Trendy

11 873 917 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

31 904 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

825 409 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2016 Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

2.12.1993 - 7.10.2016 Praha 8, IBC Pobřežní 3

60192801

DIČ

od 1.1.1994

CZ60192801

Datum vzniku

2. prosince 1993

Datová schránka

d3jr77m

Historické názvy

2.12.1993 - 2.12.1993

Renault česká republika a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2277

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.1.2000

20 000 000 Kč

Historické jmění

23.10.1998 - 7.1.2000

54 500 000 Kč

2.12.1993 - 23.10.1998

20 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1100880134 / 0100

Provozovny

od 13.1.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jablonecká 301/74, 190 00, Praha - Střížkov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. listopadu 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. června 1997 - 29. listopadu 2016 : Převod akcií na třetí osoby je přípustný pouze s předchozímsouhlasem dozorčí rady.
 • 2. prosince 1993 - 29. listopadu 2016 : Způsob založení společnosti: Společnost byla založena podle§ 172 a násl.obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií arozhodnutím zakladatelů za dne 9.11.1993.
 • 9. června 1997 - 15. září 2004 : Akcionář vlastnící 100% akcií: RENAULT GROUP B.V. se sídlemWibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam, Nizozemí.
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Společnost je povinna písemným potvrzením potvrdit přijetíveřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu do 30/slovy : třicet / dnů ode dne uplynutí lhůty závaznosti veř... ejnéhonávrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, nikoli všakpřed uplynutím této lhůty. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Akcionář, který akceptuje veřejný návrh smlouvy o bezplatnémvzetí akcií z oběhu je povinen toto písemně oznámit společnostipísemným oznámením, které musí být doručeno společnostine... jpozději poslední den lhůty po kterou je veřejný návrhzávazný. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu jezávazný po dobu 60 / slovy: šedesát/ dnů od jeho zveřejnění vobchodním věstníku.
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Představenstvo společnosti Renault Česká republika , a.s. jepovinno ve smyslu tohoto rozhodnutí uveřejnit veřejný návrhsmlouvy na koupi akcií způsobem stanoveným obchodním zákoníke... m astanovami pro svolání valné hromady a zveřejnit jej v obchodnímvěstníku, a to ve lhůtě do 21 / slovy: dvacet jedna/ dnů odpravomocného usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o sníženízákladního jmění do obchodního rejstříku vedeném Krajskýmobchodním soudem v Praze.Veřejný návrh smlouvy o bezplatnémvzetí akcií z oběhu se bude týkat 2.000 ks/ slovy: dva tisícekusů /kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie17.250,- Kč / slovy: sedmnáct tisíc dvěstě padesát korunčeských/ vydaných v listinné podobě a veřejně neobchodovatelných/ dále jen" akcie"/. K akceptaci veřejného návrhu smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu jsou oprávněni pouze akcionářispolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Stanovy společnosti Renault Česká republika, a.s.připouštějí možnost snížení základního jmění vzetím akciíz oběhu na základě návrhu, resp. již v okamžiku upsáníakcií dotčených sníž... ením základního jmění stanovypřipouštěly tento způsob snížení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Snížení základního jmění bude provedeno způsobem dle §213c,odst. 1 písm. b, obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetíakcií... z oběhu s tím, že základní jmění bude sníženo o pevnoučástku ve výši 34.500.000,- Kč/slovy: třicet čtyři milionypětset korun českých/. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Jediný akcionář, společnost RENAULT GROUP B.V., se sídlemWibautsraat 224, 1097 DN Amsterdam, Nizozemí, rozhodl na základěrozhodnutí ze dne 7.6.1999 a 31.8.1999 o snížení základního... jmění společnosti Renault Česká republika, a.s. z důvodů pokrytíčásti ztrát společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Je-li v tomto rozhodnutí stanovena lhůta ode od pravomocnéhousnesení o zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění doobchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze... ,rozumí se tím rozhodnutí ze dne 31.8.1999nahrazující rozhodnutí o snížení základního jmění ze dne7.6.1999. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Akcionář,s kterým bude smlouva o bezplatném vzetí akcií z oběhuuzavřena na základě akceptace veřejného návrhu smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu, je povinen předložit dotčenéa... kcie v sídle společnosti ve lhůtě 30/ slovy:třicet/ dnů ode dnezápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 7. ledna 2000 : Smlouva o bezplatném vzetí akcií z oběhu je uzavřena v rozsahuuvedeném v potvrzení vydaném společnosti o uzavření smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu, a to okamžikem doručení t... ohotopotvrzení akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Společnost Renault Česká republika, a.s. se zavazuje uhraditv hotovosti kupní cenu za akcie v plné výši, a to vše nejpozdějive lhůtě do 21 / slovy :dvacet jedna/ dnů, ode dne, kdy ... nabudeprávní moci usnesení o zápisu snížení základního jměníspolečnosti Renault Česká republika, a.s. v obchodním rejstříkuKrajského obchodního soudu v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Akcionář, který akceptuje veřejný návrh smlouvy na koupi akciíje povinen toto písemně oznámit společnosti - oznámení musíbýt doručeno společnosti Renault Česká republika, a.s.nejpo... zději poslední den lhůty po kterou je veřejný návrhzávazný. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Veřejný návrh je závazný po dobu 21 / slovy : dvaceti jedna/dnů od jeho zveřejnění v obchodním věstníku.
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Kupní cena za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhusmlouvy na koupi akcií je stanovena ve výši 1,- Kč /slovy:/ jedna koruna česká/ za každou akcii o jmenovité hodnotě17.2... 50,- Kč/slovy : sedmnáct tisíc dvěstě padesát korunčeských/. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Představenstvo společnosti Renault Česká republika,a.s. jepovinno ve smyslu tohoto rozhodnutí uveřejnit veřejný návrhsmlouvy na koupi akcií v obchodním věstníku a to ve lhůtě do21 ... /slovy : dvacet jedna / dnů od pravomocného usnesení ozápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního jmění doobchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze.Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií se bude týkat 2.000 ksslovy : dva tisíce kusů / akcií na jméno o jmenovité hodnotěkaždé akcie 17.250,- Kč/ slovy: sedmnáct tisíc dvěstěpadesát korun českých/ vydaných v listinné podobě a veřejněneobchodovatelných. / dále jen "akcie"/. K akceptaci veřejnéhonávrhu na koupi akcií jsou oprávněni pouze akcionářispolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Konstatuje, že stanovy společnosti Renault Česká republika,a.s.připouští možnost snížení základního jmění vzetím akcií z oběhuna základě návrhu, resp. již v okamžiku upsání akcií d... otčenýchsnížením základního jmění stanovy připouštěly tento způsobsnížení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Snížení základního jmění bude provedeno způsobem dle § 213c,odst. 1,písm. b) obchodního zákoníku úplatným vzetím akciíz oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na koupi akciís tí... m, že základní jmění bude sníženo o pevnou částku ve výši34.500 tis. Kč/slovy : třicet čtyři miliony pětset tisíc korunčeských/. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Dne 7.6.1999 rozhodl jediný akcionář RENAULT GROUP B.V.,se sídlem Wibautstraat 224,1097 DN Amsterdam,Nizozemí, o sníženízákladního jmění společnosti Renault Česká republika, a.s. z... důvodu pokrytí části ztrát společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Společnost Renault Česká republika, a.s. je povinna potvrdituzavření smlouvy o koupi akcií do 30 / slovy: třicet/ dnůode dne uplynutí lhůty uveřejněné v návrhu, nikoli však dřívene... ž uplyne doba závaznosti veřejného návrhu. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Smlouva o koupi akcií je uzavřena v rozsahu uvedeném v potvrzenívydaném společností Renault Česká republika, a.s. o uzavřenísmlouvy o koupi akcií, a to okamžikem doručení tohoto po... tvrzeníakcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1999 - 17. září 1999 : Akcionář, který akceptuje veřejný návrh na koupi akcií jepovinen předložit v sídle společnosti Renault Česká republika,a.s. dotčené akcie a to nejpozději před zápisem sníženízáklad... ního jmění do obchodního rejstříku Krajského obchodníhosoudu v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 1998 - 19. srpna 1999 : Dne 2.6.1998 rozhodl jediný akcionář, společnost Renault GroupB.V., se sídlem Wibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam Nizozemí, onásledující:a/ základní jmění společnosti ve výši 20.00... 0.000,- Kč, tj.slovy: dvacet milionů korun českých se má zvýšit na částku54.500.000,- Kč, tj. slovy: padesát čtyři miliony pětset tisíckorun českých, a to o částku 34.500.000,- Kč, tj. slovy: třicetčtyři miliony pět set tisíc korun českých. Upisování akcií nadčástku navrhovanou na zvýšení základního jmění se nepřipouští.b/ na navržené zvýšení základního jmění má být upsáno 2.000 ks,slovy: dva tisíce kusů, kmenových akcií o jmenovité hodnotěkaždé akcie 17.250,- Kč, slovy sedmnáct tisíc dvěstě padesátkorun českých, emisní kurs každé takové akcie je 17.250,- Kč,slovy: sedmnáct tisíc dvěstě padesát korun českých. Veškeréakcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě anebudou veřejně obchodovatelné.c/ představenstvo je povinno zveřejnit v Obchodním věstníkuvýzvu k upisování nových akcií s využitím přednostního práva velhůtě do 30 , tj. slovy: třiceti, dnů ode dne právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povolujezápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, nikoli všakdříve než dne následujícího po právní moci uvedeného usneseníKrajského obchodního soudu v Praze. Akcie s využitímpřednostního práva budou upisovány v sídle společnosti, tj. vPraze 3, Pobřežní 8, a ve lhůtě 14 dní, počínajíc 5. dnemnásledujícím po zveřejnění výzvy k upisování nových akcií svyužitím přednostního práva v Obchodním věstníku. V rámciupisování akcií s využitím přednostního práva lze upsat všechnynové akcie, tj. 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenovýchakcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie17.250,- Kč, slovy: sedmnáct tisíc dvěstě padesát korun českýchs tím, že lze na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě10.000,- Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých, upsat 1 ks,tj. slovy: jeden kus, nové akcie. Tyto akcie budou vydány vlistinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné.Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 17.250,- Kč, tj.slovy: sedmnáct tisíc dvěstě padesát korun českých, přiupisování s využitím přednostního práva činí 17.250,- Kč, slovy:sedmnáct tisíc dvěstě padesát korun českých.d/ nevyužije-li akcionář svého přednostního práva k upsáníakcií, budou písemně nabídnuty k upsání zájemci - akcionářiRenault Group B.V., a to ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutílhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva. Lhůta kupisování akcií zájemcem je stanovena na 14 dnů, počínající 5.dnem ode dne doručení nabídky zájemci a místem upisování akcií jesídlo společnosti, tj. v Praze 8, Pobřežní 3.e/ upisovat je jpovinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti vedený u Société Généralé Praha, č.ú.22100880081503/1900, a to nejpozději v den jejich upsání. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů