Trendy

2 472 369 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

62 082 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 438 483 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.9.2017 Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6

Historické adresy

1.12.2008 - 27.9.2017 Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041
17.1.2007 - 1.12.2008 Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
19.2.2004 - 17.1.2007 Praha 1, Ovocný trh 8/1096, PSČ 11719
11.2.2004 - 19.2.2004 Praha 1, Ovocný trh 8/1096, okres Praha 4, PSČ 11719
18.3.2002 - 11.2.2004 Praha 4, nám.Hrdinů 1634, PSČ 14000
10.9.2001 - 18.3.2002 Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
2.6.1998 - 10.9.2001 Praha 4, Na Pankráci 121, PSČ 14021
22.10.1993 - 2.6.1998 Praha 2, Oldřichova 15, PSČ 12800

60192666

DIČ

od 29.8.2001

CZ60192666

Datová schránka

znkee6c

Historické názvy

30.7.1997 - 10.9.2001

PPF Servis a.s.

22.10.1993 - 30.7.1997

PPF moravskoslezský investiční fond a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2201

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.10.2012

160 000 000 Kč

Historické jmění

29.6.2009 - 10.10.2012

360 000 000 Kč

29.8.2008 - 29.6.2009

170 000 000 Kč

17.1.2007 - 29.8.2008

70 000 000 Kč

4.9.2002 - 17.1.2007

1 000 000 Kč

22.10.1993 - 4.9.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2006930005 / 6000

Provozovny

od 15.7.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Holandská 1006/10, 639 00, Brno - Štýřice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 25. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 23. května 2012 : Jediný akcionář společnosti společnost Home Credit B.V. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Home Credit International a.s., přijal dne 16 Jediný akcionář společnosti společnost Home Credit B.V. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Home Credit International a.s., přijal dne 16....5.2012 tato rozhodnutí:1. snižuje základní kapitál společnosti Home Credit International a.s. takto: 1.1. základní kapitál společnosti se snižuje o 200 000 000,-- Kč (dvě stě milionů korun českých) na 160 000 000,-- Kč (sto šedesát milionů korun českých)1.2.důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek provozního kapitálu společnosti1.3.základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty každé z 3 600 akcií z 100 000,-- Kč (jednoho sta tisíc korun českých) o 55 555,56 (padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých padesát šest haléřů)1.4.částka 200 000 000,- Kč (dvě stě milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři1.5. bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti Home Credit International a.s. do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti Home Credit International a.s. jediného akcionáře společnosti Home Credit International a.s., aby ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení této výzvy své akcie k výměně1.6. obsah rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Home Credit International a.s. o snížení základního kapitálu zveřejní představenstvo společnosti po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Home Credit International a.s. do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem v Obchodním věstníku s výzvou pro věřitele, aby podle ustanovení § 215 odst. 3 obchodního zákoníku přihlásili své pohledávky. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. května 2009 - 29. června 2009 : Dne 14. května 2009 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti následovně:Základní kapitál společnosti Home Credit International a.s. se zvyšuje ... o 190 000 000,-- Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých), vydáním 1 900 (jednoho tisíce devíti set) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a musí být v plné výši splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií.Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem, jímž je společnost Home Credit B.V., se sídlem Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 34126597, která je jediným akcionářem společnosti.Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, informaci o počátku běhu lhůty pro upsání akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení pohledávek.K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající dnem, kdy budou na adresu určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí, určenému zájemci doručeny návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a písemná informace o možnosti upsání nových akcií bez využití přednostního práva, v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin.Valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky jediného akcionáře - společnosti Home Credit B.V. z půjčky poskytnuté jediným akcionářem na základě smlouvy o půjčce ze dne 6. června 2008 proti pohledávce společnosti Home Credit International a.s. za společností Home Credit B.V., na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií; výše pohledávky činí ke dni 14.května 2009 celkem 196 144 090,-- Kč (jedno sto devadesát šest milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíce devadesát korun českých), z čehož pohledávka za jistinou je 190 000 000,-- Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých), částka 6 144 090,--Kč (šest milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíce devadesát korun českých) je příslušenství.Na pohledávku společnosti Home Credit International a.s. za splacením emisního kurzu akcií bude započtena část pohledávky ve výši 190 000 000,--Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých) ? jistina; příslušenství se nezapočte.Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí být uzavřena ve lhůtě 90 dnů od upsání akcií. Uzavřením dohody o započtení bude až do výše započtené pohledávky splacen emisní kurz upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 2008 - 29. srpna 2008 : Dne 23. července 2008 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti následovně:Základní kapitál se zvyšuje o 100 000 000,- Kč (jedno sto miliónů kor... un českých), vydáním 1 000 (jednoho tisíce) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a musí být v plné výši splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií.Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem, jímž je společnost Home Credit B.V., se sídlem Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 34126597, která je jediným akcionářem společnosti.Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, informaci o počátku běhu lhůty pro upsání akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení pohledávek.K upsání akcie předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající dnem, kdy budou na adresu určeného zájemce, jež za tímto účelem společnosti sdělí, určenému zájemci doručeny návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a písemná informace o možnosti upsání nových akcií bez využití přednostního práva v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, v pracovní dny v době od 10. 00 do 14.00 hodin.Valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky jediného akcionáře - společnosti Home Credit B.V., z půjčky poskytnuté jediným akcionářem na základě smlouvy o půjčce ze dne 29. ledna 2008 proti pohledávce společnosti Home Credit International a.s. za společností Home Credit B.V., na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií. Výše pohledávky činí ke dni 23.7.2008 celkem 103 446 668,67 Kč, z čehož pohledávka za jistinou je 100 000 000,-- Kč a částka 3 446 668,67 Kč je příslušenství. Na pohledávku společnosti Home Credit International a.s. za splacením emisního kurzu akcií bude započtena část pohledávky ve výši 100 000 000,-- Kč - jistina, příslušenství se nezapočte.Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí být uzavřena ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů ode upsání akcií. Uzavřením dohody o započtení bude až do výše započtené pohledávky splacen emisní kurz upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. ledna 2007 - 17. ledna 2007 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1 000 000 Kč o 69 000 000 Kč na částku 70 000 000 Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou čás... tku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 690 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 100 000 Kč a je roven jmenovité hodnotě jedné upisované akcie společnosti. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti v celkové výši 69 000 000 Kč bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Home Credit B.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království, pod reg.číslem: 34126597, se sídlem v Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce").Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, kterou za tím účelem představenstvu společnosti sdělí.Místem pro upisování akcií budou prostory společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021, a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Určený zájemce je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada emisního kursu všech nových akcií společnosti v celkové výši 69 000 000 Kč byla připsána na zvláštní účet společnosti, vedený u společnosti Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, číslo účtu 3100100029/7910, s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií společnosti Určeným zájemcem.Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1993 - 4. září 2002 : Společnost byla založena podle par.154 a násl.zák.č.513/1991 Sb.a zák.č.248/1992 Sb. bez upisování akcií. Notářský zápis o roz-hodnutí zakladatele o založení společnosti, schválení... stanov avolbě orgánů společnosti byl pořízen dne 6.9.1993. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů