1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-14 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

28 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 25.11.2002 Praha 2, Americká 36/415, PSČ 12000

Historické adresy

14.3.2001 - 25.11.2002 Praha 2, Americká 36, PSČ 12000
18.12.1998 - 14.3.2001 Praha 5, Ostrovského 3/253
30.12.1993 - 18.12.1998 Praha 1, Opletalova 45

60193204

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1994 - 28.4.2009

CZ60193204

Datum vzniku

30. prosince 1993

Datová schránka

gyuep2x

Historické názvy

30.12.1993 - 27.6.2000

COGETERM PRAHA a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2321

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.8.2002

100 000 000 Kč

Historické jmění

18.2.2000 - 23.8.2002

10 000 000 Kč

12.4.1995 - 18.2.2000

17 000 000 Kč

30.12.1993 - 12.4.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Provozovny

od 25.7.1994

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Poděbradská 777/9, 190 00, Praha - Vysočany

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 1993 - 13. dubna 2016 : Datum uzavření zakladatelské smlouvy: 3. 8. 1993
  • 21. srpna 2002 - 25. listopadu 2002 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitáluspolečnosti z částky Kč 10.000.000,-(slovy: deset milionů korunčeských) na částku Kč 100.000.000,- (slovy: jedno sto... milionůkorun českých), a to upsáním nových akcií společnosti akcionářispolečnosti, kteří se vzdali svého přednostního práva naupisování akcií, s připuštěním možnosti započtení pohledávkyvůči společnosti proti pohledávce společnosti na splaceníemisního kursu takto:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen:Kč 90.000.000,- ( slovy: devadesát milionů korun českých);b) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu:c) nepřipouští se;d) počet, druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota upisovanýchakcií:1) 5.500 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 10.000,- každá;2) 175 kusů prioritních zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 102.000,- každá;3) 80 kusů prioritních zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 214.375,- každá;všichni akcionáři se svého přednostního práva na upisování akciívzdali;f) způsob upsání akcií bez využití přednostního práva:k upsání dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205obchodního zákoníku, a to po podání návrhu na zápis usnesenímvalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku; účinnost dohody akcionářů podle ustanovení§ 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jížbude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku;g) místo upsání akcií bez využití přednostního práva:akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti;h) lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva:akcionáři uzavřou smlouvu o upsání akcií nejpozději 14 dnů odedne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářůmspolečnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku;i) připuštění možnosti započtení:připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisníhokursu s tím, že emisní kurs má být splacen započtením;j) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:akcionář předloží návrh dohody o započtení v podobě v podstatnémshodné s tím, co je připojeno k zápisu o mimořádné valné hromadějako příloha č.2, a to nejpozději do 40 dnů od uzavření dohodyakcionářů podle bodu (f); společnost je povinna předložený návrhakceptovat do 30 dnů od jeho obdržení; akcionář a společnost semohou dohodnout, že započíst lze i pohledávky,které nejsousplatné;k) způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií:emisní kurs bude splacen započtením pohledávek akcionářespolečnosti, společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1,Jungmannova 29/35, PSČ 111 48 ve výši Kč 45.529.963,- ( slovy:čtyřicet pět milionů pět set dvacet devět tisíc devět setšedesát tři korun českých) a pohledávek druhého akcionářespolečnosti, společnosti DALKIA FRANCE, société comandite paractions, se sídlem 37 av Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350,Saint André lez Lille, Francie ve výši Kč 92.110.606,- ( slovy:devadesát dva milionů sto deset tisíc šestset šest korunčeských) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursuakcií ve výši Kč 90.000.000,- ( slovy: devadesát milionů korunčeských ), a to ve lhůtě 40 dnů od uzavření dohody akcionářůpodle bodu (f) zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1999 - 18. února 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.3.1999 o snížení základ-ního jmění z výše 17 000 000,- Kč (slovy sedmnáct milionů korunčeských) na částku 10 000 000,- Kč (slovy deset milio... nů korunčeských) za těchto podmínek:1. důvodem snížení základního jmění je pokrytí (úhrada) ztrátyspolečnosti vykázané za účetní období roků 1994 a 1995.2. rozsah snížení základního jmění je ve výši 7 000 000,- Kč(slovy sedm milionů korun českých).3. snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím zoběhu takového počtu akcií odpovídajícího jmenovité hodnotě7 000 000,- Kč, tj. 700 ks akcií, a to akcií patřících jedinémuakcionáři společnosti vzhledem k tomu, že aktuální stanovy spo-lečnosti umožňují vzetí akcií z oběhu.4. v zákonných lhůtách bude podána žádost Středisku cenných papí-rů ke zrušení cenných papírů v celkovém počtu 700 ks akcií v sou-ladu s rozhodnutím jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů