Základní údaje

Sídlo

od 5.4.1996 Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 11525

Historické adresy

11.11.1993 - 5.4.1996 Praha 1, Husova 241/7

60192402

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

11. listopadu 1993

Datová schránka

fjyd5xh

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2224

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.7.2011

106 000 000 Kč

Historické jmění

17.9.2009 - 11.7.2011

90 000 000 Kč

5.11.2005 - 17.9.2009

68 545 000 Kč

27.2.2004 - 5.11.2005

60 000 000 Kč

25.3.2002 - 27.2.2004

46 000 000 Kč

3.9.2001 - 25.3.2002

39 900 000 Kč

29.12.1998 - 3.9.2001

26 500 000 Kč

5.4.1996 - 29.12.1998

16 500 000 Kč

11.11.1993 - 5.4.1996

15 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 105) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. prosince 2014 - 4. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 3. prosince 2014 - 4. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 30. června 2014 - 3. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 30. června 2014 - 3. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 11. listopadu 2010 - 26. října 2011 : Valná hromada společnosti konaná dne 8.10.2010 z důvodu kapitálového posílení společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto :Částka o níž má být základní kap... itál společnosti z v ý š e n je: 16,000.000,- Kč, tj. slovy: šestnáct miliónů korun českých, tedy z dosavadní výše 90,000.000,- Kč, tj. slovy : devadesát milionů korun českých, na novou celkovou výši základního kapitálu 106,000.000,- Kč, tj. slovy : jedno sto šest milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Bude upsáno celkem 16.000 kusů ( šestnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých).Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25.Lhůta pro upsání nových akcií činí 150 ( jedno sto padesát) dnů a začne běžet následující den po účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením , zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin.upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, číslo účtu 43-4666010297/0100. Emisní kurz je povinen upisovatel splatit do 60 ( šedesáti) pracovních dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2009 - 17. září 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 6.5.2009 z důvodu kapitálového posílení společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto :Částka o níž má být základní kapi... tál společnosti zvýšen je: 21,455.000,- Kč , tj. slovy dvacet jedna milionů čtyři sta padesát pět tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše 68,545.000,- Kč, tj. slovy : šedesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých, na novou celkovou výši základního kapitálu 90,000.000,- Kč tj. slovy devadesát milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Bude upsáno celkem 21.455 kusů ( dvacet jedna tisíc čtyři sta padesát pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě a v emisním kursu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých ). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kursem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin.Upisovatel je povinnen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený vedený u Komerční banky, a.s Praha 1, číslo účtu 43-4666010297/0100. Emisní kurs je povinnen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2009 - 25. června 2009 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2000 o zvýšení základního jmění takto:1. částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 13,400.000,- Kč slovy třináct milionů čtyřista tisíc... korun českých na celkovou výši základního jmění 39,000.000,- Kč slovy třicetdevět milionů devětset tisíc korun českých tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění2. počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciípočet: 13.400 ksjmenovitá hodnota: 1000,- Kč / 1 akciidruh : kmenovéforma : na jménopodoba: zaknihovanéobchodovatelné - neobchodovatelné3. vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu § 204a obchodního zákoníku4. všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku a se lhůtou k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku5. místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, emisní kurs 100% ( 1.000,- K4 za akcii), lhůta k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku , počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacení bude provedeno složením na účet společnosti č. 195381020277/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 16. nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady7. ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřou stávající akcionáři dohodu tak, že akcionář společnost INTERLOV PRAHA s.r.o. prohlásí, že nemá zájem na upsání nově emitovaných akcií a akcionář občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednota upíše veškeré nově emitované akcie, s čímž vysloví akcionář společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o. svůj souhlas8. Po zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií, k jejich registraci ve Středisku cenných papírů a jejich připsání na majetkový účet upisovatele zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2005 - 19. června 2009 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.června 2005 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) Částka o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen je :... 8,545.000,- Kč, (tj. slovy: osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 60,000.000,- Kč ,( tj. slovy: šedesát milionů korun českých), na novou celkovou výši základního kapitálu 68,545.000,- Kč, (tj. slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.2) Bude upsáno celkem 8.545 kusů ( osm tisíc pět set čtyřicet pět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč.3) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25.Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů.Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin.4) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51 číslo účtu pro platby uvnitř Komerční banky , a.s. : 19- 5568940487/0100. Emisní kurz je povinen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 2003 - 19. června 2009 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.8.2003 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Částka o níž má být základní kapitál zvýšen:o částku 14.000.000,- Kč... ( slovy: čtrnáct milionů korun českých) na novou celkovou výši základního kapitálu 60.000.000,- Kč ( slovy: šedesát milionů korun českých ). