Trendy

14 413 311 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

38 122 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 190 704 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2016IBC, Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

2.12.1993 - 7.10.2016Praha 8, IBC Pobřežní 3

Historické adresy z obchodního rejstříku

23.9.2004 - 7.10.2009

60192801

DIČ

od 1.1.1994

CZ60192801

Datum vzniku

2. prosince 1993

Datová schránka

d3jr77m

Historické názvy

2.12.1993 - 2.12.1993

Renault česká republika a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2277

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.1.2000

20 000 000 Kč

Historické jmění

23.10.1998 - 7.1.2000

54 500 000 Kč

2.12.1993 - 23.10.1998

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1100880134 / 0100

Provozovny

od 13.1.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jablonecká 301/74, 190 00, Praha - Střížkov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. listopadu 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. června 1997 - 29. listopadu 2016 : Převod akcií na třetí osoby je přípustný pouze s předchozímsouhlasem dozorčí rady.
 • 2. prosince 1993 - 29. listopadu 2016 : Způsob založení společnosti: Společnost byla založena podle§ 172 a násl.obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií arozhodnutím zakladatelů za dne 9.11.1993.
 • 9. června 1997 - 15. září 2004 : Akcionář vlastnící 100% akcií: RENAULT GROUP B.V. se sídlemWibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam, Nizozemí.
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Společnost je povinna písemným potvrzením potvrdit přijetíveřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu do 30/slovy : třicet / dnů ode dne uplynutí lhůty závaznosti veř... ejnéhonávrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, nikoli všakpřed uplynutím této lhůty. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Akcionář, který akceptuje veřejný návrh smlouvy o bezplatnémvzetí akcií z oběhu je povinen toto písemně oznámit společnostipísemným oznámením, které musí být doručeno společnostine... jpozději poslední den lhůty po kterou je veřejný návrhzávazný. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu jezávazný po dobu 60 / slovy: šedesát/ dnů od jeho zveřejnění vobchodním věstníku.
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Představenstvo společnosti Renault Česká republika , a.s. jepovinno ve smyslu tohoto rozhodnutí uveřejnit veřejný návrhsmlouvy na koupi akcií způsobem stanoveným obchodním zákoníke... m astanovami pro svolání valné hromady a zveřejnit jej v obchodnímvěstníku, a to ve lhůtě do 21 / slovy: dvacet jedna/ dnů odpravomocného usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o sníženízákladního jmění do obchodního rejstříku vedeném Krajskýmobchodním soudem v Praze.Veřejný návrh smlouvy o bezplatnémvzetí akcií z oběhu se bude týkat 2.000 ks/ slovy: dva tisícekusů /kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie17.250,- Kč / slovy: sedmnáct tisíc dvěstě padesát korunčeských/ vydaných v listinné podobě a veřejně neobchodovatelných/ dále jen" akcie"/. K akceptaci veřejného návrhu smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu jsou oprávněni pouze akcionářispolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Stanovy společnosti Renault Česká republika, a.s.připouštějí možnost snížení základního jmění vzetím akciíz oběhu na základě návrhu, resp. již v okamžiku upsáníakcií dotčených sníž... ením základního jmění stanovypřipouštěly tento způsob snížení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Snížení základního jmění bude provedeno způsobem dle §213c,odst. 1 písm. b, obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetíakcií... z oběhu s tím, že základní jmění bude sníženo o pevnoučástku ve výši 34.500.000,- Kč/slovy: třicet čtyři milionypětset korun českých/. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Jediný akcionář, společnost RENAULT GROUP B.V., se sídlemWibautsraat 224, 1097 DN Amsterdam, Nizozemí, rozhodl na základěrozhodnutí ze dne 7.6.1999 a 31.8.1999 o snížení základního... jmění společnosti Renault Česká republika, a.s. z důvodů pokrytíčásti ztrát společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Je-li v tomto rozhodnutí stanovena lhůta ode od pravomocnéhousnesení o zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění doobchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze... ,rozumí se tím rozhodnutí ze dne 31.8.1999nahrazující rozhodnutí o snížení základního jmění ze dne7.6.1999. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Akcionář,s kterým bude smlouva o bezplatném vzetí akcií z oběhuuzavřena na základě akceptace veřejného návrhu smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu, je povinen předložit dotčenéa... kcie v sídle společnosti ve lhůtě 30/ slovy:třicet/ dnů ode dnezápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Smlouva o bezplatném vzetí akcií z oběhu je uzavřena v rozsahuuvedeném v potvrzení vydaném společnosti o uzavření smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu, a to okamžikem doručení t... ohotopotvrzení akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Společnost Renault Česká republika, a.s. se zavazuje uhraditv hotovosti kupní cenu za akcie v plné výši, a to vše nejpozdějive lhůtě do 21 / slovy :dvacet jedna/ dnů, ode dne, kdy ... nabudeprávní moci usnesení o zápisu snížení základního jměníspolečnosti Renault Česká republika, a.s. v obchodním rejstříkuKrajského obchodního soudu v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Akcionář, který akceptuje veřejný návrh smlouvy na koupi akciíje povinen toto písemně oznámit společnosti - oznámení musíbýt doručeno společnosti Renault Česká republika, a.s.nejpo... zději poslední den lhůty po kterou je veřejný návrhzávazný. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Veřejný návrh je závazný po dobu 21 / slovy : dvaceti jedna/dnů od jeho zveřejnění v obchodním věstníku.
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Kupní cena za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhusmlouvy na koupi akcií je stanovena ve výši 1,- Kč /slovy:/ jedna koruna česká/ za každou akcii o jmenovité hodnotě17.2... 50,- Kč/slovy : sedmnáct tisíc dvěstě padesát korunčeských/. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Představenstvo společnosti Renault Česká republika,a.s. jepovinno ve smyslu tohoto rozhodnutí uveřejnit veřejný návrhsmlouvy na koupi akcií v obchodním věstníku a to ve lhůtě do21 ... /slovy : dvacet jedna / dnů od pravomocného usnesení ozápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního jmění doobchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze.Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií se bude týkat 2.000 ksslovy : dva tisíce kusů / akcií na jméno o jmenovité hodnotěkaždé akcie 17.250,- Kč/ slovy: sedmnáct tisíc dvěstěpadesát korun českých/ vydaných v listinné podobě a veřejněneobchodovatelných. / dále jen "akcie"/. K akceptaci veřejnéhonávrhu na koupi akcií jsou oprávněni pouze akcionářispolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Konstatuje, že stanovy společnosti Renault Česká republika,a.s.připouští možnost snížení základního jmění vzetím akcií z oběhuna základě návrhu, resp. již v okamžiku upsání akcií d... otčenýchsnížením základního jmění stanovy připouštěly tento způsobsnížení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Snížení základního jmění bude provedeno způsobem dle § 213c,odst. 1,písm. b) obchodního zákoníku úplatným vzetím akciíz oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na koupi akciís tí... m, že základní jmění bude sníženo o pevnou částku ve výši34.500 tis. Kč/slovy : třicet čtyři miliony pětset tisíc korunčeských/. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Dne 7.6.1999 rozhodl jediný akcionář RENAULT GROUP B.V.,se sídlem Wibautstraat 224,1097 DN Amsterdam,Nizozemí, o sníženízákladního jmění společnosti Renault Česká republika, a.s. z... důvodu pokrytí části ztrát společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Společnost Renault Česká republika, a.s. je povinna potvrdituzavření smlouvy o koupi akcií do 30 / slovy: třicet/ dnůode dne uplynutí lhůty uveřejněné v návrhu, nikoli však dřívene... ž uplyne doba závaznosti veřejného návrhu. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Smlouva o koupi akcií je uzavřena v rozsahu uvedeném v potvrzenívydaném společností Renault Česká republika, a.s. o uzavřenísmlouvy o koupi akcií, a to okamžikem doručení tohoto po... tvrzeníakcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Akcionář, který akceptuje veřejný návrh na koupi akcií jepovinen předložit v sídle společnosti Renault Česká republika,a.s. dotčené akcie a to nejpozději před zápisem sníženízáklad... ního jmění do obchodního rejstříku Krajského obchodníhosoudu v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 1998 - 19. srpna 1999 : Dne 2.6.1998 rozhodl jediný akcionář, společnost Renault GroupB.V., se sídlem Wibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam Nizozemí, onásledující:a/ základní jmění společnosti ve výši 20.00... 0.000,- Kč, tj.slovy: dvacet milionů korun českých se má zvýšit na částku54.500.000,- Kč, tj. slovy: padesát čtyři miliony pětset tisíckorun českých, a to o částku 34.500.000,- Kč, tj. slovy: třicetčtyři miliony pět set tisíc korun českých. Upisování akcií nadčástku navrhovanou na zvýšení základního jmění se nepřipouští.b/ na navržené zvýšení základního jmění má být upsáno 2.000 ks,slovy: dva tisíce kusů, kmenových akcií o jmenovité hodnotěkaždé akcie 17.250,- Kč, slovy sedmnáct tisíc dvěstě padesátkorun českých, emisní kurs každé takové akcie je 17.250,- Kč,slovy: sedmnáct tisíc dvěstě padesát korun českých. Veškeréakcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě anebudou veřejně obchodovatelné.c/ představenstvo je povinno zveřejnit v Obchodním věstníkuvýzvu k upisování nových akcií s využitím přednostního práva velhůtě do 30 , tj. slovy: třiceti, dnů ode dne právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povolujezápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, nikoli všakdříve než dne následujícího po právní moci uvedeného usneseníKrajského obchodního soudu v Praze. Akcie s využitímpřednostního práva budou upisovány v sídle společnosti, tj. vPraze 3, Pobřežní 8, a ve lhůtě 14 dní, počínajíc 5. dnemnásledujícím po zveřejnění výzvy k upisování nových akcií svyužitím přednostního práva v Obchodním věstníku. V rámciupisování akcií s využitím přednostního práva lze upsat všechnynové akcie, tj. 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenovýchakcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie17.250,- Kč, slovy: sedmnáct tisíc dvěstě padesát korun českýchs tím, že lze na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě10.000,- Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých, upsat 1 ks,tj. slovy: jeden kus, nové akcie. Tyto akcie budou vydány vlistinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné.Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 17.250,- Kč, tj.slovy: sedmnáct tisíc dvěstě padesát korun českých, přiupisování s využitím přednostního práva činí 17.250,- Kč, slovy:sedmnáct tisíc dvěstě padesát korun českých.d/ nevyužije-li akcionář svého přednostního práva k upsáníakcií, budou písemně nabídnuty k upsání zájemci - akcionářiRenault Group B.V., a to ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutílhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva. Lhůta kupisování akcií zájemcem je stanovena na 14 dnů, počínající 5.dnem ode dne doručení nabídky zájemci a místem upisování akcií jesídlo společnosti, tj. v Praze 8, Pobřežní 3.e/ upisovat je jpovinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti vedený u Société Généralé Praha, č.ú.22100880081503/1900, a to nejpozději v den jejich upsání. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů