Brno, identifikační číslo 60717068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1388 (dále jen „Obchodník“). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady. 4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů Zmocněncem pro převzetí listinných účastnických cenných papírů je Obchodník, společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Křenová 72, 602 00 Brno, IČ 60717068. Lhůta pro předložení (předání) listinných akcií je, dle ustanovení § 183l odst. 5 obchodního zákoníku, 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku je stanovena na 14 (čtrnáct) dnů. Pokud nebudou listinné akcie předloženy zmocněnci Společnosti ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat dle § 214 odstavce 1 až 3 obchodního zákoníku. Obchodník, v souladu s § 183m odstavce 2 až 4 obchodního zákoníku, poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po předání listinných akcií vydaných Společností, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich předání. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto při předání listinných akcií na adrese Lidická 26, Brno u Obchodníka v pondělí a středu od 9.00 hod. do 15.00 hod. Obchodník poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů