Trendy

89 668 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

479 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

151 207 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.11.2004 Vestec, Sportovní 457, PSČ 25242

Historické adresy

12.6.2000 - 19.11.2004 Praha 10, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 10600
13.5.1998 - 12.6.2000 Praha 10, Weilova 2/1144
23.3.1994 - 13.5.1998 Praha 1, Vodičkova 34

60196459

DIČ

od 1.9.1994

CZ60196459

Datum vzniku

23. března 1994

Datová schránka

3ztcwxe

Historické názvy

23.3.1994 - 13.5.1998

PORS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2488

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.2.2014

30 000 000 Kč

Historické jmění

12.11.2003 - 26.2.2014

10 000 000 Kč

25.10.1994 - 12.11.2003

1 740 000 Kč

23.3.1994 - 25.10.1994

1 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Bankovní účty

zvěřejněno 22.8.2013

CZ7108000000000003360482

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

10.12.2004 - 10.12.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Weilova 2/1144, 102 00, Praha - Hostivař

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 29. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. prosince 2013 - 26. února 2014 : A.Základní kapitál společnosti ASPEN SPORT a.s. se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 30.000.000,- Kč (třicet... milionů korun českých) stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s. bude provedeno úpisem 200 ks(slovy dvěstě kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie budou upisovány peněžitými vklady ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcieupisovány s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Akcie, které nebudou účinněupsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém koleupisování nabídnuty k upsání určitým zájemcům (předem určeným zájemcům). Akcionáři mohou využít svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladus ustanovením § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ASPEN SPORT a.s. na adreseVestec, Sportovní 457, PSČ 252 42, v pracovních dnech v době od 09.00 do 18.00 hodin.Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva (vykonání přednostního práva) sestanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůtybude akcionářům oznámen představenstvem společnosti zveřejněním informací opřednostním právu ve smyslu § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku av deníku Mladá Fronta DNES. Při upisování akcií s využitím přednostního práva na každou jednu dosavadní kmenovou akciina majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých)bude možno upsat dvě nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotějedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurz nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jejichjmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisovánínabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: - společnost ABAKUS a.s., IČ 00499307, se sídlem Praha 4, V rákosí 212, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 75, a- Vladimír Staněk, dat. nar. 9. října 1969, bytem Praha 10, Bělinského 11, PSČ 100 00,-(dále též předem určení zájemci). Předem určení zájemci mohou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, upsat v sídle společnosti ASPEN SPORT a.s. na adrese Vestec, Sportovní 457, PSČ 252 42, v pracovních dnech v době od 09.00 do 18.00 hodin, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemcise stanoví na dobu dvou týdnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předemurčenému zájemci ze strany společnosti ASPEN SPORT a.s., nezačne však běžet dříve, nežuplyne lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů. Každému z předem určenýchzájemců bude oznámen počátek běhu této lhůty současně s doručením návrhu smlouvy oupsání akcií ze strany společnosti ASPEN SPORT a.s. Představenstvo je povinno doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akciído patnácti (15) pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro vykonání přednostního právaakcionářů. Emisní kurs nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva odpovídá jejichjmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. Emisní ážio je nulové. Každý upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií (tj. celýemisní kurs) peněžitým vkladem nejpozději do 15 patnácti dnů ode dne upsání nových akcií, ato na zvláštní účet společnosti č.ú. 5776932/0800, vedený u České spořitelny, a.s., nebodohodou o započtení pohledávek ve smyslu § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celková výše emisního kursu všech upisovaných akcií činí 20.000.000,- Kč (dvacet milionůkorun českých). B.Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek akcionáře ABAKUS a.s. zaspolečností ASPEN SPORT a.s. (dále též Společnost) proti pohledávce na splacení emisníhokursu. Jedná se o nesplacené pohledávky společnosti ABAKUS a.s. za Společností, z titulu smluv opůjčce, a to ze dne 17.8.2012 ve výši 100.000 EUR (jednosto tisíc eur), ze dne 9.7.2013 vevýši 120.000 EUR (jednostodvacet tisíc eur), ze dne 23.5.2013 ve výši 2.170.000,- Kč (dvamiliony jednostosedmdesát tisíc korun českých) a ze dne 21.8.2013 ve výši 8.500.000,- Kč(osm milionů pětset tisíc korun českých), uzavřených mezi ABAKUS a.s., jako věřitelem, aSpolečností, jako dlužníkem. - Pohledávky společnosti ABAKUS a.s. vůči Společnosti, jejich existence, správnost výše anepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem akcionáři ABAKUS a.s. současně se smlouvou o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Vladimíra Staňka zaSpolečností proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o nesplacené pohledávky Vladimíra Staňka za Společnosti, z titulu smluv o půjčce, ato ze dne 1.1.2004 ve výši 1.973.397,- Kč (jeden milion devětsetsedmdesáttři tisíctřistadevadesát sedm korun českých), ze dne 28.1.2009 ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milionkorun českých), ze dne 27.2.2009 ve výši 491.000,- Kč (čtyřistadevadesátjedna tisíc korunčeských) a ze dne 17.8.2012 ve výši 850.000,- Kč (osmsetpadesát tisíc korun českých),uzavřených mezi Vladimírem Stánkem, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem. Pohledávky Vladimíra Staňka vůči Společnosti, jejich existence, správnost výše anepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení se bude řídit těmito pravidly: Návrh Smlouvy o započtení bude doručen akcionáři Vladimíru Staňkovi současně sesmlouvou o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. D.Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do třiceti (30) dnů odvydání tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 23. března 1994 - 26. února 2014 : Rozsah splácení vkladu:Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku bylypeněžité vklady zakladatelů zcela splaceny.
 • 23. března 1994 - 26. února 2014 : Způsob založení:Zakladatelskou smlouvou ze dne 9.2.1994.
 • 23. března 1994 - 26. února 2014 : Zakladatalé:ABAKUS, a.s. V rákosí 212, Praha 4, ČRing. Jan Novák, Zlonínská 10, Praha 8, 180 00, ČRing. Jaroslav Jirát, U Hadovky 8, Praha 6, 160 00, ČRing. Hana Dobešová, Seiferto... va 63, Praha 3, 130 00, ČR zobrazit více skrýt více
 • 23. září 2003 - 12. listopadu 2003 : Valná hromada společnosti ASPEN SPORT a.s. přijala dne 16.6.2003 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 8.2... 60.000,-Kč (slovy: osm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých), t.j. z 1.740.000,-Kč (slovy: jednoho milionu sedmi set čtyřiceti tisíc korun českých) na 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých).Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení hodnoty vlastního kapitálu a eliminace dluhového zatížení společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku 8.260.000,-Kč (slovy: osm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští.Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 1652 (tisíc šest set padesát dva) kusy. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávaných akcií je 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie č. 349 až č.2000 jsou kmenovými akciemi na jméno v zaknihované podobě.Přednostní právo stávajících akcionářů na upisování nových akcií se vylučuje, protože posílení hodnoty vlastního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s. a snížení dluhového zatížení je v důležitém zájmu společnosti.Nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům společnosti ASPEN SPORT a.s. v poměru, ve kterém tito akcionáři vlastní stávající akcie společnosti, tedy společnosti ABAKUS a.s. bude nabídnuto 836 kusů nově emitovaných akcií, MUDr. Borisi Šťastnému bude nabídnuto 408 kusů nově emitovaných akcií a Vladimíru Staňkovi bude nabídnuto 408 kusů nově emitovaných akcií, a to doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresy uvedené v seznamu akcionářů.Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady společnosti ASPEN SPORT a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle společnost shora uvedeným akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů návrh na uzavření smluv o upsání akcií.Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií je třicet dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedeným akcionářům. Počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude akcionářům oznámen písemně, a to dopisem zaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresy uvedené v seznamu akcionářů.Místem upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti ASPEN SPORT a.s. na adrese Praha 10, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 106 00.Emisní kurs takto upisovaných akcií bude 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) na jednu akcii.Akcionáři, společnost ABAKUS a.s., MUDr. Boris Šťasný a Vladimír Staněk jsou povinni splatit 100% jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií do třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií.Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře, společnosti ABAKUS a.s., vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií. Peněžitá pohledávka akcionáře, společnosti ABAKUS a.s. vyplývá z neúspěšného splacení upsaných akcií společností ABAKUS a.s. ze dne 13.12.2000 a 11.5.2001. Tato pohledávka činí ke dni konání mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 4.180.000,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení společnosti ABAKUS a.s. je omezeno na částku 4.180.000,-Kč (slovy: čtyři miliony jdeno sto osmdesát tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení, tedy ve lhůtě třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií.Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře MUDr. Borise Šťastného vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií. Peněžitá pohledávka akcionáře MUDr.Borise Šťastného vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.5.2003, uzavřené mezi společností ABAKUS a.s. jako postupitelem a MUDr. Borisem Šťastným jako postupníkem. Tato pohledávka činí ke dni mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení MUDr.Borise Šťastného je omezeno na částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení, tedy ve lhůtě třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií.Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Vladimíra Staňka vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií.Peněžitá pohledávka akcionáře Vladimíra Staňka vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.5.2003, uzavřené mezi společností ABAKUS a.s. jako postupitelem a Vladimírem Staňkem jako postupníkem. Tato pohledávka činí ke dni mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení MUDr.Borise Šťastného je omezeno na částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení, tedy ve lhůtě třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 2001 - 13. května 2003 : Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.8.2000, sepsanéformou notářského zápisu notářem JUDr.Zdeňkem Špačkem pod čj.NZ415/2000 a N 447/2000, který valná hromada společnostiods... ouhlasila zvýšení základního jmění společnosti o 8.260.000,-Kč, tedy celkem na částku 10.000.000,- Kč, přičemž rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění určuje:- počet nově vydaných akcií: 1652 kusů akcií- druh akcií: kmenové akcie, /ISIN 770950000826- forma akcií: akcie na jméno- podoba a jmenovitá hodnota akcií: zaknihované akcie, hodnota 1akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč- výše emisního kursu upsaných akcií: 1 akcie má emisní hodnotu5.000,- Kč- lhůta pro splacení upsaných akcií:a) částka 3.500.000,- Kč, představující 700 kusů akcií budesplacena nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bude usnesení zvalné hromady zapsáno do obchodního rejstříku,b) částka 4.760.000,- Kč, představující 952 kusů akcií budesplacena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude usnesení zvalné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2000 - 10. září 2001 : Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.8.2000, sepsanéformou notářského zápisu notářem JUDr.Zdeňkem Špačkem pod čj.NZ415/2000 a N 447/2000, který valná hromada společnostiods... ouhlasila zvýšení základního jmění společnosti o 8.260.000,-Kč, tedy celkem na částku 10.000.000,- Kč, přičemž rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění určuje:- počet nově vydaných akcií: 1652 kusů akcií- druh akcií: kmenové akcie, /ISIN 770950000826- forma akcií: akcie na jméno- podoba a jmenovitá hodnota akcií: zaknihované akcie, hodnota 1akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč- výše emisního kursu upsaných akcií: 1 akcie má emisní hodnotu5.000,- Kč- lhůta pro splacení upsaných akcií:a) částka 3.500.000,- Kč, představující 820 kusů akcií budesplacena nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bude usnesení zvalné hromady zapsáno do obchodního rejstříku,b) částka 4.760.000,- Kč, představující 832 kusů akcií budesplacena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude usnesení zvalné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. března 1994 - 25. října 1994 : Vklady:ABAKUS - 975.000,- Kčing. Jan Novák - 375.000,-Kčing. Jaroslav Jirát - 75.000,-Kčing. Hana Dobešová - 75.000,-Kč
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů