Trendy

41 648 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 744 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

54 678 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.3.2016 č.p. 288, 411 86 Bechlín

Historické adresy

8.3.2012 - 4.3.2016 Mělník, Kokořínská 2981, PSČ 27601
7.5.2008 - 8.3.2012 Mšené-lázně, Hlavní 129, PSČ 41119
8.4.1994 - 7.5.2008 Mšené Lázně, Hlavní 129
10.11.1993 - 8.4.1994 Praha 4, Lopatecká 24

60192496

DIČ

od 1.1.1994

CZ60192496

Datová schránka

avig6dd

Historické názvy

10.11.1993 - 25.6.1998

Zlatý klas a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 680

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.8.2010

4 069 138 Kč

Historické jmění

20.7.2010 - 9.8.2010

2 051 940 Kč

16.6.2008 - 20.7.2010

18 654 000 Kč

14.11.2007 - 16.6.2008

7 911 862 Kč

6.10.1997 - 14.11.2007

49 142 000 Kč

12.5.1997 - 6.10.1997

28 016 000 Kč

11.10.1995 - 12.5.1997

1 016 000 Kč

8.4.1994 - 11.10.1995

1 014 000 Kč

10.11.1993 - 8.4.1994

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Roudnice nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 2421200237 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 27.1.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 411 19, Mšené-lázně - Ředhošť

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 7. března 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 7. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. prosince 2010 - 13. září 2011 : Valná hromada emitenta společnosti Zlatý klas a.s., IČ , se sídlem Mšené-lázně, PSČ 277 45, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka... 680, přijala dne 7. 12. 2010 v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ, následující rozhodnutí:1. k o n s t a t u j e na základě předložených akcií, a to 10 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 110.000,- Kč, 61 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 8.855,- Kč, 14 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 885,50 Kč, 7 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 177,10 Kč, 922 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 17,71 Kč, 1 ks listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 169,18 Kč a 1 ks listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 2.017.198,- Kč, a prohlášení o vlastnictví těchto akcií společností ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, že obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s. má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o souhrnné jmenovité hodnotě 3.687.487,50 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Zlatý klas a.s. ve výši 90,62 %.2. u r č u j e, že obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Zlatý klas a.s., se sídlem Mšené-lázně, Hlavní 129, PSČ 411 19, IČ: 601 92 496, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 680. Společnost ZENA - zemědělský nákup a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.3. k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.4. k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249.5. s ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.6. u r č u j e, že výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 8.855,- Kč činí 2.350,40 Kč; výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 855,50 Kč činí 235,- Kč; výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 177,10 Kč činí 47,- Kč; výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 17,71 Kč činí 4,70 Kč. Všechny akcie ve jmenovité hodnotě 110.000,- Kč, ve jmenovité hodnotě 169,18 Kč a ve jmenovité hodnotě 2.017.198,- Kč jsou ke dni přijetí tohoto usnesení ve vlastnictví společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 254/64/2010 zpracovaným obchodní společností ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČ: 260 99 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310.7. u r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 61600. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2010 - 9. srpna 2010 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 17.6.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje s účinností ode dne, kdy se st... ane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, v souladu s § 216b ObchZ o částku 2.017.198,- Kč (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc jedno sto devadesát osm korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.069.138,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát děvět tisíc jedno sto třicet osm korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsána jedna nová kmenová listinná akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 2.017.198,- Kč (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc jedno sto devadesát osm korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie nebude kótována k obchodování na oficialních trzích. Převod akcie není omezen. Emisní kurs akcie činí 2.017.198,- Kč (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc jedno sto devadesát osm korun českých).1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení pohledávek je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli.2. Částka, o niž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 2.017.198,- Kč (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc jedno sto devadesát osm korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.069.138,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát devět tisíc jedno sto třicet osm korun českých) upsáním nové kmenové akcie bez zvláštních práv ve formě na majitele v listinné podobě v počtu 1 ks o jmenovité hodnotě akcie 2.017.198,- KčZákladní kapitál bude zvýšen upsáním nové akcie peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisované akcie:počet: 1jmenovitá hodnota: 2.017.198,- Kčdruh: kmenováforma: na majitelepodoba: listinnáNová emitovaná akcie nebude kótovaná a bude upsána s emisním kursem, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 2.017.198,- Kč bude činit 2.017.198,- Kč. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstavají beze změny.4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcie:Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 7 dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám. Místem pro úpis nové akcie je sídlo společnosti. Doba v pracovní dny od. 8.00 hod. do 15.00 hod.5. Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií:Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a ObchZ, bude upsána bez veřejné nabídky postupem dle 204 odst. 5 ObchZ. Valná hromada v souladu se zprávou představenstva o způsobu vypořádání dosažené ztráty vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo akcionářů k upsání nové akcie společnosti vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upisování akcií s tím, že všechny nové emitované akcie budou nabídnuty předem určenému - určitému zájemci, jímž je věřitel společnosti, a to společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 45148163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ddíl B, vložka 1537. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je započtení části pohledávky společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. vůči společnosti Zlatý klas a.s., se sídlem Mšené-lázně, Hlavní 129, PSČ 411 19, identifikační číslo: 60192496, akciové společnosti, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 680. Navrhuje se započtení následujících pohledávek společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. v celkové výši 2.017.198,- Kč:1) pohledávky ve výši 591.212,60 Kč (slovy: pět set devadesát jeden tisíc dvě stě dvanáct korun českých šedesát haléřů) z titulu nezaplacené kupní ceny za dodávky na základě kupní smlouvy č. SKS-OÚ-08/20202/ o prodeji agrochemikálií, hnojiv, osiv a nafty pro rok 2008, jež byla vyúčtována - fakturou č. 60008FA-00206 (účetní doklad č. 251245) na částku 269.775,- Kč, - fakturou č. 64008FA-00209 (účetní doklad č. 251262) na částku 179.737,60 Kč,2) pohledávky ve výši 1.425.985,40 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet pět tisíc devět set osmdesát pět korun českých čtyřicet halétů) z titulu nezaplacené kupní ceny za dodávky na základě kupní smlouvy č. SKS-OÚ-09/20202/26 o prodeji agrochemikálií, hnojiv, osiv a nafty pro rok 2009, jež byla vyúčtována - fakturou č. 60009FA,00011 (účetní doklad č. 260295) na částku 436.817,50 Kč, - fakturou č. 60009FA-00071 (účetní doklad č. 260388) na částku 228.900,- Kč,- fakturou č. 64009FA-00141 (účetní doklad č. 260539) na částku 563.960,- Kč, - fakturou č. 60009FA-00303 (účetní doklad č. 260880) na částku 181.599,50 Kč, - fakturou č. 63009FA-00306 (účetní doklad č. 261066) na částku 14.708.40 Kč, proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu upsané akcie ve výši 2.017.198,- Kč. Uvedené pohledávky za společností Zlatý klas a.s. přešly na současného věřitele společnost ZENA - zemědělský nákup a.s. z původního věřitele společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 276 01, IČ 45274061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1543, na základě rozdělení odštěpením schváleného dne 19.4.2010.Započtení pohledávek se navrhuje z důvodu, že společnost Zlatý klas a.s. není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů a dojde tedy ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli.6. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kurzu:Připouští se možnost, aby zájemce ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 45148163, vůči společnosti Zlatý klas a.s., se sídlem Mšené-lázně, Hlavní 129, PSČ 411 19, identifikační číslo 60192496 (dále též jen "zájemce"), započetl peněžité poholedávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemce upsané akcie. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 2.017.198,- Kč. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno zaslat určenému zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcie a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy určitému zájemci. Poukázky na akcie nebudou vydány. Zájemce upíše akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcie musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2010 - 20. července 2010 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 17.6.2010 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:důvod: úhrada dosažené ztráty společnosti v letech 2007 - 2008 převede... ná na účet ztrát minulých let v celkové výši 19.907.133,35 Kčrozsah: základní kapitál se snižuje o částku 16.602.060,- Kč (slovy: šestnáct milionů šest set dva tisíce šedesát korun českých), tedy z výše 18.654.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů šest set padesát čtyři tisíce korun českých) na novou výslednou výši základního kapitálu 2.051.940,- Kč (slovy: dva miliony padesát jeden tisíc devět set čtyřicet korun českých).Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 16.602.060,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií a vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 19.907.133,35 Kč proti snížení základního kapitálu společnosti, přičemž rozdíl mezi výší ztráty a celkovým objemem snížení základního kapitálu společnosti, tj. částka ve výši 3.305.073,35 Kč zůstane nepřevedena na účtu ztrát minulých let.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 100:11, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 110.000,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 80.500,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 8.855,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 8.050,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 885,50 Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 1.610,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 177,10 Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 1.538,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 169,18 Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 161,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 17,71 Kč, v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno vyznačením snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích.Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 15.00 hod. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady, akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 2008 - 16. června 2008 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.3.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 10.742.138,-Kč (slovy: deset milio... nů sedm set čtyřicet dva tisíc jedno sto třicet osm korun českých), tedy z částky 7.911.862,- Kč (slovy: sedm milionů devět set jedenáct tisíc osm set šedesát dva korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 18.654.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů šest set padesát čtyři tisíc korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 10 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii, 9 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 80.500,- Kč na jednu akcii, 2 kusy nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 8.050,- Kč na jednu akcii a 1 kus nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.538,- Kč na jednu akcii.Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení pohledávky je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli.2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.742.138,-Kč (slovy: deset milionů sedm set čtyřicet dva tisíc jedno sto třicet osm korun českých), tedy z částky 7.911.862,-Kč (slovy: sedm milionů devět set jedenáct tisíc osm set šedesát dva korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 18.654.000,-Kč (slovy: osmnáct milionů šest set padesát čtyři tisíc korun českých) upsáním nových kmenových akcií bez zvláštních práv ve formě na majitele v listinné podobě v počtu 10 kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč na jednu akcii, 9 kusů o jmenovité hodnotě 80.500,-Kč na jednu akcii, 2 kusy o jmenovité hodnotě 8.050,-Kč na jednu akcii a 1 kusu o jmenovité hodnotě 1.538,-Kč na jednu akcii.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:počet: 10jmenovitá hodnota: 1.000.000,--Kčdruh: kmenovéforma: na majitelepodoba: listinnépočet: 9jmenovitá hodnota: 80.500,-Kčdruh: kmenovéforma: na majitelepodoba: listinnépočet: 2jmenovitá hodnota: 8.050,-Kčdruh: kmenovéforma: na majitelepodoba: listinnépočet: 1jmenovitá hodnota: 1.538,-Kčdruh: kmenovéforma: na majitelepodoba: listinnéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě.4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Lhůta pro upsání nových akcií činí 2 (slovy: dva) měsíce od nabytí účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu jedné akcie je rovna její jmenovité hodnotě a emisní kurs bude splacen v peněžité formě započtením pohledávky vůči společnosti ve výši 10.742.138.-Kč(slovy: deset milionů sedm set čtyřicet dva tisíc jedno sto třicet osm korun českých). Místo: sídlo společnosti na adrese Mšené-lázně, Hlavní 129. Doba v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod.5. Údaj o vyloučení předsnostního práva na upisování akcií:Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upisování akcií s tím, že všechny nově emitované akcie budou nabídnuty předem určenému - určitému zájemci, jíž je věřitel společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 27601, identifikační číslo 45274061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1543 (dále též jen "ZZN Mělník, a.s."). Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je započtení pohledávky věřitele ZZN Mělník, a.s. vůči společnosti Zlatý klas a.s.Navrhuje se započtení pohledávek věřitele ZZN Mělník, a.s. v celkové výši 10.742.138,-Kč z důvodu, že společnost Zlatý klas a.s. není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů a dojde tedy ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli a dosáhne se zrušení exekučních řízení vedených na majetek společnosti soudním exekutorem JUDr. Martinem Růžičkou na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 16 Nc 5079/2006-17 ze dne 24.4.2006 a soudním exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích, č.j. 18 Nc 5575/2007-10 ze dne 4.5.2007.6. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu:- Připouští se možnost, aby zájemce společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 27601, identifikační číslo 45274061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1543 (dále též jen "zájemce"), započetl svoji peněžitou pohledávku v celkové výši 10.742.138,-Kč vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemcem upsaných akcií.Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne, kdy zájemce upsal akcie. K započtení může zájemce použít pohledávku ve výši 10.742.138,-Kč (slovy: deset milionů sedm set čtyřicet dva tisíc jedno sto třicet osm korun českých) a to pohledávku tvořenou pohledávkami:a) ve výši 2.263.451,- Kč z titulu pohledávky České spořitelny, a.s. vzniklé ze smlouvy o úvěru č. 4503-174551-478 ze dne 30.6.1995 postoupené prostřednictvím Konsolidační banky Praha s.p.ú., České konsolidační agentury, společností EC Group, a.s., Fren Trading B.V. a AGT-AGROGAST, s.r.o. společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061,b) ve výši 373.158,- Kč z titulu pohledávky Zemědělského družstva vlastníků Ředhošť v likvidaci za nezaplacenou kupní cenu prodaného majetku postoupená prostřednictvím společnosti Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o. společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061,c) ve výši 795.897,-Kč z titulu pohledávky ZZN Slaný a.s. vzniklé z kupní smlouvy na dodávku krmných směsí č. 7/2005 za nezaplacenou kupní cenu odebraných krmných směsí uvedenou v daňových dokladech č. 6606200458, č. 6606200535, č. 6606200550, č. 6606200572, č. 6606200587, č. 6606200610, č. 6606200626, č. 6606200634, č. 6606200664, č. 6606200679, č. 6606200683, č. 660620713, č. 6606200718 postoupené prostřednictvím AGT-AGROGAST, s.r.o. společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061,d) ve výši 904.024,-Kč z titulu pohledávky od Ing. Jiřího Salače vzniklé z konkludentně uzavřených smluv o dodávce osiva za nezaplacenou kupní cenu osiva specifikovanou v daňových dokladech č. 610238, č. 610060, č. 610062 postoupené prostřednictvím AGT-AGROGAST, s.r.o. společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s.,IČ 45274061,e) ve výši 6.405.608,-Kč z titulu pohledávky společnosti AGT-AGROGAST, s.r.o. vzniklé z konkludentně uzavřených smluv o dodávce osiva, chemických přípravků a krmných směsí za nezaplacenou kupní cenu osiva, chemických přípravků a krmných směsí specifikovanou v daňových dokladech č. 2705020-dobropis, č. 59900149, č. 59900174, č. 59900178, č. 59900299, č. 59900026, č. 59900047, č. 59900052, č. 59900055, č. 59900057, č. 59900063, č. 59900064, č. 59900065, č. 59900066, č. 59900067, č. 59900068, č. 59900075, č. 59900076, č. 59900083, č. 59900090, č. 59900093, č. 59900098, č. 59900107, č. 59900109, č. 59900110, č. 59900116, č. 59900126, č. 59900136, č. 59900165, č. 59900171, č. 59900192, postoupených společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061.- Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu smlouvy.- Představenstvo je povinno zaslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému - určitému zájemci nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bude do obchodního rejstříku zapsán záměr ke zvýšení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 2007 - 14. listopadu 2007 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 17.10.2007 o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z hospodaření společnosti min... ulých období (za uplynulé obchodní roky) v celkové výši 41,230.138,- Kč.Rozsah snížení základního kapitálu - základní kapitál se snižuje o částku 41,230.138,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů dvě stě třicet tisíc jedno sto třicet osm korun českých), tedy z výše 49,142.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů jedno sto čtyřicet dva tisíc korun českých) na výslednou výši 7,911.862,- Kč (slovy: sedm milionů devět set jedenáct tisíc osm set šedesát dva korun českých).Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu - vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech v položkách a na řádcích A.I., základní kapitál, a A.IV. výsledek hospodaření minulých let zejména pak snížení základního kapitálu o částku 41.230.138,- Kč, tj. o částku kterou se snižuje nominální hodnota všech akcií a vypořádání dosažené ztráty v roce 2006 a minulých let ve výši 41.230.138,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Snížení základního kapitálu bude provedeno vyznačením snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích společnosti, a to v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku poměrně u všech akcií společnosti v poměru 1000:161 tak, že:- stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 80.500,- Kč za jednu akcii,- stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 8.050,- Kč za jednu akcii,- stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 1.610,- Kč za jednu akcii a- stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 161,- Kč za jednu akcii.Lhůta k předložení listinných akcií k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve ve lhůtě 1 měsíce ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 obchodního zákoníku pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude prováděno v sídle společnosti v pracovních dne v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 1997 - 14. listopadu 2007 : Splaceno: 100 %
 • 25. února 1997 - 14. listopadu 2007 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
 • 18. července 2003 - 20. února 2004 : Usnesením Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 25.7.2002, č.j. Nc 3939/2002-5 byla nařízena exekuce proti povinnému: Zlatý klas a.s., se sídlem Mšené Lázně, Hlavní 129, identifika... ční číslo 60192496. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, Legionářů 72. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 1997 - 6. října 1997 : Valná hromada dne 29. 5. 1997 rozhodla o zvýšení základníhojmění z částky 28.016.000,- Kč na částku 49.142.000,- Kč, tedy očástku 21.126.000,- Kč. Zvýšení bude provedeno dohodou vš... echakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Zvýšení základníhojmění bude provedeno peněžitým vkladem.Navýšení základního jmění bude rozděleno na:1 216 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč346 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a329 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč.Akcie budou mít podobu listinného cenného papíru na majitele.Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští.Emisní kurs se rovná nominální hodnotě akcie. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 1997 - 12. května 1997 : Valná hromada dne 16. 1. 1997 rozhodla o zvýšení základníhojmění z částky 1.016.000,- Kč na 28.016.000,- Kč, tedy o27.000.000,- Kč.Zvýšení bude provedeno dohodou všech akcionářů a ... to nepeněžitýmvkladem-schválenými nemovitostmi.Návýšení základního jmění bude rozděleno na 54 ks akcií namajitele o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč a akcie budou mítpodobu listinného cenného papíru.Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští. Emisní kurs se rovnánominální hodnotě akcie. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů