259 290 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

2 016 tis. Kč

Zisk za rok 2008

174 712 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

4.10.2002 - 26.4.2013 Praha 9, K Žižkovu č.p. 851, PSČ 19093
27.3.2002 - 4.10.2002 Praha 9 - Vysočany, K Žižkovu 4/851, PSČ 19093
14.2.1994 - 27.3.2002 Praha 9, K Žižkovu 4

60194227

DIČ

Není plátce DPH

1.3.1994 - 26.4.2013

CZ60194227

Datum vzniku

14. února 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. dubna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. dubna 2013

Historické názvy

19.3.2012 - 26.4.2013

BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci

3.2.2003 - 19.3.2012

BUSINESS CENTRE SERVICE a.s.

14.2.1994 - 3.2.2003

BUSINESS CENTRE SAZKA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2443

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.7.2000 - 26.4.2013

51 580 000 Kč

15.6.2000 - 13.7.2000

51 580 000 Kč

9.1.1998 - 15.6.2000

17 580 000 Kč

9.1.1998 - 9.1.1998

1 000 000 Kč

14.2.1994 - 9.1.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Historické provozovny

1.7.2008 - 26.4.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Českobrodská ev. č. 5, 190 00, Praha - Hloubětín

... více provozoven (celkem 18) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 26. dubna 2013 - 26. dubna 2013 : Společnost BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku ke dni právní moci usnesení o zápisu výmazu z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je... ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 19. března 2012 - 26. dubna 2013 : Právní důvod vstupu společnosti BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci do likvidace je rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. ze ... dne 27.2.2012 o zrušení a vstupu do likvidace ke dni 1.3.2012. zobrazit více skrýt více
  • 8. února 2007 - 26. dubna 2013 : na základě Kupní smlouvy o prodeji části podniku mezi ARKADIA, a.s., a BUSINESS CENTRE SERVICE a.s., uzavřené dne 30.11.2006, došlo s účinností k 31.12.2006 k prodeji herny SPORT&F... UN CITY.Na základě Kupní smlouvy o prodeji části podniku mezi Agro Tera, a.s., a BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. uzavřené dne 30.11.2006 došlo s účinností k 31.12.2006 k prodeji herny VIRTUAL GAME HALL zobrazit více skrýt více
  • 14. února 1994 - 26. dubna 2013 : Stanovy společnosti přijaty dne 5.1.94. Základní kapitál zaplacenv plné výši ke dni zápisu společnosti.
  • 11. března 1999 - 15. června 2000 : Jediný akcionář společnosti BUSINESS CENTRUM SAZKA,a.s.se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, IČO 60194227,kterým jeprávnickáosoba-společnost SAZKA,a.s.se sídlem Praha 9, K Žižkovu4, IČO ... 47116307,rozhodl při výkonu působnosti mimořádné valnéhromady podle ust.§ 190 odst. 1 obchodního zákoníku dne 5.2.1999o zvýšení základního jmění společnosti takto:R o z h o d u j e , žepodle ust. § 203, a násl.obchodního zákoníkuzvyšuje základní jmění společnosti ve výši 17.580.000,- Kč/slovysedmnáctimilionůpětsetosmdesátisíc korun českých/ o částku34.000.000,-Kč/slovy třicetčtyřimiliony korun českých/,tj.načástku 51.580.000,-Kč/ slovypadesátjedenmilionpětsetosmdesáttisíc korun českých/takto:a/ Základní jmění se zvyšuje upsáním 34 kusů nových akciíznějících na jméno v listinmé podobě, s nimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva/kmenové akcie/ o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč/ slovy jedenmilion korun českých/jedné akcie, bezzveřejnění výzvy k upisování akcií postupem podle § 205obchodního zákoníku,tj. tak, že závazek upsat všechny nové akciea splatit celou částku o níž se zvyšuje základní jmění převezmejediný stávající akcionář společnosti společnost SAZKA, a.s.sesídlem Praha 9,K Žižkovu 4,IČO 47116307.b/Upisování akcií nad částku 34.000.000,-Kč / slovytřicetčtyřimiliony korun českých/ se nepřipouští.c/Společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva a to 34 kusů kmenovýchlistinných akcií na jméno akcionáře SAZKA,a.s.,každá o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč/ slovy jedenmilion korun českých/.d/Emisní kurs všech akcií je 1.000.000,- Kč / slovy jedenmilionkorun českých/ bez emisního ážia. Akcie budou splaceny vpenězích.e/Lhůta pro upisování akcií počíná dnem následujícím po dni,kdybude rozhodnutí o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a končí po uplynutíčtyř kalendářních týdnů od prvního dne úpisu.Připadne-liposlední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednímdnem úpisu následující pracovní den.Místo pro upisování akcií je sídlo společnosti BUSINESS CENTRESAZKA a.s.v Praze 9,K Žižkovu 4, sekretariát předsedypředstavenstva v pracovní dny v době od 9.00- do 15.00 hod.f/Jediný akcionář jako upisovatel - společnost SAZKA, a.s.splatíčást emisního kursu nových akcií ve výši 20.000.000,- Kč /slovy dvacetmilionů korun českých/ což je 58,82% z celkovéhozvýšení základního jmění na účet číslo 851811004/0400 vedený uŽivnostenské banky, a.. v Praze l,Na Příkopě 20,a to do desetidnů ode dne zahájení upisování akcií.Zbylou část emisního kursunových akcií ve výši 14.000.000,- Kč / slovy čtrnáctmilionůkorun českých / splatí upisovatel na uvedený účet ve lhůtěnejpozději do jednoho roku od prvního dne lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
  • 25. července 1997 - 15. června 2000 : Jediný akcionář společnosti BUSINESS CENTRE SAZKA, a.s.,se sídlem v Praze 9, K Žižkovu 4, IČO: 60 19 42 27, kterýmje právnická osoba společnost SAZKA, a.s., se sídlem v Praze 9,K Ž... ižkovu 4, IČO: 47 11 63 07, při výkonu působnosti mimořádnévalné hromady podle ustan. § 190, odst. 1) obchodního zákoníku,dne 24. dubna 1997 rozhodl o zvýšení základního jmění způvodního 1,000.000,- Kč o 16,580.000,- na 17,580.000,- Kčupsáním nových akcií podle ustan. § 203 a násl. obchodníhozákoníku, bez zveřejnění výzvy k upisování akcií postupem podle§ 205 obchodního zákoníku, tj. tak, že závazek upsat všechnynové akcie a splatit celou částku o níž se zvyšuje základníjmění převezme jediný stávající akcionář společnosti společnostSAZKA, a.s.Jediný akcionář jako upisovatel - společnost SAZKA, a.s., splatíčást emisního kursu nových akcií ve výši 5,000.000,- Kč, což je30,15 % rozsahu zvýšení, do tří dnů ode dne zahájení upisováníakcií na č. účtu 851811004/0400 vedeného u Živnostenské banky,a.s., v Praze 1, Na příkopě 20. Zbylou část emisního kursunových akcií, rovnající se 69,85 % celkového zvýšení základníhojmění splatí upisovatel na uvedený účet ve lhůtě stanovené proupisování akcií. Upisování nových akcií počíná dnem následujícímpo dni, kdy bude rozhodnutí o zvýšení základního jmění zapsánodo obchodního rejstříku a končí dnem 30. listopadu 1997. zobrazit více skrýt více
posunout dolů