290 092 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

7 795 tis. Kč

Zisk za rok 2008

103 196 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

18.1.2012 - 30.4.2013 Pardubice - Bílé Předměstí, Staročernská 1799, PSČ 53003
15.10.1998 - 18.1.2012 Pardubice, Staročernská ulice č.p. 1799, PSČ 53003
26.5.1994 - 15.10.1998 Pardubice, Pernštýnská 7

60112549

DIČ

Není plátce DPH

26.5.1994 - 30.4.2013

CZ60112549

Datum vzniku

26. května 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. dubna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. dubna 2013

Historické názvy

26.5.1994 - 30.4.2013

Infinity a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1087

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.9.2007 - 30.4.2013

49 200 000 Kč

28.4.2006 - 13.9.2007

8 381 000 Kč

11.4.2001 - 28.4.2006

2 881 000 Kč

7.1.1998 - 11.4.2001

2 400 000 Kč

23.2.1995 - 7.1.1998

1 200 000 Kč

26.5.1994 - 23.2.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Provozovny

od 25.1.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Šibeníku 154/3, 779 00, Olomouc - Nová Ulice

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 2013 - 30. dubna 2013 : Obchodní společnost Infinity a.s., IČ: 60112549, se sídlem Pardubice - Bílé Předměstí, Staročernská 1799, PSČ 530 03, zanikla sloučením s dalšími zanikajícími společnostmi Infinity... Data s.r.o., se sídlem Brno - Brno - město, Mlýnská 68, PSČ 602 00, identifikační číslo 255 67 284, a Infinity Systems a.s., se sídlem České Budějovice, Kamarytova 2689, PSČ 370 06, identifikační číslo 251 63 868, do nástupnické společnosti MBO IT a.s., Praha 8 - Karlín, Karolínská 661, PSČ 186 00, identifikační číslo 242 67 945, na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 20.2.2013. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2007 - 30. dubna 2013 : Společnost Infinity a.s. je právním nástupcem společností INFINITY Media s.r.o., se sídlem Pardubice, Staročernská 1799, PSČ 530 03, identifikační číslo 492 85 025 a Servis IT a.s.... , se sídlem Praha 10, Za Potokem 46, PSČ 106 00, identifikační číslo 250 98 292, které byly zrušeny bez likvidace v souladu s ust. § 69 odst. 3 obchod. zák. z důvodu sloučení se společností Infinity a.s. jako společností nástupnickou. Na společnost Infinity a.s. přešlo jmění zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2007 - 13. září 2007 : 1)Společnost Infinity a.s. zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů financování společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 40.819.000,- Kč ( čtyřice... t milionů osm set devatedesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 8.381.000,- Kč (osm milionů tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 49.200.000,- Kč (čtyřicet devět milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Akcie budou upisovány ve dvou kolech, v prvním kole s využitím přednostního práva, ve druhém kole budou akcie upisovány předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva. V rámci upisování nových akcií bude možno v souhrnu ( v obou kolech dohromady) upsat celkem 40.819 (čtyřicet tisíc osm set devatenáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).3) Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti není nijak omezeno ani vyloučeno. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva úpisu nových akcií, která bude zveřejněna v Obchodním věstníku a zároveň i ve lhůtě alespoň 30 (třicet) dní před zahájením upisování oznámena akcionářům způsobem pro svolání valné hromady.4) Přednostní právo úpisu nových akcií je oprávněn vykonat každý akcionář společnosti v sídle společnosti Infinity a.s., Pardubice, Staročernská ulice č.p. 1799, PSČ 530 03, v pracovní dny od 8.OO hodin do 16.00 hodin ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní počínající dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku. Pro případ, že v první den lhůty pro výkon přednostního práva úpisu akcií nebude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií zapsáno do obchodního rejstříku, připouští se možnost úpisu i před tímto zápisem. V takovém případě však bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5) V prvním kole budou upisovány akcie s využitím přednostního práva. Na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 40.819/8.381 nové akcie, s tím že lze upisovat pouze celé akcie. Úpis bude proveden do listiny upisovatelů, která bude mít zákonné náležitosti. Dnem upsání akcií se rozumí den, kdy upisovatel akcie upíše v listině upisovatelů.6) Nové akcie (upisované v prvním i druhém kole) budou vydány jako kmenové, v listinné podobě, ve formě na jméno a nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích. Místo jednotlivých listinných akcií může být vydána hromadná akcie v odpovídající výši.7) Jmenovitá hodnota upisovaných akcií v prvním i druhém kole činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).8) Emisní kurz všech akcií upisovaných v prvním i druhém kole činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. emisní kurz každé jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě této akcie.9) Akcie, které nebudou platně upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, budou upisovány ve druhém kole bez využití přednostního práva. Tyto akcie budou představenstvem nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem je obchodní společnost Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Müködő Részvénytársaság s cizojazyčným zkráceným jménem společnosti SYNERGON Information Systems Plc. se sídlem Maďarská republika, 1047 Budapest, Baross utca 91-95, statistické idenstifikační číslo společnoti: 12070732-7222-114-01, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem Cg. 01-10-044960 (dále jen jako předem určený zájemce)10) Akcie, které budou upisovány ve druhém kole (tj. bez využití přednostního práva) budou upisovány v sídle společnosti Infinity a.s., Pardubice, Staročernská ulice č.p. 1799, PSČ 530 03. Ve druhém kole bude předem určený zájemce upisovat nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějíších předpisů, včetně údaje o počtu akcií, které lze na základě takové smlouvy upsat. Lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva bude činit 14 (čtrnáct) dní a bude oznámena doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem tomuto předem určenému zájemci, přičemž zároveň tímto dnem počne běh lhůty pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva.11) Emisní kurz upisovaných akcií v obou kolech bude splácen na účet společnosti Infinity a.s. vedený u České spořitelny, č.ú. 2620932/0800. V prvním i druhém kole je upisovatel povinen ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií splatit na uvedený účet 100% emisního kurzu jím upsaných akcií.12) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají dnem zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. března 2006 - 8. listopadu 2006 : 1) Společnost Infinity a.s. zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů financování společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 5.500.000,- Kč (pět milio... nů pět set tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.881.000,- Kč (dva miliony osm set osmdesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 8.381.000,- Kč (osm milionů tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Akcie budou upisovány předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva. V rámci upisování nových akcií bude možno upsat celkem 5.500 (pět tisíc pět set) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Nové akcie budou vydány jako kmenové, v listinné podobě, ve formě na jméno a nebudou obchodovány na veřejných trzích. Místo listinných akcií může být vydána hromadná akcie v odpovídající výši.3) Veškeré nové akcie budou představenstvem společnosti nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Részvénytársaság s cizojazyčným zkráceným jménem společnosti SYNERGON Information Systems Plc. se sídlem Maďarská republika, 1047 Budapest, Baross utca 91-95, statistické identifikační číslo společnosti: 12070732-7222-114-01, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem Cg. 01-10-044960.4) Akcie budou upisovány v sídle společnosti Infinity a.s. na adrese Pardubice, Staročernská ulice č.p. 1799, PSČ 530 03. Předem určený zájemce bude upisovat 5.500 (pět tisíc pět set) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, které nebudou obchodovány na veřejných trzích, na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.5) Lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva bude činit 14 dní a bude oznámena doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem tomuto předem určenému zájemci s tím, že dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy počne běh lhůty pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva.6) Emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000,- Kč na jednu akcii, tj. emisní kurz každé jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě této akcie.7) Emisní kurz upisovaných akcií bude splácen na účet společnosti Infinity a.s. vedený u Komerční banky a.s. č.ú. 35-4972520287/0100.8) Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií splatit na uvedený účet 100% emisního kurzu jím upsaných akcií.9) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají dnem zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : Valná hromada schválila všemi hlasy shora uvedené usnesení ozvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : g) pokud společnost Synergon Information Systems Ltd., vestanovené lhůtě neupíše nové akcie, nebo ve stanovené lhůtěnesplatí jejich emisní kurs, od zvýšení základního kapitáluspole... čnosti bude upuštěno. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : f) emisní kurs jedné akcie bude činit 85.350,-- Kč (osmdesát pěttisíc tři sta padesát korun českých) a společnost SynergonInformation Systems Ltd. je povinna jej v plné výši splati... tnejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií, a to naúčet společnosti k tomuto účelu určený, který je veden uKomerční banky, a.s., pobočka Pardubice, číslo78-9019400267/0100, variabilní symbol 60112549, konstantnísymbol 0558, zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : e) nově upisované akcie bude společnost Synergon InformationSystems Ltd., moci upsat formou písemné smlouvy uzavřené dle §204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti ... velhůtě jednoho měsíce počínaje dnem zápisu tohoto usnesení doobchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty upisování akcií budeupisovateli sdělen písemně bezprostředně po zápisu usnesení ozvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : d) nově vydávané akcie budou nabídnuty k upsání společnostiSynergon Information Systems Ltd., se sídlem Baross u. 91-95,H-1047 Budapešť, Maďarsko, registrované u Rejstříkového soud... upro oblast Pešti pod registračním číslem 13-10-040318, zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : c) přednostní právo dosavadních akcionářů společnosti naupisování nových akcií je z důvodu vstupu strategického partnerado společnosti vyloučeno,
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : b) zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 481 (čtyři staosmdesát jedna) kusů nových listinných kmenových akcií znějícíchna jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisí... c korunčeských), zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 481.000,--Kč (čtyři sta osmdesát jedna tisíc korun českých) na celkovoučástku 2,841.000,-- Kč (dva miliony osm set čtyřicet jedn... a tisíckorun českých) s tím, že upisování nad tuto částku senepřipouští, zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2001 - 11. dubna 2001 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 23.1.2001 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti upisováním akcií:
 • 13. června 1997 - 7. ledna 1998 : Usnesení valné hromady ze dne 26. 9. 1996 o zvýšení základníhojmění:- základní jmění bude zvýšeno o 1,200.000,- Kč, upisování nadtuto částku se nepřipouští,- navrhované zvýšení bud... e rozděleno na 1.200 kusů kmenovýchlistinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč,- termín přednostního upisování nově vydaných akcií akcionářiv rozsahu jejich podílů na dosavadním základním jměníspolečnosti bude vyhlášen ihned po zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,- akcie, které nebudou upsány podle přednostního právaakcionářů, budou moci upsat akcionáři společnosti bez ohleduna rozsah jejich podílů na základním jmění společnosti,- místem upisování bude sídlo společnosti,- emisní kurs bude ve výši 1.000,- Kč zobrazit více skrýt více
posunout dolů