Základní údaje

Sídlo

od 4.3.2002 Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 11000

Historické adresy

13.11.2000 - 4.3.2002 Praha 1, Politických vězňů 10/912, PSČ 11000
21.10.1997 - 13.11.2000 Praha 1, Politických vězňů č. 10
5.4.1996 - 21.10.1997 Praha 2, Vyšehradská 49/320
22.4.1994 - 5.4.1996 Praha 1, V jámě 1, PSČ 11000

60196785

DIČ

od 20.6.1994

CZ60196785

Datum vzniku

22. dubna 1994

Datová schránka

5wzga6a

Historické názvy

23.2.2006 - 1.8.2007

F.Ma.col., a.s.

30.8.2000 - 23.2.2006

NEWTON Financial Management, a. s.

31.7.2000 - 30.8.2000

NEWTON Financial Management, a.s.

22.4.1994 - 31.7.2000

Newton Financial Management Group a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2526

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.3.2002

50 000 000 Kč

Historické jmění

31.7.2000 - 4.3.2002

50 052 500 Kč

7.5.1998 - 31.7.2000

50 052 500 Kč

5.4.1996 - 7.5.1998

1 052 500 Kč

22.4.1994 - 5.4.1996

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

813014004 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2007 : Právním důvodem vstupu společnosti do likvidace je rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 3.5.2007, dle kterého se společnost zrušuje s likvidací. Dnem vs Právním důvodem vstupu společnosti do likvidace je rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 3.5.2007, dle kterého se společnost zrušuje s likvidací. Dnem vs...tupu do likvidace je 1.6.2007. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2000 : Základní jmění společnosti se snižuje z důvodu přebytkuprovozního kapitálu z částky 50.052.500,- Kč o částku 52.500,-Kč na částku 50.000.000,- Kč,a to vzetím 105 kusůzaměstnaneckýc Základní jmění společnosti se snižuje z důvodu přebytkuprovozního kapitálu z částky 50.052.500,- Kč o částku 52.500,-Kč na částku 50.000.000,- Kč,a to vzetím 105 kusůzaměstnaneckýc...h akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč z oběhu nazákladě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií zoběhu. Převod zaměstnaneckých listinných akcí a jejichpředložení společnosti se uskuteční ve lhůtě 7 dnů ode dneukončení závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetíakcií z oběhu společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. února 1997 - 31. července 2000 : Základní jmění ve výši 1000000,-Kč splaceno.
 • 21. října 1997 - 7. května 1998 : e) Zbývající část akcií a to 23 ks o jmenovité hodnotě500.000,- Kč bude nabídnuta k upsání peněžitým vkladem ve výši11.500.000,- Kč, slovy jedenáctmilionůpětsettisíc korun čs.,urči... tému zájemci a to Ing. Marku Čmejlovi, r.č. 670607/0228,bytem Praha 7, Umělecká č. 1.K upisování akcií stanoví valná hromada místo, kterým je novésídlo společnosti, tj. Praha 1, Politických vězňů č. 10, lhůtuk upisování akcií v trvání 15 dnů, která začne plynout dnemnásledujícím po zveřejnění rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního jmění v Obchodním věstníku a emisní kurs taktoupisovaných akcií ve výši 500.000,- Kč za akcii. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 1997 - 7. května 1998 : d) Část nově emitovaných akcií a to celkem 75 ks bude upsánodosavadními akcionáři společnosti peněžitým vkladem v celkovévýši 37 500.000,- Kč, slovy třicetsedmmilionůpětsettisíc ko... runčs. na základě dohody akcionářů, uzavřené dle § 205 obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 1997 - 7. května 1998 : c) Na toto zvýšení základního jmění se upisují akcie peněžitýmivklady, přičemž upisovatel je povinen splatit 30% jmenovitéhodnoty upsaných akcií nejpozději do 5 dnů ode dne uplynut... ílhůty, stanovené pro upsání akcií a 70% jmenovité hodnotyupsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne zápisu nové výšezákladního jmění do obchodního rejstříku. Akcie nejsou upisoványs využitím přednostního práva akcionářů, neboť ti se tohotopráva na valné hromadě výslovně vzdali. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 1997 - 7. května 1998 : b) Na zvýšení základního jmění se upisuje 98 ks kmenových akciína jméno, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Akcie budou mítlistinnou podobu.
 • 21. října 1997 - 7. května 1998 : a) Základní jmění společnosti se zvýší o 49 000.000,- Kč, slovyčtyřicetdevět milionů korun čs., tedy z 1 052.500,- Kč, slovyjedenmilionpadesátdvatisícpětset korun čs. na 50 052.500... ,- Kč,slovy padesátmilionůpadesátdvatisícpětset korun čs. s tím, žeupisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 1997 - 7. května 1998 : Usnesení valné hromady ze dne 2.10.1997 o zvýšení základníhojmění:
 • 21. října 1997 - 7. května 1998 : f) Upisovatelé jsou povinni splatit stanovenou část emisníhokursu upsaných akcií (30%) na účet společnosti u peněžníhoústavu a to Živnobanky a.s. č.ú. 813 014 004/0400 do 5 dnů ode... dne uplynutí lhůty, stanovené pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 1997 - 21. října 1997 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 12.7.1996 o záměrusnížit základní jmění společnosti o 52500,-Kč, to je z částky1052500,-Kč na částku 1000000,-Kč. Snížení bude provedeno... ztažením 105 kusů zaměstnaneckcý akcií na jméno ve jmonovitéhodnotě po 500,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. dubna 1994 - 27. února 1997 : Ke dni zápisu bylo splaceno 30% základního jmění.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů