Trendy

193 249 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-26 524 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

268 591 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.2.2012 Most, Václava Řezáče 315, PSČ 43401

Historické adresy

26.4.2002 - 14.2.2012 Praha 4, Na Krčské stráni 37 čp. 1956, PSČ 14021
4.5.1994 - 26.4.2002 Praha 1, V jámě 1, PSČ 11000

60196971

DIČ

od 1.1.2014

CZ60196971

1.6.1994 - 31.12.2008

CZ60196971

Datum vzniku

4. května 1994

Datová schránka

z63f9bn

Historické názvy

19.11.2003 - 18.7.2005

Appian Leasing a.s., člen Appian Group

4.5.1994 - 19.11.2003

Quality Leasing a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2546

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.12.2007

115 000 000 Kč

Historické jmění

16.7.2007 - 1.12.2007

60 000 000 Kč

9.7.2002 - 16.7.2007

250 000 000 Kč

8.6.1998 - 9.7.2002

101 000 000 Kč

4.5.1994 - 8.6.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Bankovní účty

zvěřejněno 31.12.2013

168133130 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U průhonu 466/22, 170 00, Praha - Holešovice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. června 2014 - 9. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 18. června 2014 - 9. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 10. září 2007 - 1. prosince 2007 : Dne 16.8.2007 rozhodl jediný akcionář ve formě notářského zápisu Mgr. Ludmily Polívkové, notářky se sídlem v Mostě, č. NZ 201/2007, N 210/2007 o zvýšení základního kapitálu společn... osti takto:1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 55,000.000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých). Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií. S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.3. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií.4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Servis Leasing a.s., který toto rozhodnutí činí.5. Jediný akcionář současně rozhoduje, že proto pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět miliónů korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 17.12.2004 a peněžitou pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 8.9.2004. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 2006 - 16. července 2007 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, č. NZ 242/2006, N 271/2006 ze dne 3.10.2006, ... bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Servis Leasing a.s., takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 190.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých).2. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztrát minulých let a současně za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku naloženo takto: - částka ve výši 7.083.000,- Kč (slovy: sedm milionů osmdesát tři tisíce korun českých) bude použita k úhradě ztráty minulých let; - částka ve výši 182.917.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíce devět set sedmnáct tisíc korun českých) bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií. Dosavadní jmenovitá hodnota 20 (slovy: dvaceti) kusů akcií ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) se snižuje na novou výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) dosavadní jmenovitá hodnota 249 (slovy: dvě stě čtyřiceti devíti) kusů akcií ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se snižuje na novou výši 240.000,- Kč (slovy:dvě stě čtyřicet tisíc korun českých).4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení dosavadních akcií za účelem jejich výměny činí 15 dní (slovy: patnáct dní) od doručení výzvy představenstva společnosti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. dubna 2002 - 9. července 2002 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu ve výši101.000.000,- Kč, který byl zcela splacen, peněžitým vkladem ato částkou 149.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad ... částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Navrhuje se zvýšit dosavadní základní kapitál společnostiupsáním nových akcií peněžitým vkladem a to upsáním 149 akciíkmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč s emisním kursem každé akcieve výši 1.000.000,- Kč; upsat akcie může pouze jediný akcionářspolečnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře sespolečností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 dnůode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídlespolečnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtěpočínaje od dnešního dne do 30 dnů ode dne zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisuspolečnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví otomto zápisu; jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to na návrhna uzavření této smlouvy učiněným společností jedinému akcionářinebo naopak - návrh může být přijat a tak může být smlouvauzavřena až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku; upsání akcií někým jiným než jedinýmakcionářem bude neúčinné; připouští se možnost započtenípeněžitých pohledávek shora uvedeného akcionáře společnosti vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionářina splacení celého emisního kursu a to pohledávky ve výši88.000.000,- Kč k 19.12.2001, vzniklé na základě poskytnutípeněžních prostředků ve výši 100.000.000,- Kč podle smlouvy opůjčce ze dne 30.3.2001, ve znění jejího dodatku ze dne14.12.2001, uzavřené mezi společností, jako dlužníkem aakcionářem jako veřitelem a pohledávky ve výši 61.000.000,- Kč k19.12.2001, vzniklé na základě poskytnutí peněžních prostředkůve výši 61.000.000,- Kč podle smlouvy o půjčce ze dne 4.12.2001,ve znění jejího ddatku ze dne 14.12.2001, uzavřené mezispolečností, jako dlužníkem a akcionářem jako věřitelem s tím,že možnost splacení emisního kursu se připouští výhradnězapočtením a s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat ijejí účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohodya tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podánímtohoto návrhu; akcionář musí společnosti doručit písemný návrhdohody o započtení do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy oupsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy odupsání akcií a společnost musí návrh přijmout v dalších 15(patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to předpodáním tohoto návrhu. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1997 - 8. června 1998 : Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 3.4.1997bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění o částku100.000.000,- Kč úpisem akcií. Upisování akcií nad uvedenoučástku se... nepřipouští. Celkem bude upsáno 100 kusů novýchkmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.Nově upisované akcie budou mít podobu listinnou a budou znít namajitele. Emisní kurz akcií je 1.500.000,- Kč. Akcionáři majípřednostní právo na úpis akcií, každý v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění. Toto přednostní právo mohou akcionáři uplatnitv sídle společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s. V. Řezáče315, Most, ve lhůtě do dvou týdnů od zápisu usnesení doobchodního rejstříku. Počet akcií, které lze upsat s využitímpřednostního práva je 100 kusů, jde o akcie kmenové, zněnící namajitele, v podobě listinné o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč as emisním kurzem 1.500.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč lze upsat 5 nových akcií.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouupsány na základě dohody dle ust. § 205 obchod. zák., kteránahrazuje listinu upisovatelů. Emisní kurz takto upisovanýchakcií činí 1.500.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisníkurz takto upisovaných akicí platebním příkazem na účet č.19-2223980287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to do 10kalendářních dnů po provedení úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1994 - 8. června 1998 : Ke dni zápisu bylo splaceno 30% základního jmění společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů