Trendy

136 338 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 122 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

57 533 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.3.2009 Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 19800

Historické adresy

4.11.2004 - 19.3.2009 Praha 9, Poděbradská 541/29, PSČ 19000
20.3.2002 - 4.11.2004 Praha 9 - Vysočany, Jandova 185/6, PSČ 19002
1.12.1995 - 20.3.2002 Praha 9, Jandova 6
27.1.1994 - 1.12.1995 Praha 1, Senovážné nám. 15

60194162

DIČ

Není plátce DPH

27.1.1994 - 31.12.2014

CZ60194162

Datum vzniku

27. ledna 1994

Datová schránka

ffvdktm

Historické názvy

27.1.1994 - 29.8.2005

Středočeské sběrné suroviny a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2438

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.9.2013

41 761 300 Kč

Historické jmění

5.9.2006 - 13.9.2013

59 300 800 Kč

27.1.1994 - 5.9.2006

74 126 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Provozovny

od 22.3.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • S. K. Neumanna 1978, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem

... více provozoven (celkem 33) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 14. února 2012 : 1) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. konstatuje, že společnost EcoPoint, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ: 273 75 251, 1) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. konstatuje, že společnost EcoPoint, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ: 273 75 251, ...zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10143 vlastní ve společnosti 69.099 (slovy: šedesát devět tisíc devadesát devět) kusů kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Společnost EcoPoint, a.s. tak vlastní 93,22 % akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 55.279.200,- Kč (slovy: padesát pět milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých) představujících 93,22 % účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 93,22 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost EcoPoint, a.s. je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.2) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.3)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. schvaluje peněžité protiplnění ve výši 389,- Kč (slovy: tři sta osmdesát devět korun českých) za jednu listinnou akcii společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 800,- Kč, které hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 130/2011 ze dne 7. 12. 2011 zpracovaným znaleckým ústavem Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dónská 145/13, IČ 254 86 764, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20461, zapsaným v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti České republiky, čj. 117/2004-ODS-ZN/10 pro obor ekonomika.4)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. určuje, že dosavadní akcionáři společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, předloží v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku své akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, která byla společností České sběrné suroviny a.s. k převzetí těchto akcií zmocněna, a to výhradně v pobočce Plzeň-město, adresa pracoviště: Plzeň, Goethova 2704/1, PSČ 305 95, v pracovní době tohoto pracoviště, jež je vždy v pondělí a ve středu od 8.30 hod. do 18.00 hod, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 hod. do 17.00 hod. Výše uvedené pracoviště společnosti Komerční banka, a.s., poukáže peněžité protiplnění výhradně bezhotovostně na účet dosavadního vlastníka akcií, jehož číslo dosavadní vlastník akcií společnosti Komerční banka a.s. sdělí, a to bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 2009 : Valná hromada konaná dne 20.3.2009 rozhodla o prodeji části podniku mezi společností České sběrné suroviny, a.s. se sídlem Praha 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, IČO 60194162 zap Valná hromada konaná dne 20.3.2009 rozhodla o prodeji části podniku mezi společností České sběrné suroviny, a.s. se sídlem Praha 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, IČO 60194162 zap...saná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2438, jako prodávajícím ´, a společností A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČO 45809712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 12401, jako kupujícím. Předmětem tohoto prodeje byla část podniku společnosti České sběrné suroviny a.s., tvořící samostatnou organizační jednotku podniku společnosti České sběrné suroviny, a.s., která je vymezena jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání společnosti České sběrné suroviny a.s., k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří společnosti České sběrné suroviny, a.s. činnosti související se sběrem, svozem a zneškodňováním komunálního a separovaného odpadu. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 1994 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStředočeské sběrné suroviny s.p.č.20884. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 1994 : Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla čá Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla čá...stmajetku státního podniku Středočeské sběrné suroviny s.p.,zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu proPrahu 1, oddíl A.LX , vložka 40, dle § 11 odst.2 zák.č.210/93Sb.V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu zedne 30.11.1993bylo rozhodnuto o schválení stanov společnostia jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. června 2014 - 13. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. dubna 2013 - 13. září 2013 : Valná hromada schválila dne 23.4.2013 ve formě notářského zápisu NZ 162/2013, N 177/2013 následující: a) snížení základního kapitálu společnosti z částky 59.300.800,-Kč ( pad... esátdevět milionů třistatisíc osmset korun českých) o 17.539.500,-Kč ( sedmnáct milionů pětsetřicetdevěttisíc pětset korun českých) na celkových 41.761.300,-Kč (čtyřicetjednamilionů sedmnsetšedesátjedna tisíc třista korun českých ),b) stanoví, že důvodem snížení základního kapitálu společnosti je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami bilance, které bude provedeno optimalizací kapitálové struktury společnosti ,c) schvaluje rozsah snížení základního kapitálu o 17.539.500,-Kč, d) stanoví, že snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu ust. § 213a obch.zák. u všech 100 ks, kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě, kdy hodnota každé jedné akcie původní nominální hodnoty 593.008,-Kč bude mít novou jmenovitou hodnotu 417.613,-Kč ( čtyřistasedmnácttisíc šestsettřináct korun českých).e) stanoví, lhůtu pro vyznačení změny hodnoty akcií, kterou je jeden měsíc ode dne zápisu usnesení z valné hromady ze dne 23.04.2013 o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 215 v návaznosti na § 216 a způsobem uvedeným v § 209 odst. 2 obch. zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se snížením základního kapitálu a vyznačením změny její nové jmenovité hodnoty .g) po snížení základního kapitálu provede společnost s akcionáři vypořádání, kdy na hodnotu o kterou se snižuje základní kapitál v rozsahu 17.539.500,-Kč vydá společnost České sběrné suroviny a.s. svým akcionářům akcie společnosti ČSS- nemovitosti, a.s., které má v držení a to: Počet akcií: 87 ks ( osmdesátsedm kusů). Čísla série: A 0001 - A 0087. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-Kč ( dvěstětisíc korun českých). Podoba : listinná. Forma: akcie na majitele. Druh: kmenová akcie. Emitent: ČSS-nemovitosti, a.s. " zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2006 - 5. září 2006 : Řádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s., dne 12.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti.Důvodem pro snížení základního zapitálu společnosti je ... úhrada ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na krytí ztráty společnosti z minulých let.Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 14,825.200,- Kč, tj. z částky 74,126.000,- Kč na částku 59,300.800,- Kč.Snížení základního kapitálu společnosti se provede snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu § 213a obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií společnosti se sníží o 200,- Kč na jmenovitou hodnotu 800,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů