Trendy

5 027 244 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

8 950 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 397 439 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2016 Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

13.5.2002 - 1.11.2016 Praha 8, Pernerova 149/35, PSČ 18600
22.11.1993 - 13.5.2002 Praha 2, V tůních 8

60192615

DIČ

od 1.1.2001

CZ60192615

Datum vzniku

22. listopadu 1993

Datová schránka

7tydnii

Historické názvy

22.11.1993 - 20.8.2014

DATART INTERNATIONAL,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2253

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.10.2015

64 525 600 Kč

Historické jmění

15.1.2009 - 7.10.2015

198 322 600 Kč

8.9.2003 - 15.1.2009

336 140 000 Kč

17.7.2000 - 8.9.2003

1 000 000 Kč

22.11.1993 - 17.7.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 5.5.2015

2111448958 / 2700

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Provozovny

od 19.3.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pplk. Sochora 693/23, 170 00, Praha 7 - Holešovice

... více provozoven (celkem 53) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. října 2015 : Valná hromada společnosti přijala dne 22.9.2015 toto usnesení o zjednodušeném snížení základního kapitálu: Pod odkládací podmínkou, jíž je zápis spojení akcií dle bodu 3. programu Valná hromada společnosti přijala dne 22.9.2015 toto usnesení o zjednodušeném snížení základního kapitálu: Pod odkládací podmínkou, jíž je zápis spojení akcií dle bodu 3. programu ...této valné hromady do obchodního rejstříku, rozhoduje valná hromada o snížení základního kapitálu následovně:1.Snižuje se základní kapitál společnosti z částky 198.322.600,-Kč (slovy: jedno sto devadesát osm milionů tři sta dvacet dva tisíce šest set korun českých) o částku 133.797.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet tři milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých) na částku 64.525.600,-Kč (slovy: šedesát čtyři milionů pět set dvacet pět tisíc šest set korun českých).2.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že se společnost v minulých účetních obdobích dostala do ztráty, která bude uhrazena snížením základního kapitálu.3.Základní kapitál společnosti se snižuje ve smyslu ust. § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích za účelem úhrady kumulované ztráty společnosti minulých účetních období.4.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrně u všech 5 kusů kmenových akcií, vydaných jako cenný papír, ve formě na jméno emitovaných společností, a to snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 39.664.520,-Kč (slovy: třicet devět milionů šest set šedesát čtyři tisíce pět se dvacet korun českých) o částku 26.759.400,-Kč (slovy: dvacet šest milionů sedm set padesát devět tisíc čtyři sta korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 12.905.120,-Kč (slovy: dvanáct milionů devět set pět tisíc jedno sto dvacet korun českých).Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.5.Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně činí šedesát (60) dnů od účinnosti snížení základního kapitálu společnosti. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je v této lhůtě předložili.6.Částka ve výši 133.797.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet tři milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita k úhradě ztráty společnosti tak, že o úhrn snížených jmenovitých hodnot akcií se v účetnictví společnosti sníží kumulovaná ztráta minulých účetních období, a to převodem na účet neuhrazených ztrát z minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 2015 : V důsledku realizace přeshraniční fúze sloučením došlo k zániku společnosti Datart Investments S.A. se sídlem Lucemburské velkovévodství, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, za V důsledku realizace přeshraniční fúze sloučením došlo k zániku společnosti Datart Investments S.A. se sídlem Lucemburské velkovévodství, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, za...psané u Obvodního soudu v Lucemburku, v rejstříku obchodu a společností v oddíle B vložce 78225, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost DATART INTERNATIONAL, a.s. se sídlem Praha 8, Pernerova 149/35, PSČ 186 00, IČ 601 92 615, s rozhodným dnem přeshraniční fúze 01.05.2015 zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. března 2012 : Na nástupnickou společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČ: 601 92 615, se sídlem Praha 8, Pernerova 149/35, PSČ: 186 00, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst Na nástupnickou společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČ: 601 92 615, se sídlem Praha 8, Pernerova 149/35, PSČ: 186 00, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst...ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2253 přešlo na základě přeshraniční fúze sloučením podle ust. § 180 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., jmění, tj. soubor veškerého majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti DATART MEGASTORE, s.r.o. se sídlem Zadunajská cesta 10, Bratislava, PSČ: 851 01, Slovenská republika, IČ: 35 792 621, společnost zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 22149/B, s rozhodným dnem přeshraniční fúze 1.května 2011.Slovenská zanikající společnost DATART MEGASTORE, s.r.o. v důsledku přeshraniční fúze sloučením zanikla bez likvidace a nástupnická společnost DATART INTERNATIONAL, a.s. se stala jejím univerzálním nástupcem. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2002 : Na společnost DATART INTERNATIONAL, a.s. bylo k rozhodnému dni1. ledna 2002 převedeno jmění zaniklých obchodních společnostíDATART MEGASTORE, spol. s r.o., IČ 624 11 705, se sídlem Na společnost DATART INTERNATIONAL, a.s. bylo k rozhodnému dni1. ledna 2002 převedeno jmění zaniklých obchodních společnostíDATART MEGASTORE, spol. s r.o., IČ 624 11 705, se sídlem... Praha 8,Pernerova 35; DATART MEGASTORE Brno D.H., spol. s r.o., IČ 256 85228, se sídlem Praha 8, Pernerova 35; DATART MEGASTORE Elen,spol. s r.o., IČ 258 23 116, se sídlem Frýdek - Místek, nám.Svobody 29; DATART MEGASTORE Havířov, spo. s r.o., IČ 261 90591, se sídlem Praha 8, Pernerova 35; DATART MEGASTORE Hostivař,spol. s r.o., IČ 261 88 538, se sídlem Praha 8, Pernerova 35;DATART MEGASTORE Ostrava, spol. s r.o., IČ 256 37 126, se sídlemPraha 8, Pernerova 35; DATART MEGASTORE Plzeň, spol. s r.o., IČ256 89 282, se sídlem Praha 8, Pernerova 35 a DATART MEGASTOREZličín, spol. s r.o., IČ 256 84 515, se sídlem Praha 8,Pernerova 35. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. února 2014 - 24. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 12. srpna 2008 - 15. ledna 2009 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 5.8.2008 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu ve výši 336. 140. 000,-Kč o částku ve výši 137.817.... 400,-Kč na částku 198.322.600,-Kč a to snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že základní kapitál bude nově rozdělen na 335 akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 590.000,-Kč a 114 akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 5.900,-Kč, kdy celá částka ve výši 137.817.400,-Kč bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti- společnosti Datart Investments S.A., se sídlem 400, RTE. D´ESCH,L - 1471 Lucemburk, založená podle práva státu Lucembursko, zapsaná v rejstříku obchodu a společností v Lucemburku pod číslem zápisu B 78225. Důvodem pro snížení zákkladního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2003 - 8. září 2003 : Základní jmění, které bylo zcela splaceno, se zvyšuje o částku ve výši 335 140 000,- Kč na částku 336 140 000,- Kč, a to peněžitým vkladem.Jediný akcionář se vzdal předkupního práv... a.Upisování nad částku, o níž je základní jmění zvyšováno, se nepřipouští.Jediný akcionář rozhodl, že bude vydáno 335 kusů nových listinných akciína jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč každá a 14 kusů nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každá. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.Všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti DATART Luxembourg S.A. se sídlem Route d'Esch 400, L.1471 Luxembourg.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Praze 8, Pernerova 149/35. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů od podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude oznámena upisovateli písemně.Emisní kurz všech upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Všechny akcie budou stejného druhu jako dosud emitované akcie.Celý emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti DATART Luxembourg S.A. se sídlem Route d'Esch 400, L.1471 Luxembourg, vůči společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. se sídlem 186 00 Praha 8, Karlín, Pernerova 35, vzniklé na základě dohody o půjčce uzavřené dne 15.10.2000 mezi společností DATART Luxembourg S.A. jakožto věřitelem a společností DATART INTERNATIONAL, a.s., jakožto dlužníkem, znějící na částku 335 140 000,- Kč, kdy splatnost této pohledávky byla stanovena nejpozději na 15.7.2003.Dohoda o započtení pohledávky na splacení emisního kurzu nově emitovaných akcií bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1993 - 17. července 2000 : Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo na základní jměnísplaceno 300.000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů