Trendy

94 319 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

29 615 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

240 604 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.7.2015 Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2

Historické adresy

3.4.2008 - 15.7.2015 Praha 2, Na Moráni 3/360, PSČ 12800
7.6.2002 - 3.4.2008 Praha 2, Na Moráni 3/360, PSČ 12801
28.2.1994 - 7.6.2002 Praha 2, Na Moráni 3

60194260

DIČ

od 1.4.1994

CZ60194260

Datum vzniku

28. února 1994

Datová schránka

gfwehk3

Historické názvy

28.2.1994 - 15.6.2007

Inženýring dopravních staveb a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2447

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.6.2001

129 500 000 Kč

Historické jmění

24.2.1998 - 11.6.2001

157 270 000 Kč

28.2.1994 - 24.2.1998

157 270 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

125006051 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. února 2015 : Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schválil dne 19. února 2015 snížení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona č. Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schválil dne 19. února 2015 snížení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona č.... 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, takto: 1) Důvod a účel snížení základního kapitáluDůvodem a účelem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu společnosti IDS Praha a.s., se sídlem Praha 2, Na Moráni 3/360, PSČ 12800, IČ 601 94 260, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 2447 (dále též jen Společnost) s ohledem na předmět podnikání Společnosti, kdy Společnost nepotřebuje k své činnosti tak vysokou výši základního kapitálu. 2)Způsob a rozsah snížení základního kapitáluZákladní kapitál Společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 116.550.000,-- Kč (slovy: jednostošestnáctmilionůpětsetpadesáttisíc korun českých), tj. z částky 129.500.000,-- Kč (jednostodvacetdevětmilionůpětsettisíc korun českých) na částku 12.950.000,-- Kč (slovy: dvanáctmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 100 ks (slovy: jednohosta kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.295.000,-- Kč (jedenmiliondvěstědevadesátpěttisíc korun českých) snížena o částku 1.165.500,-- Kč (slovy: jedenmilionjednostošedesátpěttisícpětset korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 129.500,-- Kč (slovy: jednostodvacetdevěttisícpětset korun českých). 3)Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitáluČástka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 116.550.000,-- Kč (slovy: jednostošestnáctmilionůpětsetpadesáttisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům vlastnícím akcie Společnosti bezhotovostně, a to na bankovní účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů společnosti, přičemž akcionář vlastnící 1 ks (slovy: jeden kus) akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1.295.000,-- Kč (jedenmiliondvěstědevadesátpěttisíc korun českých) obdrží za tuto akcii částku 1.165.500,-- Kč (slovy: jedenmilionjednostošedesátpěttisícpětset korun českých). 4)Termín pro předložení akciíLhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení písemné výzvy statutárního ředitele Společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny akcionáři Společnosti. Statutární ředitel Společnosti je povinen zaslat akcionářům Společnosti výzvu k předložení akcií bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o snížení základního kapitálu Společnosti. Pokud Akcionář ve stanové lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a statutární ředitel Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění. zobrazit více skrýt více
  • 9. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. září 2014 - 2. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 9. září 2014 - 2. ledna 2015 : Počet členů správní rady: 3
  • 28. února 1994 - 9. září 2014 : Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 20. 12. 1993
  • 28. února 1994 - 9. září 2014 : Základní jmění je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele.Předmětem nepeněžitého vkladu zakladatele tvoří podnik DP ISMHD o. z.
  • 28. února 1994 - 9. září 2014 : Založení společnosti:akciová společnost vznikla ve smyslu ustanovení § 171 odst.1 a § 172 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.
  • 19. prosince 2000 - 26. dubna 2002 : jediný akcionář učinil prostřednictvím svých zástupců dne28.8.2000 rozhodnutí o snížení základního jmění společnostiInženýring dopravních staveb a.s. o hodnotu pozemků p.č. 2543/4a... p.č. 2545/3 a na nich stojících budov skladů v katastrálnímúzemí Krč, Praha 4, a to z důvodu vydání těchto pozemků vrestituci k zajištění souladu mezi stavem zapsaným v obchodnímrejstříku a účetnictvím společnosti, a to ze stávající výšezákladního jmění 157.270.000,-- Kč (sto padesát sedm milionů dvěstě sedmdesát tisíc korun českých) o částku Kč 27.770.000,--(dvacet sedm milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých) načástku Kč 129.500.000,-- Kč (sto dvacet devět milionů pět settisíc korun českých), a to následujícím způsobem (dle § 213aobchodního zákoníku) :a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to poměrně uvšech 437 ks akcií společnosti s tím, že společnost má nyní :10 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á10.000.000,--Kč, pořadových čísel 001-010, které byly emitoványobchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne3.4.200010 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á5.000.000,-- Kč, pořadových čísel 001-010, které byly emitoványobchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne3.4.2000100 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á50.000,-- Kč, pořadových čísel 001-100, které byly emitoványobchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne3.4.2000100 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á1.000,-- Kč, pořadových čísel 001-100, které byly emitoványobchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne3.4.2000217 kusů akcií znějících na jméno Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á10.000,-- Kč, pořadových čísel 001-217, které byly emitoványobchodní společností Inženýring dopravních staveb a.s. dne3.4.2000a jejich jmenovitá hodnota bude poměrně snížena takto :- u stávající jmenovité hodnoty 10.000.000,- Kč na 8.234.248,30 Kč- u stávající jmenovité hodnoty 5.000.000,- Kč na 4.117.123,60 Kč- u stávající jmenovité hodnoty 50.000,- Kč na 41.171,20 Kč- u stávající jmenovité hodnoty 10.000,- Kč na 8.234,20 Kč- u stávající jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na 823,40 Kčto znamená, že společnost bude mít po tomto snížení rovněž 437kusů akcií na jméno, v listinné podobě, a to v tomto složení :10 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 8.234.248,30 Kč10 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 4.117.123,60 Kč100 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 41.171,20 Kč217 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 8.234,20 Kč100 ks akcií se jmenovitou hodnotou á 823,40 Kčb) snížení jmenovité hodnoty se provede výměnou stávajících 437kusů akcií znějících na jméno, v listinné podobě, za nových 437kusů akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nižšíjmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě 30 dnů, počítáno ode dnepravomocného zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku, za účelem výměny stávajících akcií za nové akcie snižší jmenovitou hodnotoua uložil představenstvu obchodní společnosti Inženýringdopravních staveb akciová společnost vyzvat akcionáře kpředložení stávajících akcií ve lhůtě 30 dnů, počítáno ode dnepravomocného zápisu tohoto snížení základního jmění doobchodního rejstříku ( § 216 odst. 3 obchodního zákoníku), zaúčelem výměny stávajících akcií za nové akcie s nižší jmenovitouhodnotou. zobrazit více skrýt více
  • 24. února 1998 - 9. února 2001 : převoditelnost akcií na jméno je možná pouze po odsouhlasenívalnou hromadou
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů