Trendy

12 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-14 266 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

2 674 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.11.2015 Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín

Historické adresy

9.7.2012 - 27.11.2015 Český Těšín, Havlíčkova 190/12, PSČ 73701
26.7.2011 - 9.7.2012 Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11000
1.12.2006 - 26.7.2011 Praha - Praha 1, Krakovská 7/1392, PSČ 11000
21.2.2004 - 1.12.2006 Praha 6, Křenova 13/439, PSČ 16200
6.9.1996 - 21.2.2004 Praha 1, Konviktská 5
25.11.1993 - 6.9.1996 Praha 8, Libeňský ostrov 6

60192691

DIČ

od 1.1.1994

CZ60192691

Datum vzniku

25. listopadu 1993

Datová schránka

fk9fj4a

Historické názvy

2.12.2002 - 9.7.2012

PANTHER, a.s.

14.12.1998 - 2.12.2002

PANTHER, akciová společnost,

18.2.1994 - 14.12.1998

PANTHER, akciová společnost, v jazyce anglickém: PANTHER, Ltd., v jazyce německém: PANTHER, A. G., v jazyce francouzském: PANTHER, S.A.

25.11.1993 - 18.2.1994

BONTON DISTRIBUCE, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2268

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.2.2012

2 476 400 Kč

Historické jmění

29.12.2004 - 2.2.2012

13 185 600 Kč

7.5.2004 - 29.12.2004

41 000 000 Kč

15.10.2003 - 7.5.2004

21 000 000 Kč

14.12.1998 - 15.10.2003

14 000 000 Kč

13.9.1995 - 14.12.1998

14 000 000 Kč

25.11.1993 - 13.9.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Český Těšín

Bankovní účty

zvěřejněno 20.11.2013

209657812 / 0600

Historické provozovny

10.2.2010 - 31.12.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • K Desítce 468, 252 16, Nučice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2012 : Dne 05.06.2012 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. ledna 2012 - 2. února 2012 : Valná hromada společnosti konaná dne 13.12.2011 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti PANTHER, a.s. se snižuje o pevnou částku 10.709.200,- Kč (... slovy: deset milionů sedm set devět tisíc dvě stě korun českých) z původní výše 13.185.600,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát pět tisíc šest set korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.476.400,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých).Toto snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé jedné akcie bude snížena ze stávající hodnoty 3.216,- Kč (slovy: tři tisíce dvě stě šestnáct korun českých) na novou hodnotu 604,- Kč (slovy: šest set čtyři korun českých). Počet akci společnosti PANTHER, a.s. zůstává nedotčen, tj. společnost má nadále 4.100 ks (slovy: čtyři tisíce sto kusů) akcií.Důvodem snížení základního kapitálu je, že neuhrazená ztráta společnosti PANTHER, a.s. by po její úhradě z disponsibilních zdrojů přesáhla polovinu základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 2004 - 2. února 2012 : Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady rozhodl dne 27.10.2004 o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty z dosavadní výše 41.000.000,- Kč na 13.185.600,- ... Kč. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2004 - 7. května 2004 : Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním tohoto ná... vrhu musí nastat i účinnost shora uvedené smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy, a tím ke splacení celého emisního kursu. Má-li akcionář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií.Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře.Návrh smlouvy o započtení bude akcionáři zaslán představenstvem společnosti spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva.Nevyužije-li akcionář této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit emisní kurs upsaných akcií či jeho část, která bude splacena peněžitým vkladem, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 195393870287/0100, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Komerční banky, a.s.Dojde-li k upsání akcií bez využití přednostního práva, je předem určený zájemce obchodní společnosti Bonton Music a.s. povinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 195393870287/0100, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2004 - 7. května 2004 : Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti v celkové výši 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) z právního důvodua) Smlouvy o půjčce část... ky 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), uzavřené dne 19.11.2002 (devatenáctého listopadu roku dvoutisícíhodruhého) mezi obchodní společností PANTHER, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ 601 92 691, jako dlužníkem a obchodní společností Bonton a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 267 37 523, jako věřitelem,b) Smlouvy o půjčce částky 4.400.000,- Kč (čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých), uzavřené dne 26.3.2003 (dvacátéhošestého března roku dvoutisícíhotřetího) mezi obchodní společností PANTHER, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ 601 92 691, jako dlužníkem a obchodní společností Bonton a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 267 37 523, jako věřitelem,c) Smlouvy o půjčce částky 1.500.000,- Kč (jedenmilionpětsettisíc korun českých), uzavřené dne 29.4.2003 (dvacátéhodevátého dubna roku dvoutisícíhotřetího) mezi obchodní společností PANTHER, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ 601 92 691, jako dlužníkem a obchodní společností Bonton a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 267 37 523, jako věřitelem, ad) Smlouvy o postoupení pohledávky ve výši 13.100.000,- Kč (třináctmilionůjednostotisíc korun českých) vůči obchodní společnosti PANTHER, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ 601 92 691, uzavřené dne 15.12.2003 (patnáctého prosince roku dvoutisícíhotřetího) mezi obchodní společností Bonton Discs a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, IČ 267 37 507, jako původním věřitelem a postupitelem a obchodní společností Bonton a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 267 37 523, jako postupníkem a novým věřitelem. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2004 - 7. května 2004 : Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele v provozovně společnos... ti v Praze 6, Křenova 13, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin;b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 (čtrnáct) dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti Bonton Music a.s. oznámen doporučeným dopisem nebo osobně nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva;d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2004 - 7. května 2004 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Bonton Music a.s. se sídlem Praha 7, Štvanice 858,... IČ 26737531. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2004 - 7. května 2004 : Při zvýšení základního kapitálu:a) jediný akcionář společnosti má přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti;b) míst... em pro vykonání přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele v provozovně společnosti v Praze 6, Křenova 13, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin;c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30 (třicet) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost oznámení o počátku běhu lhůty zašle doporučeným dopisem nebo osobně doručí na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději v den podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze;e) spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři zaslán návrh představenstva společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku;f) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100 % nových akcií Společnosti;g) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) na jednu akcii;h) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku při Městském soudě v Praze zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2004 - 7. května 2004 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 21.000.000,- Kč (dvacetjednamilionů korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) upsáním nových... akcií na základní kapitál ve výši 41.000.000,- Kč (čtyřicetjednamilionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 2.000 ks (dvatisíce kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Akcie nebudou registrované. zobrazit více skrýt více
 • 5. července 2003 - 15. října 2003 : Důvodem započtení je urychlení procesu splnění závazkuspolečnosti a zjednodušení procesu splacení emisního kursuupsaných akcií.Spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro výkon před... nostníhopráva zašle společnost akcionáři návrh smlouvy o započtenípohledávky s podpisy statutárních orgánů společnosti. Upisovatelpředloží společnosti nejpozději do patnácti dnů ode dne upsáníakcií podepsanou smlouvu započtení pohledávky, započtení budeprovedeno ke dni uzavření smlouvy. Tento den bude dnem splaceníemisního kursu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. července 2003 - 15. října 2003 : Jediný akcionář rozhodl dne 19.3.2002 v působnosti valnéhromady, že základní kapitál obchodní společnosti PANTHER,akciová společnost, se zvyšuje z dosavadní hodnoty 14.000.000,-Kč ... (čtrnáct milionů korun českých) o částku 7.000.000,- Kč (sedmmilionů korun českých) na novou hodnotu 21.000.000,- Kč (dvacetjeden milion korun českých). Upisování nad částku navhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je přijetíopatření k pokrytí ztráty společnosti poté, co byly naplněnypodmínky ustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku a nízkákapitalizace společnosti.Zvýšení bude provedeno upsáním nových 700 ks (sedm set kusů)akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mítjmenovitou hodnotu 10000 Kč (deset tisíc korun českých). Všechnynově vydané akcie budou akciemi kmenovými, neboť s nimi budouspojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými.Zvýšení základního kapitálu bude prováděno s využitímpřednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu sustanovením § 204a obchodního zákoníku.Akcionář může vykonat své přednostní právo upsat nově vydávanéakcie společnosti v sídle společnosti v Praze 1, Konviktská 5, vkanceláři ředitele. Lhůta pro uplatnění přednostního práva naupsání akcií bude patnáct dní a začne plynout dnem uvedeným voznámení o počátku běhu lhůty. Po zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnípředstavenstvo v Obchodním věstníku a oznámí způsobem určenýmzákonem a stanovami pro svolání valné hromady informaci opřednostním právu, a to nejpozději do čtyřiceti dnů ode dnedoručení usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akciípísemným oznámením doporučeným dopisem nebo osobně oprotipotvrzení nejpozději dva dny před počátkem běhu lhůty proupisování. Spolu s tímto oznámením bude akcionáři doručen návrhpředstavenstva společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií vesmyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Jediný akcionář má právo upsat všechny nově vydávané akcie, tzn.že na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši jedné polovinyna jedné nové akcii, přičemž upisovat lze pouze celé akcie.Všechny akcie, které nebudou upsány jediným akcionářem svyužitím jeho přednostního práva budou nabídnuty zájemciobchodní společnosti BONTONland, a.s., se sídlem Praha 1,Palackého 1, IČ 49018825. Lhůta pro upisování bude patnáct dnůa začne plynout třetí den od konce lhůty pro uplatněnípřednostního práva jediného akcionáře. Místo upisování bude vsídle společnosti v Praze 1, Konviktská 5, v kanceláře ředitele.Zájemci obchodní společnosti BONTONland, a.s., bude oznámenpočátek běhu lhůty pro upisování akcií písemným oznámenímdoručeným zájemci doporučeným dopisem nebo osobně protipotvrzení nejpozději dva dny před počátkem běhu lhůty proupisování. Spolu s tímto oznámením bude zájemci doručen návrhpředstavenstva společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií vesmyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Jmenovitá hodnota každé z akcií upisovaných s využitímpřednostního práva i nabídnutých zájemci obchodní společnostiBONTONland, a.s., činí 10000,- Kč (deset tisíc korun českých),jedná se o akcie kmenové listinné podoby znějící na jméno.Emisní kurs každé nově vydávané akcie činí 10000 Kč (deset tisíckorun českých).Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií na nově zřízenýúčet společnosti č. 195393870287/0100, který byl za tímto účelemotevřen na jméno společnosti u Komerční banky, a.s.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je dvacet dnůode dne upsání.Uděluje se souhlas se započtením části peněžité pohledávkyjediného akcionáře vůči společnosti proti celé pohledávcespolečnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu.Právním důvodem pohledávky jediného akcionáře vůči společnostijea) Smlouva o půjčce uzavřená dne 10.01.2001 mezi akcionářem jakověřitelem a společností jako dlužníkem. Půjčka je splatná do01.09.2003. Dosud nesplacená částka činí 3.300.000 Kč a bude vplné výši započtena na úhradu emisního kursu akcií.b) Smlouva o půjčce uzavřená dne 12.045.2001 mezi akcionářemjako věřitelem a společností jako dlužníkem. Půjčka je splatná do01.09.2003. Z dosud nesplacené částky bude započtena na úhraduemisního kursu akcií část ve výši 3.700.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2000 - 2. prosince 2002 : Jediný akcionář rozhodl dne 12.6.2000 o zvýšení základního jměnío částku Kč 6.000.000,- upsáním nových akcií s tím, že upisovánínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se ... nepřipouští.Upisováno bude 600 kusů nových kmenových akcií listinné podobyznějících na jméno, přičemž každá nová akcie bude mít jmenovitouhodnotu Kč 10.000,-, s emisním kursem Kč 10.000,-, s využitímpřednostního práva jediného akcionáře. Akcie, které nebudou upsá-ny s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty žádnému zá-jemci ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvyk upisování akcií. Dosavadní akcionář může vykonat své přednostníprávo upsat nově vydávané akcie společnosti v sídle společnostiv Praze 1, Konviktská 5. Lhůta pro výkon tohoto práva počneběžet den následující po dni, kdy bude doručeno usnesení souduo zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku, a potrvá 30 dnů.Splacení emisního kursu upsaných akcií je možno pouze peněžitýmivklady a bude provedeno na účet společnosti č. 195393870287/0100u Komerční banky, a.s. Upisovatel je povinen splatit celý emisníkurs upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1993 - 14. prosince 1998 : Údaje o založení akciové společnosti:Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne31.8.1993 na základě rozhodnutí jediného zakladatele- obchodní společnosti BONTON, akcio... vá společnost, IČ 472 549,sídlo Mnichovice 508. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1993 - 14. prosince 1998 : 30% základního jmění bylo splaceno ke dni zápisu, zbytekzákladního jmění bude splacen do jednoho roku od vznikuspolečnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů