Trendy

225 533 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 015 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

141 936 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.2.2017 Blanická 960, 258 01 Vlašim

Historické adresy

5.9.2003 - 1.2.2017 Vlašim, Blanická 960, PSČ 25801
8.8.2002 - 5.9.2003 Benešov, Červené vršky 578/2, PSČ 25666
1.1.1994 - 8.8.2002 Benešov, Červené vršky 578

60193441

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 31.12.2008

CZ60193441

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

kymdmj5

Historické názvy

1.1.1994 - 1.2.2017

ČSAD Benešov a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2332

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.2.2017

3 000 000 Kč

Historické jmění

1.1.1994 - 1.2.2017

57 548 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vlašim

Provozovny

od 6.5.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nádražní 347, 258 01, Vlašim

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. února 2017 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.1.2017 v souladu § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy spo Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.1.2017 v souladu § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy spo...lečnosti ČSAD Benešov a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. června 2015 - 1. února 2017 : Valná hromada rozhodla dne 2.6.2015 takto:a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcií emitovaných společností ČSAD Benešov a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznam... u akcionářů ke dni 26.03.2015 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů k dnešnímu dni, že společnost ICOM transport a.s. (dále také jako hlavní akcionář), se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, IČ: 46346040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716, je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Benešov a.s., který vlastní 55 395 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč emitovaných společností ČSAD Benešov a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,26 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti ČSAD Benešov a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 96,26% (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Benešov a.s., a tedy že společnost ICOM transport a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Benešov a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, b) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Benešov a.s., tj. 2 153 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč emitovaných společností ČSAD Benešov a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, c) na základě předloženého znaleckého posudku č. A 156/2014 vypracovaného znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii činí částku 269,- Kč (slovy: dvě sta šedesát devět korun českých), d) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti ČSAD Benešov a.s.), e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti ČSAD Benešov a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti ČSAD Benešov a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. února 2017 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 18.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
  • 1. ledna 1994 - 1. února 2017 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze... 2, Rašínovo nábř. 42 nakterý přešel majetek státního podniku ČSAD Benešov s.p. ve smyslupar. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. února 2017 : Základní jmění společnosti činí 57.548.000,-Kč ( slovy:padesátsedmmiliónůpětsetčtyřicetosmtisíc korun českých). Zaklada-tel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředs... tavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČSAD Benešov s.p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů