Základní údaje

Sídlo

od 18.11.2016 U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

26.4.1999 - 18.11.2016 Praha 3, U Rajské zahrady 3
12.1.1994 - 26.4.1999 Praha 3, Vinohradská 184

Adresa z obchodního rejstříku

od 12.1.1995 praha 3, Vinohradská 184

60193832

DIČ

Není plátce DPH

17.1.1994 - 13.6.2006

CZ60193832

Datová schránka

nduar34

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2398

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.1.1994

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. listopadu 2002 : Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl usnesením ze dne 18.06.2002č.j. E-Nc 11740/2002 ve věci oprávněného: Antonín Šimek, nar.24.2.1965, Kojetická 972, Neratovice proti povinnému: Econh Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl usnesením ze dne 18.06.2002č.j. E-Nc 11740/2002 ve věci oprávněného: Antonín Šimek, nar.24.2.1965, Kojetická 972, Neratovice proti povinnému: Econh...olding, a.s., U Rajské Zahrady 3, Praha 3, IČ 60193832 pročástku 113.524,-Kč s přísl.takto:I.Soud nařizuje exekuci podle vykonavatelného platebního rozkazuMěstského soudu v Praze č.j. 70Ro 222/2002-10 ze dne 5.3.2002k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 113.524,-Kč s 12%úroky z prodlení z částky 113.524,- Kč od 20.10.2001 dozaplacenía nákladů předcházejícího řízení ve výši 26.220,-Kča nákladů oprávněného a nákladů exekuce, které budou určeny.II.soud pověřuje provedením exekuce Mgr. Romana Chaloupku,soudního exekutora, exekutorského úřadu Mělník, se sídlemLegionářů 72, Mělník.III. Povinný nesmí po doručení tohoto usnesení nakládat se svýmmajetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společnéhojmění manželů, s výjimkou běžné obchodní činnosti, uspokojovánízákladních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právníúkon, kterým povinný poruší tuto povinnost je neplatný. zobrazit více skrýt více
  • 26. listopadu 2002 : Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl usnesením ze dne 18.6.2002 čj.E-Nc 11731/2002 ve věci oprávněného:B.G.M. Capital, a.s.,Žernovská 6, Praha 10, IČ 43873863, zast.JUDr. VěrouKučerovo Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl usnesením ze dne 18.6.2002 čj.E-Nc 11731/2002 ve věci oprávněného:B.G.M. Capital, a.s.,Žernovská 6, Praha 10, IČ 43873863, zast.JUDr. VěrouKučerovo...u,advokátkou se sídlem v Praze 10, Žernovská 6, protipovinnému:ECON holding a.s., U Rajské zahrady 3, Praha 3, IČ60193832, pro částku 28.453.507,28Kč s přísl.takto:I.Soud nařizuje exekuci podle vykonatelného notářského zápisučj. N 464/2002, NZ 445/2002 sepsaného dne 6.5.2002 JUDr.Danielou Jarošou, notářkou v Praze, se sídlem notářskékanceláře v Praze 1, Na Příkopě 12.k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 28.453.507,28Kč súrokem 9,5% p.a. od 2.1.2001 do zaplacenía nákladů oprávněného a nákladů exekuce, které budou určeny.II.Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Janu Tvrdkovou,soudního exekutora, exekutorského úřadu Praha 4, se sídlem NaPankráci 58, Praha 4.III. Povinný nesmí po doručení tohoto usnesení nakládat se svýmmajetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společnéhojmění manželů, s výjimkou běžné obchodní činnosti, uspokojovánízákladních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právníúkon, kterým povinný poruší tuto povinnost je neplatný. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. února 2003 - 7. června 2013 : Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl usnesením ze dne 18.4.2002čj. E-Nc 11609/2002-4(právní moc 26.11.2002) nařizuje exekucipodle vykonavatelného směnečného platebního rozkazu Krajskéh... oobchodu v Praze ze dne 21.7.2000, čj. Sm 517/2000-14 a rozsudkuKrajského obchodního soudu v Praze ze dne 5.12.2000 čj. 50 Cm287/2000-27 k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši4.400.000,- Kč s 6 % úrokem z prodlení z částky 200.000,-Kč odedne 1.8.1999 do zaplacení, s 6 % úrokem z prodlení z částky500.000,- Kč ode dne 1.9.1999 do zaplacení s 6 % úrokem zprodlení z částky 800.000,- Kč ode dne 1.10.1999 do zaplacení, s6 % úrokem z prodlení z částky 900.000,- Kč ode dne 1.11.1999 dozaplacení, s 6 % úrokem z prodlení z částky 1.000.000,- Kč odedne 1.12.1999 do zaplacení a s 6 % úrokem z prodlení z částky1.000.000,- Kč ode dne 1.1.2000 do zaplacení, odměny ve výši14.664,- Kč, nákladů předcházejících řízení v částce 258.656,-Kč a nákladů oprávněné a nákladů exekuce, které budou určeny.II. Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Markétu Havlíkovou ,soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlemKorunní 127, Praha 3. zobrazit více skrýt více
  • 26. listopadu 2002 - 7. června 2013 : Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl usnesením ze dne 18.4.2002čj:E-Nc 11609/2002-4 ve věci oprávněného:RENCAR PRAHA, a.s. sesídlem Praha 8, Na Žertvách 2196/34, IČ:00506397,zast.Mgr.B... arborou Krásovou, advokátkou se sídlem Hradišťko pod Medníkem,Brunšov 364,adr.pro doručování - Anglická 242/16, Praha 2, protipovinnému:ECON Holding, s.s., IČ:60193832 se sídlem Praha 3, URajské zahrady 3, pro částku 4.400.000,- Kč s příslušenstvím,takto:I.Soud nařizuje exekuci podle vykonatelného směnečnéhoplatebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Praze ze dne21.7.2000, čj. Sm 517/2000-14 a rozsudku Krajského obchodníhosoudu v Praze ze dne 5.12.2000 čj. 50 Cm 287/2000-27 kuspokojení pohledávky oprávněné ve výši 4.400.000,- Kč s6%úrokem z prodlení z částky 200.000,- Kč ode dn 1.8.1999 dozaplacení s 6%úrokem z prodlení z částky 500.000,- Kč ode dne1.9.1999 do zaplacení s 6% úrokem z prodlení z částky 800.000,-Kč ode dne 1.10.1999 do zaplacení, s 6% úrokem z prodlení zčástky 900.000,- Kč ode dne 1.11.1999 do zaplacení, s 6% úrokemz prodlení z částky 1.000.000,- Kč ode dne 1.12.1999 dozaplacení a s 6% úrokem z prodlení z částky 1.000.000,-Kč odedne 1.1.2000 do zaplacení, odměny ve výši 14.664,- Kč, nákladůpředcházejících řízení v částce 258.656,- Kč a nákladů oprávněnéa nákladů exekuce, které budou určeny.II. Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Markétu Havlíkovou,soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlemKorunní 127, Praha 3.III. Povinný nesmí po doručení tohoto usnesení nakládat se svýmmajetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společnéhojmění maželů, s výjimkou běžné obchodní činnosti, uspokojovánízákladních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právníúkon, kterým povinný poručí tuto povinnost je neplatný. zobrazit více skrýt více
  • 26. listopadu 2002 - 7. června 2013 : Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl usnesením ze dne 25.2.2002 č.j.E-Nc 11475/2002 ve věci oprávněného:Nakladatelství Jupiter,spol.s r.o., IČ:44264941, Maiselova 15, Praha 1zastoupen:... JUDr. Petr Frischmann, AK Maiselova 15, Praha 1proti povinému: ECON holding a.s.,IČ: 60193832, U Rajské zahrady3, Praha 3 takto:I.soud nařizuje exekuci podle vykonavatelného platebního rozkazuKrajského obchodního soudu v Praze č.j. 64Ro 1787/98 ze dne15.1.1999k uspokojení pohledávky ve výši Kč 10.894,-s 15,33%úrokem z částky 3.623,40 Kč ode dne 31.1.1998 do9.12.1998 ve výši 474,80 Kčs 15,33%úrokem z částky 1.220,- Kč ode dne 31.1.1998 do9.12.1998 ve výši 159,90 Kčs 15,33%úrokem z částky 4.831,20 Kč ode dne 31.1.1998 do9.12.1998 ve výši 633,10 Kčs 15,33%úrokem z částky 1.220,- Kč ode dne 31.1.1998 do9.12.1998 ve výši 159,90 Kča nákladů předcházejícího řízení ve výši Kč 2.700,-a nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které budou určeny.II. soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Markétu Havlíkovou,soudního exekutora exekutorského úřadu Praha 3 se sídlem Korunní127, Praha 3 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů