Trendy

40 752 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 626 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

76 307 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.12.2016 Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

Historické adresy

18.4.2011 - 18.4.2011 Praha 1, Rybná 732, PSČ 11000
7.5.2004 - 18.4.2011 Praha 1, Klimentská 1515/22, PSČ 11000
5.9.1995 - 7.5.2004 Praha 1, Salvátorská 10
20.12.1993 - 5.9.1995 Praha 6, Pod Juliskou 5

60192577

DIČ

od 1.1.1994

CZ60192577

Datová schránka

jbwgntg

Historické názvy

20.12.1993 - 16.5.1996

Tiketpro a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2249

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.12.2002

6 400 000 Kč

Historické jmění

12.5.1999 - 2.12.2002

2 500 000 Kč

20.12.1993 - 12.5.1999

42 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 4.7.2015

286938079 / 5500

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Počernická 272/96, 108 00, Praha - Malešice

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. června 2014 : Počet členů kontrolního orgánu: 3
  • 16. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 16. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 7. prosince 2010 : Odštěpená část jmění společnosti TICKETPRO a.s., identifikační číslo 601 92 577 přešla v souladu s projektem rozdělení odtěpením na nově zakládanou společnost Ticketpro Technologie Odštěpená část jmění společnosti TICKETPRO a.s., identifikační číslo 601 92 577 přešla v souladu s projektem rozdělení odtěpením na nově zakládanou společnost Ticketpro Technologie...s, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1515/22, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
  • 24. dubna 1998 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.2.1998 o sníženízákladního jmění společnosti TIKETPRO a.s. o 40.000.000,- Kč,tedy na celkovou částku 2.500.000,- Kč, kdy důvodem sníženízá Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.2.1998 o sníženízákladního jmění společnosti TIKETPRO a.s. o 40.000.000,- Kč,tedy na celkovou částku 2.500.000,- Kč, kdy důvodem sníženízá...kladního jmění je jednak úhrada jejích ztrát v auditoremověřených účetních závěrkách za rok 1995 a 1996, a dále pakvytvoření rezervního fondu na krytí předpokládaných ztrát za rok1997 a 1998 vzhledem k tomu, že odpisy společnosti činí každýrok 8.200.000,- Kč. Snížení základního jmění bude provedenosnížením nominální hodnoty každé akcie z částky 85.000,- Kč na5.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 1993 : Společnost založena notářským zápisem dne 30.11.93 a téhoždne přijaty stanovy, dále dodatkem ze dne 13.12.93

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. října 2002 - 2. prosince 2002 : 1. Jediný akcionář pro úplnost konstatuje, že emisní kurs dříveupsaných akcií byl zcela a beze zbytku splacen.2. Pro posílení stability a finanční situace společnosti arealizace no... vých projektů se zvyšuje základní kapitál zdosavadní výše 2,500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíckorun českých) o 3,900.000,- Kč (slovy: třimilionydevětsettisíckorun českých), tedy na celkovou částku 6,400.000,- Kč (slovy:šestmilionůčtyřistatisíc korun českých) a to peněžitým vklademjediného určitého zájemce, jímž je pan Serge Grimaux, narozený19.8.1956, bytem Kanada, 3855 Marlowe, Montreal, Quebec, surčením, že upisování akcií nad částku 3,900.000,- Kč (slovy:třimilionydevětsettisíc korun českých) se nepřipouští. Jedinýakcionář se před učiněním tohto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu ve smyslu ustnovení § 204a odst. (7) obchodníhozákoníku vzdal svého přednostního práva na upsání nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu avyslovil souhlas s tím, aby akcie, emitované v souvislosti sezvýšním základního kapitálu byly upsány bez využití přednostníhopráva akcionáře určitým zájemcem.3. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši3,900.000,- Kč (slovy: třimilionydevětsettisíc korun českých)bude kryt emisí nových akcií. Emisní kurs jedné nové akcie serovná jmenovité hodnotě akcie 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korunčeských). Emisní kurs všech nově emitovaných akcií na zvýšenízákladního kapitálu tedy činí 3,900.000,- Kč (slovy:třimilionydevětsettisíc korun českých).4. Základní kapitál společnosti se zvyšuje v celém rozsahuupsáním 780 kusů (slovy: sedmsetosmdesát) nových kmenových akciína majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (slovy:pěttisíc korun českých)v zaknihované podobě (dále jen novéakcie) s tím, že k upsání 780 kusů (slovy: sedmsetosmdesát)nových akcií je oprávněn jediný určitý zájemce, tj. pan SergeGrimaux, narozený 19.8.1956, bytem Kanada, 3855 Marlowe,Montreal, Quebec. S nově emitovanými akciemi nebudou spojenažádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma,podoba a počet zůstávají nezměněny.5. Emisní kurs nových 780 kusů (slovy: sedmsetosmdesát) akcií jejediný určitý zájemce povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavře se spolenčností a to v sídle společnostiSalvátorská 10, Praha 1, v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00hod. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musíobsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák., podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií jestanovena lhůta 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti jepovinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akciíjedinému určitému zájemci do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dneprávní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jedinýurčitý zájemce je povinen emisní kurs nových 780 kusů (slovy:sedmsetosmdesát) akcií v plné výši, tj. 3,900.000,- Kč (slovy:třimilionydevětsettisíc korun českých) na účet společnosti č.176402564/0300, vedený u ČSOB, a.s., tak, aby úhrada plné výšeemisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 90(slovy: devadesát) dnů ode dne nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku.Upisování akcií nemůže začít dříve než rozhodnutí jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady spolenčnosti TICKETPRO a.s.bude zapsáno v obchodním rejstříku.6. Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby do 30(slovy: třiceti) dnů po upsání nových akcií a po splaceníemisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečnéhoodkladu návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Jediný akcionář dále ukládá představenstvuspolečnosti, aby zajistilo vydání nových akcií jakozaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právnímpředpisy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů