-64 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

534 034 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.1.1994 - 10.12.2012 Praha 10, U seřadiště 9

60193867

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 22.9.2009

CZ60193867

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. prosince 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. prosince 2012

Historické názvy

21.4.2008 - 10.12.2012

ČSAD Praha Vršovice a.s. v likvidaci

1.1.1994 - 21.4.2008

ČSAD Praha Vršovice a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2401

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.8.2001 - 10.12.2012

519 991 000 Kč

1.1.1994 - 27.8.2001

70 991 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Historické provozovny

3.3.1995 - 25.4.2005

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • ŽIVEC 440, 397 01, PÍSEK-ŽIVEC

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 10. prosince 2012 - 10. prosince 2012 : Vymazává se obchodní společnost ČSAD Praha Vršovice a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 10, U seřadiště 9, identifikační číslo 601 93 867 ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obcho... dního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 21. dubna 2008 - 10. prosince 2012 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.3.2008 o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.4.2008.
  • 7. dubna 2004 - 10. prosince 2012 : Dne 21.3.2003 byla uzavřena smlouva o prodeji podniku na základě, které společnost ČSAD Praha Vršovice a.s., se sídlem Praha 10, U seřadiště 9, IČ: 60193867 převedla na společnost ... DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s. se sídlem Bělá pod Bezdězem, Pražská 870, PSČ 294 21, IČ 25 50 24 92, podnik s účinností od 21.3.2003.Dne 30. května 2003 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku na základě které, společnost ČSAD Praha Vršovice a.s., se sídlem Praha 10, U seřadiště 9, IČ: 60193867, převedla na společnost Connex Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, U seřadiště 9, PSČ 101 40, IČ: 26730448, část podniku s účinností 30. května 2003. zobrazit více skrýt více
  • 10. listopadu 1995 - 10. prosince 2012 : Změna stanov ze dne 15.6.1995.
  • 1. ledna 1994 - 10. prosince 2012 : Akciová společnost byla založena podle §172 zák.č.513/1991 Sb.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR,se sídlem v praze 2, Rašínovo nábř.42, na který přešla č... ástmajetku státního podniku ČSAD Praha Vršovice se sídlem U seřa-diště, Praha 10,zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u obvod-ního soudu pro Prahu 1,oddíl Ps, vložka 740,dle § 11 odst.2 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,ve znění zák.č.210/1993 sb.V zakladatelské listině učiněné formou not.zápisu ze dne 3.11.1993bylo rozhodnuto o schválení stanov splečnosti a jmenování zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 10. prosince 2012 : členů představnstva a dozorčí rady.zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve-deného v zakladatelsk... é listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku ČSAD PrahaVršovice č.21216. zobrazit více skrýt více
  • 18. dubna 2001 - 27. srpna 2001 : Valná hromada konaná dne 11.12.2000 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti ČSAD Praha Vršovice, a.s. o449.000.000,- Kč (slovy:čtyřistačtyřicetdevětmilionů korunčeských) nep... eněžitými vklady ve výši 449.000.000,- Kč (slovy:čtyřistačtyřicetdevětmilionů korun českých), následným upsáním44 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě, znějící najméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé jedné akcie včíselné řadě 80 001- až 80 044 a 9 kusů nových kmenových akcií vlistinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč každé jedné akcie v číselné řadě 90 001 až90 009.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti- ost.stav.objekt čp.321 na pozemku parc č.st.108/1 a pozemekparc.č.st.108/1 - zastavěná plocha o výměře 68691 m2- objekt k bydlení čp.118 na pozemku parc.č.st.108/2 a pozemekparc.č.st.108/2 - zastavěná plocha o výměře 338 m2- zem.hosp.budova na pozemku parc.č.st.126 a pozemekparc.č.st.126 - zastavěná plocha o výměře 36 m2- občanská vybav.napozemku parc.č.st.171 a pozemek parc.č.st.171 - zastavěná plocha o výměře 66 m2- občanská vybav.napozemku parc.č.st.314 a pozemek parc.č.st.314 - zastavěná plocha o výměře 512 m2- ost.stav.objekt na pozemku parc.č.st.407 a pozemekparc.č.st.407 a pozemek parc.č.st.407 - zastavěná plocha ovýměře 266 m2- občanská vybav.na pozemku parc.č.st.409 a pozemek parc.č.st.409 - zastavěná plocha o výměře 21 m2- technická vybav.na pozemku parc.č.st.449 a pozemek parc.č.st. 4449 - zastavěná plocha o výměře 690 m2- technická vybav.na pozemku parc.č.st.450 a pozemek parc.č.st. 450 - zastavěná plocha o výměře 994 m2- občanská vybav. na pozemku parc.čst.451 a pozemek parc.č.st.451 - zastavěná plocha o výměře 543 m2- technická vybav.na pozemku parc.č.st. 454 a pozemek parc.č.st.454 - zastavěná plocha o výměře 404 m2- technická vybav.na pozemku parc.č.st.455 a pozemek parc.č.st. 455 - zastavěná plocha o výměře 3608 m2- pozemek parc.č.st.170 - zastavěná plocha-dvůr o výměře 26 m2- pozemek parc.č.st.202 - zastavěná plocha - dvůr o výměře 26 m2- pozemek parc.č.st. 203 -zastavěná plocha - dvůr o výměře 12 m2- pozemek parc.č.st.252 - zastavěná plocha, bez stavby, stavbajiného vlastníka, o výměře 92 m2- pozemek parc.č.st.330 - zastavěná plocha - dvůr o výměře 13 m2- pozemek parc.č.342 - zastavěná plocha, bez domu, stavba jinéhovlastníka, o výměře 115 m2- pozemek parc.č.st.408 -zastavěná plocha - dvůr o výměře 152 m2- pozemek parc.č.42/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 15542 m2- pozemek parc.č.44/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace ovýměře 1461 m2- pozemek parc.č.68/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 2687 m2- pozemek parc.č.69/1 -ostatní plocha, neplodná o výměře 4075 m2- pozemek parc.č.72 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 760 m2- pozemek parc.č.75/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace ovýměře 593 m2pozemek parc.č.75/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace ovýměře 1301 m2- pozemek parc.č.92/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 1217 m2- pozemek parc.č.92/14 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 47 m2- pozemek parc.č.98/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 38980 m2- pozemek parc.č.98/14 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 241 m2- pozemek parc.č.102/3 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 1515 m2- pozemek parc.č.102/4 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 24855 m2- pozemek parc.č.102/18 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 2683 m2- pozemek parc.č.102/23 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 153 m2- pozemek parc.č.111/1 - ostatní plocha, dráhy-provozní plocha ovýměře 250 m2- pozemek parc.č.111/2 - ostatní plocha, dráhy-provozní plocha ovýměře 149 m2- pozemek parc.č.111/3 - ostatní plocha, dráhy-provozní plocha ovýměře 1023 m2- pozemek parc.č.1187-ostatní plocha, staveniště o výměře 1441 m2zapsaných na listu vlastnictví č 316 pro obec a katstrální územíVrdy u Katstrálního úřadu Kutná Hora.- pozemek parc.č.496/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace ovýměře 1444 m2zapsaných na listu vlastnictví č.316 pro obec Vrdy, katastrální území Dolní Bučice u Katastrálního úřadu Kutná Hora.b) věci movité - soubor hmotného investičního majetku cukrovaruve Vrdech, tvořící stroje a zařízení pro výrobu cukru a výrobkůz cukrů včetně věcí souvisejících jako je energocentum, záložní,vodní hospodářství s technologiemi čistírny odpadních vod,údržby a záložní agregáty pro opravu technologie a zařízenínesouvisející přímo s technologií cukrovaru, tvořící vybavenísprávních útvarů kuchyně a jídelny.nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky:znaleckým posudkem č.364 ze dne 10.11.2000 doc.Ing.JosefaLuňáka, CSc., U zahrádek 143, 103 00 Praha 10-Benice jakoznalce jmenovaného rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne17.2.1992, čj. ZT 2167/92 a rozhodnutím Městského soudu v Prazedne 20.10.1997 (čj.Spr 1677/97) a ze dne 8.2.1999 (spr.210/99)pro obor ekonomika a znaleckým posudkem č.443 - 109/2000 ze dne10.11.2000 zpracovaným ústavem kvalifikovaným pro znaleckoučinnost INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem 162 00Praha 6, Sbíhavá 455/2, IČO: 44266154, zapsaná podle ust.§ 21odst.3 zák.č.36/67, o znalcích a tlumočnících a ust. § 6 odst.1 vyhl.č.37/67 Sb., ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborechekonomika, strojírenství, hutnictví, stavebnictví a kybernetika,s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, cena aodhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzováníekonomických analýz a projektů, posuzování bankovních afinančních činností včetně oceňování cenných papírů, oceňováníprůmyslového a obchodního vlastnictví, ochranných známek aknow-how, provozní opotřebění, životnost a společhlivost strojů,strojních zařízení, strojních technologií, manipulačních adopravních prostředků, předmětů a výrobků, stavby obytné,organizační a výpočetní technika včetně softwaru, kancelářskézařízení a doplňkem znaleckého posudku č.443/109/2000D ze dne11.12.2000, zpracovaným Ústavem kvalifikovaným pro znaleckoučinnost INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem 162 00Praha 6, Sbíhavá 455/2 a doplňkem znaleckého posudku č.364D zedne 11.12.2000, zpracovaným Doc.Ing.Josefem Luňákem, CSc.Výše ocenění nepeněžitého vkladu podle těchto znaleckých posudkůčiní celkem 449.150.000,- Kč (slovy:čtyřistačtyřicetdevětmilionůstopadesáttisíc korun českých) z toho výše ocënění movitéhomajetku činí 362.753.000,- Kč a výše ocenění nemovitostí činí86.397.000,- Kč.Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 70.991.000,- Kč(slovy: sedmdesátmilionůdevětsetdevadesátjedentisíc korunčeských) o částku 449.000.000,- (slovy:čtyřistačtyřicetdevětmilionů korun českých) tedy na částku519.991.000,- Kč (slovy:pětsetdevatenáctmilionůdevětsetdevadesátjedentisíc korunčeských), upisováním nových kmenových akcií s tím, že senepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění.Emisní kurs každé upisované akcie se rovná jmenovité hodnotětéto akcie.Celkově bude upisováno 53 kusů nových kmenových akcií v listinnépodobě, znějících na jméno, z toho 44 kusů nových kmenovýchakcií v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě10.000.000,- Kč každé jedné akcie v číselné řadě 80 001 až80 044 a 9 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě,znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každéjedné akcie, v číselné řadě 90 001 až 90 009 tedy akcie ocelkové jmenovité hodnotě 449.000.000,- Kč. Všechny akcie upíšea obdrží jako protiplnění svých nepeněžitých vkladů pan OtakarMoťka, r.č. 580116/0420, bytem Praha 6, Nad Želivkou 521.Vzhledem k tomu, že se zvyšuje základní jmění nepeněžitýmvkladem vylučuje se pro tento případ stávajívím akcionářůmpřednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovanýchke zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady. Lhůta proupisování akcií činí třicet dní a počíná běžet druhým dnem pozápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Místem upisování akcií je sídlospolečnosti a dnem úpisu musí být upsaný vklad splacen. Unepeněžitého vkladu musí vkladatel předat správci vkladu písemnéprohlášení podle § 60 odst.1 obchod.zák. před zápisem zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.Všechny upisované akcie budou splaceny nepeněžitými vklady a topřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů