Trendy

175 820 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

52 215 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

814 244 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.11.2017 Budějovická 1667/64, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

2.10.2002 - 13.11.2017 Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 14000
1.1.1994 - 2.10.2002 Praha 4, Budějovická 1667/64

60193352

DIČ

od 1.1.1994

CZ60193352

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

pmkdnqf

Historické názvy

1.1.1994 - 15.2.2007

DOMOV PRAHA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2323

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.11.2017

88 000 000 Kč

Historické jmění

2.10.2002 - 13.11.2017

347 285 000 Kč

1.1.1994 - 2.10.2002

347 285 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 29.1.2014

510026008 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

7.2.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Černokostelecká 1701/6, 251 01, Říčany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 24. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 24. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. června 2017 - 13. listopadu 2017 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.06.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto:a) Důvody a účel snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu... je dekapitalizace společnosti - snížení kapitálové vybavenosti společnosti o neprovozní finanční majetek. Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu se způsobem snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů.b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 347.285.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) o částku 259.285.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) na novou výši 88.000.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku.c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to tak, že společnost na základě veřejného návrhu smlouvy koupí celkem 259 (slovy: dvě stě padesát devět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, 28 (slovy: dvacet osm) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, a 1 (slovy: jeden) kus kmenové, listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), nekotované k obchodování na regulovaných trzích, tedy akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 259.285.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých).d) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude na straně aktiv společnosti vyplacena jako kupní cena za vykupované akcie, na straně pasiv bude po snížení základního kapitálu zúčtována ve vlastním kapitálu společnosti. e) Úplata: Úplatu (kupní cenu) za akcie brané z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy stanoví představenstvo společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Kupní cena bude splatná do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.f) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu:- akcie budou vzaty z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy za obdobného použití ust. § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích;- společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady;- veřejný návrh smlouvy bude obsahovat alespoň náležitosti dle § 323 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, doba závaznosti návrhu nebude delší než 2 (dva) měsíce.g) Lhůta pro předložení akcií po uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu smlouvy se stanovuje 1 (jeden) měsíc ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 2006 - 24. července 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti DOMOV PRAHA a.s. konaná dne 5. srpna 2005 přijala usnesení následujícho obsahu: "mimořádná valná hromada společnosti DOMOV PRAHA a.s. rozhodla t... akto:I: určuje,že na základě skutečností uvedených v listině přítomných akcionářů a vycházejících z registru emitenta DOMOV PRAHA a.s. k rozhodnému dni je vlastníkem 335.842 (tři sta třiceti pěti tisíc osmi set čtyřiceti dvou) kusů zaknihovaných akcií na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), uvedeného emitenta společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, s podílem na hlasovacích právech ve výši 96,705 %.II: konstatuje,že akcionář - společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, je hlavním akcionářem oprávněným k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu dle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoníkv platném znění.III: schvaluje,návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové akcie ve formě na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře tj. na společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava , Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, za podmínek stanovených § 183i až 183m zák.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do Obchodního rejstříku.IV: určuje,že výše protiplnění činí 1.130,- Kč (jeden tisíc sto třicet korun českých), za každou jednu kmenovou, zaknihovanou akcii, ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 268-168/05 vypracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ 44119097 ze dne 7.7. 2005.V: určuje,lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst 2) Obchodního zákoníku v platném znění." zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1997 - 24. července 2014 : Základní jmění 347285000,-Kč splaceno.
 • 1. ledna 1994 - 24. července 2014 : Zakladatel vložil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majektu jeob... saženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuDOMOV PRAHA s.p. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 24. července 2014 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 18.11.1993 bylo rozhodnuto o založení společnosti, schváleníjejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorč... í rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 24. července 2014 : Údaje o zřízení společnostiAkciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republ... iky se sídlem v Praze 2, Rašínovonábř. 42. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů