Základní údaje

Historické adresy

12.7.2006 - 12.8.2008 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 17006
9.9.2002 - 12.7.2006 Praha 1, Rybná č.p. 682/14, PSČ 11005
7.12.1995 - 9.9.2002 Praha 1, Senovážné nám. 32, PSČ 11000
30.11.1993 - 7.12.1995 Praha 3, Roháčova 79

60192836

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1994 - 31.5.2008

CZ60192836

Datum vzniku

30. listopadu 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

12. srpna 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. srpna 2008

Historické názvy

3.1.2008 - 12.8.2008

Českomoravská nemovitostní, a.s. v likvidaci

9.9.1997 - 3.1.2008

Českomoravská nemovitostní, a.s.

7.12.1995 - 9.9.1997

MEDIAFIN a.s.

30.11.1993 - 7.12.1995

Společnost pro založení Hypoteční banky české, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2279

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.10.2005 - 12.8.2008

2 000 000 Kč

31.10.1997 - 13.10.2005

202 000 000 Kč

8.9.1997 - 31.10.1997

2 000 000 Kč

30.11.1993 - 8.9.1997

30 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. srpna 2008 - 12. srpna 2008 : Obchodní společnost Českomoravská nemovitostní, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, identifikační číslo 601 92 836 je vymazána z obchodního rejstřík... u. Právní důvod výmazu je zrušení společnosti s likvidací a ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 3. ledna 2008 - 12. srpna 2008 : Právní důvod zrušení: Rozhodnutí jediného akcionáře o zrušení společnosti s likvidací ze dne 5.12.2007. Den vstupu do likvidace 1.1.2008.
  • 12. srpna 2002 - 12. srpna 2008 : Na společnost jako nástupnickou společnost přešlo v důsledkufúze sloučením jmění včetně práv a povinností z pracovněprávníchvztahů zaniklé obchodní společnosti Českomoravská realit... ní, a.s.se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 15, PSČ 110 00, identifi-kační číslo 25 14 48 98, která byla zapsána v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 4836. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2005 - 13. října 2005 : Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl dne 31.5.2004 o snížení základního kapitálu společnosti o pevnou částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dv... ě stě milionů korun českých), tj. z částky 202.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dva milionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy takto:a) a) důvod snížení základního kapitálu:přebytek zdrojů vázaných v základním kapitálu společnosti (společnost má vzhledem k utlumení podnikatelské činnosti více zdrojů v základním kapitálu, než potřebuje k podnikatelské činnosti)b) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 200.000.000,- Kč (slovy dvě stě milionů korun českých) bude vykázána po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jako snížení základního kapitálu ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) souvztažně s účtem změn základního kapitálu. Ten pak bude vyrovnán proúčtováním zrušení vlastních akcií v celkové pořizovací ceně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a celkovou pořizovací cenou zrušených akcií ve výši 190.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát milionů korun českých) souvztažně s účtem ostatních kapitálových fondů. Změna zůstatku účtu ostatních kapitálových fondů bude tedy činit 190.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát milionů korun českých).c) c) rozsah snížení základního kapitálu:základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), tj. z částky 202.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dva milionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých)d) d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:úplatným vzetím celkem 200.000 ks akcií společnosti na majitele vydaných v zaknihované podobě z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to za úplatu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jednu akcii, celková úplata za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy ta bude činit 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 9. září 1997 - 31. října 1997 : Na valné hromadě dne 13.6.1997 bylo rozhodnuto o záměru zvýšenízákladního jmění o 200 mil. Kč, a to vydáním nových kmenovýchakcií na majitele (doručitele) v zaknihované podobě v po... čtu2 000 kusů, o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. Emisní kurs každé akcie činí 100 000,- Kč.Všechny akcie se upisují na zvýšení základního jmění pouzepeněžitými vklady, které je nutné splatit na účet č.2545776/5100 vedený Investiční a Poštovní bankou, a.s. Každýupisovatel je povinen splatit alespoň 30 % jmenovité hodnotyupsaných akcií nejpozději při upsání akcií. Pro výkonpřednostního práva platí, že místem pro upisování akcií jeSenovážné nám. 32, Praha 1 s tím, že lhůta pro výkon tohotopráva činí 2 týdny a datum počátku jejího běhu je určeno dnembezprostředně následujícím po dni právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 100ks nových akcií. Přednostní právo nelze omezit. Akcie, kterépřípadně nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s tím, že výběrtohoto zájemce nebo zájemců provede do tří dnů od uplynutí lhůtypro výkon přednostního práva na upsání akcií ten akcionář, kterýtoto své právo zcela či zčásti nevyužil a to v tom rozsahu, vjakém toto své právo nevyužil. Takto vybraný zájemce nebozájemci musí upsat akcie ve lhůtě jednoho týdne s tím, že datumpočátku běhu této lhůty je určeno dnem bezprostředněnásledujícím po dni výběru zájemce nebo zájemců a že místo proupisování akcií se shoduje s tím, které je stanoveno pro úpis vrámci výkonu přednostního práva. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 1993 - 15. října 1997 : Ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obch.rejstříku jesplaceno Kč 10.000.000,-. Zbývajících Kč 20.000.000,- budesplaceno nejpozději do 31.3.1994, a to formou splátek po Kč1... 0.000.000,-. První splátka bude poukázána nejpozději do31.1.1994. zobrazit více skrýt více
  • 9. září 1997 - 9. září 1997 : Na valné hromadě dne 13.6.1997 bylo rozhodnuto o záměru zvýšenízákladního jmění o 200 000,- Kč, a to vydáním nových kmenovýchakcií na majitele (doručitele) v zaknihované podobě v p... očtu2 000 kusů, o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. Emisní kurs každé akcie činí 100 000,- Kč.Všechny akcie se upisují na zvýšení základního jmění pouzepeněžitými vklady, které je nutné splatit na účet č.2545776/5100 vedený Investiční a Poštovní bankou, a.s. Každýupisovatel je povinen splatit alespoň 30 % jmenovité hodnotyupsaných akcií nejpozději při upsání akcií. Pro výkonpřednostního práva platí, že místem pro upisování akcií jeSenovážné nám. 32, Praha 1 s tím, že lhůta pro výkon tohotopráva činí 2 týdny a datum počátku jejího běhu je určeno dnembezprostředně následujícím po dni právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 100ks nových akcií. Přednostní právo nelze omezit. Akcie, kterépřípadně nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s tím, že výběrtohoto zájemce nebo zájemců provede do tří dnů od uplynutí lhůtypro výkon přednostního práva na upsání akcií ten akcionář, kterýtoto své právo zcela či zčásti nevyužil a to v tom rozsahu, vjakém toto své právo nevyužil. Takto vybraný zájemce nebozájemci musí upsat akcie ve lhůtě jednoho týdne s tím, že datumpočátku běhu této lhůty je určeno dnem bezprostředněnásledujícím po dni výběru zájemce nebo zájemců a že místo proupisování akcií se shoduje s tím, které je stanoveno pro úpis vrámci výkonu přednostního práva. zobrazit více skrýt více
  • 7. prosince 1995 - 8. září 1997 : Na valné hromadě konané dne 13.9.1995 bylo rozhodnuto o sníženízákladního jmění o 28.000.000,-Kč.
posunout dolů