Trendy

16 400 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 357 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

65 682 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

5.3.2015 - 9.9.2016 Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň
7.3.2007 - 5.3.2015 Třeboň, U Světa 750, PSČ 37901
20.10.1999 - 7.3.2007 Praha 1, Karmelitská 18
25.2.1994 - 20.10.1999 Praha 3, Prokopova 148/15

60196203

DIČ

Není plátce DPH

1.3.1994 - 17.5.2016

CZ60196203

Datum vzniku

25. února 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. září 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. září 2016

Datová schránka

vx5cpr2

Historické názvy

5.3.2015 - 9.9.2016

AKCENTOUR a. s. v likvidaci

25.2.1994 - 5.3.2015

AKCENTOUR a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2464

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.3.2012 - 9.9.2016

73 100 000 Kč

19.1.2012 - 12.3.2012

57 412 893 Kč

19.6.2007 - 19.1.2012

101 316 870 Kč

23.12.2002 - 19.6.2007

45 312 570 Kč

23.10.2002 - 23.12.2002

15 219 000 Kč

17.6.1998 - 23.10.2002

57 000 000 Kč

25.2.1994 - 17.6.1998

52 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třeboň

Provozovny

od 9.6.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U Světa, 379 01, Třeboň - Třeboň II

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 9. září 2016 - 9. září 2016 : Na základě návrhu likvidátora podaného po ukončení procesu likvidace se z obchodního rejstříku vymazává společnost AKCENTOUR a. s. v likvidaci, Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 T... řeboň, IČ 60196203 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 2015 - 9. září 2016 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 25.2.2015 byla společnost AKCENTOUR a. s. zrušena s likvidací s účinností ke dni 1.3.2015.
 • 11. srpna 2014 - 9. září 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. srpna 2014 - 9. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 11. srpna 2014 - 9. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 20. ledna 2012 - 12. března 2012 : Jediný akcionář obchodní společnosti AKCENTOUR a.s., společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, rozhodl dne 23. 12. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a/ Důvodem zvýše... ní základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. b/ Základní kapitál obchodní společnosti AKCENTOUR a.s., se sídlem Třeboň, U Světa 750, PSČ 379 01, IČ 601 96 203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 1591, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 15,687.107,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c/ Jediný akcionář obchodní společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED se tímto dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d/ Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři - obchodní společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Diagorou, 4 KERMIA BULIDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, registrační číslo HE 203080, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e/ Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 917.000,- Kč každá (série X číslo 1-16) a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, ve jmenovité hodnotě 1,015.107,- Kč (série Y číslo 1). Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. f/ Emisní kurs 1 kusu akcie o jmenovité hodnotě 917.000,- Kč je stanoven částkou 917.000,- Kč a emisní kurs 1 kusu akcie o jmenovité hodnotě 1,015.107,- Kč je stanoven částkou 1,015.107,- Kč. g/ Místem pro upisování akcií se stanoví sídlem společnosti AKCENTOUR a.s., se sídlem Třeboň, U Světa 750, PSČ 379 01, IČ 601 96 203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 1591. h/ Představenstvo zašle předem určenému zájemci - jedinému akcionáři - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být akcionáři také předány v této lhůtě osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - jediný akcionář - provést ve lhůtě 90 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i/ Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 90 dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 107-1468260267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. j/ Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov obchodní společnosti AKCENTOUR a.s. v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. k/ Jediný akcionář, a to obchodní společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, ukládá představenstvu společnosti AKCENTOUR a.s., aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2012 - 19. ledna 2012 : Jediný akcionář obchodní společnosti AKCENTOUR a.s., společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, rozhodl dne 23. 12. 2011 o snížení základního kapitálu společnosti takto:a/ Důvodem snížen... í základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty.b/ Základní kapitál obchodní společnosti AKCENTOUR a.s., se sídlem Třeboň, U Světa 750, PSČ 379 01, IČ 601 96 203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 1591, se snižuje o částku ve výši 43,903.977,- Kč. Částka, o niž se základní kapitál snižuje, bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let, která činí celkem částku ve výši 45,632.302,83 Kč.c/ Snížení základního kapitálu je přípustné, neboť se základní kapitál nesnižuje pod obchodním zákoníkem stanovenou minimální výši základního kapitálu.d/ Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že bude snížena jmenovitá hodnota akcií takto:- jmenovitá hodnota všech akcií o jmenovité hodnotě 2.670,- Kč bude snížena u každé z nich na částku ve výši 1.513,- Kč;- jmenovitá hodnota všech akcií o jmenovité hodnotě 3.300,- Kč bude snížena u každé z nich na částku ve výši 1.870,- Kč.e/ Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za nové akcie činí 90 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f/ Představenstvo společnosti vyzve ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře k předložení akcií ve lhůtě stanovené pod písmenem e/ za účelem jejich výměny za akcie s menší jmenovitou hodnotou. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.g/ Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a jmenovitých hodnot akcií.h/ Jediný akcionář, a to obchodní společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2009 - 18. ledna 2010 : Ostatní skutečnosti: Zapisuje se: Rozhodnutí valné hromady ze dne 22. 7. 2009 o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: 1. Určení hlavního akcioná... ře: Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsána v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dále jen ?hlavní akcionář?), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 97,288 % na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 15.942 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 2.670,- Kč a celkem 16.971 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 3.300,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,288 %. Hlavním akcionářem byly předloženy tyto konkrétní akcie: 1 kus hromadné listiny série Y00001 nahrazující 8.112 kusů listinných kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 3.300,- Kč, 125 kusů hromadné listiny série C00001-C00125, každá nahrazující 100 kusů listinných kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 2.670,- Kč, 33 kusů hromadné listiny série C00133-C00165, každá nahrazující 100 kusů listinných kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 2.670,- Kč, 122 kusů listinných kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 2.670,- Kč série A číslo 00001-00067, 00117-00126 a 00207-00251 a 20 kusů listinných kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 2.670,- Kč série Z číslo 00001-00020; celkem tedy hlavní akcionář předložil 15.942 kusů akcií o jmenovité hodnotě 2.670,- Kč a 16.971 kusů akcií o jmenovité hodnotě 3.300,- Kč. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře: Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 550,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.670,- Kč. Peněžité protiplnění za akcie o jmenovité hodnotě 3.300,- Kč není stanoveno, když veškeré tyto akcie vlastní hlavní akcionář. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Activities a.s., se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ 110 00, IČ: 601 96 891, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky č.j. 199/2000-Zn, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro zpracování projektů dle § 69 obchodního zákoníku (dále jen ?znalecký posudek?). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: ?Výše přiměřeného protiplnění za 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 2.670,- Kč společnosti AKCENTOUR a.s., se sídlem U Světa 750, Třeboň, IČ: 601 96 203, v souvislosti s přechodem všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku ze dni 31. 12. 2008 činí 539,- Kč?. Jak vyplývá se znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě substanční metody spočívající v ocenění jednotlivých složek majetku společnosti. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou a spravedlivou hodnotu akcie určenou znaleckým posudkem. 4. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřenému Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 5. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřeného Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatní, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 1994 - 18. ledna 2010 : Zakladatelská listina ze dne 8. listopadu 1993
 • 13. dubna 2007 - 20. září 2007 : Na mimořádné valné hromadě konané dne 26. 2. 2007 bylo přijato následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: a/ Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zvý... šení finanční stability společnosti, zlepšení image společnosti vůči peněžním ústavům a obchodním partnerům a potřeba opatřit prostředky pro zajištění rozvoje další podnikatelské činnosti společnosti. b/ Základní kapitál obchodní společnosti AKCENTOUR a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 56,004.300,- Kč, slovy: padesátšestmilionůčtyřitisícetřista korun českých, ze stávající částky 45,312.570,- Kč, slovy: čtyřicetpětmilionůtřistadvanácttisícpětsetsedmdesát korun českých, na částku ve výši 101,316.870,- Kč, slovy: jednostojedenmiliontřistašestnácttisícosmsetsedmdesát korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c/ Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16.971, slovy: šestnácttisícdevětsetsedmdesátjedna kusů kmenových akcií, znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 3.300,- Kč, slovy: třitisícetřista korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. d/ Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžním vkladem akcionářů. Zvýšení základního kapitálu peněžním vkladem je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. e/ V prvním kole budou upsány akcie s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou upsány ve druhém kole. f/ Přednostní právo pro upisování akcií lze vykonat v sídle společnosti AKCENTOUR a.s., na adrese Třeboň, U Světa 750, PSČ: 379 01, ve lhůtě 40, slovy: čtyřicet, dnů, která začíná běžet den následující po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům vlastnícím akcie na majitele zveřejněním v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku, akcionářům vlastnícím akcie na jméno písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla (bydliště) akcionářů zapsanou v seznamu akcionářů, a to bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g/ V rámci uplatnění přednostního práva dosavadních akcionářů lze na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 2.670,- Kč, slovy: dvatisícešestsetsedmdesát korun českých, upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3.300,- Kč, slovy: třitisícetřista korun českých, s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 3.300,- Kč, slovy: třitisícetřista korun českých, na jednu akcii. S využitím přednostního práva lze upsat všech 16.971, slovy: šestnácttisícdevětsetsedmdesátjedna, kusů nových akcií. h/ Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu určitému zájemci obchodní společnosti IV NOVA, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, IČ 269 06 651. i/ Ve druhém kole lze upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, a to v sídle společnosti AKCENTOUR a.s., na adrese Třeboň, U Světa 750, PSČ: 379 01. Lhůta počíná běžet 41, slovy: čtyřicátýmprvním dnem po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím 3, slovy: tří měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo určenému zájemci obchodní společnosti IV NOVA, a.s., doporučeným dopisem, který bude obsahovat rovněž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, adresovaným na adresu sídla zájemce zapsanou v obchodním rejstříku, odeslaným nejpozději v den, kdy lze poprvé upsat akcie bez využití přednostního práva. Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 3.300,- Kč, slovy: třitisícetřista korun českých, na jednu akcii. j/ Upisovat akcie v obou kolech je možné v pracovní dny v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin. k/ Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 10, slovy: desíti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 17787903/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka České Budějovice. l/ Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií včetně jejich jmenovitých hodnot. Dále dojde ke změně stanov v § 15 a 16, týkající se minoritních akcionářů ve smyslu ust. § 181 obchodního zákoníku. m/ Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : 1) peněžitá pohledávka ve výši 2.000.000,- Kč splatná dne20.12.1997 vzniklá na základě směnky cizí ve smyslu ustanovení §1 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 20.12.1996, společno... stíPrvní Malostranská, a.s., akceptované společností AKCENTOURa.s., indosované na společnost BON-INVEST spol. s r.o., znějícína směnečnou sumu ve výši 2.000.000,- Kč, splatné dne 20.12.1997u Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Třeboň. Směnečnýmvěřitelem je na základě indosamentu společnost BON-INVEST spol.s r.o., směnečným dlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s. Tatopohledávka ve výši 2 000 000,- Kč se započítává do výše1.999.830,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci dle §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s tím, že valná hromadarozhodla o vyloučení přednostního práva k upisování akc... ií.Těmitozájemci jsou společnost Pro Invest a.s., SPECIÁL INVEST a.s., 1.Malostranská leasingová a.s., BON-INVEST, spol. s r.o. a LinkedInvestments B.V. Upisování nových akcií výše uvedenými zájemcibude provedeno na základě smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204odst. 5) obchodního zákoníku. Smlouvy o upsání akcií budouuzavřeny s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 203 odst. 4)obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, o němž bylo rozhodnuto na dnešní valnéhromadě.Místem pro upisování nových akcií je sídlo Advokátní kancelářeDoležalová & Hruška, nám. gen. Kutlvašra 6, Praha 4, PSČ: 14000, lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání návrhu nazápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a končí uplynutím 15. dne od zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií. Valná hromada ukládá představenstvu, abyupisovatelům oznámilo počátek běhu lhůty pro upisování akcií, ato dopisem doručeným osobně nebo dopisem zaslaným doporučeněpoštou, který rozešle nejpozději první následující pracovní denpo podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Každý z předem určených zájemců splatí emisní kurz jím upsanýchakcií peněžitým vkladem, a to výhradně započtením svýchpeněžitých pohledávek uvedených v oznámení o konání valnéhromady vůči společnosti AKCENTOUR a.s. proti pohledávce nasplacení emisního kurzu jím upsaných akcií. K započtení dojde nazákladě dohody o započtení dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodníhozákoníku, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem aspolečností AKCENTOUR a.s. Lhůtě k splacení emisního kursunových akcií (k uzavření dohody o započtení) činí 14 dnů odedne upsání akcií. Místem pro uzavření dohod o započtení je sídloAdvokátní kanceláře Doležalová & Hruška, nám. gen. Kutlvašra 6,Praha 4. Valné hromadě se navrhuje, aby udělila souhlas sezapočtením pohledávek na splacení emisního kurzu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : Na valné hromadě konané dne 20.12.2002 bylo přijato následujícírozhodnutí:Základní kapitál společnosti AKCENTOUR a.s. se zvyšuje o částku30.093.570,- Kč z původní výše základního k... apitálu ve výši15.219.000,- Kč na částku ve výši 45.312.570,- Kč, a to bezpřipuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedenoupsáním nových akcií. Důvodem vyloučení přednostního práva kupisování akcií je snaha předejít možné platební neschopnostispolečnosti snížením závazků společnosti, jelikož v nedávnédobě nastala splatnost dalších závazků, což vyvolává důvodnouobavu, že nebude schopna své závazky řádně a včas plnit. Zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno upsáním 11.271 ks novýchkmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě se jmenovitouhodnotou každé akcie 2.670,- Kč, jejichž emisní kurz se rovnájejich nominální hodnotě a činí 2.670,- Kč na jednu akcii, tj.celkem 30.093.570,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : 1) peněžitá pohledávka ve výši 54 015,- Kč splatná dne 22.2.2000vzniklá na základě směnky vlastní ve smyslu ustanovení § 75zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 19.11.1999, bez prot... estuspolečností AKCENTOUR a.s. na řad společnosti Linked InvestmentsB.V., znějící na směnečnou sumu 100 015,- Kč splatné dne22.2.2000 v Praze 1, Karmelitská 18. Část směnečné sumy ve výši46 000,- Kč byla zaplacena společností AKCENTOUR a.s. (směnečnýmdlužníkem) společnosti Linked Investments B.V. (směnečnémuvěřiteli), tedy AKCENTOUR a.s. dluží dosud společnosti LinkedInvestments B.V., část směnečné sumy ve výši 54 015,- Kč. Tatopohledávka ve výši 54 015,- Kč se započítává do výše 54 015,- Kč.2)peněžitá pohledávka ve výši 277 500,- Kč splatná dne 22.2.2000vzniklá na základě směnky vlastní ve smyslu ustanovení § 75zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 19.11.1999, bez protestuspolečností AKCENTOUR a.s. na řad společnosti Linked InvestmentsB.V., znějící na směnečnou sumu 277 500,-Kč splatné dne22.2.2000 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečným dlužníkem jespolečnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je společnostLinked Investments B.V. Tato pohledávka ve výši 277 500,- Kč sezapočítává do výše 277 500,- Kč.3) peněžitá pohledávka ve výši 218 750,- splatná dne 22.2.2000vzniklá na základě směnky vlastní ve smyslu ustanovení § 75zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 19.11.1999, bez protestuspolečností AKCENTOUR a.s. na řad společnosti Linked InvestmentsB.V., znějící na směnečnou sumu 217 750,- Kč splatné dne22.2.2000 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečným dlužníkem jespolečnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je společnostLinked Investments B.V. Tato pohledávka ve výši 218 750,- Kč sezapočítává do výše 218 750,- Kč.4) peněžitá pohledávka ve výši 100 015,- Kč splatná dne27.11.2001 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 27.11.2000,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., znějící na směnečnou sumu 100 015,- Kčsplatné dne 27.11.2001 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečnýmdlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem jespolečnost Linked Investments B.V. Tato pohledávka ve výši 100015,- Kč se započítává do výše 100 015,- Kč.5) peněžitá pohledávka ve výši 277 500,- Kč splatná dne27.11.2001 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 27.11.2000,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., znějící na směnečnou sumu 277 500,- Kčsplatné dne 27.11.2001 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečnýmdlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem jespolečnost Linked Investments B.V. Tato pohledávka ve výši 277500,- kč se započítává do výše 277 500,- Kč.6) peněžitá pohledávka ve výši 218 750,- Kč splatná dne27.11.2001 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 27.11.2000,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., znějící na směnečnou sumu 218 750,- Kčsplatné dne 27.11.2001 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečnýmdlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem jespolečnost Linked Investments B.V. Tato pohledávka ve výši 218750,- Kč se započítává do výše 218 750,- Kč.7) peněžitá pohledávka ve výši 62 250,- Kč splatná dne20.11.2003 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 20.11.2001,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., znějící na směnečnou sumu 62 250,- Kčsplatné dne 20.11.2003 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečnýmdlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem jespolečnost Linked Investments B.V. Tato pohledávka ve výši 62250,- Kč se započítává do výše 62 250,- Kč.8) peněžitá pohledávka ve výši 166 500,- Kč splatná dne20.11.2003 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 20.11.2001,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., znějící na směnečnou sumu 166 500,- Kčsplatné dne 20.11.2003 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečnýmdlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem jespolečnost Linked Investments B.V. Tato pohledávka ve výši 166500,- Kč se započítává do výše 166 500,- Kč.9) peněžitá pohledávka ve výši 131 250,- Kč splatná dne20.11.2003 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 20.11.2001,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., znějící na směnečnou sumu 131 250,- Kčsplatné dne 20.11.2003 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečnýmdlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem jespolečnost Linked Investments B.V. Tato pohledávka ve výši 131250,- kč se započítává do výše 130 600,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : V. Na splacení emisního kursu akcií upsaných společností LinkedInvestments B.V. se sídlem Jan van Goyenkade 13, 1075 HP,Amsterdam, Nizozemské království zapsané v Obchodní komořeAm... sterdam v obchodním rejstříku Komory obchodu a továren proAmsterdam, číslo spisu 33277868, v celkové výši 1.505.880,- Kčbudou započteny následující pohledávky společnosti LinkedInvestments B.V. za společností AKCENTOUR a.s., a to takto: zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : 1) peněžitá pohledávka ve výši 729 985,- Kč splatná dne22.2.2000 vzniklá na základě směnky vlastní ve smyslu ustanovení§ 75 zákona č. 191/1952 Sb. vystavené dne 19.11.1999, bezpro... testu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnosti LinkedInvestments B.V., indosované na společnost 1. Malostranskáleasingová a.s. znějící na směnečnou sumu 729 985,- Kč splatnédne 22.2.2000 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečným věřitelem jena základě indosamentu společnost 1. Malostranská leasingováa.s., směnečným dlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s. Tatopohledávka ve výši 729 985,- Kč se započítává do výše 729 985,-Kč.2) peněžitá pohledávka ve výši 729 985,- Kč splatná dne27.11.2001 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 27.11.2000,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., indosované na společnost 1.Malostranská leasingová a.s. znějící na směnečnou sumu 729 985,-Kč splatné dne 27.11.2001 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečnýmvěřitelem je na základě indosamentu společnost 1. Malostranskáleasingová a.s., směnečným dlužníkem je společnost AKCENTOURa.s. Tato pohledávka ve výši 729 985,- Kč se započítává do výše729 985,- Kč.3) peněžitá pohledávka ve výši 767 750,- Kč splatná dne20.11.2003 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 20.11.2003,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., indosované na společnost 1.Malostranská leasingová a.s. znějící na směnečnou sumu 767 750,-splatné dne 20.11.2003 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečnýmvěřitelem je na základě indosamentu společnost 1. Malostranskáleasingová a.s, směnečným dlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s.Tato pohledávka ve výši 767 750,- Kč se započítává do výše 767750,-.4) peněžitá pohledávka ve výši 3 914 661,20 Kč splatná dne10.4.2000 vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 6.5.1997uzavřené mezi AKCENTOUR a.s. jako dlužníkem na straně jedné aspolečností 1. Malostranská leasingová, a.s. jako věřitelem nastraně druhé na částku 4 554 517,- Kč. Část půjčky ve výši 639855,80 Kč byla zaplacena dlužníkem společností AKCENTOUR a.s.věřiteli společnosti 1. Malostranská leasingová a.s., tedyspolečnost AKCENTOUR a.s. dluží společnosti 1. Malostranskáleasingová a.s. částku 3 914 661,20 Kč. Tato částka ve výši 3914 661,20 Kč se započítává do výše 3 914 661,20 Kč.5) peněžitá pohledávka ve výši 549 603,60 Kč splatná dne10.4.2000. Vzniklá jako nesplacená část úroku z půjčky 4 554 517Kč poskytnuté na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.5.1997mezi AKCENTOUR a.s. jako dlužníkem na straně jedné a společností1. Malostranská leasingová a.s. jako věřitelem na straně druhé.Tato pohledávka ve výši 549 603,60 Kč se započítává do výše548.638,80 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : III. Na splacení emisního kursu akcií upsaných společnostíBON-INVEST, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Karmelitská 18, IČ:47053356 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou... dem vPraze v oddíle C, vložka 15144 v celkové výši 1.999.830,- budezapočtena následující pohledávka společnosti BON-INVEST, spol. sr.o. jako věřitele za společností AKCENTOUR a.s. jako dlužníka,a to takto: zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : IV. Na splacení emisního kursu akcií upsaných společností 1.Malostranská leasingová a.s. se sídlem Praha 1, Karmelitská 18,IČ: 61058688 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městsk... ýmsoudem v Praze v oddíle B, vložka 3966 v celkové výši6.691.020,- Kč budou započteny následující pohledávkyspolečnosti 1. Malostranská leasingová a.s. jako věřitele zaspolečností AKCENTOUR a.s. jako dlužníka, a to takto: zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : II. Na splacení emisního kursu akcií upsaných společnostíSPECIÁL INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Karmelitská 18, IČ:44685050 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vP... raze v oddíle B, vložka 1111 v celkové výši 8.656.140,- Kčbudou započteny následující pohledávky společnosti SPECIÁLINVEST a.s. jako věřitele za společností AKCENTOUR a.s. jakodlužníkem, a to takto: zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : 1. peněžitá pohledávka ve výši 752.000,- Kč splatná dne14.11.1997 vzniklá na základě směnky cizí ve smyslu ustanovení §1 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 14.11.1996, společnost... íPro Invest a.s. akceptované společností AKCENTOUR a.s. znějícína směnečnou sumu 1 500 000,- Kč splatné dne 14.11.1997 uInvestiční a poštovní banky a.s. pobočka Třeboň. Část směnečnésumy ve výši 748 000,- Kč byla zaplacena společností AKCENTOURa.s. (směnečným dlužníkem) společnosti Pro Invest a.s.(směnečnému věřiteli), tedy AKCENTOUR a.s. dluží dosudspolečnosti Pro Invest a.s., část směnečné sumy ve výši752.000,- Kč. Tato pohledávka ve výši 752 000,- Kč se započítávádo výše 752 000,- Kč.2) peněžitá pohledávka ve výši 622.500,- Kč splatná dne14.11.1997 vzniklá na základě směnky cizí ve smyslu ustanovení §1 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 14.11.1996, společnostíInvestiční společnost EvBak a.s. akceptované společnostíAKCENTOUR a.s., indosované na společnost Pro Invest a.s. znějícína směnečnou sumu 622 500,- Kč splatné dne 14.11.1997 uInvestiční a poštovní banky a.s. pobočka Třeboň. Směnečnýmdlužníkem je na základě akceptace společnost AKCENTOUR a.s.,směnečným věřitelem je na základě indosamentu společnost ProInvest a.s. Tato pohledávka ve výši 622 500,- Kč se započítávádo výše 622 500,- Kč.3) peněžitá pohledávka ve výši 2 000 000,- Kč splatná dne15.12.2000 vzniklá na základě směnky vlastní ve smyslu § 75zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 14.11.1997, bez protestuspolečností AKCENTOUR a.s. na řad společnosti Linked InvestmentsB.V., indosované na společnost Pro Invest a.s. znějící nasměnečnou sumu 2 000 000,- Kč splatné dne 15.12.2000 v sídlespolečnosti AKCENTOUR a.s. Smenečným dlužníkem je společnostAKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je na základě indosamentuspolečnost Pro Invest a.s. Tato pohledávka ve výši 2 000 000,-Kč se započítává do výše 2 000 000,- Kč.4) peněžitá pohledávka ve výši 830 000,- Kč splatná dne15.12.2000 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 14.11.1997,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., indosované na společnost Pro Investa.s. znějící na směnečnou sumu 830 000,- Kč splatné dne15.12.2000 v sídle společnosti AKCENTOUR a.s. Směnečnýmdlužníkem je společnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem jena základě indosamentu společnost Pro Invest a.s. Tato pohledávkave výši 830 000,- Kč se započítává do výše 830 000,- Kč.5) peněžitá pohledávka ve výši 1 942 500,- Kč splatná dne22.2.2000 vzniklá na základě směnky vlastní ve smyslu ustanovení§ 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 19.11.1999, bezprotestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnosti LinkedInvestments B.V., indosované na společnost Pro Invest a.s.znějící na směnečnou sumu 1 942 500,- Kč splatné dne 22.2.2000 vPraze 1, Karmelitská 18. Směnečným dlužníkem je společnostAKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je na základě indosamentuspolečnost Pro Invest a.s. Tato pohledávka ve výši 1 942 500,-Kč se započítává do výše 1 942 500,- Kč.6) peněžitá pohledávka ve výši 1 942 500,- Kč splatná dne27.11.2001 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 27.11.2000,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., indosované na společnost Pro Investa.s. znějící na směnečnou sumu 1 942 500,- Kč splatné dne27.11.2001 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečným dlužníkem jespolečnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je společnost ProInvest a.s. Tato pohledávka ve výši 1 942 500,- Kč se započítávádo výše 1 942 500,- Kč.7) peněžitá pohledávka ve výši 2 053 500,- Kč splatná dne20.11.2003 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 20.11.2001bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., indosované na společnost Pro Investa.s. znějící na směnečnou sumu 2 053 500,- Kč splatné dne20.11.2003 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečným dlužníkem jespolečnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je na základěindosamentu společnost Pro Invest a.s. Tato pohledávka ve výši2 053 000,- Kč se započítává do výše 2 053 000,- Kč.8) peněžitá pohledávka ve výši 1 000 000,- Kč splatná dne18.11.1997 vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne14.11.1996 mezi společností AKCENTOUR a.s. jako dlužníkem aspolečností Pro Invest a.s. jako věřitelem, zajištěná směnkoucizí ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 191/1950 Sb. vystavenédne 18.11.1996, bez protestu společností Pro Invest a.s.akceptované společností AKCENTOUR a.s., znějící na směnečnousumu 1 000 000,- Kč splatnou dne 18.11.1997 u Investiční apoštovní banky a.s., pobočka Třeboň. Dlužníkem je společnostAKCENTOUR a.s., věřitelem je společnost Pro Invest a.s. Tatopohledávka ve výši 1 000 000,- Kč se započítává do výše 1 000000,- Kč.9) peněžitá pohledávka ve výši 99 721,88 Kč splatná dne18.11.1997. Jedná se o běžný 10% úrok z půjčky ve výši 1 000000,- Kč poskytnuté společností Pro Invest a.s. společnostiAKCENTOUR a.s. dle smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.11.1996 mezispolečností AKCENTOUR a.s. jako dlužníkem a společností ProInvest a.s. jako věřitelem, a to za období od 20.11.1996(poskytnutí půjčky) do 18.7.1997 (splatnost půjčky). Tatopohledávka ve výši 99 721,88 Kč se započítává do výše 97.700,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : I. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ProInvest a.s. se sídlem Praha 1, Karmelitská 18, IČ: 44684444zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze... voddíle B, vložka 1112 v celkové výši 11.240.700,- Kč budouzapočteny následující pohledávky společnosti Pro Invest a.s.jako věřitele za společností AKCENTOUR a.s., jako dlužníkem a totakto: zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : Na splacení emisního kurzu upsaných akcií budou se souhlasemvalné hromady započteny následující pohledávky následujícíchvěřitelů.
 • 23. prosince 2002 - 23. prosince 2002 : 1) peněžitá pohledávka ve výši 906 500,- Kč splatná dne14.11.1997 vzniklá na základě směnky cizí ve smyslu ustanovení §1 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 14.11.1996, společnost... íSPECIÁL INVEST a.s. akceptované společností AKCENTOUR a.s.znějící na směnečnou sumu 1 477 500,- Kč splatnou dne14.11.1997 u Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Třeboň.Část směnečné sumy ve výši 571 000,- Kč byla zaplacenaspolečností AKCENTOUR a.s. (směnečným dlužníkem) společnostiSPECIÁL INVEST a.s. (směnečnému věřitelu), tedy AKCENTOUR a.s.dluží dosud společnosti SPECIÁL INVEST a.s., část směnečné sumyve výši 906 500,- Kč. Tato pohledávka ve výši 906 500,- Kč sezapočítává do výše 906 500,- Kč.2) peněžitá pohledávka ve výši 1 970 000,- Kč splatná dne15.12.2000 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 14.11.1997,bez protestu společnosti AKCENTOUR a.s na řad společnosti LinkedInvestments B.V., indosované na společnost SPECIÁL INVEST a.s.znějící na směnečnou sumu 1 970 000,- Kč splatné dne 15.12.2000 vsídle společnosti AKCENTOUR a.s. Směnečným dlužníkem jespolečnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je na základěindosamentu společnost SPECIÁL INVEST a.s. Tato pohledávka vevýši 1 970 000,- Kč se započítává do výše 1 970 000,- Kč.3) peněžitá pohledávka ve výši 1 531 250,- Kč splatná dne22.2.2000 vzniklá na základě směnky vlastní ve smyslu ustanovení§ 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 19.11.1999, bezprotestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnosti LinkedInvestments B.V., indosované na společnost SPECIÁL INVEST a.s.znějící na směnečnou sumu 1 531 250,- Kč splatné dne 22.2.2000v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečným dlužníkem je společnostAKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je společnost na základěindosamentu SPECIÁL INVEST a.s. Tato pohledávka ve výši 1 531250,- Kč se započítává do výše 1 531 250,- Kč.4) peněžitá pohledávka ve výši 1 531 250,- Kč splatná dne27.11.2001 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 27.11.2000,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., indosované na společnost SPECIÁL INVESTa.s. znějící na směnečnou sumu 1 531 250,- Kč splatné dne27.11.2001 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečným dlužníkem jespolečnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je na základěindosamentu společnost SPECIÁL INVEST a.s. Tato pohledávka vevýši 1 531 250 ,- Kč se započítává do výše 1 531 250,- Kč.5) peněžitá pohledávka ve výši 1 618 750,- Kč splatná dne20.11.2003 vzniklá na základě směnky vlastní ve smysluustanovení § 75 zákona č. 191/1950 Sb. vystavené dne 20.11.2001,bez protestu společností AKCENTOUR a.s. na řad společnostiLinked Investments B.V., indosované na společnost SPECIÁL INVESTa.s. znějící na směnečnou sumu 1 618 750,- Kč splatné dne20.11.2003 v Praze 1, Karmelitská 18. Směnečným dlužníkem jespolečnost AKCENTOUR a.s., směnečným věřitelem je na základěindosamentu společnost SPECIÁL INVEST a.s. Tato pohledávka vevýši 1 618 750,- Kč se započítává do výše 1 618 750,- Kč.6) peněžitá pohledávka ve výši 1 000 000,- Kč splatná dne18.11.1997 vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne14.11.1996 mezi společností AKCENTOUR a.s. jako dlužníkem aspolečností SPECIÁL INVEST a.s. jako věřitelem, zajištěnásměnkou cizí ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 191/1950 Sb.vystavené dne 18.11.1996, bez protestu společností SPECIÁLINVEST a.s. akceptované společností AKCENTOUR a.s., znějící nasměnečnou sumu 1 000 000,- Kč splatnou dne 18.11.1997 uInvestiční a poštovní banky a.s., pobočka Třeboň. Dlužníkem jespolečnosti AKCENTOUR a.s., věřitelem je společnost SPECIÁLINVEST a.s. Tato pohledávka ve výši 1 000 000,- Kč se započítávádo výše 1 000 000,-.7) peněžitá pohledávka ve výši 99 721,88 Kč splatná dne18.11.1997. Jedná se o běžný 10% úrok z půjčky ve výši 1 000000,- Kč poskytnuté společností SPECIÁL INVEST a.s. společnostiAKCENTOUR a.s. dle smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.11.1996 mezispolečností AKCENTOUR a.s. jako dlužníkem a společností SPECIÁLINVEST a.s. jako věřitelem, a to za období od 20.11.1996(poskytnutí půjčky) do 18.11.1997 (splatnost půjčky). Tatopohledávka ve výši 99 721,88 Kč se započítává do výše 98.390,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 23. prosince 2002 : Usnesením řádné valné hromady akcionářů konané dne 28.3.2001bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu o částku ve výši41.781.000,- Kč, snížením jmenovité hodnoty akcií z 10.000... ,- Kč na 2.670,- Kč za jednu akcii z důvodu úhrady ztráty za rok 2000 apředchozích let. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 1997 - 17. června 1998 : Na základě usnesení valné hromady a.s. AKCENTOUR ze dne18.11.1996 se zvýší základní jmění o 5.000.000,- Kč tedy zdosavadních 52.000.000,- Kč na 57.000.000,- Kč.Zvýšení základního j... mění bude provedeno upsáním nových akciítakto:a) emitace formou kmenových akcií o nominální hodnotě 1 akcie vevýši 10.000,- Kč, tedy celkem 500 kusů akcií v zaknihovanépodobě akciemi na doručiteleb) celá emise bude vydána ve formě veřejně neobchodovatelnýchcenných papírůc) úpis akcií bude proveden dosavadními akcionáři zobrazit více skrýt více
posunout dolů