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.Bude upsáno 14000 kusů ( čtrnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcií 1.000,- Kč.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25.Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady a to písemným oznámením zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů.Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin.Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, číslo účtu pro platby uvnitř Komerční banky účet číslo: 510136470247/0100, pro platební styk z jiné banky účet číslo : 51-0136470247/0100.Emisní kurs je povinen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2001 - 19. června 2009 : Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatitemisní kurs upsaných akcií: 30% emisního kursu musí být připsánona zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto ú... čelemspolečnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu27-7699590287/0100 do deseti pracovních dnů od upsání akcií,dalších 45% - celkem 75% emisního kursu upsaných akcií musí býtna uvedený účet připsán nejpozději do šesti měsíců od upsáníakcií a zbývající část emisního kursu upsaných akcií pak musíbýt na uvedený účet připsán nejpozději do jednoho roku od zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2001 - 19. června 2009 : Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akciíMísto: Praha 1, Jungmannova 32/25Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžetnásledující den po nabytí právní moci usn... esení rejstříkovéhosoudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámípředstavenstvo společnosti akcionářům způsobem, stanovenýmobchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valnéhromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladuakcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamuakcionářů.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod.Emisní kurs: 1.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2001 - 19. června 2009 : Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akciíPočet: 6.100Jmenovitá hodnota: 1.000,- KčDruh: kmenovéForma: na jménoPodoba: zaknihovanéVšechny nově emitované akcie ... nebudou registrované a budou upsánystávajícími akcionáři na základě dohody podle ustan. § 205obchodního zákoníku s emisním kursem, který je roven jmenovitéhodnotě akcie 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2001 - 19. června 2009 : částka o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsahsplacení:6,100.000 Kč (slovy: šestmilionů jednosto tisíc korun českých)na celkovou výši 46,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet... šestmilionůkorun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady, anizapočtení peněžité pohledávky vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2001 - 19. června 2009 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 27. září 2001 svýmusnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:
 • 21. února 2001 - 19. června 2009 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2000 o zvýšenízákladního jmění takto :1. částka o níž má být základní jmění zvýšeno :13,400.000,-- Kč slovy třináct milionů čtyřista tisí... c korunčeských na celkovou výši základního jmění 39,900.000,-- Kč slovytřicetdevět milionů devětset tisíc korun českých tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného základníhojmění2.počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakciípočet : 13.400 ksjmenovitá hodnota : 1000,- Kč/ 1 akciidruh : kmenovéforma : na jménopodoba : zaknihovanéobchodovatelné - neobchodovatelné3.vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu§ 204a obchodního zákoníku4.Všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícímiakcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníkua se lhůtou k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesenívalné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dniprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisuusnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku5. místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, emisní kurs 100 %(1.000,- Kč za akcii),lhůta k upsání a ke splacení do 30 dnů odedne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na dennásledující po dni právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, splacení budeprovedeno složením na účet společnosti č. 195381020277/0100,vedený u Komerční banky a..s.,pobočka Praha 1.6. nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady7. ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřou stávajícíakcionáři dohodu tak, že akcionář společnost INTERLOV PRAHAs.r.o. prohlásí, že nemá zájem na upsání nově emitovaných akciía akcionář občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednotaupíše veškeré nově emitované akcie, s čímž vysloví akcionářspolečnost INTERLOV PRAHA, s.r.o. svůj souhlas8. Po zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií, kjejich registraci ve Středisku cenných papírů a jejich připsánína majetkový účet upisovatele zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1997 - 19. června 2009 : Valná hromada společnosti dne 25.4.1997 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti o částku 10000000,-Kč na celkovouvýši 26500000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií n... adčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.Zvýšené základní jmění bude rozděleno na 10000 ks kmenových,listinných akcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč znějících najméno. Akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základědohody dle § 205 obchodního zákoníku, s emisním kursem 100% alhůtou ke splacení šedesáti dnů od zápisu usnesení valné hromadydo obchodního rejstříku na běžný účet společnosti u Komerčníbanky Praha 1. zobrazit více skrýt více
 • 11. listopadu 1993 - 19. června 2009 : Akciova společnost byla založena jednorázově.Stanovyspolečnosti byly přijaty dnem 14.7.1993
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů