3 516 983 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2005

245 732 tis. Kč

Zisk za rok 2005

5 452 606 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2005

Základní údaje

Historické adresy

5.9.2013 - 1.1.2014 Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10
29.7.2002 - 5.9.2013 Pražská třída 702/17, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
1.1.1994 - 29.7.2002 Hradec Králové, Pražská 702, PSČ 50117

60108789

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.1.2014

CZ60108789

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2014

Historické názvy

1.1.1994 - 1.1.2014

Východočeská plynárenská, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1025

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.1.1994 - 1.1.2014

960 602 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Historické provozovny

29.9.2004 - 24.1.2012

Východočeská plynárenská a.s.
  • Adresy:
    • Pražská třída 702/17, 500 04, Hradec Králové - Kukleny

... více provozoven (celkem 65) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2014 - 1. ledna 2014 : Právní důvod výmazu: Společnost Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským... soudem v Praze, oddíl B, vložka 19343, zaniká bez likvidace fúzí sloučením nástupnické společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se zanikajícími společnostmi Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789, Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47675748 a RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, přičemž došlo k přechodu jmění společností Východočeská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o., jakožto zanikajících společností, na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o.; nástupnická společnost RWE energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení společností Východočeská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. jakožto zanikajících společností zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2014 - 1. ledna 2014 : Společnost Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789, se vymazává z obchodního rejstříku.
  • 12. dubna 2010 - 1. ledna 2014 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 21. 11. 2007 mezi společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražská 702, PSČ 500 04, identifikač... ní číslo 601 08 789 jako prodávající a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, identifikační číslo 279 35 311 jako kupující došlo k prodeji části podniku specifikované jako Divize provozu (Asset Services). zobrazit více skrýt více
  • 4. ledna 2007 - 1. ledna 2014 : Smlouva o vkladu části podniku obchodní společnosti Východočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu obchodní společnosti VČP Net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Kukleny, Pr... ažská 485, PSČ 500 04, identifikační číslo 274 95 949 ze dne 15. 11. 2006. zobrazit více skrýt více
  • 17. června 2013 - 26. července 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 11. 6. 2013 toto usnesení: 1. Společnost RWE Gas International N.V., se sídlem Willemsplein 4, 5211AK ´s-Hertogenbosch, Nizozemské k... rálovství, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Brabantu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen „Hlavní akcionář“), osvědčila výpisem ze svého účtu majitele investičních nástrojů z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, že vlastní 625.189 ks kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005092551, a 322.659 ks kmenových akcií na jméno, ISIN CZ0005123174, vydaných společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská třída 702/17, Kukleny, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ 601 08 789, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1025 (dále jen „Společnost“), všechny v zaknihované podobě a o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,67 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 98,67% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 6.630 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0005092551 a ISIN CZ0005123174. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 230-25/2013 ze dne 17. 4. 2013, vypracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ 24664651, podle kterého znalec považuje částku 6.630 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů Společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a akcionářům Společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 659 Kč na akcii. O záměru rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě o výplatě dividendy v uvedené výši Hlavní akcionář informoval znalce. Se zdůvodněním výše protiplnění vyslovila Česká národní banka dne 29. 4. 2013 předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a. s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů