Trendy

203 764 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

19 939 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

89 229 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 18.3.2002 Praha 1, Ve Smečkách 20, č.p. 591, PSČ 11000

Historické adresy

19.4.1996 - 18.3.2002 Praha 1, Ve Smečkách 22
4.1.1994 - 19.4.1996 Praha 1, Jungmannova 25

60193646

DIČ

od 4.1.1994

CZ60193646

Datum vzniku

4. ledna 1994

Datová schránka

pv6dfkt

Historické názvy

1.10.2011 - 1.3.2015

CN Resources International (CZ) s.r.o.

15.10.2003 - 1.10.2011

CN Resources International (CZ) a.s.

15.10.2003 - 15.10.2003

CN Resources Intrernational (CZ) a.s.

19.10.1998 - 15.10.2003

GN Resources International (CZ) a.s.

4.1.1994 - 19.10.1998

CRI, Computer Resources International (CZ) a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2360

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 20.7.2000

7 200 000 Kč

Historické jmění

8.2.1999 - 20.7.2000

65 000 000 Kč

28.7.1994 - 8.2.1999

51 600 000 Kč

4.1.1994 - 28.7.1994

43 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.11.2014

35- 8102050267 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 9.3.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Krakovská 583/9, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 29. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 1. října 2011 : Společnost CN Resources International (CZ) a.s. změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
  • 4. ledna 1994 : Den sepsání zakladatelské smlouvy: 8.9.1993

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. ledna 2000 - 20. července 2000 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 9.8.1999 rozhodlao snížení základního jmění společnosti. Základní jměníspolečnosti se snižuje z částky 65.000.000,- Kč (slovy šedesát... pět milionů korun českých) na hodnotu 7.200.000,- Kč (slovy sedmmilionů dvě stě tisíc korun českých), tedy o částku 57.800.000,-Kč (slovy padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých).Základní jmění společnosti se sníží na základě veřejného návrhusmlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Důvodem sníženízákladního jmění společnosti je posílení její kapitálové pozice.Představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu popřijetí usnesení valné hromady o snížení základního jměníspolečnosti návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů odzápisu usnesení valné hromady o snížení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku učiní představenstvospolečnosti výzvu všem známým věřitelům společnosti, kterýmvznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutívalné hromady o snížení základního jmění do obchodního rejstříkuv souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku. Rozhodnutívalné hromady o snížení základního jmění se po jeho zápisu doobchodního rejstříku rovněž zveřejní dvakrát za sebou střicetidenním odstupem. Představenstvo společnosti rovněž bezzbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí valné hromady o sníženízákladního jmění do obchodního rejstříku zveřejní veřejný návrhsmlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu (dále jen " návrh").Valná hromada zmocňuje představenstvo k vyhotovení a uveřejněnínávrhu. Lhůta pro přijetí návrhu činí 30 dnů ode dne zveřejněnínávrhu. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie vzaté zoběhu současně s přijetím návrhu. Přijetí návrhu se uskutečnítak, že se akcionář případně zmocněnec dostaví do sídlaspolečnosti, kde písemně potvrdí přijetí návrhu. Představenstvospolečnosti vydá dvojmo písemné potrzení o převzetí akcií zaúčelem snížení základního jmění. Akcionář je povinen jednovyhotovení potvrzení potvrdit svým podpisem. Předané listinnéakcie budou opatřeny blankorubopisem. Smlouva bude obsahovatzmocnění pro představenstvo rubopis v případě potřeby vyplnit, ato doplněním data a obchodního jména společnosti. Při potrzenínávrhu se akcionář prokazuje stejně jako v případě účasti navalné hromadě. Společnost zničí akcie vzaté z oběhu bezzbytečného odkladu po zápisu snížení základního jmění doobchodního rejstříku. Představenstvo společnosti podá návrh nazápis snížení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení věřitelůmspolečnosti dle § 215 odst. 1 obchodního zákoníku, popřípadě odpolsledního zveřejněného rozhodnutí podle § 215 odst. 2obchodního zákoníku. Pokud nebude mít společnost žádné věřitelenebo pokud dojde k uzavření dohody mezi společností a jejímivěřiteli o způsobu zajištění pohledávky, může podatpředstavenstvo návrh na zápis snížení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku, bez ohledu na 90 dennílhůtu od doručení oznámení věřitelům společnosti, případně odposledního zveřejnění rozhodnutí podle ust. § 215 odst. 2obchodního zákoníku, tedy bez zbytečného odkladu ode dne druhéhozveřejnění rozhodnutí valné hromady. Představenstvo se zmocňujek veškerým právním úkonům nezbytným či vhodným k realizacitohoto usnesení valné hromady. zobrazit více skrýt více
  • 19. října 1998 - 8. února 1999 : Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti o 13.400.000,- Kč z 51.600.000,- Kč na 65.000.000,-Kč upsáním 134 kmenových akcií společnosti na jméno v l... istinnépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisování akcií nadčástku takto navrhovaného zvýšení základního jmění společnostise nepřipouští. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 134 ksnových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč s tím, že výše emisního kurzu nových akciíbuse totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Základní jmění budezvýšeno :(a) upsáním 18.ks nových akcií dosavadním akcionářem,společností Corena Holding A/S, Bregnerodvej 144, 3460 Birkerod,Dánské království. Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitýmvkladem spočívajícím v postoupení pohledávky současného jedinéhoakcionáře za společností s nominální hodnotou pohledávky ve výši1.800.000,- Kč. Využitelnost vkládaného nepeněžitého vkladu prospolečnost spočívá v zániku části dluhu společnosti vůčiCoreně;a (b) upsáním nových akcií v počtu 116 Ks. Emisní kurztěchto akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 11.600.000,-Kč. Corena Holding A/S, dále, jako jediný akcionář společnosti,z důvodu potřeby získání okamžitých disponibilních prostředkůspolečnosti a s ohledem na zájem společnosti zvýšit vstupemstrategického partnera do společnosti postavení společnosti natrhu a svoji konkurenceschopnost, vyloučila své přednostní právojediného akcionáře společnosti na upsání těchtoo nových akciíspolečnosti. Akcie společnosti v počtu 116 ks. budou nabídnutyspolečnosti GN Nettest Holding as, se sídlem Krikebjerg Allé 90,2605 Bronby, Dánské království. Akcie budou upisovány v Praze, vsídle společnosti, a to jak v případě akcií, jejichž emisní kurzbude splacen nepeněžitým vkladem, tak v případě akcií, jejichžemisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upsánínových akcií započně 1.10.1998. Pokud do dvou dnů před počátkemtéto lhůty nenabude právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, pak započne lhůta kupisování druhý den po nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta skončíuplynutím (10) dnů ode dne jejího počátku. GN Nettest Holding asbude povinna splatit 100% emisního kurzu svého peněžitého vkladuve lhůtě 10 dnů ode dně úpisu akcií na účet č.2920257/5100,vedený Investiční a Poštovní bankou,a.s. Corena Holding A/S budepovinna splatit 100% emisního kurzu svého nepeněžitého vkladu velhůtě 10 dnů ode dne skončení lhůty určené pro upisování akcií,a to v Praze, v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů