Trendy

1 229 951 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

54 264 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

689 344 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

1.1.2017 - 1.12.2017 Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9
3.8.2006 - 1.1.2017 Praha 8, Šaldova 408/30, PSČ 18600
7.8.2002 - 3.8.2006 Praha 8, Pobřežní 44/362, PSČ 18600
1.1.1994 - 7.8.2002 Kosmonosy, Boleslavská 98, PSČ 29306

60193450

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 30.11.2017

CZ60193450

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2017

Datová schránka

w5cf8h7

Historické názvy

7.8.2002 - 1.12.2017

Seco GROUP a.s.

21.6.1996 - 7.8.2002

Seco Trans a.s.

1.1.1994 - 21.6.1996

ČSAD Mladá Boleslav a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2333

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.9.2007 - 1.12.2017

314 649 100 Kč

4.2.2002 - 28.9.2007

629 298 200 Kč

1.1.1994 - 4.2.2002

141 813 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 21

Historické provozovny

1.1.2017 - 1.12.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Podnikatelská 552, 190 11, Praha 9 - Běchovice

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2017 - 1. prosince 2017 : Společnost Seco GROUP a.s. zanikla přeměnou ve formě fúze sloučením s nástupnickou společností Seco Industries, s.r.o., IČ: 053 91 423, se sídlem: Podnikatelská 552, Běchovice, 190... 11 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 262957, jako společností nástupnickou, s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2017 - 1. prosince 2017 : Valná hromada rozhodla dne 24.2.2017 o štěpení akcií vydaných obchodní společností Seco GROUP a.s., IČ 60193450, se sídlem: Praha 9, Podnikatelská 552, Běchovice, PSČ 190 11, zapsa... né vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 2333 na více akcií o nižší jmenovité hodnotě takto:každý 1 ks z 58.790 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč se štěpí na 500 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč,každý 1 ks z 225.629 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400,- Kč se štěpí na 400 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč, každý 1 ks ze 155 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23.000,- Kč se štěpí na 23.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč a každý 1 ks z 3.750 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 51.050,- Kč se štěpí na 51.050 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Změna stanov obchodní společnosti Seco GROUP a.s., IČ 60193450, se sídlem: Praha 9, Podnikatelská 552, Běchovice, PSČ 190 11, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 2333 vyvolaná štěpením akcií nabývá dle § 431 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů účinnosti ke dni zápisu štěpení akcií do obchodního rejstříku.Obchodní společnost Seco GROUP a.s., IČ 60193450, se sídlem: Praha 9, Podnikatelská 552, Běchovice, PSČ 190 11, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 2333 vydá v souladu s § 342 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů nové akcie a stanoví lhůtu k předložení dosavadních akcií k výměně až poté, co štěpení akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2014 - 1. prosince 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. února 2002 - 1. prosince 2017 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost SecoTrans a.s., se sídlem Kosmonosy, Boleslavská 98 jako nástupnickáspolečnost jmění zanikajících obchodních společností:- SE... CO, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 44/362, IČ: 00483982- AGS Jičín a.s., se sídlem Jičín, Jungmannova 11, IČ: 00009989- SECO GROUP a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 44/362, IČ:61058360- ELIGIUS, akciová společnost, se sídlem Turnov, Výšinka 719 zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. prosince 2017 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČSAD Mladá Boleslav s.p. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. prosince 2017 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 24.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. ledna 1994 - 1. prosince 2017 : Založení společnosti:akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2,... Rašínovo nábř. 42, na který přešelmajetek státního podniku ČSAD Mladá Boleslav s.p. ve smyslu§ 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2017 - 17. července 2017 : Valná hromada společnosti schválila dne 7.6.2017 toto rozhodnutí:Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Seco GROUP a.s., se sídlem Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9, ... identifikační číslo: 60193450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2333 (dále jen Společnost), je společnost Vinohradská servisní s.r.o., IČ 05391423, se sídlem: Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262957 (dále také jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 2. 5. 2017) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě (a pro vyloučení všech pochybností i ke dni konání této valné hromady). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK. Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1,04 Kč (slovy: jedna koruna česká a čtyři haléře) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 145/6/2017 ze dne 21.4.2017 (dvacátého prvního dubna roku dva tisíce sedmnáct), který vypracovala Ing. Kateřina Valentová Worschová, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, se sídlem: Estonská 2569, 272 01 Kladno, IČ: 71475915. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK . Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva v provozovně společnosti v Jičíně na adrese Seco GROUP a.s., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. Termín předložení akcií je možné předem dojednat se Společností na tel. 493 500 152. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2014 - 17. července 2017 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 11. září 2014 - 15. března 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 9
 • 30. července 2007 - 28. září 2007 : Usnesení valné hromady Seco GROUP a.s. dne 28.6.2007 o snížení základního kapitálu společnosti.Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti, za těchto podmínek... :1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty společnosti za předchozí roky a za rok 2006 a k vyrovnání této ztráty bude také použita částka odpovídající znížení základního kapitálu.2. Rozsah snížení základního kapitálu: dosavadní výše základního kapitálu 629.298.200,- Kč se snižuje o částku ve výši 314.649.100,- Kč na novou výši základního kapitálu 614.649.100,- Kč.3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmeovité hodnoty u všech vydaných akcií společnosti o jednu polovinu, tj. jmenovitá hodnota 3.750 ks akcií, která nyní činí 102.100,- Kč, bude snížena o částku 51.050,- Kč; jmenovitá hodnota 155 ks akcií, která nyní činí 46.000,- Kč, bude snížena o částku 23.000 Kč na hodnotu 23.000,- Kč; jmenovitá hodnota 58.790 ks akcií, která nyní činí 1.000,- Kč, bude snížena o částku 500,- Kč na hodnotu 500,- Kč; jmenovitá hodnota 225.629 ks akcií, která nyní činí 800,- Kč, bude snížena o částku 400,- Kč na hodnotu 400,- Kč.4. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.5. Lhůta pro předložení dosavadních listinných akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou bude činit 3 měsíce od uveřejnění oznámení společnosti akcionářům o místě, termínu a způsobu výměny akcií, přičemž tato lhůta nezačně běže dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Oznámení bude uveřejněno způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. zobrazit více skrýt více
posunout dolů