389 565 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-7 124 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

184 068 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

30.7.2002 - 1.10.2012 Kladno - Dubí, Libušina č.p. 232, PSČ 27280
25.11.1996 - 30.7.2002 Kladno - Dříň, ulice Libušina, PSČ 27280
5.1.1994 - 25.11.1996 Kladno - Dříň, PSČ 27200

60193620

DIČ

Není plátce DPH

6.1.1994 - 1.10.2012

CZ60193620

Datum vzniku

5. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2012

Historické názvy

5.1.1994 - 1.10.2012

Kovošrot Kladno a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2358

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.12.2000 - 1.10.2012

138 623 000 Kč

5.1.1994 - 28.12.2000

141 700 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Historické provozovny

21.7.2010 - 11.8.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 272 03, Kladno - Dubí

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2012 - 1. října 2012 : Společnost Kovošrot Kladno a. s. zanikla v důsledku fúze sloučením se společností Uhelné sklady HK a.s., se sídlem Hradec Králové, Vážní čp. 857, PSČ 500 03, identifikační číslo 47... 4 52 404, zapsanou v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 800, jako další zanikající společností, s přechodem jmění na nástupnickou společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s., se sídlem Praha - Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289/7, PSČ 102 00, identifikační číslo 286 74 286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18444. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 2012 - 1. října 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti Kovošrot Kladno a. s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o... bchodní zákoník“), která se konala dne 24.04.2012, přijala následující usnesení:I. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Kovošrot Kladno a.s. je společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČO 286 74 286, se sídlem Děčín, Papírnická 604/3, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1982 (dále jen „Hlavní akcionář“), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady společnosti Kovošrot Kladno a.s. vlastníkem 70 kusů kmenových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá, 250 kusů kmenových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, 450 kusů kmenových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá a 28.501 kusu kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, což představuje 92,34 % základního kapitálu společnosti Kovošrot Kladno a.s., s nimiž je spojen podíl ve výši 92,34 % na hlasovacích právech ve společnosti Kovošrot Kladno (akcie vydané společností Kovošrot Kladno a.s. dále jen „Akcie“). Vlastnictví 29.271 kusů Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno mj. jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti Kovošrot Kladno a.s. jejím Hlavním akcionářem.II. Osvědčení společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. jakožto hlavního akcionářeKe dni konání mimořádné valné hromady společnosti Kovošrot Kladno a.s., je Hlavní akcionář vlastníkem 70 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá, 250 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, 450 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá a 33.251 kusu Akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, což představuje 95,76 % základního kapitálu společnosti Kovošrot Kladno, s nimiž je spojen podíl ve výši 95,76 % na hlasovacích právech ve společnosti Kovošrot Kladno a.s. a Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. Jmenovitá hodnota všech Akcií vlastněných Hlavním akcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady činí 132.751.000,- Kč.III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti Kovošrot Kladno a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Kovošrot Kladno a.s., tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu Akcií“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti Kovošrot Kladno a.s.IV. Určení výše protiplněníHlavní akcionář společnosti Kovošrot Kladno a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti Kovošrot Kladno a.s. peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich Akcií na hlavního akcionáře ve smyslu § 183m obchodního zákoníku ve výši 771.488,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, ve výši 77.149,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, ve výši 7.715,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a ve výši 772,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. celkově poskytne Hlavní akcionář peněžité protiplnění ve výši 4.533.184,- Kč (dále jen „Protiplnění“). Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1400-0215/12 ze dne 24. února 2012 vypracovaným znaleckým ústavem, společností PROSCON, s.r.o., IČO 493 56 381, se sídlem Praha 5, Slivenec, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu.Jak ze Znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého Protiplnění byla hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti Kovošrot Kladno a.s.V. Výplata protiplnění, způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Komerční banka, a.s., IČO 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“) peněžní prostředky ve výši 4.533.184,- Kč, tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie Hlavnímu akcionáři, kterého společnost Kovošrot Kladno a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Kovošrot Kladno a.s. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy předkladatel vykoupených Akcií. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění, na základě předložení Akcie či Akcií Hlavnímu akcionáři s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby musí současně předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu.V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmVlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.VI. Výplata protiplněníHlavní akcionář sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše uvedená Banka, která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předložení jejich Akcií. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií.V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na Hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci Akcií tyto Akcie do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku a nepředložené Akcie budou prohlášeny za neplatné.VII. Uložení notářského zápisuPředstavenstvo společnosti Kovošrot Kladno a. s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 24. dubna 2012 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti Kovošrot Kladno a. s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9.00 do 12.00 hodin.VIII. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
  • 27. ledna 2000 - 1. října 2012 : Valná hromada konaná dne 9. srpna 1999 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o Kč 3.077.000,- použitím vlastních3 077 kusů akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- série ISINC... Z0005079756 v zaknihované podobě v držení společnosti, kterébudou zrušeny na základě příkazu společnosti daného Střediskucenných papírů. zobrazit více skrýt více
  • 5. ledna 1994 - 1. října 2012 : A. s. byla založena podle par. 172 obch. zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond Nár. majetku ČR se sídlem vPraze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státníhopodniku... ve smyslu par. 11 odst. 2 zák. č. 92/91 Sb., opodmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák. č.210/93 Sb.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 14. 12. 93 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuKovošrot Praha. zobrazit více skrýt více
  • 2. listopadu 2004 - 22. listopadu 2004 : Okresní soud v Kladně rozhodl usnesením č.j. 8 Nc 5451/2004-9 ze dne 8.9. 2004 o nařízení exekuce k vymožení částky 3.108,- Kč s příslušenstvím na majetek povinného: Kovošrot Kladn... o, a.s., identifikační číslo 601 93 620, ve prospěch oprávněného: KOTVA a.s., se sídlem Praha 1, Nám. Republiky 8, PSČ 110 00. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Čeněk Bělasta, Exekutorský úřad Bruntál, se sídlem Bruntál, Jesenická 5. zobrazit více skrýt více
posunout dolů