Základní údaje

Sídlo

od 10.5.2002 Praha 2, Bělehradská 128, čp.222, PSČ 12021

Historické adresy

25.11.1998 - 10.5.2002 Praha 2, Bělehradská 128/222
18.1.1995 - 25.11.1998 Praha 3, Domažlická 15
9.12.1993 - 18.1.1995 Praha 1, Václavské nám. 42

60192852

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2004 - 31.12.2008

CZ60192852

Datum vzniku

9. prosince 1993

Datová schránka

vf4e8u8

Historické názvy

26.5.1995 - 1.1.2005

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.

9.12.1993 - 26.5.1995

Všeobecná stavební spořitelna a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2281

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.12.2010

562 500 000 Kč

Historické jmění

26.3.1996 - 7.12.2010

500 000 000 Kč

9.12.1993 - 26.3.1996

300 000 000 Kč

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 010574PA) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 509) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
  • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 9. prosince 1993 : Vznik společnosti:notářský zápis ze dne 10.6.1993 ve znění dodatku ze dne 12.11.93
  • 9. prosince 1993 : Splacení základního jmění:100% peněžitého vkladu splaceno zakladateli před podáním návrhuna zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. listopadu 2010 - 7. prosince 2010 : Představenstvo Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., navrhuje, v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku ( zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění ), následující... zápis do obchodního rejstříku:Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, jakožto jediný akcionář společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ 60192852, rozhodl dne 02.listopadu 2010 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. takto:Schvaluje z důvodu kapitálového posílení sloužícího dalšímu rozvoji společnosti zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 500.000.000,- Kč /slovy pět set milionů korun českých/ se zvyšuje o částku 62.500.000,- Kč /slovy šedesát dva milionů pět set tisíc korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 562.500.000,- Kč /slovy pět set šedesát dva milionů pět set tisíc korun českých/, a to upsáním 625/šest set dvaceti pěti/ kusů nových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva/kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč /slovy jedno sto tisíc korun českých/ každé akcie.b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých / je 880.000,- Kč / slovy osm set osmdesát tisíc korun českých/. Emisní kurz všech nových akcií v celkové výši 550.000.000,- Kč / slovy pět set padesát milionů korun českých / bude splacen v penězích. Nepřipouští se splácení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.d) Všech 625 / šest set dvacet pět/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva / kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 100.000,- / slovy jednosto tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kurzem 880.000,- Kč / slovy osm set osmdesát tisíc korun českých / každé akcie bude upsáno bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti - společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 a to smlouvou o upsání akcií, kterou společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. uzavře se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054.e) Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a tato lhůta skončí po uplynutí tří týdnů od prvního dne úpisu s tím, že připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti - společnost Komerční banka, a.s. uzavřít se společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. smlouvu o upsání akcií. Počátek této lhůty bude předem určenému zájemci - jedinému akcionáři představenstvem oznámen dopisem, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií, doručeným do sídla společnosti Komerční banka, a.s.f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti Komerční banka, a.s. v pracovní dny v době od 9,00 do 16,00 hod.g) Upisovatel je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií celý emisní kurz jim upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 15552/7990 vedený na obchodní firmu Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. u společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.h) Upisování akcií smlouvou o upsání akcií a splacení emisního kurzu upsaných akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů