146 829 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

11 919 tis. Kč

Zisk za rok 2008

235 098 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

25.10.2007 - 1.1.2013 Praha 4 - Michle, U Plynárny 223/42, PSČ 14021
31.12.2003 - 25.10.2007 Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská č.p.689/40, PSČ 12021
5.12.2001 - 31.12.2003 Praha 2 - Nové Město, Sokolská 1796, PSČ 12021
31.12.1993 - 5.12.2001 Praha 2, Sokolská 44

60193484

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.1.2013

CZ60193484

Datum vzniku

31. prosince 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2013

Historické názvy

1.1.2009 - 1.1.2013

RWE Plynoprojekt, s.r.o.

6.9.2006 - 1.1.2009

RWE Plynoprojekt, a.s.

29.7.2002 - 6.9.2006

Plynoprojekt, a.s.

31.12.1993 - 29.7.2002

Plynoprojekt Praha, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2336

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

1.10.2012 - 1.1.2013

71 323 000 Kč

15.12.1998 - 1.10.2012

125 031 000 Kč

31.12.1993 - 15.12.1998

130 275 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

1.1.2009 - 5.12.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vršovců 1127/58, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory

... více provozoven (celkem 45) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2013 - 1. ledna 2013 : Společnost RWE Plynoprojekt, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, U Plynárny 223/42, PSČ 140 21, IČ 601 93 484 se vymazává z obchodního rejstříku ke dni 1.1.2013 z důvodu vnitrostát... ní fúze sloučením do nástupnické společnosti KA Contracting ČR s.r.o., se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00, IČ 251 15 171. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2012 - 1. ledna 2013 : Společnost RWE Plynoprojekt, s.r.o., se sídlem U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 - Michle, IČ 601 93 484, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl... ožka 147042, se zúčastnila rozdělení formou odštěpení sloučením, s přechodem části jmění společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o. na RWE Transgas, a.s. se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, IČ 264 60 815, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7240. Ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, přešla část jmění specifikovaná v Projektu rozdělení ze společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o. na společnost RWE Transgas, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2009 - 1. ledna 2013 : Společnost RWE Plynoprojekt, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, U Plynárny 223/42, PSČ 140 21, IČ 601 93 484, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu... B vložce 2336 změnila právní formu na společnost s ručením omezeným. zobrazit více skrýt více
 • 26. června 2006 - 1. ledna 2009 : Valná hromada, která se konala dne 22.9.2005 přijala následující usnesení:1. Valná hromada konaná dne 22.9.2005 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Plynoprojekt, a.s., IČ: 60... 193484, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Lublaňská č.p. 689/40, PSČ 120 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2336, je společnost RWE Transgas, a.s., IČ: 26460815, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7240, která vlastní 113 187 kusů akcií společnosti Plynoprojekt, a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 90,53 % základního kapitálu. Tyto akcie jsou v listinné podobě znějící na majitele.2. Skutečnost, že společnost RWE Transgas, a.s. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,53 % základního kapitálu, je osvědčena předložením hromadných listin a jednotlivých akcií ke dni konání mimořádné valné hromady,čestným prohlášením společnosti RWE Transgas, a.s. a výpisem z účetní závěrky za rok 2004, která dokládá vlastnictví k těmto akciím též zaúčtováním těchto akcií v účetnictví společnosti RWE Transgas, a.s. za poslední dva roky.3. Mimořádná valná hromada rozhodla v souladu s usnesením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Plynoprojekt, a.s. (o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře RWE Transgas, a.s., na hlavního akcionáře, kterým je RWE Transgas, a.s., a to za protiplnění ve výši 1120,38 Kč (slovy: jeden tisíc sto dvacet korun českých, 38/100) za jednu akciii o jmenovité hodnotě 1000 Kč, ke dni, kdy uplyne jeden měsíc od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Osobou oprávněnou pro poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak společnost RWE Transgas, a.s. jako hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Představenstvo společnosti Plynoprojekt, a.s., oznámí akcionářům společnosti způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti Plynoprojekt, a.s. pro svolání valné hromady počátek běhu lhůty pro předložení akcií společnosti a konkrétní způsob poskytnutí protiplnění. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii byla doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROFITEN a.s., Praha 1. Vodičkova 20/682, PSČ 110 00, zpracovaného dne 5.srpna 2005. Znalci při stanovení hodnoty akcií použili standardně používaných metod a dospěli k závěru, že hodnota jedné akcie je 1120.38 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto dvacet korun českých, 38/100). Výše protiplnění je tedy plně v souladu se závěry tohoto znaleckého postudku a je v souladu s ustanovením § 183j odst. 4 obchodního zákoníku.Akcie, které přejdou na hlavního akcionáře v důsledku tohoto usnesení valné hromady, převezme od akcionářů resp. zástavních věřitelů v souladu s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku společnost Plynoprojekt, a.s. prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. IČ: 60281308, se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 05.4. Hlavní akcionář, společnost RWE Transgas, a.s., poskytne protiplnění ve výši 1120,38 Kč (slovy: jeden tisíc sto dvacet korun českých, 38/100) za jednu kmenovou akcii společnosti Plynoprojekt, a.s. na majitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě, vlastníkovi vykoupených akcií společnosti resp. zástavnímu věřiteli v souladu s § 183m odst. 4 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě jednoho měsíce od předložení akcie/akcií společnosti Plynoprojekt, a.s., v souladu s § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, a to takto:a) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby prostřednictvím společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. jakožto zástupci hlavního akcionáře, nebob) peněžitými poukázkami zaslanými na adresu oprávněné osoby prostřednictvím společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. jakožto zástupci hlavního akcionáře, neboc) v hotovosti, to však za předpokladu, že oprávněná osoba o výplatu předem požádá zástupce hlavního akcionáře společnost CAPITAL PARTNERS a.s. a částka nepřekročí hranici stanovenou zákonem.Výplatu protiplnění provede za přechod vlastnického práva k akciím společnosti v zastoupení hlavního akcionáře společnost CAPITAL PARTNERS a.s., IČ: 60281308, se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 05. Oprávněná osoba sdělí společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. potřebné informace tak, aby bylo možné realizovat výplatu protiplnění jedním z výše uvedených způsobů. Náklady spojené s poskytnutím protiplnění ostatním akcionářů nese hlavní akcionář.5. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Plynoprojekt, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady společnosti Plynoprojekt, a.s. do obchodního rejstříku a k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v souvislosti s tímto usnesením; a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři společnosti RWE Transgas, a.s. v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. Podrobnosti o výplatě protiplnění uveřejní představenstvo Plynoprojekt, a.s. současně s usnesením této mimořádné valné hromady podle § 183l odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 2005 - 1. ledna 2009 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením dle Smlouvy o fúzi ze dne 10.6.2005 jmění zanikající obchodní společnosti STŘEDOČESKÁ PLYNOFIKAČNÍ, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvors... ká 803/82, identifikační čílso 256 93 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5545. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1998 - 1. ledna 2009 : usnesení valné hromady ze dne 22.4.1997 o snížení základníhojmění:Rozsah snížení: základní jmění se sníží o částku rovnající sesoučtu jmenovitých hodnot zaměstnaneckých akcií v maj... etkuspolečnosti ke dni konání valné hromady, tedy o částku5.244.000,-Kčslovy:pětmilionůdvěstěčtyřicetčtyřitisíckorunčeských, tak, žezákladní jmění společnosti po snížení bude činit125.031.000,-Kč.Důvod snížení: plnění povinností společnosti podle § 161b odst.4obchodního zákoníku snížit základní jmění o jmenovitou hodnotuzaměstnaneckých akcií, které jsou v majetku společnosti, pokudje nezcizí ve lhůtě stanovené zákonem.Způsob snížení základního jmění: použitím zaměstnaneckýchakcií, které jsou v majetku společnosti podle § 213 odst.1obchodního zákoníku s tím, že budou zrušeny ve Středisku cennýchpapírů po zápisu snížení základního jmění v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1993 - 1. ledna 2009 : Privatizační projekt číslo 24600 byl schválen Ministerstvem prosprávu národního majetku České republiky dne 27.10.1993,č.j. 630/2122/632/93.
 • 31. prosince 1993 - 1. ledna 2009 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 13. prosince 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 31. prosince 1993 - 1. ledna 2009 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,... na kterýpřešel majetek Českého plynárenského podniku, státního podniku,se sídlem Praha 2, Belgická 26, IČO: 002674, ve smyslu § 11odst. 2 z.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby, ve znění zákona číslo 210/1993 Sb.. zobrazit více skrýt více
posunout dolů