569 903 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-56 859 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

391 261 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.1.1994 - 12.12.2010 Semily, Na rovinkách 211, PSČ 51325

60108843

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 12.12.2010

CZ60108843

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

12. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. prosince 2010

Historické názvy

27.11.1997 - 12.12.2010

ČSAD Semily, a.s.

1.1.1994 - 27.11.1997

ČSAD BUS Semily a.s.

1.1.1994 - 1.1.1994

ČSAD BUS Semily, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1019

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.4.2002 - 12.12.2010

69 874 000 Kč

1.1.1994 - 11.4.2002

49 874 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 12. prosince 2010 - 12. prosince 2010 : Vymazává se společnost ČSAD Semily, a.s., se sídlem Semily, Na rovinkách 211, PSČ 513 25, IČ: 601 08 843 z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu: společnost ČSAD Semily, a.s., s... e sídlem Semily, Na rovinkách 211, PSČ 513 25, IČ: 601 08 843, zanikla bez likvidace formou rozdělení sloučením s nástupnickými společnostmi BusLine real a.s., se sídlem Praha, Josefov, Kaprova 13/14, PSČ 110 00, IČ: 291 87 931, a BusLine a.s., se sídlem Semily, Na rovinkách 211, PSČ 513 25, IČ: 283 60 010. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2008 - 12. prosince 2010 : Na základě smlouvy o fúzi sloučením přešlo na společnost ČSAD Semily, a.s., se sídlem Semily, Na rovinkách 211, PSČ 513 25, identifikační číslo 601 08 843 jako na nástupnickou spol... ečnost jmění zanikající společnosti Severočeská dopravní a.s., se sídlem Teplice, Nádražní náměstí 599, PSČ 415 01, identifikační číslo 250 40 626. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2005 - 12. prosince 2010 : Na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 47 Cm 230/2005-74 ze dne 23.11.2005, které nabylo právní moci 15.12.2005, byla jmenována Božena Koublová členkou představe... nstva do doby, než bude zvolen nový člen představenstva společnosti ČSAD Semily, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit částemisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Komerční banky a.s.pobočka v Semilech, číslo účtu 19-1247840217/0100 upi... sovatel jepovinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti(slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytekjmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatitnejpozději do jednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaa emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavřen... ísmlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům,počátek běhu lhůty pro upisování akcí bez využití přednostníhopráva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámendopisem, zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kterého resp. kteréurčí představenstvo společnosti,
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 1.00... 0,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akciio jmenovité hodnotě 1.000,- Kč : 30126/69874, upisovat lze pouzecelé akcie,
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204aobchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy:patnácti) dnů od 15-tého (slovy: patnáctého) kalendářního dnenásle... dujícího po nabytí právní moci usnesení příslušnéhorejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valnéhromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál doobchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonánípřednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámenakcionářům v deníku Právo, zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : jmenovitá hodnota nových akcií-jednoho kusu: 1.000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých),
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové,listinné, na jméno, 30.126 (slovy: třicet tisíc sto dvace šest)kusů,
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí30.126.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto dvacet šesttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto čá... stkuse nepřipouští, zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií,
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinanční situace společnosti,
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 30,126.000,- Kč(slovy: třicet milionů stodvacet šest tisíc korun českých) zestávající výše 69,874.000,- Kč (slovy: šedesát devět milionůos... mset sedmdesát čtyři tisíc korun českých) na novou výši100,000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2003 - 30. dubna 2003 : Usnesení valné hromady ze dne 21. 11. 2002 o zvýšení základníhokapitálu společnosti:
 • 8. června 2001 - 11. dubna 2002 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5. 2. 2001ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti.- důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finančn... í situace společnosti- zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií,- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí 20,000.000,-- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,- druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 20.000 kusů,- jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000,-- Kč- místo a lhůta pro vykonání přednostího práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti dnů od 15-tého kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Právo,- podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč: 20000/49874, upisovat lze pouze celé akcie,- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,-- Kč, kmenové, na jméno, listinná, 1.000,-- Kč,- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti,- místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem,- bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Komerční banky a.s. v Semilech, č. ú. 191247840217/0100, upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty psaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů