Trendy

17 121 222 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-3 515 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

6 040 761 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

15.10.2008 - 1.1.2016 Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
7.7.2003 - 15.10.2008 Praha 7, Dělnická 12, PSČ 17004
10.11.1998 - 7.7.2003 Praha 8, Trojská 13a, PSČ 18221
1.1.1994 - 10.11.1998 Praha 8, Trojská 13a, PSČ 18000

60193328

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 31.12.2010

CZ60193328

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2016

Datová schránka

xhzrbsg

Historické názvy

1.5.2007 - 1.1.2016

BENZINA , s.r.o.

1.1.1994 - 1.5.2007

BENZINA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2320

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

4.1.2008 - 1.1.2016

1 860 779 000 Kč

1.5.2007 - 4.1.2008

900 779 000 Kč

25.9.2006 - 1.5.2007

900 778 296 Kč

20.1.2006 - 25.9.2006

900 778 296 Kč

11.5.2005 - 20.1.2006

600 778 296 Kč

17.5.2004 - 11.5.2005

600 778 296 Kč

26.3.2001 - 17.5.2004

420 778 296 Kč

22.9.1999 - 26.3.2001

2 103 891 480 Kč

9.3.1999 - 22.9.1999

1 932 891 480 Kč

20.11.1995 - 9.3.1999

1 652 044 000 Kč

1.1.1994 - 20.11.1995

1 107 211 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

1.11.2015 - 1.1.2016

ČS 616 Kopřivnice
 • Adresy:
  • Nádražní, 742 21, Kopřivnice

... více provozoven (celkem 354) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2016 - 1. ledna 2016 : Společnost BENZINA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000, IČO: 601 93 328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 124304, ... zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670, IČO: 275 97 075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 24430 zobrazit více skrýt více
 • 29. července 2014 - 1. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. července 2014 - 1. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 1. května 2007 - 1. ledna 2016 : Společnost byla sloučena se zanikající společností Pramo Trysk a.s. se sídlem Pardubice, Přerovská 560, IČ 642 59 790. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Paramo Trys... k a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2007 - 1. ledna 2016 : V případě společnosti došlo ke změně právní formy ve smyslu ust. § 69d a násl. a ust. § 200zc obchodního zákoníku z akciové společnosti BENZINA a.s. na právní formu společnosti s ... ručením omezeným s obchodní firmou BENZINA s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2006 - 1. května 2007 : Společnost byla sloučena se zanikající společností Paramo Trysk a.s., se sídlem Pardubice, Přerovská 560, IČ: 642 59 790. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Paramo T... rysk a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 1. května 2007 : Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
 • 1. ledna 1994 - 1. května 2007 : Akciová společnost byla založena podle ust. § 172 obchod. zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, nakt... erý přešel majetek státního podniku Benzina s.p. zapsanéhou obvodního soudu pro Prahu 1 v oddílu ALX, vložka 437 ve smyslu§ 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. května 2007 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného majetku a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto ma... jetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuBenzina s.p. č. 11 412. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. května 2007 : V zakladatelské listině učiněné ve formě not. zápisu ze dne16.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členůdozorčí rady a představenstva společnosti.
 • 28. prosince 2005 - 20. ledna 2006 : Jediný akcionář rozhodl v souladu s čl. 12, odst.2, písm. b) stanov společnosti z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti o zvýšení základního kapitálu ... společnosti upsáním nových akcií takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 300.000.000,- Kč ( slovy: třista milionů korun českých), tj. z původních 600.778.296,- Kč )slovy: šestset milionů sedmsetsedmdesátosm tisíc dvěstědevadesátšest korun českých) na 900.778.296,- Kč ( slovy: devětset milionů sedmsetsedmdesátosm tisíc dvěstědevadesátšest korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Upisované akcie:počet: 1,500.000 kusůjmenovitá hodnota : 200,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinnáPřevoditelnost akcií bude dle čl. 9, odst. 3 stanov společnosti omezena souhlasem valné hromady.3. Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ: 110 05, IČ: 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ( oddíl B, vložka 3020), a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se společností.4. Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04. Lhůta pro upsání se stanoví na 21 dnů a začne běžet třetím pracovním dnem následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti ( dále jen " Rozhodnutí ") do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis Rozhodnutí a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku.5. Emisní kurs jedné akcie je 866,- Kč ( slovy: osmsetšedesátšest korun českých), z čehož jmenovitá hodnota akcie činí 200,- Kč a emisní ážio činí 666,- Kč. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 1.299.000.000,- Kč ( slovy: jedna miliarda dvěstědevadesátdevět milionů korun českých), z čehož jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií činí 300.000.000,- Kč a emisní ážio všech nově upisovaných akcií činí 999.000.000,- Kč.6. Upisovatel je povinen splatit celou výši emisního ážia a 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií společnosti, tj. 1.089.000.000,- Kč, na zvláštní účet společnosti jako emitenta vedený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Pobočka Praha, Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2, č. účtu 10308658/6200, a to do 21 dnů od zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze .Začátek běhu lhůty pro splacení celé výše ážia a 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií sdělí společnost neprodleně upisovateli písemně. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií, tj. 210.000.000,- Kč, je upisovatel povinen splatit na shora uvedený účet společnosti do 6 měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 210,000,000,- Kč sdělí společnost neprodleně upisovateli písemně. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2005 - 28. prosince 2005 : Jediný akcionář rozhodl v souladu s čl. 12, odst.2, písm. b) stanov společnosti z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti o zvýšení základního kapitálu ... společnosti upsáním nových akcií takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 300.000.000,- Kč ( slovy: třista milionů korun českých), tj. z původních 600.778.296,- Kč )slovy: šestset milionů sedmsetsedmdesátosm tisíc dvěstědevadesátšest korun českých) na 900.778.296,- Kč ( slovy: devětset milionů sedmsetsedmdesátosm tisíc dvěstědevadesátšest korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Upisované akcie:počet: 1,500.000 kusůjmenovitá hodnota : 200,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinnáPřevoditelnost akcií bude dle čl. 9, odst. 3 stanov společnosti omezena souhlasem valné hromady.3. Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ: 110 05, IČ: 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ( oddíl B, vložka 3020), a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se společností.4. Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04. Lhůta pro upsání se stanoví na 21 dnů a začne běžet třetím pracovním dnem následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti ( dále jen " Rozhodnutí ") do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis Rozhodnutí a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku.5. Emisní kurs jedné akcie je 866,- Kč ( slovy: osmsetšedesátšest korun českých), z čehož jmenovitá hodnota akcie činí 200,- Kč a emisní ážio činí 666,- Kč. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 1.299.000.000,- Kč ( slovy: jedna miliarda dvěstědevadesátdevět milionů korun českých), z čehož jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií činí 300.000.000,- Kč a emisní ážio všech nově upisovaných akcií činí 999.000.000,- Kč.6. Upisovatel je povinen splatit celou výši emisního ážia a 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií společnosti, tj. 1.089.000.000,- Kč, na zvláštní účet společnosti jako emitenta vedený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Pobočka Praha, Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2, č. účtu 110308658/6200, a to do 21 dnů od zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze .Začátek běhu lhůty pro splacení celé výše ážia a 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií sdělí společnost neprodleně upisovateli písemně. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií, tj. 210.000.000,- Kč, je upisovatel povinen splatit na shora uvedený účet společnosti do 6 měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 210,000,000,- Kč sdělí společnost neprodleně upisovateli písemně. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2004 - 28. prosince 2005 : Jediný akcionář rozhodl v souladu s čl. 12, odst.2, písm. b) stanov společnosti z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti o zvýšení základního kapitálu ... společnosti upsáním nových akcií takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 180,000.000,- Kč ( slovy: jednostoosmdesát milionů korun českých), tj. z původních 420,778.296,- Kč ( slovy: čtyřistadvacet milionů sedmsetsedmdesátosm tisíc dvěstědevadesátšest korun českých) na 600,778.296,- Kč ( slovy: šestset milionů sedmsetsedmdesátosm tisíc dvěstědevadesátšest korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Upisované akcie:počet: 900 000 kusůjmenovitá hodnota : 200,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinnáPřevoditelnost akcií bude dle čl. 9, odst. 3 stanov společnosti omezena souhlasem valné hromady.3. Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ: 110 05, IČ: 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ( oddíl B, vložka 3020), a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se společností.4. Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04. Lhůta pro upsání se stanoví na 30 dnů a začne běžet pátým pracovním dnem následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti ( dále jen " Rozhodnutí ") do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis Rozhodnutí a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku.5. Emisní kurs jedné akcie je 200,- Kč ( slovy: dvěstě korun českých) a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 180,000.000,- Kč ( slovy: jednostoosmdesát milionů korun českých).6. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií společnosti, tj. 54,000.000,- Kč, na zvláštní účet společnosti jako emitenta vedený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Pobočka Praha, Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2, č. účtu 102495901/6200, a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení 30% emisního kursu upsaných akcií sdělí představenstvo společnosti neprodleně upisovateli písemně. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií, tj. 126,000.000,- Kč, je upisovatel povinen splatit na shora uvedený účet společnosti do 6 měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 126,000,000,- Kč sdělí představenstvo společnosti neprodleně upisovateli písemně. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 2001 - 16. února 2004 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 420.778.296,-Kč o částku 50.000.000.,- Kč na 470.778.296,- Kč uspáním 50.000ks nových kmenových akcií v zaknihované podobě ve from... ě na jménoo jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii. Při upisováníakcií společnosti se připouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu, až o celkovou výši500.000 ks nových kmenových akcií v zaknihované podobě ve forměna jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč až do celkové hodnotyzákladního kapitálu 920.778.296,- Kč, s tím, že o konečné částcezvýšení základního kapitálu rozhodne za podmínek dálestanovených představenstvo společnosti.Upisování akcií proběhne ve dvou kolech, přičemž prvního kola semohou zúčastnit pouze stávající akcionáři společnosti v rozsahusvého přednostního práva podle ust. § 204a obch. zák. a vedruhémkole budou pak akcie v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d)nabídnuty k upsání jednomu z akcionářů splečnosti, a tospolečnosti UNIPETROL a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O.Wichterleho 810, IČ: 61675190.Akcionáři společnosti mohou upisovat nové akcie v prvním koleupisování v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnostiv pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsícůpořínající jedenáctým pracovním dnem následujícím po dni, v němžnabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Představenstvo uveřejní informaci o přednostnímprávu způsobem určeným pro svolání valné hromady ve lhůtě do 10dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkovéhosoudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.S využitím přednostního práva lze upsat kmenové akcie vzaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě1.000,- Kč na jednu akcii, přičemž emisní kurz nových akciíupisovaných v prvním kole upisování je rovný 100% jmenovitéhodnoty každé nové akcie. Po snížení základního kapitáluspolečnosti mají akcie s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kčnovou jmenovitou hodnotu 200,- Kč na jednu akcii a akcie spůvodní jmenovitou hodnotou 170,- Kč mají novou jmenovitouhodnotu 34,- Kč na jednu akcii. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 200,- Kč za jednu akcii mohou akcionáři upsat100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii ana jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 34,- Kč za jednuakcii mohou akcionáři upsat 17 nových akcií o jmenovité hodnotě1.000,- Kč za jednu akcii, přičemž jednotliví akcionáři mohouupsat následující maximální počet akcií: UNIPETROL, a.s. 391150ks, koramo a.s. 21050 ks, Paramo a.s. 21050 ks, Chemopetrol a.s.66750 ks, celkem 500000 ks.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů bude11. den následující po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutírejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Všechny akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování svyužitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 203odst. 2 písm. d) obch. zák. nabídnuty k uspání v druhém koleuisování jednomu z akcionářů společnosti, a to společnostiUNIPETROL a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho810, IČ 61672190. Ve druhém kole bude možno upisovat nové akciev sídle společnosti ve lhůtě tří mfěsíců počínající druhýmpracovním dnem po ukončení prvního kola upisování. Emisní kurzakcií upisovaných v druhém kole bude činit 100% jmenovitéhodnoty akcií.Upisovatelé jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimiupsaných akcií společnosti nejpozději do 6 měsíců od skončeníkola, v němž akcie společnosti upsali, a to na účet č.11806-931/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 2000 - 16. února 2004 : Řádná valná hromada konaná dne 19.5. 2000 přijala následujícíusnesení o snížení základního jmění:Základní jmění společnosti se v souladu s ustanovením § 216aodst. 1 písm. b) obchod... ního zákoníku snižuje za účelem úhradyztráty vykázané za roky 1996 až 1999 o 1.683,113.184,- Kč zdosavadní hodnoty všech akcií společnosti s tím, že u akcií sestávající jmenovitou hodnotou 1000 Kč na jednu akcii se snížístávající hodnota na 200,- Kč a u akcií se současnou jmenovitouhodnotou 170,- Kč na jmenovitou hodnotu 34,- Kč na jednu akcii.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výšijmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cennýchpapírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz podápředstavenstvo do 3 dnů od zápisu snížení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 1999 - 16. února 2004 : Valná hromada akciové společnosti BENZINA, konaná dne 29. 4.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto :1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z 1.932.891.480,- K... č(slovy jednamiliardadevětsettřicetdvamilionyosmsetdevadesátjedentisíc čtyřistaosmdesát korun českých) o171.000.000,- Kč (slovy jednostosedmdesátjedenmilion korunčeských), upisování nad tuto částku se nepřipouští.2. Ke zvýšení bude vydáno 171.000 kusů akcií znějících na jménoo jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, v zaknihovanépodobě.3. Emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jměníse rovná jejich jmenovité hodnotě.4. Přednostní právo k upsání nových akcií je z důležitých zájmůspolečnosti vyloučeno.5. Všechny akcie ke zvýšení základního jmění budou upsány nazákladě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.6. Emisní kurz nových akcií upsaných ke zvýšení základního jměníbude splacen peněžitým vkladem takto : Upisovatel zaplatí celýemisní kurz jím upsaných akcií do 15 dnů po nabytí účinnostidohody dle bodu 5. ve prospěch účtu emitenta č. 11806931/0100vedeného u Komerční banky, a.s. Praha 1, Národní tř. 31.7. Dohoda akcionářů podle bodu 5. bude uzavřena v den přijetíusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění, a to sodkládací podmínkou zápisu usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku.Dále valná hromada rozhodla v této souvislosti o omezenípřevoditelnosti všech nově vydaných akcií stejným způsobem,jakým je omezena převoditelnost akcií stávajících, tj. dle čl.9, odst.3 stanov společnosti a ukládá představenstvu společnostivyrozumět neprodleně všechny akcionáře společnosti o nabytíprávní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : Upisování akcií se bude konat v sídle akciové společnosti vedvou kolech.
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : Emisní kurz všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základníhojmění se rovná jejich jmenovité hodnotě.
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : Ke zvýšení základního jmění bude vydáno 1,652.044 ks novýchkmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě 170,- Kč, jejichž převoditelnost je omezenazpů... sobem uvedeným ve stanovách společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : Upisovací lhůta prvého kola bude probíhat od 40. dne po nabytíprávní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a bude trvat ... po dobu14ti kalendářních po sobě jdoucích dnů. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : V prvém kole mohou upisovat akcie dosavadní akcionáři, a to tak,že na každou jednu dosavadní akcii mohou upsat jednu novou ojmenovité hodnotě 170,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění... přednostního práva je den počátku běhu upisovací lhůty. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : Všechny zbývající akcie budou nabídnuty k úpisu ve druhém koleurčitému zájemci, tj. CHEMOPETROL, a.s., IČO: 25003878, Litvínov- Záluží čp. 1, během upisovací lhůty, která činí dva ... týdny apočíná běžet prvním dnem následujícím po skončení upisovacílhůty prvého kola. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : Splatnost 30% hodnoty upsaných akcií je třicet dnů po úpisu, ato ve prospěch účtu emitenta č. 1180693/0100 vedeného u Komerčníbanky, a.s. v Praze 1, Národní třída 31.
 • 22. října 1998 - 9. března 1999 : Valná hromada akciové společnosti BENZINA konaná dne 18.12.1997rozhodla o zvýšení základního jmění z částky 1.652,044,000,- Kčo částku 280,847.480,- Kč, a to upisováním nových akci... í. zobrazit více skrýt více
posunout dolů