Trendy

186 046 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 379 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

946 345 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.7.2014 Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

Historické adresy

22.9.1997 - 1.7.2014 Jičín, Na Tobolce 428, PSČ 50645
1.1.1994 - 22.9.1997 Jičín, 17.listopadu 362, PSČ 50601

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.5.2007 Jičín, Na Tobolce 428, PSČ 50648

60109149

DIČ

od 1.1.1994

CZ60109149

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

wd7gxvb

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1045

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.4.2016

514 286 000 Kč

Historické jmění

1.7.2014 - 26.4.2016

515 428 000 Kč

6.4.2011 - 1.7.2014

515 428 000 Kč

30.4.2010 - 6.4.2011

515 639 000 Kč

11.6.2007 - 30.4.2010

515 651 000 Kč

19.1.2006 - 11.6.2007

515 662 000 Kč

15.8.2000 - 19.1.2006

536 224 000 Kč

4.10.1999 - 15.8.2000

435 494 000 Kč

7.4.1999 - 4.10.1999

424 975 000 Kč

6.3.1996 - 7.4.1999

327 126 000 Kč

1.1.1994 - 6.3.1996

259 945 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jičín

Bankovní účty

zvěřejněno 28.10.2016

115- 3016210217 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 9.5.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 506 01, Jičín - Nové Město

... více provozoven (celkem 21) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. prosince 2017 : Valná hromada, konaná dne 19.12.2017přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 514,286.000,--Kč (pět set čtrnáct Valná hromada, konaná dne 19.12.2017přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 514,286.000,--Kč (pět set čtrnáct ...milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých) o částku 104,430.000,--Kč (jedno sto čtyři miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých) na částku 618,716.000,--Kč (šest set osmnáct milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 104.430 ( jedno sto čtyři tisíce čtyři sta třicet) nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov v platném znění, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých) a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2.Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce - město Jičín, město Sobotka, město Hořice, město Lázně Bělohrad, město Libáň, město Nová Paka, město Kopidlno, městys Pecka a obec Osek, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto rozhodnutí, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry.3.Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 ( jedno sto dvacet ) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK).4.Místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií společnosti.5.Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., IČ 25260138 :a) Nepeněžitý vklad města Sobotka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Sobotka v k.ú. Sobotka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1,758.200,- Kč ( jeden milion sedm set padesát osm tisíc dvě stě korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5092-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Sobotka, IČ: 00272124, se sídlem Boleslavská 440, 507 43 Sobotka - vydáno 1.008 ( jeden tisíc osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),b) Nepeněžitý vklad města Kopidlno: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Kopidlno v k.ú. Kopidlno tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 3,667.600,-- Kč ( tři miliony šest set šedesát sedm tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5189-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Kopidlno, IČ: 00271705, se sídlem Náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno - vydáno 2.103 ( dva tisíce jedno sto tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),c) Nepeněžitý vklad městyse Pecka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území městyse Pecka v k.ú. Bělá u Pecky, Pecka, Horní Javoří a Bukovina u Pecky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 8,485.600,- Kč ( osm milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5192-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městysu Pecka, IČ: 00271926, se sídlem Pecka 2, 507 82 Pecka 2 - vydáno 4.865 ( čtyři tisíce osm set šedesát pět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),d) Nepeněžitý vklad obce Osek: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Osek v k.ú. Osek u Sobotky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 918.300,- Kč ( devět set osmnáct tisíc tři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5194-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Osek, IČ: 00578487, se sídlem Osek 25, 507 43 Osek vydáno 526 ( pět set dvacet šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.745,82 Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých osmdesát dva haléře),e) Nepeněžitý vklad města Lázně Bělohrad: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Lázně Bělohrad v k.ú. Lázně Bělohrad, k.ú. Horní Nová Ves, k.ú. Prostřední Nová Ves, k.ú. Dolní Nová Ves, k.ú. Lány u Lázní Bělohradu tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 52,797.600,- Kč ( padesát dva milionů sedm set devadesát sedm tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5089-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Lázně Bělohrad, IČ: 00271730, se sídlem náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad - vydáno 30.274 ( třicet tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),f) Nepeněžitý vklad města Libáň: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Libáň v k.ú. Libáň, k.ú. Křešice u Psinic, k.ú. Psinice a k.ú. Zliv u Libáně tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 35,575.100,- Kč ( třicet pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc jedno sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5090-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Libáň, IČ: 00271748, se sídlem náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň - vydáno 20.398 (dvacet tisíc tři sta devadesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),g) Nepeněžitý vklad města Jičín: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Jičína v k.ú. Jičín a k.ú. Popovice u Jičína tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 39,398.900,- Kč ( třicet devět milionů tři sta devadesát osm tisíc devět set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5088-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Jičín, IČ: 00271632, se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín vydáno 22.591 ( dvacet dva tisíce pět set devadesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),h) Nepeněžitý vklad města Nová Paka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Nová Paka v k.ú. Nová Paka a k.ú. Přibyslav u Nové Paky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 8,421.100,- Kč (osm milionů čtyři sta dvacet jeden tisíc jedno sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5091-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Nová Paka, IČ: 00271888, se sídlem Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka - vydáno 4.828 ( čtyři tisíce osm set dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),ch) Nepeněžitý vklad města Hořice: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Hořice v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, k.ú. Libonice a k.ú. Chlum u Hořic tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 31,108.400,- Kč ( třicet jeden milion jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5087-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Hořice, IČ: 00271560, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice - vydáno 17.837 (sedmnáct tisíc osm set třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české).Při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 08.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu sepsaného, JUDr. Janou Čírtkovou, notářkou v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.6.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. prosince 2017 - 21. prosince 2017 : Valná hromada, konanaá dne 19.12.2017 přijala toto usnesení: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 514,286.000,--Kč (pět set čtrnáct milionů dvě stě osmdesát šest tis... íc korun českých) o částku 104,430.000,--Kč (jedno sto čtyři miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých) na částku 618,716.000,--Kč (šest set osmnáct milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 104.430 ( jedno sto čtyři tisíce čtyři sta třicet) nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov v platném znění, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých) a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2.Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce - město Jičín, město Sobotka, město Hořice, město Lázně Bělohrad, město Libáň, město Nová Paka, město Kopidlno, městys Pecka a obec Osek, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto usnesení3., které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry.4.Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 ( jedno sto dvacet ) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK).5.Místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií společnosti.6.Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., IČ 25260138 : a) Nepeněžitý vklad města Sobotka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Sobotka v k.ú. Sobotka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1,758.200,- Kč ( jeden milion sedm set padesát osm tisíc dvě stě korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5092-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Sobotka, IČ: 00272124, se sídlem Boleslavská 440, 507 43 Sobotka - vydáno 1.008 ( jeden tisíc osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),b) Nepeněžitý vklad města Kopidlno: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Kopidlno v k.ú. Kopidlno tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 3,667.600,-- Kč ( tři miliony šest set šedesát sedm tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5189-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Kopidlno, IČ: 00271705, se sídlem Náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno - vydáno 2.103 ( dva tisíce jedno sto tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),c) Nepeněžitý vklad městyse Pecka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území městyse Pecka v k.ú. Bělá u Pecky, Pecka, Horní Javoří a Bukovina u Pecky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 8,485.600,- Kč ( osm milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5192-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městysu Pecka, IČ: 00271926, se sídlem Pecka 2, 507 82 Pecka 2 - vydáno 4.865 ( čtyři tisíce osm set šedesát pět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),d) Nepeněžitý vklad obce Osek: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Osek v k.ú. Osek u Sobotky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 918.300,- Kč ( devět set osmnáct tisíc tři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5194-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Osek, IČ: 00578487, se sídlem Osek 25, 507 43 Osek vydáno 526 ( pět set dvacet šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.745,82 Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých osmdesát dva haléře),e) Nepeněžitý vklad města Lázně Bělohrad: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Lázně Bělohrad v k.ú. Lázně Bělohrad, k.ú. Horní Nová Ves, k.ú. Prostřední Nová Ves, k.ú. Dolní Nová Ves, k.ú. Lány u Lázní Bělohradu tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 52,797.600,- Kč ( padesát dva milionů sedm set devadesát sedm tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5089-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Lázně Bělohrad, IČ: 00271730, se sídlem náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad - vydáno 30.274 ( třicet tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),f) Nepeněžitý vklad města Libáň: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Libáň v k.ú. Libáň, k.ú. Křešice u Psinic, k.ú. Psinice a k.ú. Zliv u Libáně tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 35,575.100,- Kč ( třicet pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc jedno sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5090-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Libáň, IČ: 00271748, se sídlem náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň - vydáno 20.398 (dvacet tisíc tři sta devadesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),g) Nepeněžitý vklad města Jičín: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Jičína v k.ú. Jičín a k.ú. Popovice u Jičína tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 39,398.900,- Kč ( třicet devět milionů tři sta devadesát osm tisíc devět set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5088-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Jičín, IČ: 00271632, se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín vydáno 22.591 ( dvacet dva tisíce pět set devadesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),h) Nepeněžitý vklad města Nová Paka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Nová Paka v k.ú. Nová Paka a k.ú. Přibyslav u Nové Paky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 8,421.100,- Kč (osm milionů čtyři sta dvacet jeden tisíc jedno sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5091-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Nová Paka, IČ: 00271888, se sídlem Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka - vydáno 4.828 ( čtyři tisíce osm set dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české),ch) Nepeněžitý vklad města Hořice: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Hořice v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, k.ú. Libonice a k.ú. Chlum u Hořic tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 31,108.400,- Kč ( třicet jeden milion jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5087-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Hořice, IČ: 00271560, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice - vydáno 17.837 (sedmnáct tisíc osm set třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české).Při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 08.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu mnou, JUDr. Janou Čírtkovou, notářkou v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.7.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2015 - 21. prosince 2017 : Valná hromada společnosti konaná dne 10.6.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:1. Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající ... snížení základního kapitálu: plnění povinnosti uložené ustanovením § 161 a § 161b odst. 4 a § 213 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1,142.000,-Kč (jeden milion jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude převedena ve prospěch účtu Vlastní akcie.2. Rozsah snížení základního kapitálu: o částku 1,142.000,-Kč (jeden milion jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) ze stávající výše 515,428.000,-Kč (pět set patnáct milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), na novou výši 514,286.000,-Kč (pět set čtrnáct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých).3. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: zrušením 1.142 (jednoho tisíce jednoho sto čtyřiceti dvou) kusů vlastních akcií společnosti číselně označených 120948 až 121319 a 259946 až 260715 na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) hromadné akcie; vlastní akcie společnosti budou zrušeny tak, že je společnost zničí. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2010 - 21. prosince 2017 : 1. důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:splnění povinnosti uložené ustanovením § 161a, § 161b odstavce 4... a § 213 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále též jen obchodní zákoník), částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 211.000,-- Kč (dvě stě jedenáct tisíc korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude převedena ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy2. rozsah snížení základního kapitálu:o částku 211.000,-- Kč (dvě stě jedenáct tisíc korun českých) ze stávající výše 515,639.000,-- Kč (pět set patnáct milionů šest set třicet devět tisíc korun českých), na novou výši 515,428.000,-- Kč (pět set patnáct milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých)3. způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:zrušením 211 (dvou set jedenácti) kusů vlastních akcií společnosti číselně označených 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260 (zaměstanecké akcie) na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) vydaných v listinné podobě; vlastní akcie společnosti budou zrušeny tak, že je společnost zničí zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 2009 - 30. dubna 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2008 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:Důvodem snížení je splnění povinnosti uložené ustanovením § 161a, § 161b odst. 4 a § 213... obchodního zákoníku,- rozsah snížení: základní kapitál společnosti se tedy sníží o 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých).- způsob snížení: vzetí z oběhu akcií číslo 259945 (akcie se zvláštními právy), 25, 26, 77, 78, 117, 118, 155, 156, 207, 231, 251 (zaměstnanecké akcie); zničení listinných akcií na jméno, které jsou v majetku společnosti.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy. zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2006 - 11. června 2007 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 16.6.2006 o snížení základního kapitálu společnosti:- důvodem snížení je splnění povinnosti uložené ustanovením s § 161a, § 161b odst. 4, § 213 obch... odního zákoníku,- rozsah snížení: základní kapitál společnosti se tedy sníží o 11.000,- Kč (slovy: jedenáct tisíc korun českých).- způsob snížení: zničením jedenácti kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Jedná se o akcie číslo 000011, 000012, 000031, 000032, 000045, 000046, 000157, 000158, 000200, 000210, 000217.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2005 - 19. ledna 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu takto:- důvod snížení: splnění povinnosti uložené ustanovením... § 161a, § 161b odst. 4 a § 213 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku- rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 20 562 000,-- Kč, tj. jmenovitá hodnota 20 535 kusů akcií společnosti znějících na majitele a jmenovitá hodnota 27 kusů akcií znějících na jméno společnosti- způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: částka odpovídající snížení bude převedena ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy- způsob, jak má být snížení provedeno: vzetí z oběhu všech akcií znějících na majitele, které jsou v majetku společnosti a zrušení emise akcií CZ 0009084000, zničením 27 kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, čísel 000005, 000006, 000015, 000016, 000027, 000028, 000029, 000030, 000055, 000056, 000071, 000072, 000131, 000132, 000139, 000140, 000143, 000144, 000176, 000197, 000202, 000208, 000209, 000222, 000228, 000253, 000258, které jsou v majetku společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2000 - 15. srpna 2000 : Základní jmění této akciové společnosti tak bude zvýšeno ke dni1.1.2000 o 100.730.000,- Kč, slovy: jedno sto milionů sedm settřicet tisíc korun českých a jednotlivým vkladatelům bu... de toutoakciovou společností vydáno celkem 100 730 kusů akcií na jménobez veřejné obchodovatelnosti v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a to obciHolovousy, IČO 00271551, 67 kusů akcií, obci Valdice, IČO00272311, 533 kusů akcií, obci Holín, IČO 00271543, 2310 kusůakcií a městu Jičín, IČO 00271632, 97 820 kusů akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2000 - 15. srpna 2000 : 4. města Jičína, IČO 00271632 - staveb vodovodních řadů vměstské části Robousy, Bolzanově a Dvořákově ulici, přivaděčeÚlibice, lípy - Zebín, k Popovicím a Javůrkovy louky, stavebvo... dojemů Zebín, kanalizačních řadů v ulicích Dvořákova, Soudná,Sedličky, Bolzanova - Štrauchova, Jaselská, Čeřovka, PodČeřovkou, Javůrkova louka, Sedličky - stoka B, popsanév posudcích znalce ing. Jiřího Zemana číslo 2548-236/99, číslo2549-237/99, číslo 2550-238/99 a kanalizačního sběrače Valdice,podle posudku téhož znalce číslo 2552-240/99 a dále kanalizačnístoky Robousy popsané v posudku znalce Karla Divokého číslo602-110/99 a kanalizační stoky Jičín - sever, popsané v posudkutéhož znalce číslo 603-111/99, vše nemovitosti nezapsané vkatastru nemovitostí oceněné na částku 97.820.000,- Kč, slovy:devadesát sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2000 - 15. srpna 2000 : 3. obce Holín, IČO 00271543 - novostavby vodojemu a vodovodníchřadů v obci Holín, katastrální území Prachov, staveb II. etapy,nezapsané v katastru nemovitostí a napojení vrtu z čer... pacístanicí v katastrálním území Střeleč, též nezapsané v katastrunemovitostí a stavebního pozemku parcela číslo 96 a parcelačíslo 3/4, oba v obci Holín, katastrální území Prachov, zapsanév katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001, vedenýmKatastrálním úřadem v Jičíně, vše se zjištěnou polohou vposudcích znalců ing. Jiřího Zemana číslo 2425-113/99, číslo2420-108/99, číslo 2484-172/99 a Karla Divokého číslo 545-51/99,dodatku ke znaleckému posudku číslo 545-51/99 a číslo 546-52/99,oceněné na částku 2.310.000,- Kč, slovy: dva miliony tři stadeset tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2000 - 15. srpna 2000 : 2. obce Valdice, IČO 00272311 - novostavby kanalizační stoky B,čerpací stanice s výtlačným potrubím, vodovodního řadu adoprovodných zařízení, nezapsaných v katastru nemovitostí a d... álezastavěných pozemků parcela číslo 441 o výměře 75 m2 a parcelyčíslo 440 o výměře 16 m2, zapsané v katastru nemovitostí nalistu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Valdice,u Katastrálního úřadu Jičín, podle popisu a polohy zjištěné vposudcích znalců Karla Divokého číslo 542-47/99 a ing. JiříhoZemana číslo 2426-114/99 oceněné na částku 533.000,- Kč, slovy:pět set třicet tři tisíce korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2000 - 15. srpna 2000 : 1. obce Holovousy, IČO 00271551 - novostavby vodovodního řadu"IV. etapa Jalovčí" v obci a katastrálním území Holovousynezapsané v katastru nemovitostí, podle popisu a polohy zjiště... név posudku znalce Karla Divokého číslo 592-100/99 a oceněné načástku 67.000,- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2000 - 15. srpna 2000 : Představenstvo rozhodlo vyhovět požadavku akcionářů a v souladuse stanovami článku 21 odstavec 3 písmeno m) a podle pověřenípředstavenstva třetí valnou hromadou ze dne 26.8.1997, p... řijalorozhodnutí o zvýšení základního jmění o nepeněžité vklady obcí,akcionářů, na základě prohlášení o vkladu: zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 1995 - 15. srpna 2000 : Zapisuje se 1 akcie na jméno se zvláštními právy ve jm. hodnotě1000,- Kč.
 • 28. května 1999 - 4. října 1999 : d) rozhodlo o vydání 10 519 kusů, slovy deset tisíc pět setdevatenáct kusů, listinných akcií bez veřejné obchodovatelnostina jmého v nominální hodnotě 1 000,- Kč, z toho4 950 kusů ... akcií městu Nová Paka, IČO 271888,2 936 kusů akcií městu Kopidlno, IČO 271705,2 100 kusů akcií obci Lískovice, IČO 578436, 533 kusů akcií obci Holovousy, IČO 271551, poté co Krajskýsoud v Hradci Králové zapíše novou výši základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1999 - 4. října 1999 : b) ustanovuje správcem nepeněžitých vkladů obcí - města NovéPaky podle prohlášení o vkladu ze dne 17.11.1998, města Kopidlnopodle prohlášení o vkladu ze dne 17.11.1998, obce Lískov... icepodle prohlášení o vkladu ze dne 17.11.1998 a obce Holovousypodle prohlášení o vkladu ze dne 17.11.1998, pana JUDr.Jindřicha Koutného, prokuristu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1999 - 4. října 1999 : Tedy úhrnem 1. až 4. vklady na částku 10 519 000,- Kč, slovydeset milionů pět set devatenáct tisíc korun českých.
 • 28. května 1999 - 4. října 1999 : 4. obce Holovousy, IČO 271551 - novostavby vodovodního řadu vzápadní části této obce, nezapsané v katastru nemovitostí, podlezjištěné polohy uvedené v posudku znalce Karla Divokého... ze dne6.6.1998, číslo 447-51/98, na částku Kč 533 000,-. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1999 - 4. října 1999 : 3. obce Lískovice, IČO: 578436 - stavby vodovodního řadu DobráVoda - Lískovice, nezapsané v katastru nemovitostí, podlezjištěné polohy uvedené ve znaleckých posudcích znalců KarlaD... ivokého ze dne 11.5.1998, číslo 444-48/98 a ing. Jiřího Zemanaze dne 27.5.1998, číslo 2162-112/98, po odečtu Kč 200 000,- naúhradu úroků z úvěru na tuto stavbu poskytnutých této obci, načástu Kč 2 100 000,- čisté hodnoty vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1999 - 4. října 1999 : 2. města Kopidlno, IČO 271705 - stavby kanalizačních řadů,nezapsaných v katastru nemovitostí, podle zjištění polohyuvedené ve znaleckých posudcích znalců Karla Divokého ze dne9.10.... 1998, číslo 468-72/98 a ing. Jiřího Zemana ze dne6.10.1998, číslo 2259-209/98, na částku Kč 2 936 000,-. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1999 - 4. října 1999 : Představenstvo rozhodlo o zvýšení základního jmění takto:a) představenstvo ve smyslu článku 21 odstavec 3 písmeno m)stanov a pověření představenstva třetí řádnou valnou hromadou ze... dne 26.8.1997 rozhodlo o ocenění vkladů obcí a to:1. města Nová Paka, IČO: 281888 - stavby vodovodních řadů akanalizačních řadů, nezapsaných v katastru nemovitostí, podlezjištěné polohy uvedené ve znaleckých posudcích znalců KarlaDivokého ze dne 5.7.1998, číslo 452-57/98 a ing. Jiřího Zemanaze dne 4.10.1998, číslo 2252-202/98 a 2253-203/98 na částkuKč 4 950 000,-. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1999 - 4. října 1999 : c) rozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti o částku10 519 000,- Kč, slovy deset milionů pět set devatenáct tisíckorun českých, tedy z dosavadní výše základního jmění424 975... 000,- Kč, slovy čtyři sta dvacet čtyři milionů devět setsedmdesát pět tisíc korun českých, na částku 435 494 000,- Kč,slovy čtyřista třicet pět milionů čtyřista devadesát čtyři tisíckorun českých, ke dni 1.ledna 1999. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1998 - 28. května 1999 : c) rozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti o částku97.849.000,- Kč, slovy: devadesát sedm milionů osm set čtyřicetdevět tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše základníh... ojmění 327.126.000,- Kč, slovy: tři sta dvacet sedm milionů jednosto dvacet šest tisíc korun českých, na částku 424.975.000,- Kč,slovy: čtyři sta dvacet čtyři miliony devět set sedmdesát pěttisíc korun českých, ke dni 1. ledna 1998. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1998 - 28. května 1999 : b) ustanovuje správcem nepeněžitých vkladů obcí - města Hořicpodle prohlášení o vkladu ze dne 21. listopadu 1997, města NovéPaky podle prohlášení o vkladu ze dne 21. listopadu 1997... a obceHolovousy podle prohlášení o vkladu ze dne 21. listopadu 1997,pana JUDr. Jindřicha Koutného, prokuristu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1998 - 28. května 1999 : 2. města Nové Paky, IČO 281888, stavby vodovodní čerpací stanicena stavební parcele číslo katastru 3824/3 v obci a katastrálnímúzemí Nová Paka a veškerého kanalizačního a vodovodní... ho zařízenív obci a katastrálním území Nová Paka, nezapsaných v katastrunemovitostí, podle zjištěné polohy uvedené ve znaleckýchposudcích znalců pana Karla Divokého ze dne 12. 11. 1997 číslo378-61/97 a ing. Jiřího Zemana ze dne 9. 11. 1997 číslo2013-263/97 na částku 61.800.000,- Kč, slovy: šedesát jedenmilion osm set tisíc korun českých, čisté hodnoty vkladu.3. obce Holovousy, IČO 271551, oplocení vodního zdroje vkatastrálním území Holovousy číslo parcely 409/2, nezapsanév katastru nemovitostí, podle posudku znalce ing. Jiřího Zemanana částku 49.000,- Kč, slovy: čtyřicet devět tisíc korunčeských, čisté hodnoty vkladu.Tedy úhrnem 1. až 3. vklady na částku 97.849.000,- Kč, slovy:devadesát sedm milionů osm set čtyřicet devět tisíc korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1998 - 28. května 1999 : Představenstvo rozhodlo o zvýšení základního jmění takto:a/ představenstvo ve smyslu článku 21 odstavec 3 písmeno m)stanov a pověření představenstva třetí řádnou valnou hromadouze ... dne 26. 8. 1997 rozhodlo o ocenění vkladů obcí a to:1. města Hořice, IČO 271560, objektu čistírny odpadních vod naparcelách stavební parcela číslo katastru 34/16, stavebníparcela číslo katastru 34/17 a komunikací na pozemkové parcelečíslo katastru 846/10 v Hořicích, dosud zapsaných v katastrunemovitostí na listu vlastnictví číslo 1 pro obec a katastrálníúzemí Hořice v Podkrkonoší. Hodnota vkládaných nemovitostí činípodle znaleckých posudků znalců pana ing. Miloše Horčičko ze dne31. 5. 1997 číslo 25-904/1997 a ing. Jiřího Zemana ze dne9. 6. 1997 číslo 1908-158/97 na částku 36.000.000,- Kč, slovy:třicet šest milionů korun českých, čisté hodnoty vkladupo odečtení spoluvlastnického podílu příjemce vkladua převzatého peněžitého dluhu. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1998 - 28. května 1999 : d) rozhodlo o vydání 97849 kusů, slovy: devadesáti sedmi tisícosmi set čtyřiceti devíti kusů, listinných akcií bez veřejnéobchodovatelnosti na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč,... z toho 36000 kusů akcií městu Hořice, IČO 271560, 61800 kusů akcií městu Nová Paka, IČO 271888, 49 kusů akcií obci Holovousy, IČO 271551, poté,co Krajský soud v Hradci Králové zapíše novou výši základníhojmění společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů