Trendy

617 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

- 438 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

560 664 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 5.6.2008 Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721

Historické adresy

12.11.2003 - 5.6.2008 Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 11647
17.11.1993 - 12.11.2003 Praha 5, Grafická 8

60192763

DIČ

Není plátce DPH

21.12.1994 - 11.9.2001

005-60192763

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. prosince 2014

Datová schránka

g3jd5c3

Historické názvy

21.11.1997 - 24.7.2001

FIO holding, a.s.

17.11.1993 - 21.11.1997

FIO a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2270

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.12.2014

764 818 600 Kč

Historické jmění

13.4.2010 - 19.12.2014

564 818 600 Kč

3.7.2009 - 13.4.2010

564 818 600 Kč

22.10.2007 - 3.7.2009

64 818 600 Kč

17.11.1993 - 22.10.2007

1 062 600 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. listopadu 1993 : Údaje o založení a.s.:Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 25.10.1993. Současně byly schváleny stanovyspolečnosti a ustanoveno představenstvo Údaje o založení a.s.:Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 25.10.1993. Současně byly schváleny stanovyspolečnosti a ustanoveno představenstvo ...a dozorčí radaspolečnosti. Zakladateli bylo splaceno 100% základního jmění tj.1.062.600,-Kč. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2014 - 27. března 2015 : Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu, který k dnešnímu dni činí 564.818.600 Kč (pět set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc še... st set korun českých) a je zcela splacen, o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) na konečnou výši 764.818.600 Kč (sedm set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200.000 (dvou set tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované a které budou vydány v listinné podobě přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). ------Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určenými zájemci, kterými jsou: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------a) pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965, bydlištěm Praha 8, Troja, Krynická 504/27, který upíše 100.000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou znít na jeho jméno, jejichž emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých); -----------------------------------------------------------------------------------b) pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969, bydlištěm Praha 4, Michle, Na Křivce 1399/21, který upíše 100.000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou znít na jeho jméno, jejichž emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých). ---------------------------------------------------------------------------------Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti Fio holding, a.s. č. 2500046653/2010 vedený u Fio banky, a.s. ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne 5.12.2014. Předem určení zájemci, pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965 a pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969, upíší nové akcie písemnou smlouvou, kterou uzavřou se společností Fio holding, a.s., do dvou pracovních dnů ode dne 5.12.2014. zobrazit více skrýt více
  • 15. června 2009 - 3. července 2009 : Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. rozhodla dne 10.06.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti, který činí ke dni konání valné hromady 64.818.600,-- Kč (slovy: šedes... át čtyři miliony osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) a je zcela splacen, o částku 500.000.000,-- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) na konečnou výši 564.818.600,-- Kč (slovy: pět set šedesát čtyři miliony osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 500.000 kusů (slovy: pěti set tisíc kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. Nové akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.Úpis nových akií bude proveden předem určenými zájemci, kterými jsou stávající akcionáři společnosti a kterými budou nové akcie upsány takto:- akcionář RNDr. Petr Marsa upíše 250.000 ks (slovy: dvě stě padesát tisíc kusů) nových akcií o nominální hodnotě á 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou znít na jméno,- akcionář Mgr. Romuald Kopún upíše 250.000 ks (slovy: dvě stě padesát tisíc kusů) nových akcií o nominální hodnotě á 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou znít na jméno.Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, s předem určenými zájemci - tj. s panem RNDr. Petrem Marsou, r.č. 651002/1375, bytem Praha 8, Krynická 504 a panem Mgr. Romualdem Kopúnem, r.č. 690711/5083, bytem Praha 10-Michle, Na Křivce 1399/21.Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určeným zájemcům nejpozději do 5 (slovem: pěti) pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1028/10. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 17 hod.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro oba upisovatele stejný.Lhůta, do které musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. Zbývajících 70 % jsou upisovatelé povinni splatit do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 3807272/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který za tím účelem již otevřela společnost na svoje jméno. Zbylou část 70 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v souladu s právními předpisy.Úpis mohou provést předem určení zájemci pouze osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. zobrazit více skrýt více
  • 8. listopadu 2004 - 22. října 2007 : Valná hromada obchodní společnosti Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47, identifikační číslo 60192763, rozhodla , že základní kapitál obchodní spole... čnosti Fio holding, a.s. se zvyšuje takto:- Důvodem zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Fio holding a.s. je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti v obchodních vztazích.- Základní kapitál solečnosti Fio holding a.s. se zvyšuje o částku 63,756.000,- Kč, tedy ze zcela splacené výše základního kapitálu 1,062.600,- Kč, na novou výši základního kapitálu 64,818.600,- Kč. Upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a tato částka zvýšení základního kapitálu je konečná.- Zvýšení základního kapitálu společnosti Fio holding a.s bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady.- Celkem bude upisováno 1580 kusů nových kmenových akcií, a to:1) 1060 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, kdy s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, bude spojeno 60.000 hlasů při hlasování na valné hromadě,2) 520 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě kazdé akcie 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, kdy s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 300,- Kč, bude spojeno 300 hlasů při hlasování na valné hromadě,- Místem pro vykonávání přednostního práva upsat nové akcie je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je třicet dnů. Představenstvo oznámí akcionářům počátek běhu této lhůty písemným oznámením, zaslaným akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč,- Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5,- Kč, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč,- S využitím přednostního práva budou upisovány všechny nové akcie, tedy všech 1580 kusů nových kmenových akcií, a to:1) 1060 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, za emisní kurs každé jedné této nové akcie 60.000,- Kč,2) 520 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, za emisní kurs každé jedné této nové akcie 300,- Kč,- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to Mgr. Karel Drášil, r.č.: 690624/3124, Lukavice 133, okres Chrudim a Libor Morcinek, r.č.: 690624/5104, Petrovice u Karviné 362, a to za emisní kurs 60.000,- Kč, za každou jednu novou kmenovou akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, a za emisní kurs 300,- Kč, za každou jednu novou kmenovou akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady. Těmto zájemcům budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání každému z nich stejným dílem. V případě, že stejný díl nebude dobře možné dodržet, budou všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, rozděleny na dvě části tak, aby rozdíl součtů jmenovitých hodnot akcií mezi těmito dvěma částmi byl nejmenší. Určitému zájemci Mgr. Karlu Drášilovi pak bude nabídnuta k upsání část akcií, jejichž celkový součet jmenovitých hodnot bude vyšší a určitému zájemci Liboru Morcinkovi pak bude nabíduta k upsání část akcií, jejichž celkový součet jmenovitých hodnot bude nižší.- Místem pro upsání nových akcií určitými zájemci je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47. Lhůta pro upsání akcií určitými zájemci je čtrnáct dnů. Tito zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Společnost Fio holding a.s. doručí každému určitému zájemci písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oproti, podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den následující po dni doručení tohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií.- Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejich upsání na zvláštní účet společnosti číslo 192873235/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno. zobrazit více skrýt více
  • 21. listopadu 1997 - 27. listopadu 2002 : Valná hromada akcionářů společnosti konaná dne 10.6.1997 přijalausnesení o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadního1,062.600,- (slovy jedenmilionšedesátdvatisícešestsetKč... )o Kč 58.937400,-(slovy padesátosmmilionůdevětsettřicetsedmtisíc-čtyřistaKč) na 60,000.000,-(slovy šedesátmilionůKč), a to tak,že společnost vydá 56 (padesátšest) kusů nových listinných akciína jméno v jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,-(slovy jedenmilionKč)a 4 (čtyři) kusy listinných akcií na jméno v jmenovité hodnotěKč 734.350,-(slovy sedmsettřicetčtyřitisícetřistapadesátKč), sestejnými právy jako dosavadní akcie. Nepřipouští se upisováníakcií nad tuto částku. Přednostní právo akcionářů na úpis novýchakcií se vylučuje, neboť všechny nově vydané akcie budou upsányna základě dohody všech akcionářů o rozsahu své účasti nazvýšení základního jmění, která bude uzavřena na této valnéhromadě. Emisní kurs akcií se stanoví ve výši jejich jmenovitéhodnoty. Upisovatelé jsou povinni splatit 100%(stoprocent)emisního kursu všech upsaných akcií ve lhůtě do 30.6.1997 nabankovní účet č.2467317ú5100 u Investiční a poštovní banky a.s.,nebo do pokladny společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů